Statystyki Bossów
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2018 08:05:01
Opcje filtrowania:
Dane wygenerowane na datę: 21.05.2018
The Bloodweb
Data Liczba poległych graczy Liczba pokonanych bossów
21.05.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Lobera(1), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Ombra(0), Premia(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0), Vita(0), Vunira(0) Antica(7), Astera(1), Belobra(4), Bona(3), Celesta(2), Damora(4), Descubra(4), Estela(2), Faluna(4), Ferobra(2), Garnera(1), Gladera(1), Harmonia(1), Honbra(4), Impera(4), Inabra(1), Jonera(1), Kalibra(1), Lobera(2), Luminera(1), Lutabra(2), Menera(4), Monza(1), Nefera(1), Noctera(3), Ombra(7), Premia(1), Refugia(2), Relembra(2), Secura(1), Solidera(1), Talera(4), Vita(1), Vunira(3)
20.05.2018 Antica(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Descubra(0), Duna(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Jonera(0), Kalibra(0), Lobera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Ombra(0), Peloria(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(10), Belobra(4), Bona(3), Calmera(10), Celesta(3), Descubra(2), Duna(1), Estela(2), Faluna(6), Ferobra(8), Garnera(1), Gentebra(1), Gladera(1), Harmonia(3), Honbra(4), Impera(1), Jonera(2), Kalibra(1), Lobera(4), Lutabra(8), Menera(2), Monza(1), Nefera(3), Noctera(2), Ombra(6), Peloria(3), Refugia(2), Relembra(6), Secura(3), Solidera(2), Talera(3), Vita(2), Vunira(2), Wintera(1)
19.05.2018 Antica(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Duna(0), Epoca(0), Faluna(0), Ferobra(0), Firmera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Noctera(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(4), Belobra(6), Bona(8), Calmera(1), Celesta(2), Damora(1), Descubra(8), Duna(1), Epoca(2), Faluna(6), Ferobra(6), Firmera(2), Garnera(1), Gentebra(2), Gladera(2), Harmonia(1), Helera(1), Honbra(6), Impera(1), Inabra(1), Jonera(9), Kalibra(2), Lobera(1), Luminera(1), Lutabra(21), Menera(3), Monza(1), Noctera(3), Ombra(6), Pacera(2), Peloria(1), Quelibra(1), Quintera(2), Refugia(3), Relembra(5), Secura(1), Serdebra(2), Solidera(3), Talera(2), Vita(1), Vunira(1), Wintera(1)
18.05.2018 Antica(0), Astera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Firmera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Honbra(0), Impera(0), Jonera(0), Luminera(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Ombra(0), Peloria(0), Quelibra(0), Refugia(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(3), Astera(2), Celesta(4), Damora(2), Descubra(2), Epoca(1), Estela(2), Faluna(6), Ferobra(5), Firmera(1), Gentebra(1), Gladera(2), Honbra(2), Impera(1), Jonera(6), Luminera(1), Menera(1), Monza(5), Nefera(2), Ombra(6), Peloria(1), Quelibra(2), Refugia(4), Secura(1), Solidera(1), Talera(5), Vita(1), Vunira(1), Wintera(1)
17.05.2018 Antica(0), Astera(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Gentebra(0), Gladera(0), Honbra(0), Impera(0), Jonera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(1), Monza(0), Nefera(0), Ombra(0), Peloria(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Vita(0), Vunira(0) Antica(1), Astera(2), Bona(2), Calmera(1), Celesta(2), Damora(5), Descubra(4), Epoca(1), Estela(2), Faluna(4), Ferobra(2), Gentebra(1), Gladera(2), Honbra(5), Impera(3), Jonera(4), Kalibra(2), Kenora(1), Lobera(1), Luminera(2), Lutabra(12), Monza(2), Nefera(3), Ombra(14), Peloria(2), Relembra(5), Secura(2), Serdebra(2), Solidera(1), Talera(1), Vita(1), Vunira(1)
16.05.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Damora(0), Descubra(0), Duna(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Lutabra(0), Nefera(0), Olera(0), Ombra(0), Premia(0), Quelibra(0), Refugia(0), Relembra(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Tortura(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(6), Astera(2), Belobra(3), Bona(2), Damora(2), Descubra(4), Duna(1), Estela(2), Faluna(5), Ferobra(11), Gentebra(2), Gladera(1), Harmonia(1), Honbra(3), Impera(2), Inabra(1), Jonera(4), Kalibra(1), Kenora(1), Lobera(3), Lutabra(2), Nefera(1), Olera(1), Ombra(10), Premia(1), Quelibra(2), Refugia(3), Relembra(3), Serdebra(1), Solidera(1), Talera(1), Tortura(1), Vunira(4), Wintera(1)
15.05.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Damora(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Gentebra(0), Gladera(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Lobera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Ombra(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0), Vita(0), Vunira(0), Zunera(0) Antica(6), Astera(3), Belobra(2), Bona(7), Damora(1), Descubra(4), Epoca(1), Estela(2), Faluna(4), Ferobra(3), Gentebra(2), Gladera(2), Honbra(1), Impera(1), Inabra(1), Jonera(3), Kalibra(1), Lobera(2), Lutabra(13), Menera(1), Monza(4), Nefera(1), Noctera(2), Ombra(2), Peloria(1), Quelibra(1), Quintera(2), Refugia(3), Relembra(1), Secura(1), Solidera(2), Talera(3), Vita(2), Vunira(2), Zunera(1)
14.05.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Epoca(0), Faluna(0), Ferobra(0), Firmera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Honbra(0), Inabra(0), Jonera(0), Lutabra(0), Menera(0), Nefera(0), Ombra(1), Pacera(0), Premia(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Talera(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(4), Astera(3), Belobra(4), Bona(1), Celesta(1), Damora(1), Descubra(6), Epoca(3), Faluna(3), Ferobra(2), Firmera(1), Gentebra(2), Gladera(2), Honbra(2), Inabra(5), Jonera(4), Lutabra(1), Menera(2), Nefera(2), Ombra(8), Pacera(1), Premia(1), Refugia(2), Relembra(5), Secura(1), Talera(3), Vunira(4), Wintera(2)
13.05.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(1), Firmera(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Macabra(0), Nefera(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(4), Astera(4), Belobra(4), Bona(2), Celesta(2), Damora(1), Descubra(4), Estela(1), Faluna(5), Ferobra(9), Firmera(1), Gladera(1), Harmonia(1), Honbra(6), Impera(3), Inabra(2), Jonera(3), Kalibra(1), Kenora(3), Lobera(4), Luminera(1), Lutabra(1), Macabra(1), Nefera(2), Ombra(9), Pacera(1), Peloria(2), Premia(1), Quelibra(2), Refugia(4), Relembra(3), Secura(1), Serdebra(2), Solidera(1), Talera(1), Vita(1), Vunira(4), Wintera(1)
12.05.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Epoca(0), Faluna(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Honbra(0), Inabra(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Macabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Olera(0), Ombra(0), Pacera(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Tortura(0), Wintera(0), Zunera(0) Antica(2), Astera(6), Belobra(8), Bona(2), Celesta(2), Damora(4), Descubra(5), Epoca(3), Faluna(8), Ferobra(7), Garnera(1), Gentebra(1), Gladera(1), Honbra(2), Inabra(5), Kalibra(5), Kenora(1), Lobera(2), Luminera(3), Macabra(11), Menera(3), Monza(5), Nefera(1), Noctera(1), Olera(1), Ombra(9), Pacera(1), Quelibra(2), Quintera(1), Refugia(2), Relembra(3), Secura(2), Serdebra(3), Solidera(2), Talera(3), Tortura(1), Wintera(2), Zunera(1)
11.05.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(1), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Estela(0), Faluna(1), Ferobra(0), Gentebra(0), Gladera(0), Honbra(0), Inabra(0), Jonera(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Noctera(0), Olera(0), Ombra(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(1), Talera(0), Wintera(0) Antica(2), Astera(1), Belobra(3), Calmera(2), Celesta(4), Damora(3), Descubra(5), Estela(1), Faluna(9), Ferobra(3), Gentebra(5), Gladera(1), Honbra(3), Inabra(2), Jonera(1), Kenora(5), Lobera(1), Luminera(1), Lutabra(3), Menera(1), Monza(2), Noctera(1), Olera(1), Ombra(8), Quelibra(2), Quintera(1), Refugia(1), Relembra(6), Secura(5), Serdebra(1), Solidera(2), Talera(1), Wintera(1)
10.05.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Celesta(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Firmera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Helera(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Olera(0), Ombra(0), Pacera(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Tortura(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(9), Astera(2), Belobra(4), Bona(2), Celesta(1), Descubra(2), Epoca(2), Estela(2), Faluna(8), Ferobra(2), Firmera(2), Garnera(1), Gentebra(2), Gladera(1), Helera(1), Honbra(4), Impera(1), Inabra(1), Jonera(2), Kenora(2), Lobera(1), Luminera(2), Lutabra(1), Menera(3), Monza(1), Olera(1), Ombra(10), Pacera(5), Premia(2), Quelibra(1), Quintera(1), Refugia(2), Relembra(1), Secura(3), Serdebra(3), Solidera(2), Talera(1), Tortura(1), Vita(1), Vunira(3), Wintera(4)
09.05.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Honbra(0), Impera(0), Jonera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Macabra(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Ombra(0), Peloria(0), Quelibra(0), Relembra(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0), Vita(0), Vunira(0) Antica(3), Astera(2), Belobra(2), Calmera(1), Celesta(3), Damora(1), Descubra(2), Epoca(1), Estela(3), Faluna(7), Ferobra(5), Garnera(1), Gentebra(4), Gladera(1), Honbra(4), Impera(2), Jonera(2), Kalibra(4), Kenora(2), Lobera(1), Luminera(3), Lutabra(3), Macabra(1), Monza(2), Nefera(1), Noctera(1), Ombra(13), Peloria(2), Quelibra(1), Relembra(2), Secura(3), Solidera(2), Talera(4), Vita(1), Vunira(3)
08.05.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Faluna(1), Ferobra(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Impera(0), Jonera(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Tortura(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(4), Astera(1), Belobra(3), Calmera(1), Celesta(1), Damora(1), Descubra(9), Faluna(3), Ferobra(2), Gentebra(3), Gladera(2), Harmonia(3), Helera(2), Honbra(4), Impera(1), Jonera(6), Kenora(1), Lobera(2), Luminera(1), Lutabra(2), Menera(2), Monza(1), Ombra(7), Pacera(1), Peloria(1), Premia(2), Quelibra(1), Relembra(2), Secura(1), Serdebra(2), Solidera(2), Tortura(1), Vita(1), Vunira(4), Wintera(1)
07.05.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Firmera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Honbra(0), Impera(0), Jonera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Relembra(0), Talera(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(6), Astera(2), Belobra(5), Bona(1), Calmera(1), Celesta(1), Damora(1), Descubra(5), Epoca(2), Estela(1), Faluna(9), Ferobra(1), Firmera(1), Gentebra(1), Gladera(3), Honbra(3), Impera(3), Jonera(1), Kalibra(1), Kenora(1), Lobera(4), Luminera(1), Lutabra(5), Menera(2), Monza(1), Nefera(1), Ombra(11), Pacera(1), Peloria(3), Quelibra(2), Quintera(1), Relembra(5), Talera(3), Vita(1), Vunira(5), Wintera(2)
06.05.2018 Antica(0), Belobra(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Impera(0), Jonera(0), Kalibra(0), Lobera(0), Luminera(0), Macabra(0), Monza(0), Nefera(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quintera(0), Relembra(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(5), Belobra(6), Calmera(1), Celesta(1), Damora(1), Descubra(6), Epoca(3), Estela(1), Faluna(11), Ferobra(6), Garnera(2), Gentebra(3), Gladera(3), Harmonia(1), Impera(2), Jonera(3), Kalibra(1), Lobera(2), Luminera(2), Macabra(11), Monza(2), Nefera(1), Ombra(10), Pacera(2), Peloria(1), Premia(1), Quintera(1), Relembra(7), Secura(6), Solidera(5), Talera(1), Vita(2), Vunira(3), Wintera(2)
05.05.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Faluna(0), Ferobra(0), Gentebra(0), Gladera(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Ombra(1), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Relembra(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0), Vita(0), Vunira(0) Antica(4), Astera(1), Belobra(9), Calmera(1), Celesta(1), Damora(1), Descubra(1), Faluna(8), Ferobra(7), Gentebra(3), Gladera(2), Honbra(1), Impera(2), Inabra(3), Kalibra(4), Kenora(2), Lobera(2), Luminera(1), Lutabra(2), Menera(1), Monza(1), Nefera(1), Noctera(1), Ombra(13), Pacera(2), Peloria(1), Quelibra(3), Quintera(1), Relembra(2), Secura(4), Solidera(1), Talera(3), Vita(1), Vunira(2)
04.05.2018 Antica(0), Belobra(0), Bona(0), Celesta(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Honbra(1), Jonera(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Menera(0), Monza(0), Noctera(0), Ombra(0), Pacera(0), Quintera(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Vita(0), Wintera(0) Antica(6), Belobra(6), Bona(1), Celesta(1), Descubra(6), Epoca(1), Estela(2), Faluna(9), Ferobra(1), Garnera(2), Gentebra(2), Gladera(1), Honbra(3), Jonera(5), Kenora(1), Lobera(3), Luminera(1), Menera(1), Monza(4), Noctera(3), Ombra(5), Pacera(2), Quintera(1), Relembra(2), Secura(3), Serdebra(1), Solidera(3), Talera(1), Vita(1), Wintera(1)
03.05.2018 Antica(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Epoca(0), Faluna(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Noctera(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Talera(0), Vunira(0) Antica(4), Belobra(8), Bona(3), Calmera(4), Celesta(3), Damora(1), Descubra(2), Epoca(2), Faluna(9), Ferobra(1), Garnera(1), Gentebra(2), Gladera(1), Harmonia(2), Honbra(2), Impera(1), Inabra(2), Jonera(3), Kalibra(1), Kenora(1), Lobera(1), Lutabra(1), Menera(2), Monza(7), Noctera(4), Ombra(8), Pacera(2), Peloria(1), Quelibra(1), Refugia(1), Relembra(4), Secura(1), Serdebra(2), Talera(2), Vunira(2)
02.05.2018 Antica(0), Belobra(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Gentebra(0), Gladera(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Lobera(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Vita(0), Vunira(0) Antica(3), Belobra(2), Celesta(1), Damora(2), Descubra(2), Epoca(2), Estela(1), Faluna(6), Ferobra(5), Gentebra(1), Gladera(1), Honbra(1), Impera(2), Inabra(2), Jonera(6), Lobera(2), Menera(4), Monza(5), Nefera(1), Noctera(4), Ombra(9), Pacera(2), Peloria(1), Premia(1), Quelibra(1), Quintera(1), Relembra(2), Secura(6), Serdebra(1), Solidera(2), Talera(2), Vita(1), Vunira(2)
01.05.2018 Antica(1), Belobra(0), Bona(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Lobera(1), Lutabra(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Ombra(0), Quelibra(0), Quintera(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Vunira(0) Antica(7), Belobra(7), Bona(2), Celesta(2), Damora(3), Descubra(7), Epoca(1), Estela(1), Faluna(8), Ferobra(4), Garnera(2), Gentebra(2), Gladera(1), Harmonia(3), Honbra(1), Impera(5), Inabra(2), Jonera(3), Lobera(3), Lutabra(3), Monza(4), Nefera(7), Noctera(2), Ombra(15), Quelibra(4), Quintera(1), Relembra(2), Secura(5), Serdebra(4), Solidera(1), Talera(3), Vunira(2)
30.04.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(1), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Ombra(0), Pacera(0), Quelibra(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Vunira(0), Wintera(0), Zunera(0) Antica(6), Astera(2), Belobra(4), Celesta(2), Damora(1), Descubra(5), Epoca(2), Estela(3), Faluna(4), Ferobra(2), Garnera(1), Gentebra(1), Gladera(1), Honbra(3), Impera(1), Inabra(5), Jonera(2), Kalibra(1), Lobera(3), Luminera(2), Lutabra(1), Menera(1), Monza(1), Nefera(5), Ombra(9), Pacera(1), Quelibra(2), Refugia(2), Relembra(4), Secura(4), Serdebra(1), Solidera(3), Talera(2), Vunira(5), Wintera(2), Zunera(5)
29.04.2018 Antica(0), Belobra(0), Bona(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Jonera(0), Kenora(0), Lobera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Ombra(1), Pacera(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Vita(0), Vunira(0) Antica(5), Belobra(2), Bona(2), Celesta(2), Damora(3), Descubra(5), Epoca(1), Estela(1), Faluna(8), Ferobra(6), Gentebra(4), Gladera(3), Harmonia(2), Honbra(6), Impera(4), Jonera(7), Kenora(2), Lobera(2), Lutabra(3), Menera(1), Monza(1), Nefera(2), Ombra(8), Pacera(2), Quelibra(1), Quintera(2), Refugia(2), Secura(2), Serdebra(1), Solidera(4), Talera(3), Vita(1), Vunira(4)
28.04.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Damora(0), Descubra(0), Duna(0), Epoca(0), Faluna(0), Ferobra(0), Firmera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Honbra(0), Impera(0), Jonera(0), Kenora(0), Lobera(1), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Vunira(0), Wintera(0), Zuna(0) Antica(5), Astera(1), Belobra(7), Damora(1), Descubra(7), Duna(1), Epoca(1), Faluna(13), Ferobra(3), Firmera(1), Gentebra(2), Gladera(1), Honbra(4), Impera(4), Jonera(4), Kenora(1), Lobera(1), Luminera(1), Lutabra(3), Menera(1), Monza(1), Nefera(2), Ombra(9), Pacera(5), Peloria(3), Refugia(1), Relembra(1), Secura(5), Serdebra(1), Solidera(3), Vunira(3), Wintera(1), Zuna(1)
27.04.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Descubra(0), Faluna(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Helera(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Monza(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(4), Astera(2), Belobra(6), Bona(2), Calmera(1), Celesta(1), Descubra(5), Faluna(12), Ferobra(1), Garnera(2), Gentebra(2), Gladera(2), Helera(1), Honbra(1), Impera(1), Inabra(2), Jonera(4), Kalibra(3), Lobera(2), Luminera(3), Lutabra(1), Monza(6), Ombra(9), Pacera(1), Peloria(2), Quelibra(1), Refugia(1), Relembra(3), Secura(2), Serdebra(2), Solidera(2), Talera(3), Vunira(3), Wintera(1)
26.04.2018 Antica(0), Belobra(0), Bona(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(1), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Monza(0), Nefera(0), Ombra(0), Quelibra(0), Quintera(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Vunira(0), Wintera(0), Zunera(0) Antica(3), Belobra(6), Bona(1), Celesta(3), Damora(2), Descubra(4), Estela(1), Faluna(15), Ferobra(3), Gentebra(2), Gladera(1), Harmonia(1), Honbra(5), Impera(3), Inabra(2), Jonera(3), Kalibra(1), Kenora(1), Lobera(2), Luminera(1), Lutabra(2), Monza(1), Nefera(4), Ombra(6), Quelibra(3), Quintera(1), Relembra(5), Secura(3), Serdebra(1), Solidera(1), Talera(3), Vunira(3), Wintera(1), Zunera(1)
25.04.2018 Antica(0), Belobra(0), Calmera(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Firmera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Honbra(0), Impera(0), Jonera(0), Kalibra(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Olera(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(5), Belobra(10), Calmera(1), Descubra(5), Epoca(1), Estela(1), Faluna(6), Ferobra(2), Firmera(2), Gentebra(1), Gladera(1), Honbra(1), Impera(2), Jonera(5), Kalibra(1), Lobera(2), Luminera(1), Lutabra(1), Menera(1), Olera(1), Ombra(6), Pacera(1), Peloria(1), Quintera(1), Refugia(3), Relembra(3), Secura(1), Serdebra(2), Solidera(1), Talera(1), Vita(1), Vunira(2), Wintera(3)
24.04.2018 Antica(0), Belobra(0), Bona(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Estela(0), Faluna(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Jonera(0), Kalibra(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Nefera(0), Olera(0), Ombra(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(1), Talera(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(4), Belobra(5), Bona(3), Celesta(2), Damora(1), Descubra(3), Estela(1), Faluna(11), Gentebra(4), Gladera(1), Harmonia(1), Honbra(4), Impera(4), Jonera(1), Kalibra(2), Lobera(1), Luminera(2), Lutabra(1), Menera(1), Nefera(2), Olera(1), Ombra(5), Peloria(1), Quelibra(3), Quintera(3), Relembra(4), Secura(1), Serdebra(4), Solidera(3), Talera(2), Vunira(1), Wintera(2)
23.04.2018 Antica(0), Belobra(0), Bona(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lutabra(0), Nefera(0), Olera(0), Ombra(0), Pacera(1), Peloria(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(9), Belobra(8), Bona(1), Celesta(3), Damora(1), Descubra(3), Estela(2), Faluna(3), Ferobra(1), Garnera(1), Gentebra(1), Gladera(1), Harmonia(2), Honbra(1), Impera(1), Inabra(1), Jonera(2), Kalibra(4), Kenora(1), Lutabra(1), Nefera(4), Olera(1), Ombra(7), Pacera(2), Peloria(2), Refugia(2), Relembra(4), Secura(4), Solidera(2), Talera(3), Vunira(2), Wintera(4)
22.04.2018 Antica(0), Belobra(0), Bona(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Honbra(0), Impera(0), Jonera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Monza(0), Nefera(0), Olera(0), Ombra(1), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(10), Belobra(5), Bona(1), Celesta(1), Damora(2), Descubra(28), Epoca(3), Estela(1), Faluna(4), Ferobra(1), Garnera(1), Gentebra(2), Gladera(4), Honbra(3), Impera(3), Jonera(3), Kalibra(3), Kenora(1), Lobera(1), Luminera(2), Monza(3), Nefera(3), Olera(2), Ombra(12), Premia(1), Quelibra(2), Quintera(1), Refugia(2), Relembra(2), Secura(6), Solidera(2), Talera(2), Vita(1), Vunira(1), Wintera(1)
Bosses Bosses Maps Maps LootSeller LootSeller DressUp DressUp Outfiter Outfiter Decorator Decorator Monster respawn Monster respawn LogAnalyzer LogAnalyzer Guilds-Online Guilds-Online Loterie Loterie Calc Calc
Promoted Fansite
  Witaj
  Nie jesteś zalogowany.

  Zarejestruj się
  Zapomniałeś hasła?
  Reklama
  Maxigashi
  TIBIJSKA KAWA