10.30 Dzięki!
×

Dostęp do tego zasobu mają wyłącznie zalogowani użytkownicy. Zaloguj się!

Charakter zmiany:
Aktualizacja
Data publikacji:
11.12.2013
Temat publikacji:
Wprowadzenie zimowej aktualizacji 10.30
Tematy zapowiedzi:
Opis zmian:
 • dodano nowe bronie oraz zupełnie nowy sposób tworzenia ich
 • wdrożono system płynnego poruszania się dla wszystkich wierzchowców i oswajalnych stworzeń
 • NPC Ruprecht handluje nowymi przedmiotami w zamian za item
 • tło strony na tibia.com zostało zmienione (teraz jego motywem jest Roshamuul)
 • dodano nową wyspę - Roshamuul, zawierającą depot, sklepy, bank oraz następujące miejsca polowań:
  • Lower Roshamuul
  • Guzzlemaw Valley
  • Roshamuul Prison
  • Upper Roshamuul

 • dodano nowego bossa, Gaz'haragota, który swoj respawn ma w więzieniu Roshamuul
 • wprowadzono Dream Warden Outfit


Galeria

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
Miasta (1):

Roshamuul

Potwory (23):
      pokaż odporności
Wygląd Nazwa Exp HP P
[mp]
Z
[mp]
Łup Niewrażliwy Mocny Słaby
monster Bad Dream 0 0 - - - - - -
monster Prince Drazzak 0 0 - - GP, Platinum Coin, Violet Crystal Shard, Green Crystal Shard, Blue Crystal Shard, Green Crystal Fragment, Red Crystal Fragment, Cyan Crystal Fragment, Giant Shimmering Pearl, Demonic Essence, Great Mana Potion, Ultimate Health Potion, Great Spirit Potion, Ring of Healing, Green Gem, Demon Horn, Noble Axe, Lightning Boots, Lightning Robe, Onyx Flail, Nightmare Blade, Skull Helmet, Steel Boots, Runed Sword, Crystalline Armor, Demonbone Amulet, Demonic Tapestry, Psychedelic Tapestry, Cluster of Solace, Nightmare Hook, Eye Pod, Unrealized Dream, Dream Warden Mask - Energia -
monster Shimmying Butterfly 0 20 - - - - - -
monster Flame of Omrafir 0 800 - - - Ogień - -
monster Minion of Gaz'Haragoth 0 5500 - - - - Świętość Energia Ataki fizyczne Ogień
monster Nightmare of Gaz'haragoth 0 5500 - - - - - Ogień
monster Shiversleep 1900 4600 - - gp, Platinum Coin, Cyan Crystal Fragment, Small Ruby, Blue Crystal Splinter, Small Emerald, Ultimate Health Potion, Great Mana Potion, Trapped Bad Dream Monster, Bowl of Terror Sweat, Cluster of Solace (rare) Ziemia Ogień Energia Świętość
monster Shock Head 2300 4200 - - gp, Small Sapphire, Royal Helmet (rare) Ogień Ziemia Lód Energia Ataki fizyczne Śmierć -
monster Frazzlemaw 3400 4100 - - gp, Platinum Coin, Violet Crystal Shard, Red Crystal Fragment, Gold Ingot, Brown Crystal Splinter, Great Mana Potion, Great Health Potion, Hardened Bone, Iron Ore, Fish Fin, Haunted Blade, Sai, Two Handed Sword, Assassin Dagger, Nightmare Blade, Ham, Fish, Piece of Iron, Bone, Fish Tail, Banana Skin, Skull, Big Bone, Remains of a Fish, Fishbone, Crystal Rubbish, Frazzle Skin, Frazzle Tongue, Cluster of Solace - Ogień Lód Ziemia Energia Ataki fizyczne Śmierć Świętość
monster Retching Horror 4100 5300 - - gp, Platinum Coin, Brown Mushroom, Pool of Chitinous Glue, Goosebump Leather, Cluster of Solace, Broken Dream, Great Mana Potion, Great Health Potion, Wand of Starstorm, Underworld Rod, Crown Shield, Tower Shield, Beastslayer Axe, Mercenary Sword, Fire Sword, Spiked Squelcher, Onyx Flail, Steel Boots, Butcher's Axe Ziemia Ogień Lód Energia Ataki fizyczne Śmierć -
monster Feversleep 4400 5900 - - gp, Platinum Coin, Small Amethyst, Small Emerald, Small Topaz, Small Ruby, Blue Crystal Splinter, Blue Crystal Shard, Cyan Crystal Fragment, Great Mana Potion, Ultimate Health Potion, Bowl of Terror Sweat, Trapped Bad Dream Monster, Cluster of Solace, Blue Robe Ziemia Ogień Lód Energia Ataki fizyczne Śmierć Świętość
monster Choking Fear 4700 5800 - - gp, Platinum Coin, Blue Crystal Splinter, Green Crystal Shard, Brown Crystal Splinter, Great Spirit Potion, Great Mana Potion, Ultimate Health Potion, Red Piece of Cloth, Brown Piece of Cloth, Yellow Piece of Cloth, Energy Ring, Ring of Healing, Life Ring, Cluster of Solace, Dead Weight, Hemp Rope, Terra Boots, Guardian Shield, Springsprout Rod, Underworld Rod, Beastslayer Axe, Spellbook of Mind Control, Sai, Shadow Sceptre, Terra Mantle Ogień Ziemia Lód Energia Ataki fizyczne Śmierć -
monster Silencer 5100 5400 - - gp, Platinum Coin, Assassin Star, Stealth Ring, Diamond Sceptre, Terra Boots, Boots of Haste, Titan Axe, Glorious Axe, Terra Legs, Dark Shield, Shadow Sceptre, Haunted Blade, Silencer Claws, Silencer Resonating Chamber, Cluster of Solace (rare) Ziemia Ogień Lód Energia Ataki fizyczne Śmierć Świętość
monster Guzzlemaw 5500 6400 - - gp, Platinum Coin, Fish, Skull, Fishbone, Bone, Big Bone, Crystal Rubbish, Banana Skin, Piece of Iron, Fish Tail, Remains of a Fish, Frazzle Tongue, Frazzle Skin, Ham, Great Mana Potion, Great Health Potion, Violet Crystal Shard, Red Crystal Fragment, Brown Crystal Splinter, Hardened Bone, Iron Ore, Fish Fin, Two Handed Sword, Sai, Assassin Dagger, Nightmare Blade, Haunted Blade, Cluster of Solace - Ogień Lód Ziemia Energia Ataki fizyczne Śmierć Świętość
monster Demon Outcast 6200 6900 - - gp, Platinum Coin, Fire Mushroom, Small Ruby, Small Sapphire, Small Emerald, Small Topaz, Small Diamond, Cluster of Solace, Ultimate Health Potion, Great Mana Potion, Assassin Star, Demon Dust, Ring of Healing, Might Ring, Stealth Ring, Platinum Amulet, Devil Helmet, Crusader Helmet, Ice Rapier, Giant Sword, Crown Armor, Crown Shield, Demon Shield, Demonrage Sword Ogień Lód Ziemia Ataki fizyczne Śmierć Świętość Energia
monster Terrorsleep 6900 7200 - - gp, Platinum Coin, Great Mana Potion, Ultimate Health Potion, Small Ruby, Small Emerald, Small Amethyst, Small Topaz, Blue Crystal Splinter, Blue Crystal Shard, Cyan Crystal Fragment, Broken Dream, Red Piece of Cloth, White Piece of Cloth, Blue Piece of Cloth, Fish Fin, Bowl of Terror Sweat, Trapped Bad Dream Monster, Cluster of Solace, Giant Sword, Warrior Helmet, Knight Armor, Blue Robe Ziemia Ogień Lód Energia Ataki fizyczne Śmierć Świętość
monster Mawhawk 9650 12600 - - gp, Platinum Coin, Green Crystal Splinter, Blue Crystal Splinter, Brown Crystal Splinter, Violet Crystal Shard, Fish Fin, Hardened Bone, Red Piece of Cloth, Cluster of Solace, Unrealized Dream, Fire Sword, Assassin Dagger, Nightmare Blade, Haunted Blade, Frazzle Tongue, Iron Ore - Ogień Lód Ziemia Świętość
monster Sight of Surrender 17000 28000 - - Sight of Surrender's Eye (zawsze), Broken Visor, Platinum Coin, Brown Crystal Splinter, Green Crystal Shard, Blue Crystal Splinter, Blue Crystal Shard, Violet Crystal Shard, Green Crystal Splinter, Ultimate Health Potion, Great Mana Potion, Great Spirit Potion, Cluster of Solace, Stone Skin Amulet, Might Ring, Crusader Helmet, Tower Shield, Crown Legs, Steel Boots (semi), Crystal Mace, Jade Hammer (semi), Onyx Flail, Hammer of Wrath (semi), Magic Plate Armor (semi), String of Mending (rare) - Ogień Lód Ziemia Energia Ataki fizyczne Śmierć Świętość
monster Horadron 18000 30000 - - gp, Platinum Coin, Small Emerald, Small Amethyst, Small Topaz, Small Diamond, Small Sapphire, Small Ruby, Cluster of Solace, Dream Matter, Demon Horn, Demonic Essence, Unrealized Dream, Spellbook of Warding, Beastslayer Axe, Crown Armor, Blue Robe, Golden Armor, Knight Legs, Noble Axe, Steel Boots, Spellbook of Mind Control, Dream Warden Mask, Vile Axe, Lightning Legs, Spellbook of Lost Souls, Crown Legs, Golden Legs, Butcher's Axe, Spellbook of Dark Mysteries, Spellscroll of Prophecies, Great Axe, Nightmare Horn, Executioner, Demonwing Axe (rare) - - Świętość
monster Zavarash 21000 35000 - - gp, Platinum Coin, Demonic Essence, Giant Shimmering Pearl, Green Gem, Green Crystal Shard, Blue Crystal Shard, Violet Crystal Shard, Gold Ingot, Blue Gem, Great Mana Potion, Great Spirit Potion, Ultimate Health Potion, Demon Horn, Cluster of Solace, Bonebreaker, Guardian Halberd, Crown Shield, Heavy Mace, Onyx Flail, Dream Warden Mask, Guardian Shield, Skullcracker Armor, Paladin Armor, Diamond Sceptre, Demon Shield, Demonbone, Unrealized Dream, Mastermind Shield, Lavos Armor - - -
monster Terofar 24000 40000 - - gp, Platinum Coin, Small Amethyst, Small Topaz, Small Sapphire, Small Emerald, Small Diamond, Small Ruby, Gold Ingot, Violet Crystal Shard, Green Crystal Shard, Blue Crystal Shard, Giant Shimmering Pearl, Blue Gem, Green Gem, Great Spirit Potion, Ultimate Health Potion, Great Mana Potion, Demon Horn, Demonic Essence, Terra Boots, Crown Shield, Paladin Armor, Royal Helmet, Demon Shield, Cluster of Solace, Unrealized Dream, Dream Matter, Dream Warden Mask, Guardian Shield, Boots of Haste, Steel Boots, Skull Helmet, Voltage Armor, Magic Plate Armor, Earthborn Titan Armor - Energia Śmierć -
monster Omrafir 40000 350000 - - gp, Platinum Coin, Green Crystal Shard, Blue Crystal Shard, Violet Crystal Shard, Green Crystal Fragment, Cyan Crystal Fragment, Giant Shimmering Pearl, Green Gem, Great Spirit Potion, Great Mana Potion, Ultimate Health Potion, Unrealized Dream, Dream Matter, Cluster of Solace, Demon Horn, Nightmare Hook, Lightning Boots, Psychedelic Tapestry, Demonic Tapestry, Demonic Essence, Ring of Healing, Noble Axe, Lightning Robe, Crystalline Armor, Steel Boots, Skull Helmet, Eye Pod, Dream Warden Mask, Nightmare Horn Ogień Lód Świętość Ziemia Energia Ataki fizyczne Śmierć -
monster Gaz'Haragoth 1000000 350000 - - Platinum Coin, Crystal Coin, Green Crystal Splinter, Blue Crystal Splinter, Assassin Star, Infernal Bolt, Violet Crystal Shard, Green Crystal Shard, Blue Crystal Shard, Giant Shimmering Pearl, Blue Gem, Ultimate Health Potion, Great Mana Potion, Great Spirit Potion, Dream Matter, Yellow Piece of Cloth, Red Piece of Cloth, Demonic Essence, Demon Horn, Cluster of Solace, Unrealized Dream, Psychedelic Tapestry, Demonic Tapestry, Life Ring, Giant Sword, Dream Warden Claw, Nightmare Horn, Boots of Haste, Skull Helmet, Eye Pod, Crude Umbral Crossbow, Umbral Crossbow, Umbral Master Crossbow, Crude Umbral Bow, Umbral Bow, Umbral Master Bow, Crude Umbral Blade, Umbral Blade, Umbral Masterblade, Crude Umbral Slayer, Umbral Slayer, Umbral Master Slayer, Crude Umbral Axe, Umbral Axe, Umbral Master Axe, Crude Umbral Chopper, Umbral Chopper, Umbral Master Chopper, Crude Umbral Mace, Umbral Mace, Umbral Master Mace, Crude Umbral Hammer, Umbral Hammer, Umbral Master Hammer, Crude Umbral Spellbook, Umbral Spellbook, Umbral Master Spellbook, Solitude Charm, Twin Sun Charm, Spiritual Charm, Unity Charm, Phoenix Charm, Nightmare Beacon, Nightmare Hook, Magma Coat, Golden Legs, Dream Warden Mask - Ogień Lód Świętość Ziemia Energia Ataki fizyczne Śmierć -
Wierzchowce (1):
Wygląd Nazwa Tresura Speciale Zdobycie
monster Shock Head item +10 speed Regularny spawn Shock Head
Przedmioty (85):
Wygląd Nazwa Klasa Podklasa Arm Atk Def Waga Łączenie
item Umbral Master Chopper Bronie Topory - 54 34 110.00 nie
item Umbral Master Axe Bronie Topory - 53 30 80.00 nie
item Umbral Master Spellbook Opancerzenie Tarcze - - 20 30.00 nie
item Umbral Master Slayer Bronie Miecze - 54 35 90.00 nie
item Umbral Masterblade Bronie Miecze - 52 31 55.00 nie
item Umbral Master Mace Bronie Obuchy - 52 30 80.00 nie
item Umbral Master Hammer Bronie Obuchy - 55 34 160.00 nie
item Umbral Master Crossbow Bronie Kusze - - - 120.00 nie
item Crude Umbral Blade Bronie Miecze - 48 26 63.00 nie
item Umbral Blade Bronie Miecze - 50 29 59.00 nie
item Crude Umbral Slayer Bronie Miecze - 51 29 100.00 nie
item Umbral Slayer Bronie Miecze - 52 31 95.00 nie
item Crude Umbral Axe Bronie Topory - 49 24 90.00 nie
item Umbral Axe Bronie Topory - 51 27 85.00 nie
item Crude Umbral Chopper Bronie Topory - 51 27 120.00 nie
item Umbral Chopper Bronie Topory - 52 30 115.00 nie
item Crude Umbral Mace Bronie Obuchy - 48 22 90.00 nie
item Umbral Mace Bronie Obuchy - 50 26 85.00 nie
item Crude Umbral Hammer Bronie Obuchy - 51 27 170.00 nie
item Crude Umbral Bow Bronie Łuki - - - 50.00 nie
item Umbral Bow Bronie Łuki - - - 45.00 nie
item Umbral Master Bow Bronie Łuki - - - 40.00 nie
item Crude Umbral Crossbow Bronie Kusze - - - 130.00 nie
item Umbral Crossbow Bronie Kusze - - - 125.00 nie
item Crude Umbral Spellbook Opancerzenie Tarcze - - 14 40.00 nie
item Umbral Spellbook Opancerzenie Tarcze - - 16 35.00 nie
item Frazzle Tongue Natura Części ciał - - - 6.80 tak
item Frazzle Skin Natura Części ciał - - - 1.90 tak
item Silencer Claws Natura Części ciał - - - 4.20 tak
item Silencer Resonating Chamber Natura Części ciał - - - 3.50 tak
item Ancient Dream Pozostałe Questowe - - - 0.15 tak
item Sight of Surrender's Eye Natura Części ciał - - - 5.50 tak
item Broken Visor Opancerzenie Hełmy 1 - - 14.00 tak
item Dead Weight Natura Części ciał - - - 7.50 tak
item Trapped Bad Dream Monster Natura Części ciał - - - 12.00 tak
item Broken Dream Natura Części ciał - - - 0.10 tak
item Hemp Rope Natura Części ciał - - - 1.90 tak
item Pool of Chitinous Glue Natura Części ciał - - - 2.70 tak
item Psychedelic Tapestry Domy i mieszkania Dekoracje - - - 10.00 nie
item Demonic Tapestry Domy i mieszkania Dekoracje - - - 10.00 nie
item Eye Pod Domy i mieszkania Dekoracje - - - 5.00 nie
item Nightmare Beacon Domy i mieszkania Dekoracje - - - 5.00 nie
item Nightmare Hook Domy i mieszkania Dekoracje - - - 5.00 tak
item Unrealized Dream Pozostałe Pozostałe - - - 33.00 tak
item Nightmare Horn Pozostałe Treserskie - - - 2.00 nie
item Copper Prison Key Wyposażenie Klucze - - - 2.00 nie
item Bronze Prison Key Wyposażenie Klucze - - - 2.00 nie
item Silver Prison Key Wyposażenie Klucze - - - 2.00 nie
item Golden Prison Key Wyposażenie Klucze - - - 2.00 nie
item Goosebump Leather Natura Części ciał - - - 2.80 tak
item Cluster of Solace Pozostałe Questowe - - - 2.80 tak
item Dream Matter Pozostałe Questowe - - - 3.90 nie
item Bowl of Terror Sweat Natura Części ciał - - - 3.60 tak
item Bowl of Tea Leaves Pozostałe Questowe - - - 0.15 tak
item Ring of Ending Wyposażenie Pierścienie 0 - - 0.00 nie
item Snow Flake Tapestry Domy i mieszkania Dekoracje - - - 10.00 nie
item Snow Globe Wyposażenie Źródła światła - - - 10.00 nie
item Frazzlemaw Santa Domy i mieszkania Lalki - - - 6.00 nie
item Leaf Golem Santa Domy i mieszkania Lalki - - - 6.50 nie
item Santa Music Box Domy i mieszkania Dekoracje - - - 7.50 nie
item Christmas Cookie Tray Natura Pożywienie jadalne - - - 6.50 nie
item Tea Spoon Pozostałe Questowe - - - 1.00 nie
item Tea Cup Pozostałe Questowe - - - 2.00 nie
item Strange Good Night Songs Pozostałe Questowe - - - 13.00 nie
item Silencer Excretion Pozostałe Questowe - - - 0.50 nie
item Pendulum Pozostałe Questowe - - - 35.00 nie
item Mouthpiece for a Horn Pozostałe Questowe - - - 1.00 nie
item Gravel and Chalk in a Bucket Pozostałe Questowe - - - 28.00 nie
item Filled Cup Pozostałe Questowe - - - 2.00 nie
item Dream Sand Pozostałe Questowe - - - 0.10 tak
item Dream Nebuliser Pozostałe Questowe - - - 1.00 nie
item Delicate Pan Pozostałe Questowe - - - 0.10 nie
item Crude Horn with Mouthpiece Pozostałe Questowe - - - 5.00 nie
item Crude Horn of Bone Pozostałe Questowe - - - 4.00 nie
item Bucket Full of Mortar Pozostałe Questowe - - - 30.00 nie
item Bucket Filled with Gravel Pozostałe Questowe - - - 24.00 nie
item Bucket Filled with Chalk Pozostałe Questowe - - - 24.00 nie
item Dream Warden Mask Pozostałe Questowe - - - 34.00 nie
item Dream Warden Claw Pozostałe Questowe - - - 31.00 nie
item Essence of Dread Pozostałe Questowe - - - 0.30 tak
item Essence of Wishful Thinking Pozostałe Questowe - - - 0.30 tak
item String of Mending Pozostałe Questowe - - - 0.00 nie
item Unstable Ring of Ending Wyposażenie Pierścienie 0 - - 0.60 nie
item Umbral Hammer Bronie Obuchy - 53 30 165.00 nie
item Eerie Song Book Pozostałe Questowe - - - 13.00 nie
Questy (3):
Nazwa Min.
lvl
Prem Typ Lokalizacja Nagroda
Lower Roshamuul Quest 0 tak Przedmioty, Dostępowe Roshamuul item
dostęp do Upper Roshamuul
osiągnięcia: "Nevermending Story" "Luring Silence" "Never Surrender"
Roshamuul Quest 0 tak Przedmioty Roshamuul item item item
osiągnięcie "Sleepwalking"
Dream Warden Outfit Quest 0 tak Outfity, Addony Roshamuul
Dream Warden outfit z dodatkami
Achievement - "Dream Warden"
NPC (12):
Wygląd Nazwa Zawód Specjalność Handel Lokalizacja
npc Asnarus sklepikarz sprzęt tak Roshamuul Depo
npc Auron listonosz - tak Roshamuul Depo
npc Captain Chelop kapitan statki nie statek w Roshamuul
npc Dream Butterfly nieznany - nie ?
npc Eruaran naukowiec - nie Roshamuul na wschód od Depot
npc Gederas naukowiec - nie Roshamuul
npc Maun sklepikarz sprzęt tak Roshamuul na zachód od statku
npc Morax nieznany - nie Roshamuul
npc Mortis pracownik - nie Most w Roshamuul
npc Sandomo dowódca - nie Roshamuul
npc Siestaar bankier - nie Roshamuul, depozyt
npc Zedrulon the Fallen kapłan - nie Świątynia w Roshamuul
Osiągnięcia (19):
Nazwa Stopień Punkty Sekret? Opis
Dream Wright 1 Musisz naprawić wiele złamanych snów i tak, sen o Roshamuul jest bezpieczny powtarzano ciągle w kółko.
Sleepwalking 1 Znasz swój sposób na sen i jawę. I jak zrobić herbatę, która przekracza granice sumienia.
Ending the Horror 2 Oczyściłeś obszar z wielu Retching Horror, z pewnością wiesz jak zakończyć zły sen forsownie, oto jak!
Luring Silence 2 Co za naukowe odkrycie - oni naprawdę się komunikują! Używając ich własnych nawyków komunikacyjnych przeciwko nim, zwabiłeś dużą grupę Silencerów z dala od murów Roshamuul.
Never Surrender 3 Nie okazałeś żadnych oznak kapitulacji żadnemu Sight of... Dostałeś zdjęcie. Nawet ich stu nie stanowi zagrożenia dla ciebie.
Nevermending Story 3 Odnalazłeś wszystkie zagadkowe butelki z wiadomościami, rozsiane po całym Roshamuul oraz do tego pozostałości swojego poprzednika. Czas pokaże, czy jego opowieść o reperowaniu przepełnionego złem pierścienia jest prawdziwa.
Dream Warden 5 Nie ma znaczenia jaki dźwięk chciałbyś usłyszeć... Marzenie, koszmar, iluzja - nie ma nic czego nie możesz pokonać. Jesteś prawdziwym Strażnikiem Marzeń.
Noblesse Obliterated 6 Po takiej walce jak ta wiesz kim są twoi przyjaciele.
Umbral Archer 6 Udało ci się przekształcić, ulepszyć i poświęcić swój łuk do stanu mistrzowskiego i udowodniłeś swoją wartość w koszmarnym świecie.
Umbral Berserker 6 Udało ci się przekształcić, ulepszyć i poświęcić swój młot do stanu mistrzowskiego i udowodniłeś swoją wartość w koszmarnym świecie.
Umbral Bladelord 6 Udało ci się przekształcić, ulepszyć i poświęcić swój poskramiacz do stanu mistrzowskiego i udowodniłeś swoją wartość w koszmarnym świecie.
Umbral Brawler 6 Udało ci się przekształcić, ulepszyć i poświęcić swój obuch do stanu mistrzowskiego i udowodniłeś swoją wartość w koszmarnym świecie.
Umbral Executioner 6 Udało ci się przekształcić, ulepszyć i poświęcić swój topór do stanu mistrzowskiego i udowodniłeś swoją wartość w koszmarnym świecie.
Umbral Harbinger 6 Udało ci się przekształcić, ulepszyć i poświęcić swoją księgę zaklęć do stanu mistrzowskiego i udowodniłeś swoją wartość w koszmarnym świecie.
Umbral Headsman 6 Udało ci się przekształcić, ulepszyć i poświęcić swój topór do stanu mistrzowskiego i udowodniłeś swoją wartość w koszmarnym świecie.
Umbral Marksman 6 Udało ci się przekształcić, ulepszyć i poświęcić swoją kuszę do stanu mistrzowskiego i udowodniłeś swoją wartość w koszmarnym świecie.
Umbral Swordsman 6 Udało ci się przekształcić, ulepszyć i poświęcić swoje ostrze do stanu mistrzowskiego i udowodniłeś swoją wartość w koszmarnym świecie.
Prison Break 8 Gaz'haragoth... Pamiętny dzień! Twój świat dokonał czegoś bardzo wielkiego - a ty byłeś tego częścią!
Umbral Master 8 Udało ci się przekształcić, ulepszyć i poświęcić wszystkie rodzaje broni do stanu mistrzowskiego i udowodniłeś swoją wartość w koszmarnym świecie. Szacun!
Bosses Bosses Maps Maps LootSeller LootSeller DressUp DressUp Outfiter Outfiter Decorator Decorator Monster respawn Monster respawn LogAnalyzer LogAnalyzer Guilds-Online Guilds-Online Loterie Loterie Calc Calc
Promoted Fansite
  Witaj
  Nie jesteś zalogowany.

  Zarejestruj się
  Zapomniałeś hasła?
  Reklama
  Crowny Cro
  Pow'ranny Crowny
  Maxigashi
  TAK - Pozwałem ZARAKSO- TIBIJSKA KAWA
  SHOUTBOX