8.70 Dzięki!
×

Dostęp do tego zasobu mają wyłącznie zalogowani użytkownicy. Zaloguj się!

Charakter zmiany:
Aktualizacja
Data publikacji:
08.12.2010
Temat publikacji:
Zimowa Aktualizacja 2010!
Tematy zapowiedzi:
Opis zmian:
 • odnowiono tereny:
  • Colossus Fortress w Kazordoon
  • miejsca z monster na Drefii i Hellgate
  • Outlaw Camp
 • wprowadzono wierzchowce, jako dodatek estetyczny, dające bonus szybkości +10 lvli; potworki można oswoić za pomocą odpowiedniego przedmiotu
 • dodano nowe czary dla wszystkich profesji; niektóre starsze zmodyfikowano
 • całkowicie usunięto czary:
  • rycerze
   • Light Healing (exura)
  • paladyni
   • Food (exevo pan)
   • Invisible (utana vid)
   • Magic Shield (utamo vita)
   • Ultimate Healing (exura vita)
  • magowie
   • Cancel Invisibility (exana ina)
  • druidzi
   • Death Strike (exori mort)
   • Undead Legion (exana mas mort)
 • wprowadzono nowy system czarów cooldown - silniejsze czary mają dłuższe opóźnienie
 • odciągnięte stworzenia wrócą z powrotem na swoje miejsca respawnu, gdy tylko tracą swój cel
 • zablokowano możliwość wyciągnięcia potwora z dziury za pomocą item, lub zamiennika
 • od teraz gracze są w stanie przejść przez innych graczy w protection zone na wszystkich światach bez wyjątku
 • zmieniono nazwy kanałów rozmów:
  • "RL Chat" i "Game Chat" połączono w "World Chat"
  • "Trade" nazwano "Advertising"
  • "Default Chat" stał się "Local Chat"
 • zmiany w "Tibia Rules":
  • można rozmawiać w dowolnym języku w grze i na forum, z wyjątkiem Auditorium, Event i Proposal board
  • można zamieszczać linki do innych stron, np. YouTube, pod warunkiem, że nie naruszają zasad Tibii
  • usunięto regułę 3b, dotyczącą nadużywania słabości gry - więc teleportacja i multi-clienting za pomocą wielu komputerów bez manipulowania klienta nie jest już traktowane jako naruszenie regulaminu
Zaklęcia (31):
Lvl Nazwa Formuła Typ Grupa Prem Mana
[m.p.]
Cool
down
Sp Koszt
8 Wound Cleansing exura ico spontan. leczenie nie 40 1 0 0
16 Physical Strike exori moe ico spontan. atak tak 20 2 0 800
16 Brutal Strike exori ico spontan. atak tak 30 6 0 1000
22 Cure Electrification exana vis spontan. leczenie tak 30 6 0 1000
26 Cancel Invisibility exana ina spontan. wsparcie tak 200 2 0 1600
26 Ignite utori flam spontan. atak tak 30 30 0 1500
30 Cure Burning exana flam spontan. leczenie tak 30 6 0 2000
34 Electrify utori vis spontan. atak tak 30 30 0 6000
40 Strong Ice Wave exevo gran frigo hur spontan. atak tak 170 8 0 7500
40 Inflict Wound utori kor spontan. atak tak 30 30 0 2500
45 Cure Bleeding exana kor spontan. leczenie tak 30 6 0 2500
50 Envenom utori pox spontan. atak tak 30 30 0 6000
50 Recovery utura spontan. leczenie tak 75 60 0 4000
55 Lightning exori amp vis spontan. atak special tak 60 8 0 5000
60 Salvation exura gran san spontan. leczenie tak 210 1 0 8000
70 Front Sweep exori min spontan. atak tak 200 6 0 4000
70 Holy Flash utori san spontan. atak tak 50 40 0 7500
70 Strong Flame Strike exori gran flam spontan. atak special tak 60 8 0 6000
70 Strong Terra Strike exori gran tera spontan. atak special tak 60 8 0 6000
75 Curse utori mort spontan. atak tak 30 50 0 6000
80 Intense Wound Cleansing exura gran ico spontan. leczenie tak 200 600 0 6000
80 Cure Curse exana mort spontan. leczenie tak 40 6 0 6000
80 Strong Ice Strike exori gran frigo spontan. atak special tak 60 8 0 6000
80 Strong Energy Strike exori gran vis spontan. atak special tak 60 8 0 7500
90 Ultimate Terra Strike exori max tera spontan. atak tak 100 30 0 15000
90 Ultimate Flame Strike exori max flam spontan. atak tak 100 30 0 15000
90 Strong Ethereal Spear exori gran con spontan. atak tak 55 8 0 10000
100 Ultimate Energy Strike exori max vis spontan. atak tak 100 30 0 15000
100 Ultimate Ice Strike exori max frigo spontan. atak tak 100 30 0 15000
100 Intense Recovery utura gran spontan. leczenie tak 165 60 0 10000
110 Annihilation exori gran ico spontan. atak tak 300 30 0 20000
Potwory (15):
      pokaż odporności
Wygląd Nazwa Exp HP P
[mp]
Z
[mp]
Łup Niewrażliwy Mocny Słaby
monster Ghost Rat 0 0 - - - Ogień Lód Świętość Ziemia Energia Ataki fizyczne Śmierć - -
monster Slime Puddle 0 0 - - - Ogień Lód Świętość Ziemia Energia Ataki fizyczne Śmierć - -
monster Sloth Wraith 0 0 - - - Ogień Lód Świętość Ziemia Energia Ataki fizyczne Śmierć - -
monster Spectral Scum 0 0 - - - Ogień Lód Świętość Ziemia Energia Ataki fizyczne Śmierć - -
monster Soul Spark 0 60 - - - - - -
monster Berrypest 0 500 - - - Ziemia - Ogień Ataki fizyczne
monster Boar 60 198 465 465 gp, Haunch of Boar - - -
monster Travelling Merchant 65 100 - - gp - - -
monster Cake Golem 100 500 - - Sweet and Sugary Substance (zawsze) - Ogień Lód Ziemia Energia Śmierć -
monster Bane Bringer 400 2500 - - Wooden Trash, Dry Piece of Wood - Ogień Lód Świętość Ziemia Energia Śmierć Ataki fizyczne
monster Undead Cavebear 600 450 - - gp, Maxilla, Cavebear Skull, Health Potion Ziemia Śmierć - Świętość
monster Stampor 780 1200 - - gp, Platinum Coin, Stampor Talons, Stampor Horn, Hollow Stampor Hoof (rare), Small Topaz, Strong Health Potion, Strong Mana Potion, War Hammer, Knight Armor (rare), Spiked Squelcher (rare) - Ogień Lód Świętość Energia Śmierć -
monster Midnight Panther 900 1200 - - gp, Meat, Sabretooth, Life Ring, Panther Paw, Panther Head, Strong Health Potion Energia Ogień Śmierć
monster Crustacea Gigantica 1800 1600 - - gp, Giant Crab Pincer, Strong Mana Potion, Ring of Healing, Giant Shrimp Lód Ataki fizyczne Śmierć Energia
monster Draptor 2400 3000 - - gp, Strong Health Potion, Strong Mana Potion, Draptor Scales, Dragon Robe (rare), Silver Raid Token (rare) Energia Ogień Ziemia Ataki fizyczne
Wierzchowce (12):
Wygląd Nazwa Tresura Speciale Zdobycie
monster Black Sheep item +10 speed Regularny spawn Black Sheep
monster Blazebringer - +10 speed,
9sqm promień światła
Nagroda za Lightbearer event
monster Draptor item +10 speed Zao w czasie najazdu oraz w pałacu władcy
monster Midnight Panther item +10 speed Tiquanda
monster Racing Bird item +10 speed Regularny spawn Terror Bird
monster Rapid Boar item +10 speed Regularny spawn Boar
monster Stampor - +10 speed Po oddaniu NPC Chondur (Meriana):
30 Hollow Stampor Hoof,
50 Stampor Horn,
100 Stampor Talons
monster Tin Lizzard item +10 speed Po użyciu Tin Key na maszynie w Factory Quarter (Yalahar)
monster Titanica item +10 speed Calassa oraz Treasure Island
monster Undead Cavebear item +10 speed Ramoa (Lich Hell) w czasie najazdu
monster War Bear item +10 speed Regularny spawn Bear
monster Widow Queen item +10 speed Regularny spawn Wailing Widow
Przedmioty (49):
Wygląd Nazwa Klasa Podklasa Arm Atk Def Waga Łączenie
item Demon Infant Pozostałe Questowe - - - 12.00 nie
item Carrot on a Stick Pozostałe Treserskie - - - 2.00 nie
item Giant Shrimp Pozostałe Treserskie - - - 2.00 nie
item Harness Pozostałe Treserskie - - - 2.00 nie
item Hunting Horn Pozostałe Treserskie - - - 2.00 nie
item Leather Whip Pozostałe Treserskie - - - 2.00 nie
item Maxilla Maximus Pozostałe Treserskie - - - 2.00 nie
item Reins Pozostałe Treserskie - - - 2.00 nie
item Sweet Smelling Bait Pozostałe Treserskie - - - 2.00 nie
item Tin Key Pozostałe Treserskie - - - 2.00 nie
item Draken Doll Domy i mieszkania Lalki - - - 15.00 nie
item Frozen Heart Domy i mieszkania Dekoracje - - - 20.00 nie
item Music Box Domy i mieszkania Trofea - - - 27.00 nie
item Stampor Horn Natura Części ciał - - - 1.50 tak
item Hollow Stampor Hoof Natura Części ciał - - - 1.80 tak
item Stampor Talons Natura Części ciał - - - 1.70 tak
item Panther Paw Natura Części ciał - - - 1.50 tak
item Rabbit's Foot Natura Części ciał - - - 0.98 tak
item Handcrafted Ribbon Pozostałe Questowe - - - 0.50 tak
item Net Wyposażenie Narzędzia - - - 0.98 nie
item Haunch of Boar Natura Pożywienie jadalne - - - 14.00 tak
item Draptor Scales Natura Części ciał - - - 2.00 tak
item Panther Head Natura Części ciał - - - 1.50 tak
item Dry Piece of Wood Pozostałe Questowe - - - 2.05 nie
item Scum Bag Pozostałe Questowe - - - 9.00 nie
item Sweet and Sugary Substance Natura Pożywienie niejadalne - - - 0.65 tak
item Strange Red Powder Pozostałe Pozostałe - - - 0.50 nie
item Strange Blue Powder Pozostałe Pozostałe - - - 0.50 nie
item Strange Yellow Powder Pozostałe Pozostałe - - - 0.50 nie
item Envelope from the Wizards Domy i mieszkania Papierowe - - - 0.50 nie
item Letter from the Wizards Domy i mieszkania Papierowe - - - 0.50 nie
item Cavebear Skull Natura Części ciał - - - 1.30 tak
item Maxilla Natura Części ciał - - - 2.10 tak
item Magical Measurement Device Pozostałe Questowe - - - 25.50 nie
item Spirit Cage Pozostałe Questowe - - - 7.00 nie
item Evilina Domy i mieszkania Lalki - - - 6.00 nie
item Impward Domy i mieszkania Lalki - - - 6.00 nie
item Meandi Domy i mieszkania Lalki - - - 6.00 nie
item Whinona Domy i mieszkania Lalki - - - 6.00 nie
item Shapechanger Pozostałe Questowe - - - 2.00 nie
item Shapeshifter Ring Wyposażenie Pierścienie 0 - - 0.80 nie
item Giant Crab Pincer Natura Części ciał - - - 1.12 tak
item Bear Doll Domy i mieszkania Lalki - - - 5.90 nie
item Ghost Duster Pozostałe Questowe - - - 11.00 nie
item Emergency Kit Pozostałe Questowe - - - 10.00 tak
item Bunch of Winterberries Pozostałe Questowe - - - 0.20 tak
item Fake Rabbit's Foot Natura Części ciał - - - 0.98 tak
item Spoon with a Ribbon Domy i mieszkania Kuchenne - - - 0.98 nie
item Frozen Heart (replika) Domy i mieszkania Dekoracje - - - 20.00 nie
Questy (10):
Nazwa Min.
lvl
Prem Typ Lokalizacja Nagroda
A Pirate's Death To Me 0 nie Taskowy Thaian Lighthouse
4 osiągnięcia:
"Ghost Sailor"
"Spectral Traveller"
"Nether Pirate"
"Scourge of Death"
item item item
po 50 udanych podróżach zdobywane doświadczenie zwiększone o 10% dla potworów nieumarłych
Rottin Wood and the Married Men Quest 0 nie Przedmioty Outlaw Camp item
1600 exp
item
(czasami)
item
(Rzadko)
Achivement "Merry Adventures" oraz "Bunny Slipped".
Jack to the Future Quest 0 tak Przedmioty Edron
6000 exp
item
Achievement "You Don't Know Jack" lub "Truth be Told".
Spirithunters Quest 0 tak Przedmioty Edron, Liberty Bay, Yalahar, Zao
Achievement "Afraid of no Ghost!" i w zależności od poziomu trudności - różna ilość złota i doświadczenia.
Last Creep Standing World Task 0 tak Taskowy Darashia item item
z
item
lub
item
lub
item
Demon's Lullaby 0 nie Event Jakundaf Desert, Ab'Dendriel, Draconia, Kazordoon, Venore, Vega
Jedna z czterech lalek-demonków: Meandi Evilina Whinona lub Impward
achievement "Baby Sitter" oraz "Nanny from Hell"
Jeśli wystarczająca ilość demonków wróci do matki: + 10% expa
oraz kara śmierci zmniejszona o 50%
Bewitched World Event 0 nie Event Green Claw Swamp
osiągnięcia i napoje
lekko zmniejszona kara za śmierć
o 20% większa ilość doświadczenia za zabicie każdego potwora
Annual Autumn Vintage 0 nie Event Thais, pod Ab'Dendriel
Jeśli świat wygra event - ulepszone o 33% efekty działania napojów.
A Piece of Cake 0 tak Event Thais, Carlin, Edron, Darashia, Liberty Bay, Cormaya
Jeśli świat wygra event - przez 7 dni zwiększa się regeneracja zdrowia i many o 25% oraz dostajemy 50% więcej doświadczenia
achievement "Cake Conqueror".
item item item
Dodatkowo możemy wykonać zadanie i odebrać jedną z trzech nagród:
item item item
The Colours of Magic 0 nie Event Cała mapa Tibii
Achievement "True Colours"
Tydzień specjalnych dodatków zależnie od wygranego maga
Możliwość wymiany punktów na figury szachowe.
NPC (23):
Wygląd Nazwa Zawód Specjalność Handel Lokalizacja
npc Gruffy członek Towarzystwa Jagód - nie ?
npc Arkarra nieznany - nie W zagrodzie koło domku Lothara
npc Benny The Baker piekarz - nie Carlin
npc Friedolin nieznany - nie Carlin
npc Lothar nieznany - nie Na północny-zachód od Carlin
npc Brutus The Baker piekarz - nie wyspa z tortem
npc Balduin The Baker piekarz - nie Przed miastem
npc Casper World Task - nie w jaskini na północ od miasta
npc Brian The Baker piekarz - nie Przed miastem
npc Jack rzeźbiarz - nie Edron, niedaleko Stonehome
npc Mother of Jack nieznany - nie Stonehome
npc Sinclair nieznany - nie Edron, Magic Academy
npc Sister of Jack nieznany - nie Stonehome
npc Demon Mother Demon mother - nie Jakundaf Desert
npc Billy The Baker piekarz - nie Przed miastem
npc Rottin Wood łowca - nie Outlaw Camp
npc Biff The Baker piekarz - nie Przed miastem
npc Emilie członkini Towarzystwa Jagód rekrutacja ochotników nie koło północnej bramy Thais
npc Ghost Captain nieznany - nie Statek widmo
npc Paulette nieznany - nie Thais
npc Smaralda nieznany - tak Thaiańska latarnia
npc Minzy Wiedźma mikstury nie Green Claw Swamp
npc Nathaniel nieznany - nie Venore
Osiągnięcia (2):
Nazwa Stopień Punkty Sekret? Opis
Fire Devil 3 By pomóc podtrzymać ogień wiedźm, zniszczyłeś mnóstwo drewna ożywionego przez banebringerów. Niektórzy mogą uznać twoją fascynację ogniem za... niepokojącą.
Pyromaniac 4 Miłość ... ogień! Tak ... świecące! Musi ... płonąć!
Bosses Bosses Maps Maps LootSeller LootSeller DressUp DressUp Outfiter Outfiter Decorator Decorator Monster respawn Monster respawn LogAnalyzer LogAnalyzer Guilds-Online Guilds-Online Loterie Loterie Calc Calc
Promoted Fansite
  Witaj
  Nie jesteś zalogowany.

  Zarejestruj się
  Zapomniałeś hasła?
  Reklama
  SHOUTBOX