Statystyki Bossów
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2018 08:05:02
Opcje filtrowania:
Dane wygenerowane na datę: 20.04.2018
Lady Tenebris
Data Liczba poległych graczy Liczba pokonanych bossów
20.04.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Descubra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Inabra(0), Kalibra(0), Lutabra(0), Noctera(0), Olera(0), Pacera(0), Premia(1), Quintera(0), Relembra(1), Secura(0), Serdebra(0), Talera(0), Vunira(0) Antica(2), Astera(1), Belobra(4), Bona(4), Calmera(2), Descubra(1), Garnera(1), Gentebra(4), Gladera(2), Harmonia(1), Helera(1), Honbra(3), Inabra(2), Kalibra(1), Lutabra(1), Noctera(2), Olera(1), Pacera(2), Premia(3), Quintera(2), Relembra(0), Secura(1), Serdebra(4), Talera(2), Vunira(2)
19.04.2018 Antica(0), Calmera(2), Damora(1), Descubra(0), Garnera(0), Gentebra(1), Gladera(0), Honbra(0), Kalibra(0), Luminera(0), Noctera(0), Olera(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(1), Relembra(0), Talera(0) Antica(3), Calmera(3), Damora(1), Descubra(1), Garnera(1), Gentebra(7), Gladera(1), Honbra(3), Kalibra(3), Luminera(1), Noctera(1), Olera(1), Pacera(2), Peloria(1), Premia(3), Quelibra(1), Quintera(3), Refugia(1), Relembra(2), Talera(1)
18.04.2018 Antica(0), Astera(0), Calmera(0), Candia(1), Damora(1), Descubra(0), Fidera(0), Garnera(0), Gentebra(1), Guardia(0), Honbra(1), Honera(0), Impera(1), Inabra(0), Julera(1), Kalibra(0), Lutabra(0), Morta(0), Nerana(0), Pacera(1), Quintera(0), Relembra(0), Secura(0), Shivera(0), Solera(0), Umera(0), Unitera(0), Vunira(0) Antica(3), Astera(1), Calmera(2), Candia(2), Damora(0), Descubra(2), Fidera(1), Garnera(1), Gentebra(5), Guardia(1), Honbra(2), Honera(1), Impera(1), Inabra(2), Julera(2), Kalibra(3), Lutabra(4), Morta(2), Nerana(1), Pacera(1), Quintera(2), Relembra(1), Secura(3), Shivera(1), Solera(1), Umera(1), Unitera(1), Vunira(1)
17.04.2018 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Damora(1), Descubra(0), Eldera(1), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(1), Kalibra(0), Laudera(0), Lutabra(1), Menera(0), Nerana(0), Pacera(1), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Secura(1), Shivera(0), Silvera(0), Solera(0), Unitera(0), Vunira(0), Xantera(0), Zanera(1), Zunera(0) Amera(2), Antica(4), Astera(1), Belobra(1), Beneva(1), Calmera(1), Candia(1), Celesta(1), Damora(0), Descubra(1), Eldera(0), Ferobra(1), Garnera(1), Gentebra(3), Guardia(1), Harmonia(1), Honbra(3), Impera(1), Inabra(1), Kalibra(4), Laudera(1), Lutabra(1), Menera(1), Nerana(1), Pacera(0), Peloria(1), Premia(1), Quelibra(2), Quintera(1), Refugia(1), Secura(2), Shivera(1), Silvera(1), Solera(1), Unitera(1), Vunira(2), Xantera(1), Zanera(0), Zunera(1)
16.04.2018 Amera(0), Antica(2), Belobra(1), Beneva(0), Calmera(0), Damora(0), Descubra(0), Ferobra(1), Fidera(0), Gentebra(1), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(2), Honera(0), Inabra(1), Julera(1), Justera(0), Kalibra(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Noctera(0), Olera(1), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solera(0), Tortura(0), Umera(0), Vunira(0), Xantera(0) Amera(1), Antica(4), Belobra(4), Beneva(1), Calmera(3), Damora(1), Descubra(1), Ferobra(2), Fidera(1), Gentebra(6), Harmonia(1), Helera(1), Honbra(2), Honera(1), Inabra(2), Julera(2), Justera(2), Kalibra(4), Luminera(1), Lutabra(1), Menera(3), Noctera(1), Olera(0), Premia(1), Quelibra(1), Quintera(2), Relembra(1), Secura(2), Serdebra(1), Solera(1), Tortura(1), Umera(1), Vunira(1), Xantera(1)
15.04.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(2), Beneva(0), Calmera(1), Candia(0), Damora(0), Estela(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(2), Guardia(0), Honbra(1), Honera(1), Inabra(0), Julera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Nerana(0), Noctera(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(1), Quelibra(1), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Shivera(0), Solera(0), Tortura(0), Vita(0), Vunira(0) Antica(1), Astera(1), Belobra(3), Beneva(1), Calmera(2), Candia(1), Damora(1), Estela(1), Ferobra(3), Garnera(3), Gentebra(3), Guardia(1), Honbra(4), Honera(1), Inabra(1), Julera(1), Kalibra(1), Kenora(1), Laudera(1), Luminera(3), Lutabra(2), Menera(2), Nerana(3), Noctera(1), Pacera(3), Peloria(2), Premia(2), Quelibra(2), Quintera(1), Refugia(1), Relembra(1), Secura(2), Shivera(1), Solera(1), Tortura(1), Vita(1), Vunira(3)
14.04.2018 Antica(1), Belobra(0), Calmera(0), Descubra(0), Fidera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(1), Inabra(1), Julera(0), Kalibra(0), Laudera(0), Luminera(0), Lutabra(1), Menera(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Refugia(0), Relembra(1), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Solera(0), Tortura(0), Umera(0), Vita(0), Vunira(0) Antica(3), Belobra(1), Calmera(3), Descubra(1), Fidera(1), Garnera(1), Gentebra(5), Guardia(1), Harmonia(1), Honbra(2), Inabra(2), Julera(1), Kalibra(5), Laudera(2), Luminera(2), Lutabra(3), Menera(3), Pacera(4), Peloria(1), Premia(1), Quelibra(2), Refugia(2), Relembra(1), Secura(2), Serdebra(1), Shivera(2), Solera(1), Tortura(1), Umera(1), Vita(1), Vunira(3)
13.04.2018 Antica(0), Belobra(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Damora(0), Ferobra(0), Fidera(0), Garnera(0), Gentebra(1), Honera(0), Impera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Lutabra(1), Menera(0), Noctera(1), Pacera(0), Premia(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(1), Solera(0), Umera(1), Unitera(0), Vunira(1) Antica(2), Belobra(1), Calmera(1), Candia(2), Celesta(1), Damora(2), Ferobra(1), Fidera(1), Garnera(4), Gentebra(3), Honera(2), Impera(1), Inabra(1), Kalibra(1), Lutabra(1), Menera(1), Noctera(1), Pacera(1), Premia(3), Quintera(1), Refugia(1), Relembra(1), Secura(1), Serdebra(1), Shivera(2), Solera(2), Umera(2), Unitera(1), Vunira(2)
12.04.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(2), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Descubra(0), Eldera(1), Estela(0), Fidera(1), Garnera(1), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(2), Inabra(0), Kalibra(1), Laudera(0), Pacera(3), Peloria(1), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Silvera(0), Umera(0), Vunira(0), Zanera(0) Antica(4), Astera(1), Belobra(3), Calmera(2), Candia(1), Celesta(1), Descubra(1), Eldera(0), Estela(1), Fidera(1), Garnera(2), Gentebra(3), Guardia(1), Harmonia(1), Honbra(0), Inabra(2), Kalibra(1), Laudera(1), Pacera(2), Peloria(1), Premia(1), Quelibra(2), Quintera(1), Refugia(2), Secura(1), Serdebra(2), Shivera(1), Silvera(1), Umera(1), Vunira(3), Zanera(1)
11.04.2018 Antica(1), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Eldera(0), Estela(0), Ferobra(1), Fidera(0), Gentebra(1), Honbra(0), Inabra(0), Julera(0), Kalibra(0), Laudera(0), Menera(0), Mortera(0), Pacera(1), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Unitera(0), Veludera(0), Vunira(0) Antica(2), Astera(1), Belobra(3), Calmera(3), Eldera(1), Estela(1), Ferobra(1), Fidera(1), Gentebra(3), Honbra(1), Inabra(1), Julera(1), Kalibra(2), Laudera(1), Menera(2), Mortera(1), Pacera(1), Peloria(1), Premia(3), Quelibra(1), Quintera(3), Refugia(2), Secura(1), Serdebra(2), Shivera(3), Unitera(1), Veludera(1), Vunira(1)
10.04.2018 Amera(1), Antica(1), Belobra(1), Calmera(0), Damora(0), Descubra(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(1), Honbra(0), Julera(0), Justera(0), Kalibra(0), Laudera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Noctera(0), Premia(1), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(2), Silvera(2), Vita(0), Vunira(1), Zanera(0) Amera(0), Antica(4), Belobra(4), Calmera(5), Damora(1), Descubra(1), Ferobra(3), Garnera(1), Gentebra(1), Honbra(1), Julera(1), Justera(1), Kalibra(2), Laudera(1), Luminera(1), Lutabra(1), Menera(1), Noctera(1), Premia(2), Quelibra(1), Quintera(2), Refugia(1), Relembra(1), Secura(1), Serdebra(1), Shivera(0), Silvera(0), Vita(1), Vunira(1), Zanera(1)
09.04.2018 Amera(0), Antica(3), Belobra(0), Calmera(1), Candia(1), Ferobra(0), Fidera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Honbra(0), Kalibra(0), Lutabra(0), Noctera(0), Olympa(1), Pacera(0), Peloria(2), Premia(0), Quintera(2), Refugia(1), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Silvera(0), Tavara(0), Tortura(0), Umera(0), Vita(0), Vunira(0) Amera(1), Antica(5), Belobra(2), Calmera(2), Candia(0), Ferobra(2), Fidera(1), Garnera(1), Gentebra(4), Guardia(1), Honbra(3), Kalibra(4), Lutabra(1), Noctera(1), Olympa(0), Pacera(2), Peloria(1), Premia(2), Quintera(0), Refugia(1), Secura(1), Serdebra(1), Shivera(3), Silvera(1), Tavara(1), Tortura(1), Umera(2), Vita(1), Vunira(1)
08.04.2018 Amera(0), Antica(2), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Candia(0), Garnera(0), Gentebra(0), Harmonia(1), Honera(0), Impera(0), Inabra(0), Kalibra(1), Noctera(0), Pacera(1), Peloria(2), Premia(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Shivera(1), Vita(0), Vunira(1) Amera(1), Antica(3), Astera(2), Belobra(1), Calmera(4), Candia(1), Garnera(2), Gentebra(1), Harmonia(3), Honera(1), Impera(1), Inabra(1), Kalibra(3), Noctera(2), Pacera(2), Peloria(1), Premia(1), Quintera(2), Refugia(1), Relembra(1), Shivera(2), Vita(1), Vunira(3)
07.04.2018 Antica(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Fidera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Lutabra(0), Menera(0), Nerana(0), Noctera(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Serdebra(0), Shivera(0), Umera(0), Unitera(0), Vunira(0) Antica(5), Belobra(3), Beneva(1), Calmera(2), Fidera(1), Gentebra(1), Guardia(2), Harmonia(1), Honbra(2), Honera(2), Inabra(1), Kalibra(1), Lutabra(1), Menera(2), Nerana(1), Noctera(2), Pacera(3), Peloria(1), Premia(1), Quelibra(1), Serdebra(2), Shivera(1), Umera(1), Unitera(1), Vunira(1)
06.04.2018 Antica(0), Belobra(1), Calmera(0), Candia(1), Celesta(0), Damora(0), Ferobra(0), Fidera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Guardia(1), Honbra(2), Honera(0), Inabra(0), Julera(0), Justera(0), Kalibra(0), Laudera(0), Luminera(0), Menera(0), Noctera(0), Pacera(1), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(1), Secura(4), Shivera(0), Solera(0), Vunira(0), Zanera(0) Antica(1), Belobra(2), Calmera(4), Candia(1), Celesta(1), Damora(1), Ferobra(1), Fidera(2), Garnera(1), Gentebra(2), Guardia(0), Honbra(3), Honera(2), Inabra(1), Julera(1), Justera(1), Kalibra(1), Laudera(1), Luminera(1), Menera(2), Noctera(2), Pacera(3), Peloria(1), Quelibra(2), Quintera(0), Secura(1), Shivera(1), Solera(1), Vunira(1), Zanera(1)
05.04.2018 Antica(0), Belobra(0), Calmera(1), Candia(0), Celesta(0), Descubra(0), Ferobra(1), Garnera(2), Gentebra(0), Harmonia(0), Honera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Laudera(1), Menera(0), Morta(0), Noctera(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Secura(0), Serdebra(0), Silvera(0), Unitera(0), Vunira(1), Zanera(0), Zunera(1) Antica(6), Belobra(3), Calmera(1), Candia(1), Celesta(1), Descubra(1), Ferobra(0), Garnera(2), Gentebra(2), Harmonia(1), Honera(1), Inabra(2), Kalibra(2), Laudera(1), Menera(2), Morta(1), Noctera(1), Pacera(5), Peloria(1), Quelibra(1), Quintera(3), Refugia(1), Secura(2), Serdebra(2), Silvera(1), Unitera(1), Vunira(2), Zanera(1), Zunera(1)
04.04.2018 Antica(1), Belobra(1), Calmera(1), Candia(1), Celesta(1), Damora(1), Duna(0), Fidera(1), Garnera(0), Gentebra(1), Honbra(0), Impera(1), Inabra(0), Justera(0), Kalibra(1), Laudera(0), Lutabra(0), Menera(1), Noctera(0), Pacera(0), Peloria(2), Quelibra(0), Quintera(0), Secura(0), Serdebra(0), Solera(0), Zanera(0) Antica(6), Belobra(2), Calmera(3), Candia(1), Celesta(3), Damora(0), Duna(1), Fidera(2), Garnera(1), Gentebra(6), Honbra(3), Impera(1), Inabra(2), Justera(1), Kalibra(5), Laudera(1), Lutabra(1), Menera(2), Noctera(2), Pacera(4), Peloria(4), Quelibra(3), Quintera(3), Secura(2), Serdebra(2), Solera(1), Zanera(1)
03.04.2018 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(2), Beneva(0), Calmera(1), Candia(0), Damora(0), Duna(0), Estela(0), Ferobra(0), Fidera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Guardia(1), Harmonia(1), Helera(1), Honbra(1), Honera(0), Inabra(1), Kalibra(1), Laudera(1), Luminera(0), Lutabra(0), Magera(1), Menera(0), Nerana(0), Pacera(0), Peloria(0), Quintera(0), Secura(2), Serdebra(1), Shivera(1), Silvera(1), Solera(1), Umera(0), Vunira(0), Zanera(0) Amera(3), Antica(4), Astera(1), Belobra(4), Beneva(2), Calmera(2), Candia(1), Damora(1), Duna(1), Estela(1), Ferobra(1), Fidera(1), Garnera(1), Gentebra(4), Guardia(0), Harmonia(2), Helera(0), Honbra(3), Honera(1), Inabra(0), Kalibra(5), Laudera(2), Luminera(1), Lutabra(1), Magera(0), Menera(1), Nerana(3), Pacera(1), Peloria(2), Quintera(2), Secura(0), Serdebra(3), Shivera(2), Silvera(0), Solera(2), Umera(1), Vunira(1), Zanera(1)
02.04.2018 Amera(1), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Ferobra(0), Fidera(0), Garnera(0), Gentebra(2), Guardia(1), Harmonia(0), Honbra(1), Julera(1), Kalibra(0), Kenora(0), Lutabra(1), Morta(1), Nerana(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(1), Refugia(0), Relembra(1), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Silvera(0), Tavara(0), Veludera(0), Vunira(1) Amera(0), Antica(4), Astera(2), Belobra(1), Calmera(3), Celesta(2), Damora(3), Ferobra(1), Fidera(2), Garnera(1), Gentebra(1), Guardia(0), Harmonia(2), Honbra(0), Julera(0), Kalibra(4), Kenora(1), Lutabra(1), Morta(0), Nerana(4), Pacera(3), Peloria(2), Premia(1), Quelibra(2), Quintera(1), Refugia(2), Relembra(0), Secura(2), Serdebra(2), Shivera(1), Silvera(1), Tavara(1), Veludera(1), Vunira(2)
01.04.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(1), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Damora(0), Ferobra(0), Fidera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Honbra(0), Impera(1), Julera(1), Kalibra(0), Laudera(1), Luminera(0), Lutabra(1), Menera(0), Nerana(1), Noctera(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Secura(0), Serdebra(0), Silvera(0), Tavara(0), Umera(1), Veludera(1), Vunira(2), Zunera(1) Antica(4), Astera(2), Belobra(2), Beneva(2), Calmera(3), Candia(2), Celesta(2), Damora(1), Ferobra(1), Fidera(2), Garnera(1), Gentebra(2), Guardia(1), Honbra(1), Impera(1), Julera(2), Kalibra(3), Laudera(2), Luminera(1), Lutabra(1), Menera(3), Nerana(3), Noctera(1), Pacera(1), Peloria(3), Quelibra(2), Quintera(5), Refugia(1), Secura(2), Serdebra(1), Silvera(1), Tavara(1), Umera(0), Veludera(0), Vunira(2), Zunera(1)
31.03.2018 Antica(2), Astera(0), Belobra(1), Beneva(3), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Estela(0), Ferobra(1), Fidera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Honera(0), Impera(0), Inabra(0), Julera(0), Kalibra(0), Lutabra(0), Menera(0), Nerana(0), Noctera(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(1), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Serdebra(0), Shivera(0), Solera(0), Tavara(0), Umera(0), Vita(0), Vunira(0), Xantera(0) Antica(2), Astera(2), Belobra(3), Beneva(1), Calmera(2), Celesta(2), Damora(1), Descubra(1), Estela(1), Ferobra(4), Fidera(1), Garnera(1), Gentebra(3), Honera(1), Impera(1), Inabra(1), Julera(2), Kalibra(4), Lutabra(2), Menera(2), Nerana(2), Noctera(1), Pacera(2), Peloria(3), Premia(2), Quelibra(2), Quintera(1), Refugia(4), Relembra(1), Serdebra(1), Shivera(1), Solera(1), Tavara(1), Umera(1), Vita(1), Vunira(2), Xantera(1)
30.03.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Damora(0), Ferobra(0), Fidera(0), Fortera(0), Garnera(1), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(1), Honbra(0), Honera(1), Impera(1), Kalibra(0), Laudera(2), Luminera(0), Lutabra(0), Magera(0), Menera(1), Morta(0), Nerana(0), Noctera(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(1), Premia(0), Quelibra(1), Quintera(0), Refugia(0), Secura(1), Serdebra(0), Shivera(0), Solera(0), Tavara(0), Unitera(0), Veludera(1), Vunira(0), Xantera(1) Antica(4), Astera(1), Belobra(3), Calmera(2), Candia(1), Celesta(1), Damora(2), Ferobra(1), Fidera(1), Fortera(1), Garnera(2), Gentebra(1), Guardia(2), Harmonia(3), Honbra(2), Honera(2), Impera(0), Kalibra(2), Laudera(2), Luminera(1), Lutabra(2), Magera(1), Menera(1), Morta(1), Nerana(3), Noctera(1), Olympa(1), Pacera(1), Peloria(2), Premia(2), Quelibra(2), Quintera(5), Refugia(4), Secura(2), Serdebra(1), Shivera(2), Solera(1), Tavara(1), Unitera(1), Veludera(0), Vunira(2), Xantera(3)
29.03.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(1), Damora(0), Descubra(0), Fidera(0), Garnera(0), Gentebra(2), Harmonia(2), Honbra(0), Inabra(0), Julera(0), Justera(2), Kalibra(0), Kenora(0), Laudera(2), Lutabra(0), Menera(1), Morta(0), Noctera(1), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Secura(1), Silvera(0), Solera(0), Tavara(0), Thera(0), Umera(1), Veludera(0), Vita(0), Vunira(0), Xantera(0) Antica(1), Astera(4), Belobra(1), Beneva(1), Calmera(3), Damora(2), Descubra(1), Fidera(3), Garnera(1), Gentebra(5), Harmonia(1), Honbra(2), Inabra(2), Julera(1), Justera(2), Kalibra(5), Kenora(3), Laudera(0), Lutabra(1), Menera(1), Morta(2), Noctera(1), Peloria(2), Quelibra(1), Quintera(3), Refugia(4), Secura(0), Silvera(1), Solera(1), Tavara(2), Thera(2), Umera(1), Veludera(4), Vita(1), Vunira(3), Xantera(1)
28.03.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(1), Candia(0), Celesta(0), Damora(0), Duna(0), Estela(0), Garnera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Helera(1), Honbra(1), Kalibra(0), Laudera(2), Luminera(0), Lutabra(0), Morta(0), Nerana(0), Noctera(0), Pacera(0), Peloria(2), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(1), Serdebra(0), Shivera(0), Silvera(0), Solera(0), Umera(0), Unitera(0), Vunira(0), Xantera(1), Zanera(0) Antica(3), Astera(1), Belobra(3), Beneva(1), Calmera(1), Candia(1), Celesta(1), Damora(2), Duna(1), Estela(1), Garnera(1), Gentebra(3), Guardia(1), Harmonia(2), Helera(0), Honbra(2), Kalibra(6), Laudera(0), Luminera(1), Lutabra(1), Morta(2), Nerana(3), Noctera(2), Pacera(1), Peloria(2), Quelibra(3), Quintera(2), Refugia(3), Relembra(2), Secura(3), Serdebra(3), Shivera(1), Silvera(1), Solera(3), Umera(1), Unitera(1), Vunira(1), Xantera(2), Zanera(3)
27.03.2018 Antica(3), Belobra(2), Beneva(0), Calmera(0), Damora(0), Estela(0), Fidera(0), Garnera(0), Gentebra(1), Guardia(0), Harmonia(1), Honbra(0), Inabra(0), Kalibra(0), Laudera(0), Lutabra(0), Magera(0), Menera(0), Morta(1), Noctera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(1), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Silvera(0), Solera(1), Veludera(1), Vunira(0), Zunera(0) Antica(7), Belobra(1), Beneva(1), Calmera(6), Damora(1), Estela(1), Fidera(1), Garnera(2), Gentebra(5), Guardia(1), Harmonia(2), Honbra(1), Inabra(1), Kalibra(2), Laudera(2), Lutabra(1), Magera(2), Menera(1), Morta(1), Noctera(2), Peloria(3), Premia(2), Quelibra(2), Quintera(1), Refugia(2), Relembra(1), Secura(1), Serdebra(4), Silvera(1), Solera(2), Veludera(0), Vunira(2), Zunera(1)
26.03.2018 Antica(0), Astera(2), Calmera(0), Celesta(0), Damora(2), Descubra(1), Eldera(0), Estela(0), Ferobra(1), Garnera(1), Gentebra(0), Harmonia(0), Honbra(0), Kalibra(2), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Magera(0), Nerana(0), Noctera(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(1), Refugia(0), Secura(0), Serdebra(1), Shivera(0), Silvera(1), Zanera(1), Zuna(1) Antica(4), Astera(1), Calmera(3), Celesta(1), Damora(1), Descubra(2), Eldera(1), Estela(2), Ferobra(2), Garnera(1), Gentebra(4), Harmonia(3), Honbra(1), Kalibra(4), Kenora(2), Laudera(1), Luminera(1), Lutabra(1), Magera(1), Nerana(1), Noctera(1), Pacera(2), Peloria(2), Quelibra(1), Quintera(3), Refugia(1), Secura(5), Serdebra(1), Shivera(1), Silvera(0), Zanera(2), Zuna(1)
24.03.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Candia(0), Damora(0), Eldera(0), Estela(1), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honera(1), Impera(0), Inabra(1), Kalibra(1), Kenora(0), Laudera(2), Luminera(0), Lutabra(0), Magera(0), Menera(0), Pacera(0), Peloria(2), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Serdebra(0), Shivera(0), Silvera(0), Solera(0), Thera(0), Unitera(0), Vita(0), Vunira(0), Xantera(0), Zanera(0), Zuna(0) Antica(3), Astera(2), Belobra(5), Calmera(2), Candia(1), Damora(2), Eldera(1), Estela(4), Gentebra(3), Guardia(1), Harmonia(1), Honera(1), Impera(3), Inabra(1), Kalibra(4), Kenora(1), Laudera(1), Luminera(1), Lutabra(2), Magera(1), Menera(2), Pacera(1), Peloria(4), Premia(1), Quelibra(3), Quintera(1), Refugia(1), Relembra(1), Serdebra(1), Shivera(1), Silvera(2), Solera(1), Thera(1), Unitera(1), Vita(2), Vunira(3), Xantera(1), Zanera(1), Zuna(2)
23.03.2018 Antica(1), Belobra(1), Beneva(1), Calmera(0), Candia(0), Damora(0), Descubra(0), Estela(0), Ferobra(1), Fortera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Inabra(0), Justera(0), Kalibra(0), Laudera(2), Lutabra(0), Magera(0), Nerana(0), Noctera(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(2), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(1), Secura(1), Serdebra(1), Silvera(0), Veludera(0), Vunira(0) Antica(4), Belobra(6), Beneva(2), Calmera(3), Candia(1), Damora(2), Descubra(1), Estela(1), Ferobra(3), Fortera(1), Garnera(1), Gentebra(3), Guardia(1), Harmonia(1), Honbra(1), Honera(1), Inabra(3), Justera(1), Kalibra(1), Laudera(0), Lutabra(1), Magera(1), Nerana(3), Noctera(1), Pacera(2), Peloria(4), Quelibra(3), Quintera(1), Refugia(1), Relembra(1), Secura(1), Serdebra(3), Silvera(1), Veludera(3), Vunira(2)
22.03.2018 Amera(0), Antica(2), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Damora(1), Descubra(0), Estela(0), Ferobra(1), Gentebra(1), Guardia(0), Harmonia(0), Inabra(0), Justera(0), Kalibra(0), Luminera(0), Lutabra(0), Magera(1), Nerana(0), Noctera(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(2), Quintera(1), Refugia(1), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Silvera(0), Umera(1), Unitera(0), Veludera(0), Vunira(1), Xantera(0), Zanera(1), Zuna(0) Amera(1), Antica(5), Astera(2), Belobra(5), Beneva(1), Calmera(4), Candia(1), Damora(1), Descubra(1), Estela(1), Ferobra(2), Gentebra(4), Guardia(2), Harmonia(1), Inabra(3), Justera(1), Kalibra(3), Luminera(1), Lutabra(2), Magera(2), Nerana(2), Noctera(1), Olympa(1), Pacera(1), Peloria(1), Quintera(1), Refugia(2), Relembra(2), Secura(1), Serdebra(2), Silvera(1), Umera(0), Unitera(2), Veludera(1), Vunira(3), Xantera(1), Zanera(0), Zuna(1)
21.03.2018 Amera(1), Antica(1), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(1), Candia(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(2), Duna(0), Estela(0), Ferobra(0), Garnera(1), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(1), Justera(0), Kenora(0), Lutabra(0), Magera(0), Menera(0), Nerana(1), Noctera(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(1), Refugia(1), Secura(0), Serdebra(1), Shivera(0), Silvera(0), Solera(1), Thera(0), Umera(0), Unitera(0), Veludera(1), Vunira(1), Xantera(0), Zanera(0), Zuna(0), Zunera(0) Amera(2), Antica(4), Astera(1), Belobra(2), Beneva(1), Calmera(3), Candia(2), Celesta(1), Damora(2), Descubra(1), Duna(1), Estela(1), Ferobra(1), Garnera(1), Gentebra(2), Guardia(1), Harmonia(1), Honbra(2), Justera(1), Kenora(1), Lutabra(1), Magera(1), Menera(1), Nerana(4), Noctera(1), Pacera(3), Peloria(3), Quelibra(1), Refugia(3), Secura(1), Serdebra(2), Shivera(1), Silvera(1), Solera(1), Thera(1), Umera(2), Unitera(2), Veludera(2), Vunira(5), Xantera(2), Zanera(2), Zuna(1), Zunera(1)
Bosses Bosses Maps Maps LootSeller LootSeller DressUp DressUp Outfiter Outfiter Decorator Decorator Monster respawn Monster respawn LogAnalyzer LogAnalyzer Guilds-Online Guilds-Online Loterie Loterie Calc Calc
Promoted Fansite
    Witaj
    Nie jesteś zalogowany.

    Zarejestruj się
    Zapomniałeś hasła?
    Reklama