Statystyki Bossów
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2017 08:05:04
Opcje filtrowania:
Dane wygenerowane na datę: 20.10.2017
Ungreez
Data Liczba poległych graczy Liczba pokonanych bossów
20.10.2017 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Dolera(0), Duna(0), Ferobra(0), Fortera(0), Garnera(1), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Julera(0), Laudera(0), Luminera(0), Macabra(0), Magera(0), Menera(0), Nerana(0), Olympa(1), Pacera(0), Peloria(0), Quintera(0), Refugia(1), Relembra(1), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Solera(0), Tortura(0), Umera(0), Veludera(0), Vunira(0), Zanera(0) Amera(4), Antica(6), Astera(1), Belobra(3), Beneva(1), Dolera(1), Duna(2), Ferobra(3), Fortera(2), Garnera(7), Harmonia(1), Helera(2), Honbra(16), Julera(1), Laudera(2), Luminera(1), Macabra(2), Magera(1), Menera(7), Nerana(1), Olympa(0), Pacera(1), Peloria(2), Quintera(1), Refugia(0), Relembra(5), Secura(2), Serdebra(3), Shivera(1), Solera(1), Tortura(30), Umera(1), Veludera(1), Vunira(3), Zanera(1)
19.10.2017 Astera(0), Belobra(0), Celesta(0), Duna(0), Ferobra(0), Garnera(0), Guardia(0), Helera(0), Honbra(0), Honera(0), Julera(1), Luminera(0), Menera(0), Pacera(0), Quintera(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Solera(0), Tortura(0), Xantera(0), Zanera(0) Astera(1), Belobra(9), Celesta(1), Duna(5), Ferobra(2), Garnera(5), Guardia(4), Helera(3), Honbra(10), Honera(1), Julera(0), Luminera(3), Menera(3), Pacera(5), Quintera(1), Relembra(6), Secura(3), Serdebra(4), Shivera(1), Solera(2), Tortura(3), Xantera(1), Zanera(2)
18.10.2017 Antica(0), Belobra(1), Celesta(0), Danera(0), Duna(0), Efidia(0), Ferobra(0), Fidera(0), Helera(0), Honbra(0), Honera(0), Hydera(0), Irmada(0), Kenora(0), Kronera(0), Luminera(0), Macabra(0), Menera(0), Nerana(0), Pacera(0), Pythera(0), Relembra(0), Rowana(0), Secura(0), Serdebra(2), Tortura(0), Umera(0), Unitera(0), Veludera(0), Xantera(0), Yanara(0), Zanera(0), Zeluna(0) Antica(7), Belobra(3), Celesta(1), Danera(4), Duna(2), Efidia(1), Ferobra(3), Fidera(1), Helera(3), Honbra(11), Honera(3), Hydera(3), Irmada(1), Kenora(1), Kronera(1), Luminera(7), Macabra(5), Menera(2), Nerana(1), Pacera(2), Pythera(4), Relembra(2), Rowana(2), Secura(1), Serdebra(6), Tortura(6), Umera(1), Unitera(3), Veludera(2), Xantera(1), Yanara(2), Zanera(2), Zeluna(1)
17.10.2017 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Celesta(0), Danera(0), Duna(0), Efidia(0), Ferobra(0), Fidera(0), Fortera(0), Guardia(0), Helera(0), Honbra(0), Honera(0), Laudera(0), Luminera(0), Magera(0), Menera(0), Nerana(0), Pacera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Solera(0), Thera(1), Tortura(0), Vita(0), Yanara(0), Zanera(0) Amera(1), Antica(3), Astera(1), Belobra(5), Celesta(2), Danera(5), Duna(1), Efidia(4), Ferobra(5), Fidera(1), Fortera(1), Guardia(1), Helera(7), Honbra(3), Honera(1), Laudera(1), Luminera(3), Magera(1), Menera(1), Nerana(1), Pacera(1), Refugia(1), Relembra(1), Secura(1), Serdebra(5), Shivera(3), Solera(3), Thera(0), Tortura(3), Vita(1), Yanara(2), Zanera(1)
16.10.2017 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Candia(1), Efidia(0), Eldera(0), Ferobra(0), Garnera(0), Guardia(0), Helera(0), Honbra(0), Hydera(0), Kronera(1), Luminera(0), Magera(0), Nerana(0), Noctera(0), Pacera(0), Pythera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Solera(0), Thera(1), Tortura(0), Umera(0), Vita(0), Yanara(0), Zanera(0) Antica(9), Astera(1), Belobra(6), Candia(3), Efidia(2), Eldera(1), Ferobra(3), Garnera(1), Guardia(2), Helera(7), Honbra(7), Hydera(1), Kronera(13), Luminera(2), Magera(1), Nerana(1), Noctera(1), Pacera(1), Pythera(2), Refugia(1), Relembra(2), Secura(1), Serdebra(7), Shivera(3), Solera(9), Thera(0), Tortura(8), Umera(1), Vita(12), Yanara(2), Zanera(1)
15.10.2017 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Celesta(0), Chrona(0), Danera(0), Efidia(1), Eldera(0), Fortera(0), Garnera(0), Helera(1), Honbra(0), Honera(1), Julera(0), Kronera(0), Laudera(0), Luminera(0), Menera(0), Morta(0), Mortera(0), Nerana(0), Olympa(0), Refugia(0), Relembra(0), Rowana(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Solera(0), Tortura(0), Unitera(0), Zeluna(0) Amera(4), Antica(9), Astera(1), Belobra(6), Calmera(1), Celesta(1), Chrona(1), Danera(1), Efidia(9), Eldera(2), Fortera(2), Garnera(4), Helera(2), Honbra(2), Honera(0), Julera(3), Kronera(13), Laudera(4), Luminera(1), Menera(2), Morta(1), Mortera(1), Nerana(1), Olympa(1), Refugia(1), Relembra(1), Rowana(2), Secura(4), Serdebra(3), Shivera(1), Solera(4), Tortura(1), Unitera(6), Zeluna(19)
14.10.2017 Antica(0), Astera(0), Bellona(0), Belobra(0), Candia(0), Celesta(0), Duna(0), Efidia(0), Fortera(0), Garnera(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Iona(0), Julera(0), Justera(0), Kronera(0), Laudera(0), Luminera(0), Menera(1), Morta(0), Mortera(0), Nerana(0), Noctera(0), Pythera(0), Refugia(0), Relembra(0), Solera(0), Thera(0), Tortura(0), Umera(0), Unitera(0), Vita(0), Xylana(0), Yanara(0) Antica(5), Astera(3), Bellona(1), Belobra(37), Candia(2), Celesta(2), Duna(2), Efidia(4), Fortera(3), Garnera(4), Guardia(1), Harmonia(1), Honbra(6), Iona(5), Julera(1), Justera(1), Kronera(6), Laudera(1), Luminera(5), Menera(2), Morta(1), Mortera(1), Nerana(1), Noctera(2), Pythera(26), Refugia(1), Relembra(2), Solera(1), Thera(1), Tortura(1), Umera(1), Unitera(1), Vita(5), Xylana(2), Yanara(1)
13.10.2017 Amera(0), Astera(0), Bellona(0), Belobra(0), Duna(0), Efidia(0), Ferobra(0), Fidera(0), Fortera(0), Garnera(0), Helera(0), Honbra(0), Hydera(0), Iona(0), Julera(0), Kronera(0), Laudera(0), Menera(0), Neptera(1), Pythera(0), Refugia(0), Rowana(0), Secura(0), Umera(1), Unitera(0), Zanera(0), Zeluna(0) Amera(1), Astera(1), Bellona(3), Belobra(20), Duna(1), Efidia(1), Ferobra(2), Fidera(1), Fortera(3), Garnera(1), Helera(3), Honbra(6), Hydera(1), Iona(1), Julera(4), Kronera(4), Laudera(2), Menera(3), Neptera(2), Pythera(7), Refugia(2), Rowana(1), Secura(1), Umera(0), Unitera(1), Zanera(1), Zeluna(4)
12.10.2017 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Bellona(0), Belobra(0), Calvera(0), Candia(0), Efidia(0), Ferobra(0), Garnera(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Justera(0), Kronera(0), Laudera(0), Macabra(0), Nerana(0), Olympa(0), Relembra(0), Serdebra(0), Shivera(0), Solera(0), Tavara(0), Thera(0), Tortura(0), Unitera(0), Zanera(0) Amera(1), Antica(1), Astera(2), Bellona(12), Belobra(17), Calvera(2), Candia(2), Efidia(1), Ferobra(2), Garnera(2), Harmonia(1), Helera(1), Honbra(9), Justera(1), Kronera(5), Laudera(1), Macabra(5), Nerana(3), Olympa(3), Relembra(10), Serdebra(6), Shivera(1), Solera(1), Tavara(6), Thera(2), Tortura(2), Unitera(2), Zanera(1)
11.10.2017 Antica(0), Astera(0), Bellona(0), Belobra(0), Efidia(0), Ferobra(1), Garnera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Hydera(0), Julera(0), Macabra(0), Morta(0), Nerana(0), Olympa(0), Pacera(0), Quilia(0), Refugia(0), Relembra(0), Rowana(0), Serdebra(0), Solera(0), Tavara(0), Thera(0), Tortura(0), Unitera(0), Veludera(0), Verlana(0) Antica(3), Astera(1), Bellona(8), Belobra(13), Efidia(2), Ferobra(0), Garnera(3), Harmonia(1), Honbra(7), Hydera(1), Julera(1), Macabra(1), Morta(1), Nerana(1), Olympa(1), Pacera(2), Quilia(2), Refugia(4), Relembra(12), Rowana(1), Serdebra(3), Solera(3), Tavara(1), Thera(1), Tortura(2), Unitera(1), Veludera(1), Verlana(1)
10.10.2017 Antica(0), Astera(0), Aurera(0), Bellona(0), Belobra(0), Calmera(0), Celesta(0), Danera(0), Efidia(0), Fortera(0), Garnera(0), Helera(0), Honbra(0), Iona(0), Laudera(0), Luminera(0), Macabra(0), Menera(0), Neptera(0), Nika(0), Pacera(0), Refugia(0), Relembra(1), Rowana(0), Secura(0), Serdebra(0), Tortura(0), Umera(0), Unitera(0), Zanera(0) Antica(1), Astera(3), Aurera(1), Bellona(3), Belobra(3), Calmera(1), Celesta(1), Danera(1), Efidia(2), Fortera(2), Garnera(3), Helera(2), Honbra(3), Iona(1), Laudera(1), Luminera(2), Macabra(1), Menera(4), Neptera(3), Nika(7), Pacera(1), Refugia(4), Relembra(27), Rowana(1), Secura(1), Serdebra(1), Tortura(1), Umera(1), Unitera(1), Zanera(3)
09.10.2017 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Efidia(0), Ferobra(0), Fortera(0), Helera(0), Honbra(0), Honera(0), Kenora(0), Luminera(0), Magera(0), Nika(0), Osera(0), Pacera(0), Pythera(0), Relembra(0), Rowana(0), Secura(0), Shivera(1), Silvera(0), Tortura(0), Unitera(0), Yanara(0), Zanera(0) Amera(4), Antica(1), Astera(2), Belobra(3), Efidia(4), Ferobra(1), Fortera(1), Helera(12), Honbra(2), Honera(1), Kenora(1), Luminera(1), Magera(1), Nika(6), Osera(1), Pacera(2), Pythera(1), Relembra(9), Rowana(1), Secura(1), Shivera(1), Silvera(1), Tortura(3), Unitera(1), Yanara(2), Zanera(1)
08.10.2017 Amera(0), Antica(1), Astera(0), Bellona(0), Belobra(0), Candia(0), Celesta(0), Ferobra(0), Fidera(0), Guardia(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Inferna(0), Laudera(0), Luminera(1), Nerana(0), Nika(0), Noctera(0), Pacera(0), Refugia(0), Relembra(0), Solera(0), Tortura(0), Vita(0), Yanara(0), Zanera(0), Zeluna(0) Amera(37), Antica(9), Astera(1), Bellona(4), Belobra(1), Candia(1), Celesta(6), Ferobra(6), Fidera(1), Guardia(2), Harmonia(1), Helera(8), Honbra(3), Inferna(1), Laudera(13), Luminera(3), Nerana(1), Nika(3), Noctera(10), Pacera(1), Refugia(1), Relembra(10), Solera(1), Tortura(12), Vita(5), Yanara(3), Zanera(1), Zeluna(2)
07.10.2017 Antica(0), Candia(0), Celesta(0), Duna(0), Ferobra(0), Guardia(0), Honbra(1), Honera(1), Iona(0), Irmada(0), Julera(0), Laudera(0), Luminera(0), Macabra(0), Morta(0), Nerana(0), Noctera(0), Refugia(0), Relembra(0), Serdebra(0), Tavara(0), Tortura(0), Vita(0), Zeluna(0) Antica(4), Candia(1), Celesta(3), Duna(2), Ferobra(1), Guardia(2), Honbra(4), Honera(2), Iona(1), Irmada(1), Julera(1), Laudera(4), Luminera(1), Macabra(3), Morta(2), Nerana(2), Noctera(5), Refugia(1), Relembra(1), Serdebra(1), Tavara(1), Tortura(1), Vita(2), Zeluna(1)
06.10.2017 Antica(0), Efidia(0), Eldera(0), Fortera(0), Guardia(1), Iona(0), Macabra(0), Morta(0), Mortera(0), Noctera(0), Olympa(0), Refugia(0), Solera(0), Tortura(0), Umera(0), Vita(0) Antica(8), Efidia(1), Eldera(2), Fortera(1), Guardia(0), Iona(2), Macabra(5), Morta(1), Mortera(1), Noctera(4), Olympa(2), Refugia(1), Solera(1), Tortura(39), Umera(1), Vita(1)
05.10.2017 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Candia(0), Celesta(0), Danera(0), Efidia(0), Ferobra(0), Harmonia(0), Helera(0), Laudera(0), Luminera(0), Macabra(0), Menera(0), Nika(0), Noctera(0), Relembra(0), Rowana(0), Silvera(0), Solera(0), Tortura(0), Vita(0), Xantera(0), Zanera(0) Amera(3), Antica(11), Astera(2), Belobra(3), Candia(1), Celesta(1), Danera(1), Efidia(1), Ferobra(1), Harmonia(1), Helera(1), Laudera(2), Luminera(1), Macabra(14), Menera(1), Nika(2), Noctera(4), Relembra(1), Rowana(1), Silvera(1), Solera(1), Tortura(13), Vita(1), Xantera(1), Zanera(3)
04.10.2017 Amera(0), Aurera(0), Belobra(0), Beneva(0), Candia(0), Efidia(0), Ferobra(0), Garnera(0), Guardia(0), Helera(0), Honbra(0), Honera(0), Julera(0), Luminera(0), Macabra(0), Magera(0), Menera(0), Nika(0), Secura(0), Tortura(0), Veludera(0), Zanera(0), Zeluna(0) Amera(2), Aurera(4), Belobra(3), Beneva(1), Candia(1), Efidia(1), Ferobra(1), Garnera(1), Guardia(1), Helera(1), Honbra(3), Honera(3), Julera(1), Luminera(1), Macabra(2), Magera(1), Menera(2), Nika(2), Secura(2), Tortura(1), Veludera(3), Zanera(1), Zeluna(1)
03.10.2017 Amera(0), Antica(1), Aurera(0), Belobra(0), Duna(0), Ferobra(0), Garnera(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Iona(0), Irmada(0), Laudera(0), Macabra(0), Magera(0), Morta(0), Nerana(0), Nika(0), Noctera(0), Pythera(0), Relembra(0), Secura(0), Tortura(0) Amera(1), Antica(6), Aurera(1), Belobra(1), Duna(1), Ferobra(1), Garnera(2), Harmonia(1), Helera(1), Honbra(1), Iona(1), Irmada(2), Laudera(1), Macabra(1), Magera(1), Morta(2), Nerana(1), Nika(1), Noctera(2), Pythera(1), Relembra(6), Secura(1), Tortura(5)
02.10.2017 Amera(1), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Celesta(0), Duna(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Julera(0), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(0), Macabra(0), Mortera(0), Neptera(0), Olympa(0), Pacera(0), Premia(0), Refugia(0), Relembra(0), Rowana(0), Shivera(0), Tortura(0), Unitera(0), Vita(0), Xantera(0) Amera(1), Antica(1), Astera(2), Belobra(4), Celesta(1), Duna(1), Harmonia(2), Honbra(1), Honera(1), Julera(1), Kenora(2), Laudera(1), Luminera(2), Macabra(3), Mortera(1), Neptera(1), Olympa(1), Pacera(1), Premia(1), Refugia(1), Relembra(1), Rowana(5), Shivera(1), Tortura(2), Unitera(1), Vita(1), Xantera(2)
01.10.2017 Amera(0), Antica(0), Belobra(0), Calmera(0), Calva(0), Celesta(0), Dolera(0), Duna(0), Efidia(0), Ferobra(0), Fidera(0), Fortera(1), Garnera(0), Helera(0), Honbra(0), Honera(1), Hydera(0), Justera(0), Kenora(0), Macabra(1), Menera(0), Morta(0), Mortera(0), Neptera(0), Nerana(0), Nika(0), Pacera(0), Quilia(0), Rowana(0), Silvera(0), Solera(0), Thera(0), Tortura(0), Unitera(0), Vita(0), Xylana(0), Yanara(0), Zanera(0) Amera(1), Antica(2), Belobra(12), Calmera(1), Calva(1), Celesta(1), Dolera(1), Duna(1), Efidia(1), Ferobra(1), Fidera(1), Fortera(1), Garnera(3), Helera(3), Honbra(1), Honera(13), Hydera(4), Justera(1), Kenora(6), Macabra(8), Menera(1), Morta(1), Mortera(2), Neptera(1), Nerana(2), Nika(5), Pacera(3), Quilia(1), Rowana(4), Silvera(1), Solera(3), Thera(1), Tortura(44), Unitera(2), Vita(2), Xylana(1), Yanara(2), Zanera(1)
30.09.2017 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Candia(0), Danera(0), Fidera(0), Fortera(0), Garnera(0), Guardia(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Honera(1), Hydera(0), Iona(0), Kenora(0), Laudera(0), Mortera(0), Neptera(0), Nerana(0), Nika(0), Noctera(0), Refugia(0), Relembra(0), Thera(0), Tortura(0), Unitera(0), Vita(0), Yanara(0) Amera(5), Antica(3), Astera(7), Belobra(46), Calmera(2), Candia(3), Danera(4), Fidera(2), Fortera(5), Garnera(1), Guardia(1), Harmonia(13), Helera(1), Honbra(2), Honera(7), Hydera(2), Iona(6), Kenora(5), Laudera(1), Mortera(3), Neptera(2), Nerana(2), Nika(2), Noctera(1), Refugia(7), Relembra(2), Thera(1), Tortura(5), Unitera(1), Vita(22), Yanara(4)
29.09.2017 Amera(0), Antica(0), Bellona(0), Belobra(0), Candia(0), Celesta(0), Fidera(0), Garnera(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Inferna(0), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(0), Macabra(0), Menera(0), Osera(0), Pacera(0), Premia(0), Quilia(0), Refugia(0), Relembra(0), Rowana(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Silvera(0), Solera(0), Tortura(0), Unitera(0), Vita(0), Yanara(0), Zeluna(0) Amera(1), Antica(2), Bellona(2), Belobra(22), Candia(1), Celesta(2), Fidera(1), Garnera(1), Guardia(1), Harmonia(1), Honbra(12), Honera(3), Inferna(1), Kenora(3), Laudera(1), Luminera(2), Macabra(2), Menera(1), Osera(2), Pacera(1), Premia(1), Quilia(1), Refugia(3), Relembra(2), Rowana(2), Secura(1), Serdebra(1), Shivera(3), Silvera(1), Solera(2), Tortura(6), Unitera(1), Vita(8), Yanara(4), Zeluna(1)
28.09.2017 Antica(0), Astera(0), Bellona(0), Belobra(0), Beneva(0), Candia(0), Danera(0), Efidia(0), Guardia(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Laudera(0), Luminera(0), Magera(0), Morta(0), Mortera(0), Pacera(0), Relembra(0), Rowana(0), Secura(0), Solera(0), Tortura(0), Unitera(0), Vita(0), Yanara(0), Zeluna(0) Antica(21), Astera(2), Bellona(1), Belobra(7), Beneva(1), Candia(1), Danera(3), Efidia(2), Guardia(2), Harmonia(6), Helera(15), Honbra(6), Laudera(1), Luminera(1), Magera(1), Morta(1), Mortera(1), Pacera(10), Relembra(24), Rowana(1), Secura(1), Solera(2), Tortura(4), Unitera(1), Vita(1), Yanara(3), Zeluna(1)
27.09.2017 Antica(0), Astera(0), Aurera(0), Belobra(0), Calmera(0), Celesta(0), Danera(0), Duna(0), Fortera(0), Garnera(0), Guardia(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Honera(0), Irmada(0), Justera(0), Kenora(0), Luminera(0), Macabra(0), Magera(0), Morta(0), Nerana(0), Nika(0), Pacera(1), Refugia(0), Relembra(0), Solera(0), Tavara(0), Tortura(0), Umera(0), Unitera(0), Vita(0), Yanara(0), Zanera(0) Antica(6), Astera(1), Aurera(1), Belobra(10), Calmera(1), Celesta(1), Danera(1), Duna(1), Fortera(1), Garnera(4), Guardia(2), Harmonia(4), Helera(1), Honbra(1), Honera(2), Irmada(1), Justera(1), Kenora(1), Luminera(2), Macabra(2), Magera(1), Morta(2), Nerana(1), Nika(2), Pacera(5), Refugia(2), Relembra(14), Solera(1), Tavara(1), Tortura(4), Umera(2), Unitera(1), Vita(1), Yanara(2), Zanera(1)
26.09.2017 Antica(0), Bellona(0), Belobra(0), Beneva(0), Celesta(0), Fidera(0), Fortera(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Morta(0), Mortera(0), Nerana(0), Noctera(0), Pacera(0), Quilia(0), Refugia(0), Relembra(0), Shivera(0), Tortura(0), Vita(0), Yanara(0), Zanera(0), Zeluna(0) Antica(2), Bellona(1), Belobra(5), Beneva(1), Celesta(1), Fidera(1), Fortera(1), Guardia(2), Harmonia(1), Honbra(1), Honera(4), Morta(1), Mortera(1), Nerana(2), Noctera(1), Pacera(4), Quilia(1), Refugia(3), Relembra(7), Shivera(2), Tortura(1), Vita(6), Yanara(1), Zanera(1), Zeluna(2)
25.09.2017 Antica(0), Astera(0), Bellona(0), Belobra(0), Candia(0), Celesta(0), Ferobra(0), Fortera(0), Garnera(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Laudera(1), Luminera(0), Nika(0), Olympa(0), Pacera(0), Refugia(0), Relembra(0), Serdebra(0), Shivera(0), Solera(0), Tortura(0), Umera(0), Vita(0), Zanera(0), Zeluna(0) Antica(4), Astera(3), Bellona(1), Belobra(10), Candia(1), Celesta(2), Ferobra(2), Fortera(1), Garnera(1), Guardia(1), Harmonia(2), Honbra(2), Honera(2), Laudera(6), Luminera(5), Nika(2), Olympa(2), Pacera(1), Refugia(2), Relembra(2), Serdebra(1), Shivera(7), Solera(2), Tortura(5), Umera(2), Vita(2), Zanera(6), Zeluna(1)
24.09.2017 Amera(0), Antica(0), Astera(1), Aurora(0), Belobra(0), Beneva(0), Celesta(0), Danera(0), Duna(0), Ferobra(0), Fidera(0), Garnera(0), Guardia(0), Honbra(0), Honera(0), Hydera(0), Irmada(0), Justera(0), Kenora(0), Laudera(1), Luminera(0), Macabra(0), Magera(0), Morta(0), Nerana(0), Nika(0), Noctera(0), Olympa(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(1), Shivera(0), Solera(0), Tortura(0), Umera(0), Vita(0), Yanara(0), Zanera(0), Zeluna(0) Amera(2), Antica(9), Astera(3), Aurora(1), Belobra(2), Beneva(11), Celesta(8), Danera(1), Duna(7), Ferobra(2), Fidera(1), Garnera(12), Guardia(1), Honbra(22), Honera(5), Hydera(1), Irmada(1), Justera(1), Kenora(1), Laudera(6), Luminera(1), Macabra(1), Magera(2), Morta(1), Nerana(2), Nika(4), Noctera(1), Olympa(2), Refugia(3), Relembra(5), Secura(16), Shivera(1), Solera(1), Tortura(58), Umera(4), Vita(5), Yanara(1), Zanera(2), Zeluna(1)
23.09.2017 Antica(0), Astera(0), Aurora(0), Bellona(0), Belobra(0), Beneva(0), Celesta(0), Danera(0), Duna(0), Ferobra(0), Fidera(0), Garnera(0), Guardia(0), Helera(0), Honbra(0), Honera(0), Julera(0), Justera(1), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(0), Magera(0), Morta(0), Nika(0), Noctera(0), Olympa(0), Pacera(0), Quilia(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Tortura(0), Unitera(0), Verlana(0), Vita(1), Xantera(0), Yanara(0), Zanera(0), Zeluna(0) Antica(8), Astera(2), Aurora(4), Bellona(1), Belobra(8), Beneva(1), Celesta(1), Danera(3), Duna(1), Ferobra(7), Fidera(2), Garnera(1), Guardia(4), Helera(2), Honbra(3), Honera(2), Julera(2), Justera(18), Kenora(4), Laudera(1), Luminera(4), Magera(1), Morta(2), Nika(3), Noctera(1), Olympa(1), Pacera(9), Quilia(1), Refugia(3), Relembra(4), Secura(10), Serdebra(3), Tortura(15), Unitera(1), Verlana(3), Vita(10), Xantera(1), Yanara(3), Zanera(1), Zeluna(1)
22.09.2017 Antica(0), Aurera(0), Aurora(0), Bellona(0), Belobra(1), Celesta(0), Duna(0), Ferobra(0), Fortera(0), Guardia(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Honera(0), Justera(0), Laudera(0), Luminera(0), Nerana(0), Noctera(0), Pacera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solera(0), Thera(0), Tortura(0), Vita(0) Antica(6), Aurera(1), Aurora(1), Bellona(1), Belobra(8), Celesta(1), Duna(1), Ferobra(1), Fortera(2), Guardia(5), Harmonia(1), Helera(1), Honbra(5), Honera(2), Justera(5), Laudera(1), Luminera(1), Nerana(1), Noctera(1), Pacera(3), Refugia(1), Relembra(4), Secura(2), Serdebra(1), Solera(1), Thera(3), Tortura(11), Vita(3)
21.09.2017 Antica(0), Bellona(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Ferobra(0), Fidera(0), Garnera(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Laudera(0), Macabra(0), Nika(0), Olympa(0), Pacera(0), Pythera(0), Quilia(0), Refugia(0), Relembra(0), Rowana(0), Secura(0), Thera(0), Tortura(0), Unitera(0), Vita(0) Antica(3), Bellona(2), Belobra(3), Beneva(1), Calmera(1), Candia(1), Celesta(2), Ferobra(1), Fidera(8), Garnera(1), Guardia(2), Harmonia(1), Honbra(6), Honera(5), Laudera(2), Macabra(14), Nika(3), Olympa(2), Pacera(1), Pythera(3), Quilia(1), Refugia(1), Relembra(11), Rowana(1), Secura(2), Thera(1), Tortura(6), Unitera(2), Vita(7)
Maxigashi
TIBIJSKI KAC