11.50 Dzięki!
×

Dostęp do tego zasobu mają wyłącznie zalogowani użytkownicy. Zaloguj się!

Charakter zmiany:
Aktualizacja
Data publikacji:
05.12.2017
Tematy zapowiedzi:
Opis zmian:
 • dodano lokację gnomów w Kazordoon - Gnome Deep Hub
 • dodano lokację z Stonerefiner'ami na Corymach w Venore
 • dodano jaskinie z potworami were- pod Edron i Cormaya
 • wprowadzono bestiariusz oraz punkty uroku (charms)
 • dodano opcję Quick Looting
 • konfiguracja plecaków zostaje odtworzona po zalogowaniu się
 • plecaki zyskały możliwość nasycania, można również nasycać bronie Umbral Master
 • wprowadzono system asyst przy zabijaniu potworów w party ze współdzieleniem doświadczenia (do tasków i misji)
 • zmieniony loot w potworach: Werebear, Wereboar, Werebadger, Putrid Mummy


Galeria

obrazekobrazekobrazekobrazekobrazekobrazekobrazekobrazekobrazek
Potwory (42):
      pokaż odporności
Wygląd Nazwa Exp HP P
[mp]
Z
[mp]
Łup Niewrażliwy Mocny Słaby
monster Aggressive Lava 0 0 - - - - - -
monster Aggressive Matter 0 0 - - - - - -
monster Ancient Spawn of Morgathla 0 0 - - Platinum Coin, Crystal Coin, Giant Shimmering Pearl, Small Amethyst, Small Diamond, Small Emerald, Small Topaz, Small Ruby, Green Crystal Shard, Violet Crystal Shard, Blue Crystal Shard, Yellow Gem, Red Gem, Blue Gem, Green Gem, Scarab Coin, Scarab Pincers, Ring of Healing, Great Mana Potion, Great Spirit Potion, Ultimate Health Potion, Mastermind Potion, Onyx Chip, Magic Sulphur, Luminous Orb, Ancient Stone, Huge Chunk of Crude Iron, Scarab Amulet, Springsprout Rod, Underworld Rod, Daramian Waraxe, Depth Scutum, Scarab Shield, Ancient Amulet, Candle Stump, Gold Token, Silver Token, Ancient Amulet, Plan for a Makeshift Armour, Tinged Pot - - -
monster Burrowing Beetle 0 0 - - - - - -
monster Captured Dwarf 0 0 - - - Ogień Lód Świętość Ziemia Energia Ataki fizyczne Śmierć - -
monster Ember Beast 0 0 - - - - - -
monster Fiery Blood 0 0 - - - - - -
monster Fiery Heart 0 0 - - - - - -
monster Gnome Pack Crawler 0 0 - - - - - -
monster Hungry Brood 0 0 - - - - - -
monster Last Planegazer 0 0 - - The Cube - - -
monster Lost Gnome 0 0 - - gp - - -
monster Makeshift Home 0 0 - - - - - -
monster Organic Matter 0 0 - - - - - -
monster Snail Slime 0 0 - - - - - -
monster Sulphur Geysir 0 0 - - - - - -
monster The Baron from Below 0 0 - - Platinum Coin, Crystal Coin, Small Emerald, Small Amethyst, Small Diamond, Small Topaz, Small Ruby, Violet Crystal Shard, Gold Ingot, Yellow Gem, Green Gem, Violet Gem, Red Gem, Blue Gem, Great Mana Potion, Great Spirit Potion, Ultimate Health Potion, Mastermind Potion, Luminous Orb, Magic Sulphur, Huge Chunk of Crude Iron, Stone Skin Amulet, Rusty Shield, Rusty Helmet, Magma Coat, Wand of Inferno, Fire Sword, Crystal Mace, Spellbook of Warding, Longing Eyes, Slimy Leg, Chitinous Mouth, Huge Shell, Gnome Sword, Gnome Shield, Gnome Armor, Plan for a Makeshift Armour, Silver Token, Gold Token - - -
monster The Count of the Core 0 0 - - Platinum Coin, Crystal Coin, Giant Shimmering Pearl, Small Ruby, Small Amethyst, Small Emerald, Small Diamond, Small Topaz, Green Crystal Shard, Blue Gem, Yellow Gem, Red Gem, Violet Gem, Great Mana Potion, Great Spirit Potion, Ultimate Health Potion, Mastermind Potion, Stone Skin Amulet, Huge Chunk of Crude Iron, Magic Sulphur, Luminous Orb, Huge Spiky Snail Shell, Chitinous Mouth, Harpoon of a Giant Snail, Rusty Shield, Rusty Helmet, Wand of Inferno, Fire Sword, Amber Staff, Giant Sword, Magma Coat, Candle Stump, Tinged Pot, Mallet Handle, Gnome Sword, Gnome Shield, Gnome Helmet, Silver Token, Gold Token - - -
monster The Duke of the Depths 0 0 - - Platinum Coin, Crystal Coin, Giant Shimmering Pearl, Small Diamond, Small Amethyst, Small Topaz, Small Ruby, Small Emerald, Red Gem, Green Gem, Blue Gem, Yellow Gem, Violet Gem, Blue Crystal Shard, Great Mana Potion, Great Spirit Potion, Ultimate Health Potion, Mastermind Potion, Huge Chunk of Crude Iron, Magic Sulphur, Luminous Orb, Rusty Helmet, Rusty Shield, Stone Skin Amulet, Terra Mantle, Fire Axe, Fire Sword, Wand of Inferno, Muck Rod, Pristine Worm Head, Giant Tentacle, Damaged Worm Head, Crude Wood Planks, Gnome Sword, Gnome Shield, Gnome Legs, Candle Stump, Mallet Pommel, Gold Token, Silver Token - - -
monster The Fire Empowered Duke 0 0 - - - - - -
monster The Hungry Baron from Below 0 0 - - - - - -
monster Fox 15 22 - - Meat, Fox Paw - Świętość Ziemia Ogień
monster Mole 100 200 - - gp - Ziemia Energia Ataki fizyczne Śmierć Ogień Świętość
monster Stonerefiner 500 800 - - Platinum Coin, Rat Cheese, Coal, Glob of Acid Slime, Half-Digested Stones, Poisonous Slime, Rare Earth, Stonerefiner's Skull - Ziemia Ogień Lód Ataki fizyczne
monster Ghost of a Planegazer 1100 1450 - - gp, Platinum Coin, Small Amethyst, Strong Mana Potion, Great Mana Potion Lód Świętość Ziemia Energia Ataki fizyczne Śmierć Ogień -
monster Werefox 1600 1500 - - gp, Platinum Coin, Troll Green, Assassin Star, Emerald Bangle, Small Enchanted Emerald, Ring of Healing, Mana Potion, Great Mana Potion, Strong Mana Potion, Werefox Tail, Fox Paw, Moonlight Rod, Platinum Amulet, Moonlight Crystals, Werewolf Amulet, Werefox Trophy - Ziemia Energia Ataki fizyczne Śmierć Ogień Świętość
monster Lost Exile 1800 1600 - - gp, Platinum Coin, Brown Mushroom, Dwarven Ring, Small Topaz, Strong Health Potion, Great Mana Potion, Clay Lump, Coal, Wimp Tooth Chain, Red Hair Dye, Skull Shatterer, Bonecarving Knife, Lost Husher's Staff, Bone Fetish, Basalt Figurine, Basalt Fetish, Holy Ash, Buckle, Guardian Shield, Suspicious Device, Skull Staff, Knight Axe, Fire Axe, Terra Legs, Terra Boots, Tower Shield, Spiked Squelcher Ziemia Ogień Lód Energia Ataki fizyczne Śmierć Świętość
monster Cave Spider 2000 1800 - - gp, Platinum Coin, Strong Health Potion, Small Diamond, Black Pearl, Spider Silk, Poison Arrow - - -
monster Deepworm 2300 4500 - - Meat, Ham, Green Mushroom, Dark Mushroom, Wood Mushroom, Small Enchanted Amethyst, Green Crystal Shard, Giant Shimmering Pearl, Deepworm Jaws, Deepworm Spikes, Deepworm Spike Roots, Life Ring, Suspicious Device, Terra Amulet, Sacred Tree Amulet, Springsprout Rod - - -
monster Diremaw 2500 4500 - - Ham, Small Emerald, Small Enchanted Emerald, Blue Crystal Shard, Green Crystal Shard, Violet Crystal Shard, Giant Shimmering Pearl, Gold Ingot, Onyx Chip, Poisonous Slime, Diremaw Brainpan, Diremaw Legs, Mushroom Backpack, Mycological Bow, Suspicious Device - Ziemia Lód
monster Chasm Spawn 2700 5500 - - Wood Mushroom, Orange Mushroom, Brown Mushroom, Blue Crystal Shard, Violet Crystal Shard, Green Crystal Shard, Small Enchanted Amethyst, Small Enchanted Emerald, Chasm Spawn Tail, Chasm Spawn Head, Chasm Spawn Abdomen, Mushroom Backpack, Suspicious Device - - -
monster Cave Devourer 2800 5400 - - Slime Heart, Small Enchanted Ruby, Small Enchanted Sapphire, Blue Crystal Shard, Green Crystal Shard, Violet Crystal Shard, Cyan Crystal Fragment, Stealth Ring, Crystalline Arrow, Cave Devourer Eyes, Cave Devourer Legs, Cave Devourer Maw, Suspicious Device - - Ogień
monster Sharpclaw 3000 3300 - - gp, Platinum Coin, Brown Mushroom, Beetroot, Onyx Chip, Great Mana Potion, Ultimate Mana Potion, Ring of Healing, Troll Green, Small Enchanted Amethyst, Moonlight Crystals, Werebadger Claws, Werebadger Skull, Platinum Amulet, Werewolf Amulet, Badger Boots, Underworld Rod, Wand of Voodoo, Werebadger Trophy, Silver Token (rare), Wolf Backpack (rare) - - -
monster Black Vixen 3200 3200 - - gp, Platinum Coin, Small Enchanted Emerald, Black Pearl, Green Gem, Assassin Star, Great Mana Potion, Great Spirit Potion, Ultimate Mana Potion, Ultimate Spirit Potion, Stealth Ring, Troll Green, Werefox Tail, Fox Paw, Foxtail, Moonlight Rod, Sai, Werefox Trophy, Werewolf Amulet, Moonlight Crystals, Wolf Backpack (rare), Silver Token, Composite Hornbow - - -
monster Reflection of a Mage 3250 3500 - - gp, Platinum Coin, Dark Mushroom, Small Sapphire, Great Health Potion, Great Mana Potion, Mind Stone, Stealth Ring, Assassin Star, Bullseye Potion, Crystal Ring, Stone Skin Amulet, Red Piece of Cloth, Luminous Orb, Piggy Bank (semi), Ring of the Sky (semi), Royal Tapestry (semi), Focus Cape, Crystal of Power, Boots of Haste (rare), Skull Helmet (rare), Spellbook of Mind Control (rare), Elemental Spikes (rare) Ogień Energia Śmierć Ataki fizyczne
monster Darkfang 4000 4800 - - gp, Platinum Coin, Black Pearl, Small Enchanted Sapphire, Troll Green, Wolf Paw, Ultimate Health Potion, Berserk Potion, Moonlight Crystals, Onyx Chip, Werewolf Fur, Wolf Trophy, Time Ring, Stone Skin Amulet, Platinum Amulet, Werewolf Amulet, Dreaded Cleaver, Werewolf Fangs, Bonebreaker, Sai, Silver Token, Wolf Backpack (rare) - - -
monster Bloodback 4000 5200 - - gp, Platinum Coin, Small Enchanted Ruby, Red Crystal Fragment, Red Gem, Great Health Potion, Ultimate Health Potion, Moonlight Crystals, Wereboar Hooves, Wereboar Tusks, Stone Skin Amulet, Werewolf Amulet, Wereboar Trophy, Spiked Squelcher, Fur Armor, Wereboar Loincloth, Furry Club, Fur Boots, Dreaded Cleaver, Wolf Backpack (rare), Silver Token - - -
monster Lava Lurker 4000 5900 - - Small Enchanted Ruby Ogień - -
monster Tunnel Tyrant 4000 6400 - - Lump of Dirt, Small Enchanted Ruby, Small Enchanted Sapphire, Green Gem, Violet Gem, Blue Gem, Energy Vein, Tunnel Tyrant Head, Tunnel Tyrant Shell, Crystal Mace, Crystalline Armor, Suspicious Device - Energia Lód
monster Shadowpelt 4600 6000 - - gp, Platinum Coin, Ham, Small Enchanted Sapphire, Black Pearl, Giant Shimmering Pearl, Opal, Moonlight Crystals, Great Health Potion, Ultimate Health Potion, Berserk Potion, Honeycomb, Bear Paw, Werebear Fur, Werebear Skull, Stone Skin Amulet, Ring of Healing, Werewolf Amulet, Furry Club, Spiked Squelcher, Dreaded Cleaver, Relic Sword, Fur Armor, Werebear Trophy (rare), Wolf Backpack (rare), Silver Token - - -
monster Reflection of a Mawhawk 9650 12600 - - gp, Platinum Coin, Green Crystal Splinter, Blue Crystal Splinter, Brown Crystal Splinter, Violet Crystal Shard, Fish Fin, Hardened Bone, Red Piece of Cloth, Cluster of Solace, Unrealized Dream, Fire Sword, Assassin Dagger, Nightmare Blade, Haunted Blade, Frazzle Tongue, Iron Ore - Ogień Lód Ziemia Świętość
monster Reflection of Obujos 20000 35000 - - Ornate Legs, Depth Scutum, Deepling Axe Ziemia Śmierć -
Wierzchowce (1):
Wygląd Nazwa Tresura Speciale Zdobycie
monster Mole item +10 speed Regularny spawn Mole
Przedmioty (87):
Wygląd Nazwa Klasa Podklasa Arm Atk Def Waga Łączenie
item Metal File Pozostałe Questowe - - - 5.10 nie
item Rusted Key Fragment Pozostałe Questowe - - - 2.50 nie
item Rusted Key Fragment Pozostałe Questowe - - - 2.50 nie
item Polished Key Fragment Pozostałe Questowe - - - 2.50 nie
item Polished Key Fragment Pozostałe Questowe - - - 2.50 nie
item Glowing Key Fragment Pozostałe Questowe - - - 2.50 nie
item Glowing Key Fragment Pozostałe Questowe - - - 2.50 nie
item Intermediate State Pozostałe Questowe - - - 2.50 nie
item Forged Glowing Key Pozostałe Questowe - - - 2.50 nie
item Forged Key Pozostałe Questowe - - - 2.50 nie
item Rare Earth Pozostałe Questowe - - - 2.50 tak
item Stonerefiner's Skull Natura Części ciał - - - 3.00 tak
item Gnome Chart Pozostałe Questowe - - - 1.00 nie
item Gnomish Pesticides Pozostałe Questowe - - - 5.00 nie
item Surprise Jar Pozostałe Pozostałe - - - 10.00 nie
item Diremaw Legs Natura Części ciał - - - 2.30 tak
item Diremaw Brainpan Natura Części ciał - - - 1.50 tak
item Deepworm Jaws Natura Części ciał - - - 1.80 tak
item Gnome Trignometre Pozostałe Questowe - - - 2.00 nie
item Suspicious Device Pozostałe Pozostałe - - - 10.00 nie
item Heavy Crystal Fragment Pozostałe Kosztowności - - - 10.00 nie
item Cave Devourer Legs Natura Części ciał - - - 2.40 tak
item Tunnel Tyrant Shell Natura Części ciał - - - 2.50 tak
item Tunnel Tyrant Head Natura Części ciał - - - 1.80 tak
item Chasm Spawn Tail Natura Części ciał - - - 1.60 tak
item Chasm Spawn Abdomen Natura Części ciał - - - 2.70 tak
item Chasm Spawn Head Natura Części ciał - - - 1.60 tak
item Werefox Tail Natura Części ciał - - - 1.40 tak
item Fox Paw Natura Części ciał - - - 1.20 tak
item Cave Devourer Maw Natura Części ciał - - - 1.90 tak
item Cave Devourer Eyes Natura Części ciał - - - 0.80 tak
item Shadow Bite Berries Pozostałe Questowe - - - 1.20 nie
item Silver Nuggets Pozostałe Questowe - - - 20.00 nie
item Gold Nuggets Pozostałe Questowe - - - 20.00 nie
item Silver Dust Pozostałe Questowe - - - 17.00 nie
item Gold Dust Pozostałe Questowe - - - 20.00 nie
item Crimson Nightshade Blossoms Pozostałe Questowe - - - 1.00 nie
item Nightshade Distillate Pozostałe Questowe - - - 3.00 nie
item Golden Symbol of Suon Pozostałe Questowe - - - 20.00 nie
item Stone Tablet with Ley Lines Pozostałe Questowe - - - 40.00 nie
item Hastily Scribbled Note Pozostałe Questowe - - - 2.00 nie
item Piece of Parchment Pozostałe Questowe - - - 2.00 nie
item Piece of Parchment Pozostałe Questowe - - - 2.00 nie
item Piece of Parchment Pozostałe Questowe - - - 2.00 nie
item Foxtail Amulet Wyposażenie Amulety 2 - - 5.00 nie
item Deepworm Spikes Natura Części ciał - - - 1.00 tak
item Deepworm Spike Roots Natura Części ciał - - - 0.70 nie
item Santa Fox Domy i mieszkania Lalki - - - 6.50 nie
item Half-Digested Stones Natura Części ciał - - - 2.00 tak
item Withered Pauldrons Natura Części ciał - - - 1.40 nie
item Withered Scalp Natura Części ciał - - - 1.70 nie
item Candle Stump Pozostałe Treserskie - - - 8.50 nie
item Gnome Helmet Opancerzenie Hełmy 7 - - 24.00 nie
item Gnome Armor Opancerzenie Zbroje 17 - - 120.00 nie
item Gnome Legs Opancerzenie Nogawice 9 - - 32.00 nie
item Gnome Shield Opancerzenie Tarcze - - 38 60.00 nie
item Gnome Sword Bronie Miecze - 10 35 85.00 nie
item Mallet Head Pozostałe Questowe - - - 25.00 nie
item Mallet Handle Bronie Obuchy - 24 14 15.00 nie
item Mallet Pommel Pozostałe Questowe - - - 5.00 nie
item Strange Mallet Bronie Obuchy - 18 9 45.00 nie
item Huge Spiky Snail Shell Natura Części ciał - - - 3.80 tak
item Chitinous Mouth Natura Części ciał - - - 2.50 tak
item Harpoon of a Giant Snail Natura Części ciał - - - 0.80 tak
item Pristine Worm Head Natura Części ciał - - - 1.90 tak
item Giant Tentacle Natura Części ciał - - - 2.10 tak
item Damaged Worm Head Natura Części ciał - - - 1.60 tak
item Crude Wood Planks Pozostałe Questowe - - - 2.00 nie
item Plan for a Makeshift Armour Pozostałe Questowe - - - 2.00 nie
item Tinged Pot Pozostałe Questowe - - - 35.00 nie
item Longing Eyes Natura Części ciał - - - 1.20 tak
item Slimy Leg Natura Części ciał - - - 1.60 tak
item Chitinous Mouth Natura Części ciał - - - 2.40 tak
item Huge Shell Natura Części ciał - - - 3.20 tak
item Blue Spectacles Pozostałe Questowe - - - 2.50 nie
item Axe of Destruction Bronie Topory - 51 31 50.00 nie
item Werefox Trophy Domy i mieszkania Trofea - - - 5.00 nie
item Blade of Destruction Bronie Miecze - 50 33 50.00 nie
item Bow of Destruction Bronie Łuki - - - 55.00 nie
item Chopper of Destruction Bronie Topory - 52 32 70.00 nie
item Crossbow of Destruction Bronie Kusze - - - 65.00 nie
item Hammer of Destruction Bronie Obuchy - 53 30 70.00 nie
item Mace of Destruction Bronie Obuchy - 50 30 50.00 nie
item Rod of Destruction Bronie Różdżki - druid - - - 35.00 nie
item Slayer of Destruction Bronie Miecze - 52 32 70.00 nie
item Wand of Destruction Bronie Rożdżki - sorc - - - 35.00 nie
item The Cube Pozostałe Questowe - - - 10.00 nie
Questy (3):
Nazwa Min.
lvl
Prem Typ Lokalizacja Nagroda
Dangerous Depths Quest 100 tak Dostępowe, Przedmioty Baza Gnomów
?
Hidden Threats Quest 0 nie Przedmioty Venore item item item item
The Curse Spreads Quest 0 tak Przedmioty Edron, Cormaya, Krailos, Vengoth, Banuta item
NPC (23):
Wygląd Nazwa Zawód Specjalność Handel Lokalizacja
npc Dwarf Captain nieznany - nie Gnome Deep Hub
npc Dwarf Deep Guard ochroniarz - nie Gnome Deep Hub
npc Dwarf Explorer podróżnik - nie Gnome Deep Hub
npc Dwarf Guard Day Shift ochroniarz - nie Gnome Deep Hub
npc Dwarf Guard Night Shift ochroniarz - nie Gnome Deep Hub
npc Dwarf Outpost Soldier ochroniarz - nie Gnome Deep Hub
npc Gnome Crystalomancer górnik kryształy nie Gnome Deep Hub
npc Gnome Explorer podróżnik - nie Gnome Deep Hub
npc Gnome Gemsplicer górnik kryształy nie Gnome Deep Hub
npc Gnome Guard ochroniarz - nie Gnome Deep Hub
npc Gnome Guard Captain ochroniarz - nie Gnome Deep Hub
npc Gnome Guard Night Shift ochroniarz - nie Gnome Deep Hub
npc Gnome Outer Guard ochroniarz - nie Gnome Deep Hub
npc Gnominimus nieznany - nie Gnome Deep Hub
npc Gnomus osoba kontaktowa - nie Gnome Deep Hub
npc Klom Stonecutter nieznany - nie Gnome Deep Hub
npc Lardoc Bashsmite dowódca - nie Gnome Deep Hub
npc Corym Butler nieznany - nie ?
npc Corym Footman nieznany - nie ?
npc Corym Ratter nieznany - nie ?
npc Corym Servant nieznany - nie ?
npc Corym Slave nieznany - nie ?
npc Corym Worker nieznany - nie ?
Osiągnięcia (12):
Nazwa Stopień Punkty Sekret? Opis
Buried the Baron 1 Pokonałeś The Baron from Below oraz zniszczyłeś wulkaniczną pompę!
Duked it Out 1 Pokonałeś The Duke of the Depths oraz zniszczyłeś wulkaniczną pompę!
His Days are Counted 1 Pokonałeś The Count of the Core oraz zniszczyłeś wulkaniczną pompę!
Hunting Permit 1 W pełni odblokowałeś swojego pierwszego potwora w cyklopedii.
Little Adventure 1 Odblokowałeś 10 powtorów słabej trudności w cyklopedii.
Death in the Depths 2 The Baron from Below, Duke of the Depths i The Count of the Core nie istnieją!
Little Big Adventure 2 W pełni odblokowałeś 100 potworów łatwego poziomu trudności w cyclopedii.
Contender 3 Odblokowałeś 10 potworów średniej trudności w cyklopedii.
Scurge of Scarabs 3 Wytrzymałeś upał i pokonałeś Ancient Spawn of Morgathla!
Serious Contender 4 Odblokowałeś 100 potworów średniej trudności w cyklopedii.
Over the Moon 5 Klątwa pełni księżyca przeradza nieszkodliwych mieszkańców w przeraźliwe bestie. Z twoją pomocą Edron i Cormaya są bezpieczne.
Skilled Hunter 5 Odblokowałeś 10 potworów o najwyższym stopniu trudności w cyklopedii.
Bosses Bosses Maps Maps LootSeller LootSeller DressUp DressUp Outfiter Outfiter Decorator Decorator Monster respawn Monster respawn LogAnalyzer LogAnalyzer Guilds-Online Guilds-Online Loterie Loterie Calc Calc
Promoted Fansite
  Witaj
  Nie jesteś zalogowany.

  Zarejestruj się
  Zapomniałeś hasła?
  Reklama
  SHOUTBOX