Statystyki Bossów
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2018 08:05:02
Opcje filtrowania:
Dane wygenerowane na datę: 20.04.2018
Fleshcrawler
Data Liczba poległych graczy Liczba pokonanych bossów
20.04.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Firmera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Honbra(0), Impera(0), Jonera(0), Kenora(0), Lobera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Ombra(0), Peloria(0), Premia(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Tortura(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(1), Astera(1), Belobra(3), Bona(1), Celesta(2), Damora(7), Descubra(3), Estela(3), Faluna(21), Ferobra(4), Firmera(1), Gentebra(2), Gladera(3), Honbra(2), Impera(2), Jonera(16), Kenora(2), Lobera(4), Lutabra(3), Menera(2), Monza(4), Nefera(3), Ombra(21), Peloria(4), Premia(1), Quintera(1), Refugia(3), Relembra(2), Secura(6), Serdebra(1), Solidera(2), Talera(2), Tortura(4), Vunira(4), Wintera(2)
19.04.2018 Antica(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Harmonia(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Luminera(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Olera(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(3), Belobra(1), Bona(6), Calmera(1), Celesta(1), Damora(4), Descubra(6), Estela(2), Faluna(16), Ferobra(5), Garnera(2), Gentebra(6), Harmonia(1), Impera(1), Inabra(2), Jonera(7), Kalibra(1), Kenora(1), Luminera(1), Monza(3), Nefera(1), Noctera(2), Olera(5), Ombra(25), Pacera(1), Peloria(3), Premia(1), Quelibra(3), Refugia(1), Relembra(5), Secura(4), Serdebra(3), Solidera(2), Vita(3), Vunira(3), Wintera(1)
18.04.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Duna(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Gentebra(0), Harmonia(0), Honera(0), Impera(0), Jonera(0), Kalibra(0), Laudera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Magera(0), Menera(0), Nerana(0), Noctera(0), Ombra(0), Premia(0), Quelibra(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Tavara(0), Umera(0), Unitera(0), Vita(0), Xantera(0), Zanera(0), Zunera(0) Antica(10), Astera(5), Belobra(4), Beneva(1), Calmera(1), Candia(1), Celesta(2), Damora(6), Descubra(5), Duna(1), Estela(2), Faluna(25), Ferobra(6), Gentebra(2), Harmonia(3), Honera(1), Impera(3), Jonera(12), Kalibra(1), Laudera(1), Luminera(3), Lutabra(2), Magera(1), Menera(1), Nerana(1), Noctera(2), Ombra(24), Premia(2), Quelibra(5), Relembra(4), Secura(12), Serdebra(4), Tavara(1), Umera(2), Unitera(1), Vita(3), Xantera(1), Zanera(2), Zunera(1)
17.04.2018 Amera(0), Antica(1), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Fortera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Impera(0), Jonera(1), Kalibra(0), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Magera(0), Olympa(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Tortura(0), Umera(0), Unitera(0), Vunira(0), Xantera(0), Zuna(0) Amera(1), Antica(15), Astera(1), Belobra(7), Calmera(2), Candia(2), Celesta(5), Damora(8), Descubra(6), Estela(6), Faluna(25), Ferobra(4), Fortera(1), Garnera(1), Gentebra(6), Guardia(1), Harmonia(1), Honbra(2), Honera(1), Impera(3), Jonera(9), Kalibra(1), Kenora(2), Laudera(2), Luminera(2), Lutabra(33), Magera(1), Olympa(2), Ombra(18), Pacera(2), Peloria(1), Premia(1), Quelibra(2), Quintera(1), Refugia(5), Relembra(4), Secura(9), Serdebra(2), Tortura(1), Umera(1), Unitera(1), Vunira(2), Xantera(1), Zuna(1)
16.04.2018 Antica(0), Astera(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Duna(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Gentebra(0), Guardia(0), Honbra(0), Honera(0), Inabra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Magera(0), Menera(0), Morta(0), Nerana(0), Olera(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Solera(0), Tavara(0), Thera(0), Tortura(0), Umera(0), Unitera(0), Vita(0), Vunira(0), Zanera(0) Antica(13), Astera(2), Calmera(4), Candia(3), Celesta(3), Damora(3), Descubra(4), Duna(1), Estela(2), Faluna(18), Ferobra(3), Gentebra(2), Guardia(1), Honbra(4), Honera(7), Inabra(1), Jonera(5), Kalibra(1), Kenora(3), Laudera(1), Luminera(1), Lutabra(3), Magera(2), Menera(1), Morta(2), Nerana(3), Olera(2), Ombra(22), Pacera(4), Peloria(1), Quelibra(7), Quintera(2), Refugia(5), Relembra(6), Secura(5), Serdebra(4), Shivera(2), Solera(1), Tavara(1), Thera(3), Tortura(1), Umera(4), Unitera(3), Vita(3), Vunira(3), Zanera(1)
15.04.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Chrona(0), Damora(0), Descubra(0), Eldera(0), Estela(0), Faluna(0), Fortera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Honera(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Julera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Luminera(0), Lutabra(0), Macabra(0), Magera(0), Menera(0), Nerana(0), Olera(0), Olympa(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solera(0), Umera(0), Unitera(0), Veludera(0), Vita(0), Vunira(1), Xantera(0), Zanera(0) Antica(10), Astera(5), Belobra(1), Beneva(1), Calmera(1), Candia(1), Celesta(4), Chrona(1), Damora(3), Descubra(12), Eldera(1), Estela(4), Faluna(19), Fortera(2), Garnera(3), Gentebra(8), Guardia(1), Harmonia(4), Helera(1), Honbra(4), Honera(1), Impera(5), Inabra(1), Jonera(8), Julera(1), Kalibra(4), Kenora(1), Luminera(4), Lutabra(2), Macabra(1), Magera(4), Menera(2), Nerana(1), Olera(1), Olympa(1), Ombra(23), Pacera(3), Peloria(4), Quelibra(2), Refugia(6), Relembra(2), Secura(2), Serdebra(6), Solera(1), Umera(1), Unitera(5), Veludera(1), Vita(5), Vunira(5), Xantera(1), Zanera(1)
14.04.2018 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Candia(0), Celesta(0), Chrona(0), Damora(0), Descubra(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Fidera(0), Fortera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Honera(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Luminera(0), Macabra(0), Magera(0), Menera(0), Morta(0), Mortera(0), Nerana(0), Olera(0), Olympa(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Silvera(0), Tavara(0), Thera(1), Umera(0), Unitera(0), Vita(0), Vunira(0), Xantera(0), Zanera(0) Amera(2), Antica(12), Astera(1), Belobra(3), Beneva(1), Candia(1), Celesta(2), Chrona(2), Damora(4), Descubra(4), Estela(5), Faluna(5), Ferobra(4), Fidera(1), Fortera(1), Garnera(1), Gentebra(4), Guardia(1), Harmonia(3), Helera(3), Honbra(7), Honera(1), Impera(5), Inabra(1), Jonera(5), Kalibra(3), Luminera(3), Macabra(2), Magera(1), Menera(2), Morta(4), Mortera(1), Nerana(2), Olera(4), Olympa(11), Ombra(3), Pacera(5), Peloria(3), Quelibra(6), Quintera(2), Refugia(2), Relembra(6), Secura(3), Serdebra(2), Shivera(2), Silvera(1), Tavara(1), Thera(1), Umera(1), Unitera(4), Vita(5), Vunira(2), Xantera(1), Zanera(1)
13.04.2018 Amera(0), Antica(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Duna(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Fidera(0), Fortera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Justera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Luminera(0), Lutabra(0), Macabra(0), Magera(0), Menera(0), Morta(0), Nerana(0), Olera(0), Olympa(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solera(0), Thera(0), Umera(0), Veludera(0), Vita(0), Vunira(0), Xantera(0) Amera(1), Antica(6), Belobra(6), Beneva(1), Calmera(1), Celesta(3), Damora(7), Descubra(5), Duna(1), Estela(4), Faluna(9), Ferobra(7), Fidera(3), Fortera(2), Garnera(4), Gentebra(6), Guardia(1), Harmonia(5), Honbra(7), Honera(1), Impera(6), Inabra(2), Jonera(3), Justera(1), Kalibra(1), Kenora(2), Luminera(4), Lutabra(1), Macabra(1), Magera(1), Menera(1), Morta(1), Nerana(2), Olera(3), Olympa(3), Ombra(11), Pacera(6), Peloria(2), Quelibra(2), Quintera(1), Refugia(2), Relembra(3), Secura(4), Serdebra(2), Solera(1), Thera(2), Umera(3), Veludera(2), Vita(2), Vunira(4), Xantera(1)
12.04.2018 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Candia(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Ferobra(0), Fidera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Nerana(0), Noctera(0), Olera(0), Olympa(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Silvera(0), Tavara(0), Umera(0), Unitera(0), Vunira(0), Xantera(0), Zanera(0) Amera(1), Antica(10), Astera(1), Belobra(3), Beneva(1), Candia(3), Celesta(1), Damora(8), Descubra(9), Ferobra(4), Fidera(1), Garnera(3), Gentebra(5), Guardia(2), Harmonia(1), Honbra(6), Honera(1), Impera(4), Inabra(1), Jonera(2), Kalibra(3), Kenora(2), Laudera(1), Luminera(1), Lutabra(5), Menera(1), Nerana(2), Noctera(1), Olera(1), Olympa(2), Ombra(6), Pacera(6), Peloria(5), Quelibra(5), Quintera(1), Refugia(4), Relembra(4), Secura(5), Serdebra(2), Silvera(1), Tavara(1), Umera(1), Unitera(2), Vunira(4), Xantera(1), Zanera(1)
11.04.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Damora(0), Descubra(0), Eldera(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Impera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Magera(0), Mortera(0), Nerana(0), Noctera(0), Olera(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Solera(0), Umera(0), Vunira(0), Xantera(0) Antica(13), Astera(1), Belobra(3), Damora(5), Descubra(6), Eldera(2), Ferobra(5), Garnera(3), Gentebra(8), Guardia(3), Harmonia(1), Honbra(3), Honera(2), Impera(3), Kalibra(2), Kenora(1), Laudera(4), Luminera(4), Lutabra(4), Magera(1), Mortera(1), Nerana(4), Noctera(1), Olera(1), Pacera(1), Peloria(5), Quelibra(6), Quintera(3), Refugia(5), Relembra(1), Secura(8), Serdebra(5), Shivera(1), Solera(2), Umera(3), Vunira(2), Xantera(2)
10.04.2018 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Eldera(0), Estela(0), Ferobra(0), Fortera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Justera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Magera(0), Menera(0), Morta(0), Nerana(0), Olera(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Thera(0), Umera(0), Unitera(0), Vita(0), Vunira(0) Amera(1), Antica(10), Astera(4), Belobra(3), Calmera(1), Celesta(1), Damora(2), Descubra(3), Eldera(1), Estela(4), Ferobra(3), Fortera(1), Garnera(2), Gentebra(6), Guardia(2), Harmonia(3), Honbra(5), Impera(2), Justera(1), Kalibra(4), Kenora(1), Laudera(3), Luminera(1), Lutabra(2), Magera(2), Menera(1), Morta(1), Nerana(2), Olera(3), Olympa(1), Pacera(2), Peloria(3), Quelibra(3), Refugia(5), Relembra(3), Secura(6), Serdebra(4), Thera(2), Umera(1), Unitera(1), Vita(1), Vunira(3)
09.04.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Duna(0), Eldera(0), Ferobra(0), Fidera(0), Fortera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Impera(0), Justera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Luminera(0), Lutabra(0), Magera(0), Menera(0), Morta(0), Mortera(0), Nerana(0), Olera(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solera(0), Tavara(0), Thera(0), Tortura(0), Umera(0), Vita(0), Xantera(0), Zanera(0), Zunera(0) Antica(16), Astera(7), Belobra(4), Beneva(2), Calmera(2), Candia(4), Celesta(3), Damora(3), Descubra(16), Duna(2), Eldera(1), Ferobra(2), Fidera(1), Fortera(4), Garnera(2), Gentebra(6), Guardia(3), Harmonia(1), Honbra(2), Honera(3), Impera(2), Justera(1), Kalibra(5), Kenora(2), Luminera(2), Lutabra(1), Magera(2), Menera(3), Morta(2), Mortera(1), Nerana(4), Olera(3), Olympa(1), Pacera(2), Peloria(4), Quelibra(1), Quintera(1), Refugia(4), Relembra(3), Secura(2), Serdebra(7), Solera(1), Tavara(1), Thera(1), Tortura(1), Umera(3), Vita(2), Xantera(1), Zanera(2), Zunera(1)
08.04.2018 Amera(0), Antica(0), Belobra(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Estela(0), Ferobra(0), Fidera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Honera(0), Impera(0), Inabra(0), Julera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Magera(0), Menera(0), Mortera(0), Nerana(0), Noctera(0), Olera(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Silvera(0), Solera(0), Unitera(0), Vita(0), Vunira(0), Zanera(0) Amera(1), Antica(13), Belobra(7), Calmera(3), Celesta(2), Damora(3), Descubra(8), Estela(3), Ferobra(4), Fidera(1), Garnera(2), Gentebra(2), Guardia(4), Harmonia(6), Helera(1), Honbra(2), Honera(3), Impera(5), Inabra(1), Julera(1), Kalibra(5), Kenora(4), Laudera(1), Luminera(2), Lutabra(1), Magera(2), Menera(1), Mortera(2), Nerana(1), Noctera(2), Olera(3), Olympa(5), Pacera(4), Peloria(8), Quelibra(3), Quintera(6), Refugia(6), Relembra(4), Secura(3), Silvera(1), Solera(1), Unitera(2), Vita(6), Vunira(6), Zanera(1)
07.04.2018 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Candia(0), Damora(0), Descubra(0), Estela(0), Ferobra(0), Fidera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Impera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Luminera(0), Lutabra(0), Magera(0), Menera(0), Morta(0), Noctera(0), Olera(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Solera(0), Tavara(0), Umera(0), Vita(0), Vunira(0), Xantera(0) Amera(2), Antica(14), Astera(3), Belobra(2), Calmera(1), Candia(3), Damora(3), Descubra(3), Estela(8), Ferobra(6), Fidera(2), Gentebra(12), Guardia(4), Harmonia(4), Helera(2), Honbra(6), Impera(6), Kalibra(6), Kenora(2), Luminera(8), Lutabra(2), Magera(1), Menera(2), Morta(1), Noctera(3), Olera(4), Olympa(2), Pacera(2), Peloria(7), Quelibra(5), Quintera(4), Refugia(4), Relembra(1), Secura(3), Serdebra(7), Shivera(3), Solera(4), Tavara(1), Umera(3), Vita(1), Vunira(7), Xantera(1)
06.04.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Duna(0), Estela(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Inabra(0), Julera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Laudera(0), Lutabra(0), Nerana(0), Olera(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Silvera(0), Solera(0), Thera(0), Unitera(0), Vita(0), Vunira(0), Xantera(0) Antica(10), Astera(1), Belobra(6), Calmera(2), Candia(1), Celesta(2), Damora(4), Descubra(5), Duna(2), Estela(4), Ferobra(5), Garnera(1), Gentebra(7), Guardia(7), Harmonia(5), Helera(3), Honbra(7), Inabra(3), Julera(2), Kalibra(4), Kenora(1), Laudera(1), Lutabra(1), Nerana(1), Olera(2), Olympa(2), Pacera(7), Peloria(2), Quelibra(1), Quintera(3), Refugia(3), Relembra(2), Secura(3), Serdebra(2), Shivera(2), Silvera(2), Solera(1), Thera(1), Unitera(2), Vita(2), Vunira(1), Xantera(1)
05.04.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Candia(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Duna(0), Eldera(0), Estela(0), Ferobra(0), Fidera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Honera(0), Impera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Macabra(0), Magera(0), Morta(0), Nerana(0), Olera(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Silvera(0), Solera(0), Thera(0), Tortura(0), Umera(0), Unitera(0), Vita(0), Vunira(0), Xantera(0), Zanera(0) Antica(9), Astera(1), Belobra(4), Candia(2), Celesta(2), Damora(3), Descubra(7), Duna(1), Eldera(5), Estela(3), Ferobra(4), Fidera(2), Garnera(3), Gentebra(3), Guardia(1), Harmonia(4), Helera(2), Honbra(5), Honera(1), Impera(1), Inabra(1), Kalibra(6), Kenora(1), Laudera(1), Luminera(1), Lutabra(4), Macabra(1), Magera(3), Morta(1), Nerana(1), Olera(3), Pacera(5), Peloria(6), Premia(1), Quelibra(2), Refugia(8), Relembra(5), Secura(7), Serdebra(3), Shivera(3), Silvera(1), Solera(2), Thera(1), Tortura(1), Umera(2), Unitera(1), Vita(4), Vunira(4), Xantera(1), Zanera(1)
04.04.2018 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Candia(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Estela(0), Ferobra(0), Fortera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Justera(0), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Magera(0), Morta(0), Nerana(0), Noctera(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Silvera(0), Thera(0), Umera(0), Unitera(0), Veludera(0), Vita(0), Vunira(0), Zanera(0) Amera(1), Antica(13), Astera(3), Belobra(1), Candia(1), Celesta(3), Damora(1), Descubra(11), Estela(3), Ferobra(7), Fortera(1), Garnera(1), Gentebra(4), Guardia(3), Harmonia(6), Helera(2), Honbra(5), Impera(4), Inabra(1), Justera(1), Kenora(3), Laudera(3), Luminera(2), Lutabra(2), Magera(1), Morta(3), Nerana(2), Noctera(1), Pacera(2), Peloria(3), Quelibra(1), Quintera(5), Refugia(2), Relembra(2), Secura(2), Serdebra(1), Shivera(1), Silvera(1), Thera(1), Umera(2), Unitera(4), Veludera(2), Vita(1), Vunira(2), Zanera(1)
03.04.2018 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Estela(0), Ferobra(0), Fortera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Honera(0), Julera(0), Justera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Nerana(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Silvera(0), Solera(0), Thera(0), Umera(0), Unitera(0), Vita(0), Vunira(0), Zunera(0) Amera(2), Antica(4), Astera(2), Belobra(6), Calmera(2), Candia(1), Celesta(1), Damora(6), Descubra(6), Estela(4), Ferobra(3), Fortera(1), Gentebra(2), Guardia(4), Harmonia(2), Helera(3), Honbra(4), Honera(2), Julera(1), Justera(1), Kalibra(11), Kenora(3), Laudera(1), Luminera(2), Lutabra(1), Nerana(2), Pacera(2), Peloria(1), Quelibra(6), Quintera(2), Refugia(1), Relembra(8), Secura(8), Silvera(1), Solera(1), Thera(1), Umera(2), Unitera(3), Vita(2), Vunira(2), Zunera(3)
02.04.2018 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Duna(0), Estela(0), Ferobra(0), Fortera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Honera(0), Impera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Morta(0), Nerana(0), Noctera(0), Olera(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Silvera(0), Thera(0), Umera(0), Unitera(0), Vita(0), Vunira(0), Xantera(0), Zanera(0), Zunera(0) Amera(4), Antica(8), Astera(2), Belobra(3), Beneva(1), Calmera(1), Celesta(5), Damora(7), Descubra(8), Duna(1), Estela(3), Ferobra(4), Fortera(3), Garnera(3), Gentebra(1), Guardia(2), Harmonia(6), Helera(4), Honbra(10), Honera(2), Impera(3), Kalibra(2), Kenora(5), Laudera(1), Luminera(5), Lutabra(1), Morta(1), Nerana(1), Noctera(1), Olera(3), Olympa(2), Pacera(3), Peloria(7), Premia(1), Quelibra(3), Refugia(3), Relembra(5), Secura(7), Serdebra(5), Shivera(3), Silvera(2), Thera(1), Umera(1), Unitera(2), Vita(6), Vunira(3), Xantera(2), Zanera(1), Zunera(1)
01.04.2018 Amera(0), Antica(1), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Duna(0), Eldera(0), Estela(0), Ferobra(0), Fidera(0), Fortera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Honera(0), Impera(0), Inabra(0), Justera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Luminera(0), Magera(0), Menera(0), Morta(0), Mortera(0), Nerana(0), Noctera(0), Olera(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Silvera(0), Thera(0), Umera(0), Unitera(0), Veludera(0), Vita(0), Vunira(0), Xantera(0), Zanera(0) Amera(1), Antica(15), Astera(2), Belobra(2), Calmera(1), Candia(3), Celesta(2), Damora(1), Descubra(2), Duna(3), Eldera(1), Estela(2), Ferobra(7), Fidera(2), Fortera(1), Garnera(5), Gentebra(5), Guardia(5), Harmonia(3), Helera(3), Honbra(5), Honera(2), Impera(1), Inabra(5), Justera(1), Kalibra(5), Kenora(9), Luminera(1), Magera(1), Menera(1), Morta(1), Mortera(1), Nerana(7), Noctera(3), Olera(3), Olympa(1), Pacera(3), Peloria(4), Quelibra(3), Quintera(3), Refugia(6), Relembra(5), Secura(6), Serdebra(3), Silvera(3), Thera(2), Umera(3), Unitera(1), Veludera(1), Vita(4), Vunira(11), Xantera(1), Zanera(2)
31.03.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Chrona(0), Damora(0), Descubra(0), Duna(0), Eldera(0), Estela(0), Ferobra(0), Fidera(0), Fortera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Honera(0), Impera(0), Inabra(0), Julera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Morta(0), Nerana(0), Noctera(0), Olera(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Silvera(0), Umera(0), Veludera(0), Vita(0), Vunira(1) Antica(20), Astera(3), Belobra(2), Calmera(1), Candia(2), Celesta(2), Chrona(1), Damora(3), Descubra(6), Duna(2), Eldera(1), Estela(6), Ferobra(3), Fidera(2), Fortera(1), Garnera(1), Gentebra(1), Guardia(5), Harmonia(2), Helera(1), Honbra(5), Honera(1), Impera(1), Inabra(1), Julera(1), Kalibra(3), Kenora(1), Laudera(2), Luminera(2), Lutabra(1), Menera(1), Morta(2), Nerana(4), Noctera(5), Olera(3), Olympa(1), Pacera(2), Peloria(6), Premia(3), Quelibra(5), Quintera(3), Refugia(3), Relembra(6), Secura(10), Serdebra(2), Shivera(3), Silvera(1), Umera(3), Veludera(1), Vita(4), Vunira(5)
30.03.2018 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Eldera(0), Estela(0), Ferobra(0), Fidera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Honera(0), Impera(0), Inabra(0), Julera(0), Justera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Magera(0), Morta(0), Mortera(0), Nerana(0), Noctera(0), Olera(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(1), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Tavara(0), Tortura(0), Umera(0), Unitera(0), Veludera(0), Vita(0), Vunira(0) Amera(1), Antica(6), Astera(3), Belobra(2), Calmera(3), Celesta(2), Damora(5), Descubra(3), Eldera(1), Estela(3), Ferobra(4), Fidera(1), Garnera(2), Gentebra(6), Guardia(3), Harmonia(5), Helera(3), Honbra(8), Honera(1), Impera(1), Inabra(3), Julera(1), Justera(1), Kalibra(3), Kenora(2), Laudera(2), Luminera(3), Lutabra(3), Magera(1), Morta(2), Mortera(1), Nerana(5), Noctera(2), Olera(5), Olympa(2), Pacera(1), Peloria(5), Premia(2), Quelibra(10), Quintera(4), Refugia(6), Relembra(2), Secura(5), Serdebra(3), Shivera(2), Tavara(1), Tortura(1), Umera(1), Unitera(1), Veludera(1), Vita(1), Vunira(3)
29.03.2018 Amera(0), Antica(0), Belobra(0), Candia(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Duna(0), Estela(0), Ferobra(0), Fidera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Honera(0), Impera(0), Inabra(0), Julera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Luminera(0), Lutabra(0), Macabra(0), Morta(0), Nerana(0), Olera(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solera(0), Thera(0), Tortura(0), Unitera(0), Vita(0), Vunira(0), Xantera(0), Zunera(0) Amera(2), Antica(8), Belobra(2), Candia(2), Celesta(1), Damora(3), Descubra(2), Duna(3), Estela(5), Ferobra(2), Fidera(2), Garnera(1), Gentebra(3), Guardia(4), Harmonia(5), Helera(1), Honbra(6), Honera(1), Impera(4), Inabra(1), Julera(3), Kalibra(3), Kenora(1), Luminera(1), Lutabra(2), Macabra(1), Morta(2), Nerana(3), Olera(4), Olympa(1), Pacera(1), Peloria(3), Premia(2), Quelibra(4), Refugia(6), Relembra(10), Secura(8), Serdebra(3), Solera(3), Thera(2), Tortura(1), Unitera(1), Vita(5), Vunira(5), Xantera(3), Zunera(2)
28.03.2018 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Candia(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Duna(0), Estela(0), Ferobra(0), Fortera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Honera(0), Impera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Macabra(0), Magera(0), Menera(0), Morta(0), Mortera(0), Nerana(0), Noctera(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Thera(0), Umera(0), Vita(0), Vunira(0), Zanera(0), Zunera(0) Amera(1), Antica(7), Astera(1), Belobra(2), Beneva(1), Candia(3), Celesta(4), Damora(7), Descubra(3), Duna(1), Estela(5), Ferobra(9), Fortera(1), Garnera(2), Gentebra(3), Guardia(2), Harmonia(3), Helera(3), Honbra(3), Honera(1), Impera(3), Inabra(5), Kalibra(1), Kenora(1), Laudera(3), Luminera(2), Lutabra(4), Macabra(1), Magera(1), Menera(1), Morta(3), Mortera(1), Nerana(5), Noctera(5), Olympa(3), Pacera(2), Peloria(5), Premia(1), Quintera(1), Refugia(2), Relembra(6), Secura(4), Serdebra(3), Shivera(1), Thera(1), Umera(3), Vita(2), Vunira(4), Zanera(1), Zunera(1)
27.03.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Duna(0), Estela(0), Ferobra(0), Fortera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Honera(0), Impera(0), Inabra(0), Julera(0), Justera(0), Kalibra(0), Laudera(0), Lutabra(0), Macabra(0), Magera(0), Morta(0), Mortera(0), Nerana(0), Noctera(0), Olera(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Silvera(0), Umera(0), Unitera(0), Vita(0), Xantera(0) Antica(7), Astera(1), Belobra(4), Beneva(4), Calmera(5), Candia(4), Celesta(1), Damora(4), Descubra(10), Duna(2), Estela(3), Ferobra(6), Fortera(1), Gentebra(4), Guardia(2), Harmonia(2), Helera(2), Honbra(9), Honera(1), Impera(5), Inabra(5), Julera(3), Justera(2), Kalibra(5), Laudera(3), Lutabra(2), Macabra(1), Magera(1), Morta(3), Mortera(1), Nerana(2), Noctera(2), Olera(1), Olympa(1), Pacera(1), Peloria(5), Refugia(1), Relembra(8), Secura(2), Serdebra(1), Shivera(2), Silvera(1), Umera(4), Unitera(1), Vita(2), Xantera(1)
26.03.2018 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Eldera(0), Estela(0), Ferobra(0), Fortera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Impera(0), Inabra(0), Justera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(0), Lutabra(1), Magera(0), Menera(0), Morta(0), Mortera(0), Nerana(0), Noctera(0), Olera(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Solera(0), Umera(0), Unitera(0), Vita(0), Vunira(0) Amera(1), Antica(5), Astera(2), Belobra(4), Beneva(1), Calmera(1), Candia(2), Celesta(1), Damora(2), Descubra(5), Eldera(1), Estela(3), Ferobra(4), Fortera(3), Gentebra(3), Guardia(2), Harmonia(2), Honbra(8), Honera(1), Impera(1), Inabra(5), Justera(1), Kalibra(3), Kenora(2), Laudera(8), Luminera(1), Lutabra(15), Magera(2), Menera(2), Morta(3), Mortera(1), Nerana(1), Noctera(1), Olera(4), Pacera(2), Peloria(8), Quelibra(5), Refugia(2), Relembra(5), Secura(6), Serdebra(3), Shivera(2), Solera(2), Umera(2), Unitera(2), Vita(5), Vunira(5)
24.03.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Chrona(0), Damora(0), Descubra(0), Duna(0), Estela(0), Ferobra(0), Fidera(0), Fortera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Honera(0), Impera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Magera(0), Menera(0), Morta(0), Noctera(0), Olera(0), Olympa(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(1), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Solera(0), Tortura(0), Umera(0), Unitera(0), Vita(0), Vunira(0), Xantera(0), Zuna(0), Zunera(0) Antica(8), Astera(1), Belobra(4), Beneva(1), Calmera(3), Candia(2), Celesta(3), Chrona(1), Damora(3), Descubra(3), Duna(1), Estela(7), Ferobra(4), Fidera(2), Fortera(2), Garnera(1), Gentebra(4), Guardia(4), Harmonia(4), Helera(1), Honbra(3), Honera(4), Impera(4), Inabra(1), Kalibra(2), Kenora(2), Laudera(5), Luminera(2), Lutabra(3), Magera(1), Menera(6), Morta(6), Noctera(1), Olera(4), Olympa(2), Peloria(3), Quelibra(2), Quintera(0), Refugia(3), Relembra(6), Secura(12), Serdebra(1), Shivera(3), Solera(2), Tortura(2), Umera(4), Unitera(2), Vita(1), Vunira(8), Xantera(1), Zuna(1), Zunera(1)
23.03.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Ferobra(0), Fidera(0), Fortera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Justera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Magera(0), Menera(0), Morta(0), Nerana(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Silvera(0), Umera(0), Unitera(0), Vita(0), Vunira(0), Xantera(0), Zunera(0) Antica(10), Astera(3), Belobra(6), Calmera(4), Candia(4), Celesta(3), Damora(6), Descubra(2), Ferobra(7), Fidera(2), Fortera(2), Gentebra(4), Guardia(3), Harmonia(2), Honbra(1), Honera(5), Justera(1), Kalibra(2), Kenora(1), Laudera(5), Luminera(1), Lutabra(6), Magera(1), Menera(3), Morta(7), Nerana(2), Olympa(1), Pacera(2), Peloria(4), Premia(1), Quelibra(1), Refugia(2), Relembra(3), Secura(4), Serdebra(1), Shivera(1), Silvera(1), Umera(1), Unitera(4), Vita(1), Vunira(5), Xantera(1), Zunera(1)
22.03.2018 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Candia(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Duna(0), Eldera(0), Estela(0), Ferobra(0), Fidera(0), Fortera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Honera(0), Impera(0), Inabra(0), Julera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(0), Macabra(0), Magera(0), Menera(0), Morta(0), Olera(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Silvera(0), Solera(0), Thera(0), Umera(0), Unitera(0), Vita(0), Vunira(0), Xantera(0) Amera(1), Antica(10), Astera(2), Belobra(4), Candia(1), Celesta(8), Damora(7), Descubra(5), Duna(2), Eldera(1), Estela(1), Ferobra(5), Fidera(1), Fortera(1), Garnera(2), Gentebra(7), Guardia(4), Harmonia(2), Helera(2), Honbra(3), Honera(3), Impera(7), Inabra(1), Julera(2), Kalibra(1), Kenora(1), Laudera(3), Luminera(1), Macabra(1), Magera(3), Menera(2), Morta(4), Olera(1), Olympa(2), Pacera(3), Peloria(4), Quelibra(1), Quintera(4), Refugia(1), Relembra(2), Secura(4), Serdebra(2), Shivera(2), Silvera(1), Solera(1), Thera(1), Umera(3), Unitera(3), Vita(2), Vunira(9), Xantera(1)
21.03.2018 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Candia(0), Damora(0), Descubra(0), Duna(0), Estela(0), Ferobra(0), Fortera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Honera(0), Impera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Magera(0), Menera(0), Morta(0), Nerana(0), Olympa(0), Peloria(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Silvera(0), Solera(0), Tavara(0), Thera(0), Unitera(0), Vunira(0) Amera(2), Antica(12), Astera(2), Belobra(2), Calmera(1), Candia(1), Damora(5), Descubra(4), Duna(1), Estela(4), Ferobra(5), Fortera(2), Garnera(2), Gentebra(8), Guardia(4), Harmonia(3), Helera(2), Honbra(2), Honera(4), Impera(1), Inabra(3), Kalibra(1), Kenora(1), Laudera(1), Luminera(3), Lutabra(2), Magera(1), Menera(5), Morta(1), Nerana(3), Olympa(1), Peloria(4), Refugia(3), Relembra(2), Secura(3), Serdebra(2), Shivera(1), Silvera(2), Solera(1), Tavara(1), Thera(1), Unitera(1), Vunira(8)
Bosses Bosses Maps Maps LootSeller LootSeller DressUp DressUp Outfiter Outfiter Decorator Decorator Monster respawn Monster respawn LogAnalyzer LogAnalyzer Guilds-Online Guilds-Online Loterie Loterie Calc Calc
Promoted Fansite
    Witaj
    Nie jesteś zalogowany.

    Zarejestruj się
    Zapomniałeś hasła?
    Reklama