Statystyki Bossów
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2018 08:05:03
Opcje filtrowania:
Dane wygenerowane na datę: 22.05.2018
The weakened Count
Data Liczba poległych graczy Liczba pokonanych bossów
22.05.2018 Antica(0), Belobra(0), Bona(0), Damora(0), Descubra(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Impera(0), Jonera(0), Lobera(0), Luminera(0), Macabra(0), Monza(0), Nefera(0), Ombra(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(1), Belobra(3), Bona(5), Damora(1), Descubra(1), Ferobra(1), Garnera(1), Gentebra(5), Gladera(8), Harmonia(2), Helera(1), Honbra(4), Impera(1), Jonera(3), Lobera(1), Luminera(1), Macabra(1), Monza(2), Nefera(2), Ombra(3), Peloria(1), Premia(1), Quelibra(5), Quintera(1), Refugia(1), Secura(2), Solidera(1), Talera(3), Vunira(5), Wintera(4)
21.05.2018 Antica(0), Astera(0), Bona(0), Celesta(0), Damora(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Macabra(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Olera(0), Ombra(0), Quintera(0), Refugia(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(1), Astera(1), Bona(1), Celesta(1), Damora(1), Garnera(1), Gentebra(5), Gladera(3), Harmonia(1), Honbra(5), Impera(1), Inabra(1), Jonera(1), Kenora(2), Lobera(1), Luminera(1), Lutabra(2), Macabra(3), Monza(3), Nefera(5), Noctera(1), Olera(2), Ombra(10), Quintera(1), Refugia(5), Secura(3), Serdebra(1), Solidera(3), Talera(3), Vita(1), Vunira(2), Wintera(1)
20.05.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Damora(0), Descubra(0), Gentebra(0), Gladera(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Olera(0), Ombra(0), Pacera(0), Premia(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(2), Astera(2), Belobra(2), Bona(1), Calmera(1), Damora(2), Descubra(5), Gentebra(4), Gladera(3), Honbra(3), Impera(1), Inabra(2), Jonera(14), Kalibra(1), Kenora(1), Lobera(7), Luminera(10), Menera(3), Monza(2), Nefera(3), Olera(1), Ombra(21), Pacera(1), Premia(2), Quintera(3), Refugia(3), Relembra(3), Secura(2), Serdebra(14), Solidera(2), Vita(1), Vunira(1), Wintera(2)
19.05.2018 Antica(0), Astera(0), Bona(0), Damora(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Firmera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Inabra(0), Jonera(0), Lobera(0), Luminera(0), Macabra(0), Menera(0), Nefera(0), Noctera(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Tortura(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(2), Astera(2), Bona(8), Damora(4), Descubra(2), Epoca(2), Estela(1), Faluna(2), Firmera(6), Garnera(5), Gentebra(7), Gladera(2), Harmonia(3), Helera(4), Honbra(4), Inabra(6), Jonera(6), Lobera(7), Luminera(3), Macabra(2), Menera(3), Nefera(2), Noctera(10), Ombra(2), Pacera(4), Peloria(1), Premia(1), Quelibra(1), Quintera(2), Refugia(2), Secura(2), Serdebra(2), Solidera(1), Talera(2), Tortura(1), Vunira(3), Wintera(4)
18.05.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Damora(0), Faluna(0), Gentebra(0), Gladera(0), Helera(0), Honbra(0), Kalibra(0), Lobera(0), Luminera(0), Macabra(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Ombra(0), Peloria(0), Premia(0), Quintera(0), Refugia(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0), Wintera(0) Antica(1), Astera(1), Belobra(3), Bona(4), Damora(3), Faluna(3), Gentebra(2), Gladera(2), Helera(1), Honbra(3), Kalibra(2), Lobera(1), Luminera(1), Macabra(7), Monza(3), Nefera(2), Noctera(1), Ombra(3), Peloria(1), Premia(1), Quintera(2), Refugia(1), Secura(1), Solidera(4), Talera(1), Wintera(2)
17.05.2018 Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Helera(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Lobera(0), Luminera(0), Macabra(0), Nefera(0), Ombra(0), Pacera(0), Quintera(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Vunira(0) Astera(1), Belobra(6), Bona(1), Calmera(1), Estela(1), Faluna(1), Ferobra(2), Gentebra(1), Gladera(2), Harmonia(1), Helera(5), Impera(3), Inabra(4), Jonera(2), Kalibra(2), Lobera(4), Luminera(1), Macabra(2), Nefera(1), Ombra(12), Pacera(2), Quintera(3), Secura(1), Serdebra(1), Solidera(4), Talera(1), Vunira(1)
16.05.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Firmera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Helera(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Lobera(0), Luminera(0), Macabra(0), Monza(0), Nefera(0), Ombra(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Relembra(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(4), Astera(1), Belobra(8), Bona(2), Calmera(1), Descubra(1), Epoca(1), Estela(1), Faluna(2), Ferobra(2), Firmera(1), Garnera(4), Gentebra(1), Gladera(1), Helera(1), Honbra(1), Impera(3), Inabra(3), Jonera(2), Lobera(2), Luminera(2), Macabra(1), Monza(1), Nefera(1), Ombra(1), Peloria(1), Quelibra(2), Quintera(6), Relembra(3), Serdebra(1), Solidera(4), Talera(1), Vita(1), Vunira(2), Wintera(5)
15.05.2018 Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Celesta(0), Epoca(0), Faluna(0), Ferobra(0), Gentebra(0), Gladera(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Macabra(0), Monza(0), Nefera(0), Ombra(0), Pacera(0), Quelibra(0), Quintera(0), Relembra(0), Serdebra(0), Solidera(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0) Astera(3), Belobra(7), Bona(1), Celesta(1), Epoca(1), Faluna(3), Ferobra(1), Gentebra(2), Gladera(4), Honbra(1), Impera(3), Inabra(1), Jonera(2), Kalibra(1), Kenora(1), Lobera(3), Luminera(1), Lutabra(1), Macabra(2), Monza(1), Nefera(4), Ombra(12), Pacera(2), Quelibra(1), Quintera(2), Relembra(1), Serdebra(1), Solidera(3), Vita(1), Vunira(2), Wintera(8)
14.05.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Celesta(0), Descubra(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Lobera(0), Macabra(0), Nefera(0), Noctera(0), Olera(0), Ombra(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Secura(0), Serdebra(0), Talera(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(1), Astera(2), Belobra(3), Bona(1), Celesta(1), Descubra(1), Estela(1), Faluna(1), Ferobra(3), Garnera(1), Gentebra(1), Honbra(3), Impera(2), Inabra(5), Jonera(2), Lobera(2), Macabra(3), Nefera(3), Noctera(3), Olera(2), Ombra(23), Peloria(1), Premia(1), Quelibra(1), Secura(1), Serdebra(3), Talera(1), Vunira(1), Wintera(5)
13.05.2018 Antica(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Firmera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Honbra(0), Inabra(0), Jonera(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Olera(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(5), Belobra(4), Bona(2), Calmera(1), Celesta(3), Damora(7), Descubra(1), Epoca(3), Estela(2), Faluna(10), Firmera(2), Garnera(1), Gentebra(1), Honbra(8), Inabra(7), Jonera(19), Kenora(1), Lobera(4), Luminera(4), Lutabra(1), Menera(1), Monza(5), Nefera(6), Olera(10), Ombra(5), Pacera(2), Peloria(1), Quelibra(6), Refugia(2), Relembra(1), Secura(5), Serdebra(1), Solidera(7), Talera(4), Vunira(12), Wintera(2)
12.05.2018 Antica(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Honbra(0), Inabra(0), Jonera(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Macabra(0), Nefera(0), Noctera(0), Olera(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(13), Belobra(9), Bona(3), Calmera(6), Celesta(4), Damora(5), Descubra(14), Epoca(1), Estela(1), Faluna(23), Ferobra(1), Garnera(4), Gentebra(8), Gladera(4), Honbra(7), Inabra(1), Jonera(23), Kenora(1), Lobera(4), Luminera(6), Lutabra(9), Macabra(1), Nefera(1), Noctera(2), Olera(4), Ombra(15), Pacera(2), Peloria(3), Quelibra(9), Refugia(1), Relembra(13), Secura(2), Serdebra(1), Solidera(6), Talera(5), Vita(1), Vunira(1), Wintera(7)
11.05.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Firmera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Jonera(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Macabra(0), Menera(0), Ombra(0), Pacera(0), Quelibra(0), Quintera(0), Relembra(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(2), Astera(3), Belobra(2), Bona(1), Calmera(2), Celesta(2), Descubra(4), Epoca(2), Estela(2), Faluna(13), Ferobra(1), Firmera(1), Gentebra(3), Gladera(1), Harmonia(1), Honbra(1), Impera(1), Jonera(5), Lobera(1), Luminera(2), Lutabra(7), Macabra(1), Menera(2), Ombra(12), Pacera(3), Quelibra(3), Quintera(2), Relembra(9), Secura(1), Solidera(2), Talera(1), Vunira(3), Wintera(1)
10.05.2018 Antica(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Lobera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Noctera(0), Olera(0), Ombra(0), Pacera(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(6), Belobra(1), Bona(1), Calmera(1), Celesta(1), Damora(6), Descubra(1), Estela(3), Faluna(9), Ferobra(1), Gentebra(3), Gladera(1), Harmonia(2), Helera(1), Honbra(1), Impera(1), Inabra(1), Jonera(14), Kalibra(2), Lobera(1), Lutabra(2), Menera(1), Monza(1), Noctera(3), Olera(1), Ombra(9), Pacera(4), Quelibra(1), Quintera(6), Refugia(2), Relembra(14), Secura(4), Serdebra(4), Solidera(3), Talera(3), Vunira(1), Wintera(2)
09.05.2018 Antica(0), Astera(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Firmera(0), Gladera(0), Helera(0), Honbra(0), Impera(0), Jonera(0), Kalibra(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Ombra(0), Pacera(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(1), Astera(1), Calmera(2), Celesta(1), Damora(1), Descubra(9), Estela(2), Faluna(5), Ferobra(1), Firmera(1), Gladera(3), Helera(1), Honbra(2), Impera(1), Jonera(7), Kalibra(2), Lobera(1), Luminera(2), Lutabra(3), Menera(2), Monza(1), Nefera(5), Noctera(1), Ombra(36), Pacera(1), Quelibra(1), Quintera(1), Refugia(4), Relembra(6), Secura(4), Serdebra(1), Solidera(4), Talera(10), Vunira(3), Wintera(1)
08.05.2018 Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Estela(0), Faluna(0), Garnera(0), Gladera(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Macabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Olera(0), Ombra(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Vunira(0), Wintera(0), Zunera(0) Astera(2), Belobra(1), Calmera(3), Celesta(3), Damora(5), Descubra(2), Estela(1), Faluna(12), Garnera(2), Gladera(1), Honbra(5), Impera(2), Inabra(3), Jonera(5), Kenora(2), Lobera(2), Luminera(3), Lutabra(10), Macabra(2), Menera(1), Monza(2), Nefera(2), Noctera(2), Olera(3), Ombra(16), Peloria(1), Quelibra(7), Quintera(1), Refugia(2), Relembra(3), Secura(7), Serdebra(1), Solidera(4), Talera(7), Vunira(1), Wintera(2), Zunera(1)
07.05.2018 Antica(0), Belobra(0), Damora(0), Descubra(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Inabra(0), Jonera(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Macabra(0), Monza(0), Noctera(0), Ombra(0), Peloria(0), Quelibra(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(2), Belobra(2), Damora(2), Descubra(4), Estela(1), Faluna(11), Ferobra(1), Garnera(1), Gentebra(3), Gladera(2), Harmonia(1), Inabra(1), Jonera(5), Kenora(1), Lobera(2), Luminera(1), Lutabra(2), Macabra(1), Monza(1), Noctera(2), Ombra(11), Peloria(2), Quelibra(1), Relembra(10), Secura(1), Serdebra(1), Solidera(1), Talera(6), Vita(1), Vunira(3), Wintera(1)
06.05.2018 Antica(0), Belobra(0), Bona(0), Celesta(0), Damora(0), Faluna(0), Garnera(0), Gladera(0), Honbra(0), Jonera(0), Lobera(0), Luminera(0), Macabra(0), Monza(0), Nefera(0), Quelibra(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0) Antica(3), Belobra(1), Bona(4), Celesta(1), Damora(1), Faluna(2), Garnera(2), Gladera(1), Honbra(1), Jonera(1), Lobera(1), Luminera(1), Macabra(1), Monza(1), Nefera(1), Quelibra(1), Secura(1), Solidera(2), Talera(1)
05.05.2018 Bona(0), Celesta(0), Gentebra(0), Harmonia(0), Jonera(0), Lobera(0), Lutabra(0), Nefera(0), Ombra(0), Pacera(0), Quintera(0), Solidera(0), Vunira(0), Wintera(0) Bona(2), Celesta(1), Gentebra(3), Harmonia(2), Jonera(1), Lobera(1), Lutabra(3), Nefera(1), Ombra(1), Pacera(2), Quintera(1), Solidera(2), Vunira(3), Wintera(1)
04.05.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Celesta(0), Descubra(0), Faluna(0), Garnera(0), Gladera(0), Jonera(0), Nefera(0), Ombra(0), Pacera(0), Serdebra(0), Vita(0), Vunira(0) Antica(1), Astera(2), Belobra(4), Celesta(1), Descubra(2), Faluna(2), Garnera(1), Gladera(1), Jonera(3), Nefera(1), Ombra(2), Pacera(2), Serdebra(1), Vita(2), Vunira(1)
03.05.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Descubra(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Gentebra(0), Inabra(0), Jonera(0), Macabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Ombra(0), Premia(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0), Vita(0), Vunira(0) Antica(2), Astera(1), Belobra(1), Bona(3), Calmera(1), Celesta(1), Descubra(4), Estela(2), Faluna(2), Ferobra(1), Gentebra(4), Inabra(3), Jonera(2), Macabra(4), Menera(1), Monza(1), Nefera(1), Ombra(5), Premia(2), Refugia(1), Relembra(1), Secura(1), Solidera(7), Talera(2), Vita(1), Vunira(1)
02.05.2018 Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Faluna(0), Ferobra(0), Firmera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Helera(0), Impera(0), Jonera(0), Lobera(0), Luminera(0), Macabra(0), Menera(0), Nefera(0), Ombra(0), Pacera(0), Premia(0), Quintera(0), Relembra(0), Solidera(0), Talera(0), Vunira(0) Celesta(3), Damora(3), Descubra(3), Faluna(3), Ferobra(3), Firmera(1), Gentebra(3), Gladera(6), Harmonia(1), Helera(1), Impera(1), Jonera(2), Lobera(2), Luminera(1), Macabra(1), Menera(1), Nefera(1), Ombra(13), Pacera(4), Premia(1), Quintera(2), Relembra(7), Solidera(1), Talera(1), Vunira(2)
01.05.2018 Antica(0), Astera(0), Calmera(0), Damora(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Honbra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Macabra(0), Menera(0), Nefera(0), Olera(0), Ombra(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Refugia(0), Relembra(0), Serdebra(0), Vita(0), Vunira(0) Antica(3), Astera(3), Calmera(1), Damora(2), Estela(1), Faluna(12), Ferobra(41), Garnera(3), Gentebra(6), Gladera(1), Honbra(3), Jonera(4), Kalibra(1), Lobera(2), Luminera(1), Lutabra(1), Macabra(5), Menera(2), Nefera(1), Olera(1), Ombra(7), Peloria(1), Premia(1), Quelibra(2), Refugia(3), Relembra(1), Serdebra(1), Vita(1), Vunira(2)
30.04.2018 Antica(0), Astera(0), Bona(0), Damora(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Impera(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Ombra(0), Pacera(0), Quintera(0), Refugia(0), Secura(0), Serdebra(0), Talera(0), Vunira(0) Antica(2), Astera(1), Bona(2), Damora(1), Estela(1), Faluna(2), Ferobra(6), Gentebra(1), Gladera(2), Harmonia(3), Impera(1), Kenora(2), Lobera(8), Luminera(1), Lutabra(2), Menera(1), Monza(1), Nefera(1), Ombra(27), Pacera(1), Quintera(3), Refugia(1), Secura(2), Serdebra(2), Talera(1), Vunira(2)
29.04.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Descubra(0), Epoca(0), Faluna(0), Ferobra(0), Gentebra(0), Gladera(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Lobera(0), Luminera(0), Macabra(0), Menera(0), Nefera(0), Olera(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Secura(0), Talera(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(1), Astera(3), Belobra(1), Bona(2), Calmera(3), Descubra(2), Epoca(3), Faluna(3), Ferobra(6), Gentebra(3), Gladera(6), Honbra(16), Impera(2), Inabra(2), Jonera(2), Kalibra(3), Lobera(2), Luminera(1), Macabra(2), Menera(5), Nefera(1), Olera(1), Ombra(8), Pacera(4), Peloria(6), Quelibra(3), Quintera(3), Refugia(1), Secura(2), Talera(4), Vunira(2), Wintera(2)
28.04.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Celesta(0), Descubra(0), Faluna(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Lobera(0), Macabra(0), Monza(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Relembra(0), Secura(0), Solidera(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(2), Astera(1), Belobra(8), Bona(4), Celesta(2), Descubra(6), Faluna(2), Ferobra(5), Garnera(1), Gentebra(5), Gladera(9), Harmonia(1), Honbra(10), Jonera(1), Kalibra(3), Lobera(6), Macabra(1), Monza(1), Ombra(5), Pacera(3), Peloria(3), Quelibra(2), Relembra(4), Secura(1), Solidera(1), Vita(3), Vunira(3), Wintera(2)
27.04.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Faluna(0), Ferobra(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Lobera(0), Monza(0), Nefera(0), Ombra(0), Peloria(0), Refugia(0), Relembra(0), Serdebra(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(5), Astera(2), Belobra(5), Bona(1), Calmera(1), Faluna(9), Ferobra(3), Gentebra(1), Gladera(1), Harmonia(1), Honbra(1), Lobera(2), Monza(4), Nefera(3), Ombra(1), Peloria(1), Refugia(1), Relembra(1), Serdebra(1), Vita(2), Vunira(2), Wintera(3)
26.04.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Faluna(0), Ferobra(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Lobera(0), Macabra(0), Nefera(0), Ombra(0), Peloria(0), Relembra(0), Secura(0), Vunira(0) Antica(2), Astera(1), Belobra(1), Bona(2), Calmera(4), Celesta(1), Damora(2), Descubra(1), Faluna(5), Ferobra(4), Gentebra(2), Gladera(6), Harmonia(1), Honbra(5), Impera(2), Inabra(1), Jonera(2), Kalibra(1), Lobera(3), Macabra(2), Nefera(1), Ombra(5), Peloria(2), Relembra(3), Secura(2), Vunira(1)
25.04.2018 Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Descubra(0), Faluna(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Menera(0), Nefera(0), Ombra(0), Pacera(0), Refugia(0), Relembra(0), Talera(0), Wintera(0) Astera(2), Belobra(6), Bona(1), Calmera(2), Descubra(2), Faluna(7), Ferobra(5), Garnera(1), Gladera(1), Harmonia(1), Honbra(2), Impera(6), Kalibra(2), Kenora(2), Menera(2), Nefera(3), Ombra(6), Pacera(1), Refugia(1), Relembra(2), Talera(1), Wintera(1)
24.04.2018 Celesta(0), Descubra(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Firmera(0), Garnera(0), Gladera(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Kenora(0), Macabra(0), Menera(0), Olera(0), Ombra(0), Quelibra(0), Refugia(0), Relembra(0), Solidera(0), Talera(0), Vita(0), Wintera(0) Celesta(1), Descubra(1), Estela(2), Faluna(2), Ferobra(2), Firmera(2), Garnera(2), Gladera(1), Honbra(1), Impera(4), Inabra(2), Jonera(1), Kenora(1), Macabra(2), Menera(1), Olera(1), Ombra(6), Quelibra(1), Refugia(1), Relembra(8), Solidera(3), Talera(4), Vita(1), Wintera(2)
23.04.2018 Antica(0), Belobra(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Honbra(0), Lobera(0), Monza(0), Nefera(0), Olera(0), Ombra(0), Relembra(0), Talera(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(1), Belobra(4), Calmera(1), Celesta(1), Damora(2), Descubra(2), Ferobra(1), Garnera(1), Gentebra(1), Honbra(3), Lobera(3), Monza(3), Nefera(3), Olera(1), Ombra(2), Relembra(15), Talera(1), Vunira(2), Wintera(1)
Bosses Bosses Maps Maps LootSeller LootSeller DressUp DressUp Outfiter Outfiter Decorator Decorator Monster respawn Monster respawn LogAnalyzer LogAnalyzer Guilds-Online Guilds-Online Loterie Loterie Calc Calc
Promoted Fansite
    Witaj
    Nie jesteś zalogowany.

    Zarejestruj się
    Zapomniałeś hasła?
    Reklama