Statystyki Bossów
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2017 08:05:04
Opcje filtrowania:
Dane wygenerowane na datę: 20.10.2017
Mamma Longlegs
Data Liczba poległych graczy Liczba pokonanych bossów
20.10.2017 Amera(1), Antica(0), Beneva(0), Calmera(3), Candia(0), Chrona(0), Harmonia(1), Morta(0) Amera(3), Antica(14), Beneva(4), Calmera(16), Candia(8), Chrona(1), Harmonia(30), Morta(4)
19.10.2017 Antica(1), Aurera(1), Candia(3), Chrona(0), Eldera(0), Garnera(0), Guardia(0), Honera(0), Julera(0), Morta(0), Zanera(0) Antica(76), Aurera(4), Candia(13), Chrona(3), Eldera(3), Garnera(15), Guardia(2), Honera(7), Julera(1), Morta(6), Zanera(2)
18.10.2017 Amera(0), Aurera(0), Candia(0), Eldera(0), Ferobra(4), Garnera(1), Guardia(1), Honera(0), Julera(0), Kenora(0), Zanera(0), Zeluna(0) Amera(8), Aurera(4), Candia(6), Eldera(5), Ferobra(24), Garnera(8), Guardia(5), Honera(12), Julera(11), Kenora(14), Zanera(5), Zeluna(10)
17.10.2017 Amera(0), Astera(0), Aurera(0), Calmera(1), Eldera(0), Ferobra(1), Honera(0), Kenora(0), Veludera(0) Amera(13), Astera(13), Aurera(6), Calmera(19), Eldera(3), Ferobra(56), Honera(15), Kenora(11), Veludera(4)
16.10.2017 Astera(1), Calmera(0), Fortera(0), Guardia(0), Irmada(0), Justera(0), Nika(1), Osera(0), Quilia(0), Thera(0), Unitera(2), Veludera(0), Xylana(0), Zanera(1) Astera(24), Calmera(26), Fortera(7), Guardia(19), Irmada(6), Justera(6), Nika(27), Osera(4), Quilia(1), Thera(3), Unitera(3), Veludera(5), Xylana(5), Zanera(4)
15.10.2017 Fortera(0), Irmada(1), Justera(0), Kenora(0), Thera(0), Unitera(0), Veludera(0), Zanera(1), Zeluna(1) Fortera(23), Irmada(15), Justera(5), Kenora(2), Thera(11), Unitera(9), Veludera(6), Zanera(14), Zeluna(15)
14.10.2017 Aurera(0), Inferna(0), Justera(0), Kenora(0), Rowana(0) Aurera(1), Inferna(3), Justera(13), Kenora(14), Rowana(2)
13.10.2017 Aurera(0), Beneva(0), Danera(1), Honbra(0), Hydera(0), Kronera(0), Laudera(0), Morta(0), Olympa(1), Pacera(0), Quilia(0), Refugia(0), Rowana(0), Tortura(0), Veludera(0) Aurera(4), Beneva(3), Danera(6), Honbra(15), Hydera(3), Kronera(4), Laudera(5), Morta(6), Olympa(0), Pacera(13), Quilia(3), Refugia(7), Rowana(11), Tortura(12), Veludera(4)
12.10.2017 Beneva(0), Danera(0), Honbra(0), Kronera(0), Laudera(0), Macabra(0), Olympa(0), Pacera(0), Quilia(0), Refugia(1), Rowana(0), Tortura(0), Veludera(0), Zanera(0) Beneva(3), Danera(5), Honbra(29), Kronera(4), Laudera(16), Macabra(6), Olympa(11), Pacera(21), Quilia(29), Refugia(57), Rowana(1), Tortura(16), Veludera(1), Zanera(5)
11.10.2017 Astera(1), Danera(0), Fortera(0), Macabra(0), Olympa(0), Quilia(0), Relembra(2), Rowana(0), Tavara(0), Thera(0), Xylana(0), Zanera(0) Astera(5), Danera(3), Fortera(6), Macabra(7), Olympa(21), Quilia(7), Relembra(18), Rowana(9), Tavara(3), Thera(5), Xylana(1), Zanera(13)
10.10.2017 Amera(0), Astera(0), Efidia(0), Fortera(0), Guardia(0), Honbra(0), Honera(0), Mortera(0), Nerana(0), Noctera(0), Pythera(0), Relembra(0), Shivera(0), Thera(0), Vita(0), Xylana(0) Amera(4), Astera(2), Efidia(5), Fortera(12), Guardia(22), Honbra(34), Honera(4), Mortera(5), Nerana(10), Noctera(19), Pythera(5), Relembra(63), Shivera(15), Thera(4), Vita(3), Xylana(5)
09.10.2017 Amera(0), Candia(0), Efidia(1), Fidera(0), Fortera(0), Garnera(0), Guardia(0), Honbra(0), Honera(2), Magera(0), Morta(0), Mortera(0), Neptera(0), Noctera(0), Olympa(0), Pythera(2), Relembra(0), Shivera(1), Vita(0) Amera(16), Candia(18), Efidia(30), Fidera(7), Fortera(9), Garnera(18), Guardia(12), Honbra(54), Honera(37), Magera(5), Morta(2), Mortera(5), Neptera(6), Noctera(23), Olympa(2), Pythera(16), Relembra(58), Shivera(22), Vita(24)
08.10.2017 Bellona(0), Candia(0), Fidera(0), Fortera(0), Garnera(0), Guardia(0), Honera(1), Magera(0), Morta(0), Neptera(0), Olympa(1), Pythera(0), Relembra(2), Tavara(0) Bellona(4), Candia(4), Fidera(17), Fortera(39), Garnera(35), Guardia(1), Honera(25), Magera(25), Morta(24), Neptera(3), Olympa(15), Pythera(9), Relembra(36), Tavara(2)
07.10.2017 Amera(0), Aurera(0), Bellona(0), Candia(0), Fortera(0), Guardia(2), Helera(0), Irmada(0), Julera(0), Neptera(0), Relembra(0), Tavara(0), Thera(0) Amera(4), Aurera(6), Bellona(12), Candia(27), Fortera(23), Guardia(27), Helera(14), Irmada(6), Julera(7), Neptera(3), Relembra(42), Tavara(24), Thera(2)
06.10.2017 Amera(0), Astera(0), Aurora(0), Harmonia(0), Helera(2), Honbra(0), Irmada(3), Julera(0), Pacera(2), Shivera(0), Solera(0), Thera(0), Unitera(6), Xylana(0), Zanera(0) Amera(5), Astera(4), Aurora(3), Harmonia(2), Helera(51), Honbra(29), Irmada(6), Julera(23), Pacera(16), Shivera(4), Solera(10), Thera(12), Unitera(14), Xylana(5), Zanera(6)
05.10.2017 Astera(0), Dolera(0), Garnera(0), Guardia(0), Harmonia(1), Helera(0), Honbra(2), Inferna(0), Iona(0), Irmada(0), Kenora(1), Menera(0), Pacera(1), Quilia(0), Rowana(0), Secura(0), Shivera(1), Silvera(0), Solera(0), Unitera(1), Veludera(0), Xylana(2), Zanera(1), Zeluna(0) Astera(31), Dolera(2), Garnera(6), Guardia(9), Harmonia(19), Helera(19), Honbra(42), Inferna(2), Iona(6), Irmada(5), Kenora(11), Menera(8), Pacera(24), Quilia(4), Rowana(3), Secura(3), Shivera(8), Silvera(9), Solera(1), Unitera(16), Veludera(5), Xylana(13), Zanera(15), Zeluna(6)
04.10.2017 Antica(1), Dolera(0), Eldera(0), Garnera(0), Inferna(0), Justera(1), Luminera(1), Menera(0), Nerana(0), Rowana(2), Secura(0), Shivera(0), Silvera(1), Veludera(0), Zeluna(2) Antica(21), Dolera(1), Eldera(6), Garnera(10), Inferna(3), Justera(12), Luminera(25), Menera(9), Nerana(8), Rowana(6), Secura(12), Shivera(4), Silvera(7), Veludera(6), Zeluna(8)
03.10.2017 Antica(1), Astera(0), Eldera(0), Harmonia(0), Justera(0), Macabra(0), Neptera(0), Rowana(0), Shivera(0), Umera(0), Yanara(0) Antica(67), Astera(3), Eldera(6), Harmonia(4), Justera(5), Macabra(6), Neptera(3), Rowana(2), Shivera(10), Umera(2), Yanara(9)
02.10.2017 Astera(1), Aurora(0), Harmonia(1), Honera(0), Macabra(0), Menera(0), Neptera(0), Pacera(0), Premia(0), Rowana(0), Umera(0), Xantera(0), Yanara(0) Astera(18), Aurora(7), Harmonia(25), Honera(7), Macabra(18), Menera(4), Neptera(5), Pacera(6), Premia(7), Rowana(6), Umera(13), Xantera(4), Yanara(12)
01.10.2017 Astera(0), Fortera(0), Guardia(1), Honera(0), Kronera(0), Menera(2), Pacera(2), Xantera(0), Yanara(0), Zeluna(0) Astera(4), Fortera(4), Guardia(21), Honera(9), Kronera(4), Menera(28), Pacera(18), Xantera(14), Yanara(3), Zeluna(2)
30.09.2017 Astera(1), Belobra(0), Danera(0), Fidera(0), Fortera(0), Iona(0), Irmada(0), Kronera(0), Solera(1), Veludera(0), Xylana(0), Yanara(1), Zeluna(1) Astera(19), Belobra(15), Danera(6), Fidera(10), Fortera(6), Iona(1), Irmada(1), Kronera(2), Solera(2), Veludera(6), Xylana(1), Yanara(8), Zeluna(14)
29.09.2017 Bellona(0), Belobra(1), Celesta(0), Efidia(0), Fidera(4), Hydera(0), Iona(0), Irmada(0), Kenora(0), Morta(0), Pacera(0), Relembra(0), Silvera(0), Solera(0), Umera(0), Unitera(0), Veludera(0), Verlana(0) Bellona(3), Belobra(58), Celesta(5), Efidia(3), Fidera(24), Hydera(2), Iona(3), Irmada(6), Kenora(2), Morta(8), Pacera(5), Relembra(13), Silvera(9), Solera(12), Umera(14), Unitera(22), Veludera(4), Verlana(3)
28.09.2017 Amera(0), Bellona(0), Celesta(0), Efidia(0), Garnera(0), Hydera(0), Kenora(1), Laudera(1), Macabra(0), Neptera(0), Nerana(2), Osera(0), Pacera(0), Refugia(0), Relembra(1), Secura(0), Silvera(0), Solera(0), Umera(0), Unitera(1) Amera(1), Bellona(6), Celesta(26), Efidia(9), Garnera(7), Hydera(3), Kenora(20), Laudera(5), Macabra(4), Neptera(6), Nerana(10), Osera(3), Pacera(14), Refugia(14), Relembra(14), Secura(15), Silvera(3), Solera(22), Umera(18), Unitera(7)
27.09.2017 Amera(5), Garnera(0), Laudera(0), Macabra(0), Osera(0), Quilia(0), Rowana(0), Secura(0), Silvera(0), Tortura(0), Umera(0), Zanera(0) Amera(2), Garnera(2), Laudera(6), Macabra(8), Osera(2), Quilia(4), Rowana(12), Secura(29), Silvera(1), Tortura(3), Umera(6), Zanera(9)
26.09.2017 Bellona(0), Danera(0), Duna(0), Fortera(0), Kenora(0), Shivera(0), Tortura(0), Umera(0), Zanera(0) Bellona(13), Danera(2), Duna(2), Fortera(8), Kenora(2), Shivera(4), Tortura(20), Umera(11), Zanera(18)
25.09.2017 Danera(0), Duna(0), Fidera(0), Fortera(1), Guardia(0), Harmonia(3), Honera(0), Irmada(0), Kenora(0), Laudera(1), Morta(0), Shivera(2) Danera(10), Duna(12), Fidera(4), Fortera(9), Guardia(1), Harmonia(15), Honera(10), Irmada(6), Kenora(5), Laudera(22), Morta(5), Shivera(16)
24.09.2017 Candia(0), Fidera(0), Guardia(1), Honera(1), Iona(0), Laudera(1), Premia(0), Rowana(0), Silvera(0), Unitera(0) Candia(2), Fidera(25), Guardia(38), Honera(14), Iona(4), Laudera(14), Premia(2), Rowana(4), Silvera(2), Unitera(11)
23.09.2017 Candia(0), Danera(0), Fortera(0), Honera(0), Luminera(0), Neptera(0), Osera(0), Premia(0), Rowana(0), Silvera(1), Tortura(0), Unitera(2), Vita(0) Candia(7), Danera(3), Fortera(11), Honera(6), Luminera(19), Neptera(5), Osera(2), Premia(3), Rowana(18), Silvera(7), Tortura(3), Unitera(30), Vita(17)
22.09.2017 Amera(1), Danera(0), Fortera(3), Honera(0), Kronera(0), Luminera(1), Neptera(0), Pacera(2), Shivera(0), Tortura(1), Zeluna(0) Amera(1), Danera(15), Fortera(9), Honera(14), Kronera(4), Luminera(6), Neptera(4), Pacera(4), Shivera(7), Tortura(24), Zeluna(1)
21.09.2017 Amera(1), Danera(0), Kronera(0), Pacera(0), Shivera(0), Solera(0), Veludera(0), Zeluna(0) Amera(3), Danera(9), Kronera(1), Pacera(36), Shivera(2), Solera(12), Veludera(10), Zeluna(4)
Bosses Bosses Maps Maps LootSeller LootSeller DressUp DressUp Outfiter Outfiter Decorator Decorator Monster respawn Monster respawn LogAnalyzer LogAnalyzer Guilds-Online Guilds-Online Loterie Loterie Calc Calc
Promoted Fansite
  Witaj
  Nie jesteś zalogowany.

  Zarejestruj się
  Zapomniałeś hasła?
  Reklama
  Jubciek92
  [ENG/PL] Jubi <3 troll gejming