Statystyki Bossów
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2018 08:05:01
Opcje filtrowania:
Dane wygenerowane na datę: 21.05.2018
Zugurosh
Data Liczba poległych graczy Liczba pokonanych bossów
21.05.2018 Antica(0), Astera(1), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Descubra(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Macabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Ombra(0), Pacera(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Tortura(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(20), Astera(1), Belobra(4), Bona(13), Calmera(3), Celesta(2), Descubra(2), Estela(6), Faluna(8), Ferobra(5), Garnera(6), Gentebra(12), Gladera(19), Harmonia(4), Helera(3), Honbra(34), Impera(2), Inabra(22), Kalibra(21), Kenora(1), Lobera(13), Luminera(6), Lutabra(4), Macabra(1), Menera(4), Monza(8), Nefera(13), Ombra(11), Pacera(5), Premia(1), Quelibra(29), Quintera(18), Refugia(9), Relembra(17), Secura(13), Serdebra(5), Solidera(15), Talera(14), Tortura(4), Vunira(10), Wintera(25)
20.05.2018 Antica(1), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Duna(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Firmera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(1), Lutabra(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Tortura(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0), Zunera(0) Antica(12), Astera(23), Belobra(8), Bona(11), Calmera(1), Celesta(10), Damora(2), Descubra(3), Duna(7), Epoca(3), Estela(18), Faluna(9), Firmera(3), Gentebra(31), Gladera(19), Harmonia(8), Helera(1), Honbra(16), Impera(8), Inabra(17), Jonera(3), Kalibra(19), Kenora(4), Lobera(1), Luminera(6), Lutabra(18), Monza(31), Nefera(8), Noctera(3), Ombra(1), Pacera(31), Peloria(19), Premia(5), Quelibra(14), Quintera(8), Refugia(29), Relembra(16), Secura(14), Serdebra(6), Solidera(7), Talera(7), Tortura(4), Vita(9), Vunira(2), Wintera(6), Zunera(2)
19.05.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Firmera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(1), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Tortura(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(18), Astera(2), Belobra(8), Bona(28), Celesta(6), Damora(1), Descubra(6), Epoca(11), Estela(11), Faluna(1), Ferobra(13), Firmera(1), Garnera(1), Gentebra(23), Gladera(29), Harmonia(14), Helera(1), Honbra(10), Impera(3), Inabra(4), Kalibra(5), Kenora(1), Lobera(13), Luminera(10), Lutabra(4), Menera(13), Monza(10), Nefera(10), Noctera(7), Premia(1), Quelibra(20), Quintera(27), Refugia(17), Secura(12), Serdebra(3), Solidera(7), Talera(4), Tortura(1), Vita(9), Vunira(2), Wintera(23)
18.05.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Damora(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Firmera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Honbra(0), Inabra(0), Kalibra(0), Kenora(1), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Macabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Olera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0), Zunera(0) Antica(41), Astera(2), Belobra(3), Bona(14), Damora(6), Descubra(1), Epoca(1), Estela(11), Faluna(1), Ferobra(9), Firmera(10), Garnera(8), Gentebra(11), Gladera(10), Honbra(27), Inabra(1), Kalibra(3), Kenora(6), Lobera(5), Luminera(2), Lutabra(2), Macabra(1), Menera(6), Monza(14), Nefera(16), Noctera(6), Olera(1), Peloria(1), Premia(1), Quelibra(12), Quintera(9), Refugia(2), Relembra(10), Secura(11), Solidera(13), Talera(1), Vita(2), Vunira(11), Wintera(6), Zunera(3)
17.05.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Inabra(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Olera(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Tortura(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(6), Astera(8), Belobra(4), Bona(1), Calmera(2), Celesta(6), Descubra(20), Epoca(2), Estela(1), Faluna(2), Ferobra(6), Garnera(2), Gentebra(19), Gladera(18), Harmonia(11), Honbra(11), Inabra(7), Kalibra(10), Kenora(1), Lobera(7), Luminera(3), Lutabra(4), Menera(32), Monza(19), Nefera(7), Olera(7), Ombra(1), Pacera(1), Peloria(1), Premia(3), Quelibra(32), Quintera(6), Refugia(5), Relembra(23), Secura(10), Serdebra(2), Solidera(5), Talera(9), Tortura(1), Vita(3), Vunira(8), Wintera(33)
16.05.2018 Antica(1), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Celesta(0), Epoca(0), Estela(0), Ferobra(0), Firmera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Olera(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0), Zuna(0) Antica(17), Astera(1), Belobra(6), Bona(12), Celesta(5), Epoca(1), Estela(6), Ferobra(5), Firmera(1), Garnera(3), Gentebra(15), Gladera(17), Harmonia(15), Honbra(9), Impera(1), Inabra(6), Kalibra(2), Kenora(7), Lobera(4), Luminera(1), Lutabra(9), Menera(9), Monza(34), Nefera(13), Olera(4), Pacera(2), Peloria(8), Quelibra(14), Quintera(7), Refugia(5), Relembra(1), Secura(6), Serdebra(5), Solidera(36), Talera(14), Vita(1), Vunira(2), Wintera(22), Zuna(2)
15.05.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Celesta(0), Descubra(0), Duna(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Inabra(0), Kalibra(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Olera(0), Ombra(0), Pacera(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(1), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Solidera(1), Talera(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0), Zuna(0) Antica(15), Astera(1), Belobra(15), Bona(3), Celesta(2), Descubra(5), Duna(7), Epoca(1), Estela(24), Faluna(1), Ferobra(1), Garnera(1), Gentebra(1), Gladera(5), Harmonia(7), Honbra(1), Inabra(1), Kalibra(4), Lobera(11), Luminera(3), Lutabra(3), Menera(17), Monza(8), Nefera(11), Noctera(1), Olera(11), Ombra(2), Pacera(3), Premia(10), Quelibra(6), Quintera(2), Refugia(4), Relembra(1), Secura(1), Solidera(8), Talera(4), Vita(10), Vunira(3), Wintera(3), Zuna(1)
14.05.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Descubra(0), Duna(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Firmera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Olera(0), Ombra(0), Pacera(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Secura(0), Solidera(0), Vita(0), Wintera(0) Antica(23), Astera(18), Belobra(5), Bona(11), Calmera(4), Celesta(1), Descubra(4), Duna(6), Estela(6), Faluna(2), Ferobra(10), Firmera(30), Garnera(1), Gentebra(26), Gladera(4), Harmonia(11), Honbra(2), Impera(2), Inabra(8), Kalibra(18), Lobera(1), Luminera(1), Lutabra(3), Menera(9), Monza(26), Nefera(7), Olera(6), Ombra(1), Pacera(1), Premia(3), Quelibra(17), Quintera(6), Refugia(10), Secura(13), Solidera(15), Vita(5), Wintera(15)
13.05.2018 Antica(0), Astera(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(1), Damora(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(2), Helera(0), Honbra(0), Inabra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Olera(0), Ombra(0), Pacera(0), Premia(0), Quelibra(0), Refugia(0), Relembra(1), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0), Zuna(1), Zunera(0) Antica(31), Astera(17), Bona(45), Calmera(4), Celesta(17), Damora(1), Descubra(1), Epoca(3), Estela(23), Faluna(5), Ferobra(6), Gentebra(12), Gladera(22), Harmonia(0), Helera(1), Honbra(2), Inabra(15), Jonera(1), Kalibra(4), Kenora(1), Lobera(15), Luminera(2), Lutabra(5), Menera(3), Monza(20), Nefera(4), Olera(1), Ombra(5), Pacera(8), Premia(3), Quelibra(20), Refugia(38), Relembra(0), Secura(17), Serdebra(4), Solidera(8), Talera(14), Vita(5), Vunira(5), Wintera(68), Zuna(0), Zunera(1)
12.05.2018 Antica(0), Belobra(0), Bona(0), Celesta(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Honbra(0), Impera(1), Inabra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Macabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0), Tortura(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(21), Belobra(7), Bona(53), Celesta(14), Descubra(1), Epoca(6), Estela(24), Faluna(1), Ferobra(7), Garnera(7), Gentebra(17), Gladera(14), Honbra(2), Impera(7), Inabra(5), Jonera(1), Kalibra(27), Kenora(3), Lobera(8), Luminera(5), Lutabra(8), Macabra(4), Menera(6), Monza(18), Nefera(17), Ombra(1), Pacera(4), Peloria(3), Premia(12), Quelibra(3), Quintera(12), Refugia(32), Relembra(2), Secura(14), Solidera(17), Talera(16), Tortura(2), Vita(5), Vunira(3), Wintera(19)
11.05.2018 Antica(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Epoca(0), Estela(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Lutabra(1), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Olera(0), Pacera(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Talera(0), Tortura(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(1), Zuna(0) Antica(10), Belobra(3), Bona(6), Calmera(4), Celesta(11), Damora(6), Epoca(2), Estela(12), Ferobra(10), Garnera(4), Gentebra(14), Gladera(25), Honbra(2), Impera(4), Inabra(3), Kalibra(2), Kenora(1), Lobera(9), Lutabra(14), Menera(35), Monza(20), Nefera(1), Olera(1), Pacera(3), Quelibra(3), Quintera(9), Refugia(33), Relembra(2), Secura(9), Serdebra(7), Talera(10), Tortura(6), Vita(4), Vunira(4), Wintera(25), Zuna(1)
10.05.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(1), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Estela(0), Ferobra(0), Gentebra(0), Gladera(0), Honbra(0), Inabra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Olera(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0), Tortura(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(4), Astera(11), Belobra(1), Bona(12), Calmera(2), Celesta(3), Damora(2), Descubra(15), Estela(7), Ferobra(5), Gentebra(23), Gladera(16), Honbra(1), Inabra(22), Jonera(1), Kalibra(5), Kenora(34), Lobera(9), Lutabra(2), Menera(1), Monza(10), Nefera(5), Noctera(7), Olera(12), Ombra(2), Pacera(1), Peloria(1), Quelibra(26), Quintera(30), Refugia(15), Secura(12), Solidera(3), Talera(15), Tortura(3), Vita(1), Vunira(17), Wintera(13)
09.05.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Impera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Lutabra(0), Macabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Ombra(0), Pacera(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Secura(0), Serdebra(0), Talera(0), Tortura(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0), Zuna(0) Antica(3), Astera(6), Belobra(3), Bona(9), Calmera(1), Celesta(2), Damora(3), Descubra(7), Epoca(2), Estela(5), Ferobra(14), Garnera(5), Gentebra(34), Gladera(14), Harmonia(1), Impera(4), Inabra(10), Kalibra(11), Kenora(13), Lobera(31), Lutabra(11), Macabra(1), Menera(16), Monza(10), Nefera(16), Ombra(1), Pacera(7), Premia(3), Quelibra(26), Quintera(26), Refugia(18), Secura(4), Serdebra(2), Talera(20), Tortura(4), Vita(3), Vunira(6), Wintera(10), Zuna(1)
08.05.2018 Antica(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Duna(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Firmera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Impera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Pacera(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(1), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0), Tortura(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0), Zuna(0) Antica(28), Belobra(16), Bona(4), Calmera(17), Celesta(7), Damora(1), Descubra(7), Duna(5), Epoca(3), Estela(8), Faluna(1), Ferobra(12), Firmera(12), Garnera(1), Gentebra(13), Harmonia(5), Helera(3), Honbra(7), Impera(2), Kalibra(20), Kenora(4), Lobera(28), Luminera(1), Lutabra(13), Menera(20), Monza(16), Nefera(1), Noctera(1), Pacera(15), Premia(5), Quelibra(28), Quintera(23), Refugia(27), Relembra(2), Secura(8), Solidera(8), Talera(20), Tortura(2), Vita(5), Vunira(8), Wintera(26), Zuna(2)
07.05.2018 Antica(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Epoca(0), Estela(0), Ferobra(0), Firmera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Refugia(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0), Tortura(0) Antica(27), Belobra(3), Bona(13), Calmera(2), Epoca(4), Estela(7), Ferobra(2), Firmera(2), Garnera(4), Gentebra(19), Gladera(5), Inabra(1), Kalibra(4), Kenora(29), Lobera(7), Lutabra(3), Menera(7), Monza(16), Pacera(11), Peloria(3), Premia(3), Quelibra(13), Refugia(15), Secura(18), Solidera(2), Talera(6), Tortura(1)
06.05.2018 Antica(1), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Estela(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Inabra(0), Kalibra(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0), Zuna(0) Antica(18), Astera(1), Belobra(5), Bona(6), Calmera(5), Celesta(1), Estela(2), Gentebra(11), Gladera(5), Harmonia(1), Inabra(1), Kalibra(4), Lobera(4), Luminera(1), Lutabra(2), Menera(2), Monza(11), Nefera(1), Noctera(2), Pacera(5), Peloria(5), Premia(4), Quelibra(4), Quintera(4), Secura(3), Solidera(12), Talera(3), Vita(1), Vunira(2), Wintera(3), Zuna(3)
05.05.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Impera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Lobera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Pacera(1), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Relembra(0), Serdebra(0), Talera(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(18), Astera(1), Belobra(2), Bona(14), Calmera(3), Celesta(1), Descubra(8), Epoca(8), Estela(1), Gentebra(3), Gladera(7), Harmonia(2), Impera(7), Inabra(1), Kalibra(5), Lobera(13), Lutabra(2), Menera(2), Monza(8), Nefera(1), Pacera(2), Peloria(4), Premia(2), Quelibra(4), Quintera(9), Relembra(2), Serdebra(1), Talera(12), Vita(1), Vunira(5), Wintera(1)
04.05.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Celesta(0), Descubra(0), Duna(0), Ferobra(0), Gentebra(0), Gladera(0), Impera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Lobera(0), Luminera(0), Menera(0), Monza(0), Olera(0), Pacera(0), Premia(0), Quintera(0), Serdebra(0), Talera(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(20), Astera(1), Belobra(1), Bona(9), Celesta(1), Descubra(1), Duna(3), Ferobra(6), Gentebra(17), Gladera(8), Impera(2), Inabra(18), Kalibra(14), Lobera(34), Luminera(1), Menera(8), Monza(7), Olera(14), Pacera(22), Premia(2), Quintera(10), Serdebra(1), Talera(2), Vunira(12), Wintera(20)
03.05.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Estela(0), Ferobra(0), Firmera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Lobera(1), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Olera(0), Ombra(0), Pacera(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Relembra(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0), Vunira(1), Wintera(0) Antica(27), Astera(6), Belobra(4), Bona(4), Calmera(12), Celesta(13), Damora(1), Estela(23), Ferobra(2), Firmera(1), Garnera(1), Gentebra(10), Harmonia(10), Honbra(2), Impera(8), Inabra(5), Kalibra(25), Lobera(73), Luminera(16), Lutabra(3), Menera(7), Monza(24), Olera(5), Ombra(1), Pacera(30), Premia(12), Quelibra(5), Quintera(11), Relembra(1), Secura(14), Solidera(8), Talera(10), Vunira(36), Wintera(23)
02.05.2018 Antica(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(1), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Ombra(0), Pacera(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Wintera(0), Zuna(0) Antica(8), Belobra(9), Bona(4), Calmera(10), Celesta(6), Descubra(1), Epoca(14), Estela(19), Faluna(1), Ferobra(21), Garnera(3), Gentebra(7), Gladera(13), Harmonia(6), Honbra(6), Impera(9), Kalibra(21), Kenora(16), Lobera(27), Lutabra(15), Menera(11), Monza(14), Nefera(10), Ombra(1), Pacera(25), Premia(15), Quelibra(8), Quintera(14), Refugia(23), Relembra(2), Secura(9), Serdebra(1), Solidera(16), Talera(8), Wintera(19), Zuna(1)
01.05.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Firmera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(1), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0), Vita(0), Wintera(1) Antica(11), Astera(7), Belobra(16), Bona(15), Calmera(33), Celesta(11), Damora(1), Descubra(7), Epoca(11), Estela(13), Faluna(1), Ferobra(17), Firmera(6), Garnera(4), Gentebra(15), Gladera(20), Harmonia(41), Honbra(8), Impera(18), Inabra(19), Kalibra(6), Kenora(4), Lobera(31), Luminera(7), Lutabra(5), Monza(13), Nefera(13), Noctera(2), Ombra(2), Pacera(6), Peloria(12), Premia(6), Quelibra(9), Quintera(33), Refugia(8), Secura(10), Solidera(13), Talera(6), Vita(2), Wintera(22)
30.04.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Epoca(0), Estela(0), Ferobra(0), Firmera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Honbra(0), Inabra(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0), Vunira(0), Wintera(1) Antica(8), Astera(1), Belobra(7), Bona(10), Calmera(2), Celesta(7), Damora(1), Epoca(7), Estela(18), Ferobra(12), Firmera(3), Gentebra(17), Gladera(3), Honbra(1), Inabra(8), Kalibra(31), Kenora(2), Lobera(10), Luminera(10), Lutabra(7), Menera(25), Monza(17), Nefera(10), Noctera(1), Pacera(6), Peloria(1), Premia(4), Quelibra(11), Quintera(12), Refugia(10), Relembra(3), Secura(14), Solidera(11), Talera(5), Vunira(5), Wintera(32)
29.04.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Firmera(0), Garnera(1), Gentebra(0), Gladera(1), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(1), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Olera(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Wintera(0), Zunera(0) Antica(32), Astera(6), Belobra(5), Bona(11), Calmera(6), Descubra(9), Epoca(1), Estela(16), Faluna(1), Ferobra(5), Firmera(14), Garnera(4), Gentebra(17), Gladera(13), Harmonia(5), Helera(4), Honbra(5), Impera(8), Inabra(33), Kalibra(34), Kenora(16), Lobera(29), Luminera(5), Lutabra(2), Menera(11), Monza(40), Nefera(14), Olera(5), Pacera(40), Peloria(8), Premia(3), Quelibra(24), Quintera(20), Refugia(20), Relembra(10), Secura(1), Serdebra(1), Solidera(12), Talera(7), Wintera(11), Zunera(3)
28.04.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Faluna(0), Ferobra(0), Firmera(0), Garnera(0), Gentebra(1), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Pacera(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(31), Astera(1), Belobra(8), Bona(20), Calmera(1), Celesta(1), Damora(1), Faluna(2), Ferobra(2), Firmera(30), Garnera(13), Gentebra(37), Gladera(18), Harmonia(10), Honbra(7), Impera(11), Inabra(5), Kalibra(14), Kenora(3), Lobera(17), Luminera(1), Lutabra(4), Menera(3), Monza(15), Nefera(11), Pacera(9), Premia(1), Quelibra(11), Quintera(17), Refugia(23), Relembra(15), Secura(2), Serdebra(3), Solidera(19), Talera(18), Vita(3), Vunira(12), Wintera(15)
27.04.2018 Antica(0), Astera(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Firmera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Olera(0), Pacera(0), Premia(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(23), Astera(14), Bona(5), Calmera(16), Celesta(12), Descubra(6), Epoca(4), Estela(6), Faluna(1), Firmera(30), Garnera(4), Gentebra(26), Gladera(21), Harmonia(7), Honbra(1), Impera(9), Inabra(7), Kalibra(6), Kenora(2), Lobera(32), Luminera(1), Lutabra(3), Menera(1), Monza(1), Nefera(4), Olera(1), Pacera(32), Premia(2), Quintera(10), Refugia(19), Relembra(7), Secura(8), Solidera(5), Talera(3), Vunira(2), Wintera(32)
26.04.2018 Antica(1), Astera(0), Belobra(1), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Estela(1), Faluna(0), Ferobra(0), Firmera(1), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(1), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Pacera(1), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(1), Secura(0), Talera(0), Vunira(0), Wintera(0), Zuna(0), Zunera(0) Antica(35), Astera(8), Belobra(10), Bona(16), Calmera(1), Celesta(1), Estela(3), Faluna(1), Ferobra(1), Firmera(8), Garnera(1), Gentebra(21), Gladera(15), Harmonia(6), Honbra(14), Impera(10), Inabra(13), Kalibra(22), Kenora(5), Lobera(12), Luminera(7), Lutabra(4), Menera(3), Monza(16), Nefera(15), Noctera(24), Pacera(43), Quelibra(15), Quintera(34), Refugia(1), Relembra(8), Secura(4), Talera(7), Vunira(5), Wintera(15), Zuna(12), Zunera(1)
25.04.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(1), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Firmera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Kalibra(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Monza(1), Nefera(0), Noctera(0), Pacera(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0), Vita(0), Wintera(0) Antica(22), Astera(15), Belobra(15), Bona(11), Calmera(2), Celesta(1), Descubra(1), Epoca(3), Estela(14), Faluna(1), Firmera(15), Gentebra(23), Gladera(45), Harmonia(24), Honbra(4), Impera(22), Kalibra(18), Lobera(2), Luminera(1), Lutabra(1), Monza(24), Nefera(16), Noctera(2), Pacera(41), Quelibra(10), Quintera(15), Refugia(6), Relembra(1), Secura(10), Solidera(2), Talera(7), Vita(7), Wintera(16)
24.04.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Celesta(0), Estela(0), Ferobra(0), Firmera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Lobera(0), Lutabra(0), Macabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Olera(0), Pacera(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(1), Secura(0), Solidera(0), Talera(0), Wintera(0), Zuna(0) Antica(13), Astera(8), Belobra(12), Bona(19), Celesta(1), Estela(3), Ferobra(9), Firmera(6), Garnera(4), Gentebra(14), Gladera(21), Harmonia(22), Honbra(5), Impera(1), Inabra(15), Kalibra(5), Lobera(6), Lutabra(1), Macabra(1), Menera(1), Monza(21), Nefera(15), Olera(7), Pacera(26), Quelibra(10), Quintera(3), Refugia(25), Relembra(18), Secura(4), Solidera(1), Talera(1), Wintera(8), Zuna(2)
23.04.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Epoca(0), Estela(0), Ferobra(0), Firmera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Helera(0), Impera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Kenora(1), Lobera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Refugia(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0), Vita(0), Wintera(0), Zuna(0) Antica(2), Astera(8), Belobra(9), Bona(5), Epoca(1), Estela(1), Ferobra(1), Firmera(8), Garnera(9), Gentebra(11), Gladera(32), Harmonia(6), Helera(3), Impera(6), Inabra(13), Kalibra(6), Kenora(11), Lobera(6), Lutabra(2), Menera(6), Monza(15), Nefera(1), Pacera(10), Peloria(4), Premia(3), Quelibra(20), Refugia(22), Secura(11), Solidera(6), Talera(16), Vita(1), Wintera(10), Zuna(2)
22.04.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Celesta(0), Duna(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Firmera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Pacera(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(16), Astera(26), Belobra(22), Bona(13), Celesta(2), Duna(1), Epoca(2), Estela(16), Faluna(1), Ferobra(2), Firmera(1), Garnera(1), Gentebra(23), Gladera(27), Harmonia(7), Helera(1), Honbra(14), Impera(18), Inabra(30), Kalibra(7), Kenora(11), Lobera(14), Luminera(1), Lutabra(4), Menera(2), Monza(29), Nefera(2), Pacera(2), Premia(2), Quelibra(23), Quintera(7), Refugia(22), Relembra(1), Secura(12), Solidera(4), Talera(8), Vita(1), Vunira(2), Wintera(20)
Bosses Bosses Maps Maps LootSeller LootSeller DressUp DressUp Outfiter Outfiter Decorator Decorator Monster respawn Monster respawn LogAnalyzer LogAnalyzer Guilds-Online Guilds-Online Loterie Loterie Calc Calc
Promoted Fansite
    Witaj
    Nie jesteś zalogowany.

    Zarejestruj się
    Zapomniałeś hasła?
    Reklama