Statystyki Bossów
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2018 08:05:02
Opcje filtrowania:
Dane wygenerowane na datę: 18.02.2018
Dragon Wardens
Data Liczba poległych graczy Liczba pokonanych bossów
18.02.2018
17.02.2018
16.02.2018
15.02.2018
14.02.2018
13.02.2018
12.02.2018 Astera(0), Noctera(0), Olera(0), Pacera(0), Unitera(0) Astera(112), Noctera(133), Olera(57), Pacera(261), Unitera(44)
11.02.2018 Amera(0), Antica(0), Belobra(0), Celesta(0), Gentebra(0), Impera(0), Inabra(1), Laudera(0), Luminera(0), Magera(0), Peloria(0), Unitera(0) Amera(68), Antica(74), Belobra(81), Celesta(103), Gentebra(136), Impera(168), Inabra(21), Laudera(8), Luminera(80), Magera(78), Peloria(82), Unitera(9)
10.02.2018 Antica(0), Belobra(0), Beneva(0), Candia(0), Celesta(0), Fidera(0), Gentebra(0), Inabra(0), Luminera(0), Magera(0), Pacera(0), Peloria(0), Secura(0), Silvera(0), Unitera(0) Antica(84), Belobra(169), Beneva(97), Candia(165), Celesta(79), Fidera(110), Gentebra(174), Inabra(12), Luminera(101), Magera(91), Pacera(155), Peloria(152), Secura(200), Silvera(81), Unitera(30)
09.02.2018 Amera(0), Antica(0), Belobra(0), Candia(0), Celesta(0), Fidera(0), Gentebra(0), Harmonia(0), Inabra(0), Menera(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Secura(0), Silvera(0), Thera(0), Unitera(0), Xantera(0), Zunera(0) Amera(167), Antica(228), Belobra(178), Candia(112), Celesta(111), Fidera(100), Gentebra(357), Harmonia(100), Inabra(7), Menera(32), Olympa(257), Pacera(157), Peloria(77), Premia(188), Quelibra(173), Secura(70), Silvera(78), Thera(79), Unitera(25), Xantera(122), Zunera(111)
08.02.2018 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(1), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Chrona(0), Fidera(0), Gentebra(0), Harmonia(0), Honera(0), Inabra(0), Justera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Magera(0), Menera(0), Nerana(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Serdebra(0), Silvera(0), Tavara(0), Thera(0), Unitera(0), Xantera(0) Amera(158), Antica(174), Astera(143), Belobra(205), Beneva(116), Calmera(169), Candia(84), Celesta(84), Chrona(90), Fidera(107), Gentebra(313), Harmonia(88), Honera(116), Inabra(11), Justera(87), Luminera(88), Lutabra(8), Magera(104), Menera(174), Nerana(108), Olympa(200), Pacera(103), Peloria(312), Quelibra(110), Serdebra(36), Silvera(106), Tavara(91), Thera(77), Unitera(48), Xantera(105)
07.02.2018 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Estela(0), Ferobra(0), Fidera(0), Gentebra(0), Harmonia(0), Honera(0), Inabra(0), Justera(0), Luminera(1), Lutabra(0), Menera(0), Nerana(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Secura(0), Serdebra(0), Thera(0), Umera(0), Unitera(0), Xantera(0) Amera(115), Antica(97), Astera(155), Belobra(85), Beneva(81), Calmera(131), Candia(86), Celesta(83), Estela(59), Ferobra(75), Fidera(71), Gentebra(184), Harmonia(233), Honera(28), Inabra(61), Justera(50), Luminera(172), Lutabra(129), Menera(81), Nerana(114), Olympa(237), Pacera(121), Peloria(180), Secura(97), Serdebra(8), Thera(90), Umera(72), Unitera(70), Xantera(96)
06.02.2018 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Estela(0), Fidera(0), Gentebra(0), Harmonia(0), Honera(0), Inabra(0), Justera(0), Laudera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Morta(0), Nerana(0), Noctera(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Quintera(0), Secura(0), Serdebra(0), Tavara(0), Thera(0), Unitera(0), Vunira(0), Xantera(0) Amera(178), Antica(73), Astera(85), Belobra(153), Beneva(104), Calmera(125), Candia(82), Celesta(85), Estela(174), Fidera(88), Gentebra(161), Harmonia(181), Honera(335), Inabra(21), Justera(33), Laudera(68), Luminera(106), Lutabra(53), Menera(3), Morta(153), Nerana(88), Noctera(45), Olympa(253), Pacera(224), Peloria(304), Quintera(102), Secura(134), Serdebra(89), Tavara(91), Thera(192), Unitera(57), Vunira(77), Xantera(164)
05.02.2018 Antica(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Estela(0), Fidera(0), Gentebra(0), Harmonia(0), Honera(0), Inabra(1), Kalibra(0), Kenora(0), Menera(0), Morta(0), Nerana(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Refugia(0), Secura(0), Thera(0), Unitera(0) Antica(182), Belobra(79), Beneva(104), Calmera(72), Candia(75), Celesta(206), Estela(63), Fidera(101), Gentebra(271), Harmonia(220), Honera(38), Inabra(69), Kalibra(126), Kenora(144), Menera(44), Morta(88), Nerana(77), Olympa(76), Pacera(165), Peloria(343), Quelibra(112), Refugia(57), Secura(100), Thera(95), Unitera(5)
04.02.2018 Antica(0), Beneva(0), Celesta(0), Estela(0), Gentebra(0), Harmonia(0), Inabra(0), Luminera(0), Lutabra(0), Olympa(0), Peloria(0), Quintera(0), Refugia(0), Secura(0), Unitera(0) Antica(86), Beneva(79), Celesta(214), Estela(92), Gentebra(315), Harmonia(142), Inabra(31), Luminera(95), Lutabra(79), Olympa(97), Peloria(71), Quintera(102), Refugia(55), Secura(176), Unitera(3)
03.02.2018 Antica(0), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Fidera(0), Gentebra(0), Harmonia(0), Inabra(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(1), Refugia(0), Secura(0), Umera(0), Unitera(0), Vunira(0) Antica(134), Beneva(76), Calmera(41), Candia(79), Celesta(208), Fidera(75), Gentebra(189), Harmonia(95), Inabra(12), Olympa(191), Pacera(82), Peloria(76), Quelibra(97), Refugia(90), Secura(155), Umera(102), Unitera(148), Vunira(105)
02.02.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Estela(0), Fidera(0), Gentebra(0), Harmonia(0), Honera(0), Inabra(0), Justera(0), Magera(0), Menera(0), Nerana(0), Olympa(0), Pacera(1), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Silvera(0), Tavara(0), Umera(0), Unitera(0), Vunira(0), Zanera(0) Antica(159), Astera(90), Belobra(168), Beneva(134), Calmera(88), Candia(214), Celesta(177), Estela(105), Fidera(193), Gentebra(283), Harmonia(197), Honera(144), Inabra(28), Justera(3), Magera(121), Menera(35), Nerana(75), Olympa(240), Pacera(103), Peloria(217), Quelibra(191), Quintera(1), Refugia(91), Secura(81), Serdebra(1), Shivera(84), Silvera(121), Tavara(97), Umera(103), Unitera(115), Vunira(117), Zanera(109)
01.02.2018 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Candia(0), Celesta(0), Estela(0), Fidera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Impera(0), Inabra(0), Justera(1), Kalibra(0), Laudera(0), Lutabra(0), Menera(0), Nerana(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(1), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Secura(0), Serdebra(0), Silvera(0), Solera(0), Tavara(0), Thera(0), Umera(0), Unitera(0), Veludera(1), Vunira(0), Zanera(0) Amera(149), Antica(395), Astera(63), Belobra(103), Beneva(87), Candia(179), Celesta(322), Estela(157), Fidera(84), Gentebra(506), Guardia(176), Harmonia(267), Honbra(105), Honera(217), Impera(68), Inabra(43), Justera(144), Kalibra(79), Laudera(6), Lutabra(65), Menera(257), Nerana(278), Olympa(226), Pacera(405), Peloria(389), Quelibra(173), Quintera(69), Refugia(103), Secura(303), Serdebra(152), Silvera(91), Solera(105), Tavara(87), Thera(99), Umera(172), Unitera(51), Veludera(115), Vunira(284), Zanera(174)
31.01.2018 Amera(0), Antica(1), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Estela(0), Fidera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Impera(0), Inabra(1), Julera(0), Justera(0), Kalibra(0), Laudera(0), Lutabra(0), Menera(0), Nerana(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Secura(0), Serdebra(0), Silvera(0), Solera(0), Tavara(0), Thera(0), Umera(0), Unitera(0), Veludera(0), Vita(0), Vunira(0), Zanera(0) Amera(154), Antica(349), Astera(277), Belobra(253), Beneva(73), Calmera(124), Candia(91), Celesta(200), Estela(84), Fidera(159), Gentebra(581), Guardia(159), Harmonia(436), Honbra(111), Honera(159), Impera(204), Inabra(31), Julera(209), Justera(19), Kalibra(152), Laudera(10), Lutabra(88), Menera(195), Nerana(294), Olympa(215), Pacera(534), Peloria(253), Quelibra(190), Quintera(153), Secura(435), Serdebra(5), Silvera(96), Solera(81), Tavara(96), Thera(331), Umera(164), Unitera(108), Veludera(179), Vita(6), Vunira(254), Zanera(224)
30.01.2018 Antica(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Estela(0), Ferobra(0), Fidera(0), Gentebra(1), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Impera(0), Inabra(0), Justera(0), Kalibra(0), Laudera(0), Menera(0), Nerana(0), Noctera(0), Olympa(1), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Secura(0), Serdebra(0), Silvera(0), Solera(0), Tavara(0), Thera(0), Umera(0), Unitera(1), Veludera(0), Vunira(0), Zanera(0) Antica(376), Belobra(87), Beneva(80), Calmera(166), Candia(149), Celesta(180), Estela(262), Ferobra(107), Fidera(168), Gentebra(425), Guardia(142), Harmonia(322), Honbra(259), Honera(178), Impera(113), Inabra(59), Justera(83), Kalibra(231), Laudera(4), Menera(217), Nerana(407), Noctera(115), Olympa(412), Pacera(222), Peloria(355), Premia(65), Quelibra(326), Quintera(132), Secura(387), Serdebra(82), Silvera(79), Solera(166), Tavara(81), Thera(93), Umera(140), Unitera(101), Veludera(149), Vunira(352), Zanera(185)
29.01.2018 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Estela(0), Ferobra(0), Fidera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Inabra(0), Justera(0), Kalibra(0), Laudera(0), Lutabra(0), Menera(0), Nerana(0), Noctera(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Secura(0), Serdebra(0), Silvera(1), Solera(0), Tavara(0), Thera(0), Umera(1), Unitera(0), Veludera(0), Vita(0), Vunira(0) Amera(218), Antica(160), Astera(266), Belobra(271), Beneva(76), Calmera(112), Candia(213), Celesta(312), Estela(271), Ferobra(96), Fidera(290), Gentebra(673), Guardia(154), Harmonia(414), Honbra(154), Honera(269), Inabra(66), Justera(143), Kalibra(72), Laudera(9), Lutabra(83), Menera(264), Nerana(368), Noctera(214), Olympa(122), Pacera(302), Peloria(262), Premia(82), Quelibra(496), Quintera(186), Refugia(81), Secura(695), Serdebra(158), Silvera(118), Solera(193), Tavara(185), Thera(165), Umera(105), Unitera(121), Veludera(87), Vita(65), Vunira(362)
28.01.2018 Antica(1), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Eldera(0), Estela(0), Ferobra(0), Fidera(0), Fortera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Inabra(0), Justera(0), Kalibra(0), Laudera(0), Lutabra(0), Menera(0), Nerana(0), Olera(0), Olympa(1), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Silvera(0), Solera(0), Thera(0), Umera(0), Unitera(0), Veludera(0), Vunira(0), Xantera(0), Zanera(0) Antica(488), Astera(117), Belobra(130), Beneva(75), Calmera(248), Candia(523), Celesta(91), Eldera(104), Estela(226), Ferobra(299), Fidera(103), Fortera(79), Gentebra(515), Guardia(162), Harmonia(155), Honbra(133), Honera(167), Inabra(49), Justera(75), Kalibra(210), Laudera(176), Lutabra(269), Menera(233), Nerana(257), Olera(52), Olympa(253), Pacera(314), Peloria(225), Premia(73), Quelibra(229), Quintera(350), Refugia(206), Relembra(58), Secura(757), Serdebra(158), Shivera(118), Silvera(87), Solera(198), Thera(164), Umera(71), Unitera(78), Veludera(170), Vunira(235), Xantera(206), Zanera(244)
27.01.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Estela(0), Ferobra(0), Fidera(0), Fortera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Impera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Laudera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(1), Nerana(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(1), Refugia(0), Secura(1), Serdebra(0), Silvera(0), Tavara(0), Thera(0), Umera(0), Unitera(0), Veludera(0), Vunira(0), Zanera(0) Antica(183), Astera(372), Belobra(195), Beneva(69), Calmera(296), Candia(219), Celesta(217), Estela(228), Ferobra(81), Fidera(159), Fortera(97), Gentebra(758), Guardia(211), Harmonia(271), Honbra(110), Honera(133), Impera(161), Inabra(63), Kalibra(91), Laudera(56), Luminera(104), Lutabra(34), Menera(174), Nerana(257), Olympa(216), Pacera(147), Peloria(104), Premia(73), Quelibra(352), Quintera(300), Refugia(210), Secura(573), Serdebra(81), Silvera(82), Tavara(82), Thera(87), Umera(83), Unitera(162), Veludera(62), Vunira(247), Zanera(340)
26.01.2018 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Estela(1), Ferobra(0), Fidera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honera(0), Inabra(0), Justera(0), Kalibra(0), Laudera(0), Luminera(1), Lutabra(0), Magera(0), Menera(0), Nerana(0), Olera(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Secura(0), Serdebra(0), Silvera(0), Solera(0), Tavara(0), Thera(0), Umera(0), Unitera(0), Vunira(0), Xantera(0), Zanera(0) Amera(76), Antica(285), Astera(72), Belobra(292), Beneva(76), Calmera(127), Candia(404), Celesta(316), Estela(238), Ferobra(190), Fidera(271), Gentebra(686), Guardia(241), Harmonia(169), Honera(355), Inabra(175), Justera(85), Kalibra(140), Laudera(84), Luminera(249), Lutabra(34), Magera(86), Menera(147), Nerana(411), Olera(62), Olympa(137), Pacera(273), Peloria(70), Premia(69), Quelibra(360), Quintera(134), Refugia(81), Secura(340), Serdebra(235), Silvera(81), Solera(107), Tavara(180), Thera(389), Umera(80), Unitera(133), Vunira(347), Xantera(196), Zanera(307)
25.01.2018 Antica(2), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Estela(0), Ferobra(0), Fidera(0), Fortera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Inabra(0), Julera(0), Justera(0), Kalibra(0), Laudera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Magera(0), Menera(0), Nerana(0), Noctera(1), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(1), Secura(0), Serdebra(0), Solera(0), Tavara(0), Thera(0), Unitera(0), Veludera(0), Vunira(0), Xantera(0), Zanera(0) Antica(499), Astera(351), Belobra(211), Beneva(63), Calmera(219), Candia(192), Celesta(327), Estela(297), Ferobra(155), Fidera(328), Fortera(206), Gentebra(790), Guardia(287), Harmonia(172), Honbra(483), Honera(264), Inabra(244), Julera(232), Justera(153), Kalibra(90), Laudera(86), Luminera(232), Lutabra(126), Magera(133), Menera(199), Nerana(272), Noctera(230), Olympa(192), Pacera(554), Peloria(355), Premia(59), Quelibra(247), Quintera(335), Refugia(326), Secura(794), Serdebra(135), Solera(70), Tavara(264), Thera(168), Unitera(175), Veludera(80), Vunira(620), Xantera(81), Zanera(197)
24.01.2018 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Estela(0), Ferobra(0), Fidera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Inabra(1), Julera(0), Kalibra(0), Laudera(0), Lutabra(0), Menera(0), Nerana(0), Noctera(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Solera(0), Tavara(0), Thera(0), Umera(0), Unitera(0), Veludera(0), Vunira(1), Xantera(0), Zanera(0) Amera(131), Antica(531), Astera(324), Belobra(241), Beneva(77), Calmera(166), Candia(230), Celesta(200), Estela(251), Ferobra(102), Fidera(525), Gentebra(1000), Guardia(165), Harmonia(159), Honbra(316), Honera(234), Inabra(310), Julera(233), Kalibra(84), Laudera(146), Lutabra(290), Menera(174), Nerana(357), Noctera(161), Pacera(355), Peloria(422), Premia(67), Quelibra(525), Quintera(200), Refugia(89), Relembra(46), Secura(717), Serdebra(235), Shivera(202), Solera(223), Tavara(206), Thera(448), Umera(96), Unitera(153), Veludera(174), Vunira(531), Xantera(185), Zanera(224)
23.01.2018 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(1), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Duna(0), Estela(0), Ferobra(0), Fidera(0), Fortera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(1), Impera(0), Inabra(0), Julera(0), Justera(0), Kalibra(0), Laudera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Nerana(0), Noctera(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(1), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Silvera(0), Solera(0), Tavara(0), Thera(0), Umera(0), Unitera(0), Veludera(1), Vunira(1), Xantera(0), Zanera(0) Amera(337), Antica(514), Astera(346), Belobra(519), Beneva(109), Calmera(182), Candia(170), Celesta(256), Duna(38), Estela(376), Ferobra(290), Fidera(253), Fortera(223), Gentebra(978), Guardia(349), Harmonia(159), Honbra(179), Honera(483), Impera(189), Inabra(284), Julera(183), Justera(76), Kalibra(341), Laudera(125), Luminera(88), Lutabra(247), Menera(343), Nerana(444), Noctera(259), Olympa(140), Pacera(613), Peloria(630), Premia(60), Quelibra(538), Quintera(289), Refugia(442), Relembra(84), Secura(1035), Serdebra(162), Shivera(134), Silvera(89), Solera(145), Tavara(83), Thera(119), Umera(105), Unitera(188), Veludera(205), Vunira(484), Xantera(321), Zanera(231)
22.01.2018 Amera(0), Antica(0), Astera(1), Belobra(1), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Duna(0), Estela(0), Ferobra(0), Fidera(0), Fortera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Impera(0), Inabra(0), Julera(0), Justera(0), Kalibra(0), Laudera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Nerana(0), Noctera(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(1), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solera(0), Tavara(0), Thera(1), Umera(0), Unitera(0), Veludera(0), Vunira(0), Xantera(0), Zanera(0) Amera(93), Antica(448), Astera(406), Belobra(344), Beneva(198), Calmera(111), Candia(239), Celesta(401), Duna(16), Estela(475), Ferobra(388), Fidera(325), Fortera(256), Gentebra(952), Guardia(356), Harmonia(73), Honbra(563), Honera(234), Impera(146), Inabra(502), Julera(91), Justera(71), Kalibra(178), Laudera(77), Luminera(80), Lutabra(267), Menera(258), Nerana(319), Noctera(370), Olympa(93), Pacera(484), Peloria(508), Premia(136), Quelibra(419), Quintera(282), Refugia(124), Relembra(148), Secura(691), Serdebra(263), Solera(271), Tavara(166), Thera(265), Umera(80), Unitera(184), Veludera(160), Vunira(623), Xantera(295), Zanera(486)
21.01.2018 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Duna(0), Estela(0), Ferobra(1), Fidera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Impera(0), Inabra(0), Julera(0), Justera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(1), Lutabra(0), Menera(0), Nerana(0), Noctera(0), Olympa(0), Pacera(1), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Silvera(0), Solera(0), Tavara(0), Thera(0), Unitera(0), Veludera(0), Vunira(0), Xantera(0), Zanera(0) Amera(112), Antica(680), Astera(306), Belobra(268), Beneva(84), Calmera(273), Candia(448), Celesta(550), Duna(58), Estela(547), Ferobra(436), Fidera(295), Gentebra(1023), Guardia(472), Harmonia(274), Honbra(254), Honera(233), Impera(266), Inabra(568), Julera(184), Justera(201), Kalibra(216), Kenora(158), Laudera(169), Luminera(179), Lutabra(250), Menera(482), Nerana(366), Noctera(400), Olympa(409), Pacera(566), Peloria(391), Premia(56), Quelibra(367), Quintera(328), Refugia(338), Relembra(64), Secura(809), Serdebra(215), Silvera(77), Solera(197), Tavara(171), Thera(224), Unitera(207), Veludera(76), Vunira(582), Xantera(275), Zanera(205)
20.01.2018 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Eldera(0), Estela(0), Ferobra(0), Fidera(0), Fortera(1), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Impera(0), Inabra(1), Julera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Magera(0), Menera(0), Nerana(0), Noctera(0), Olera(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(1), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Silvera(0), Solera(0), Tavara(0), Thera(0), Unitera(0), Veludera(0), Vunira(0), Xantera(0), Zanera(0) Amera(356), Antica(625), Astera(462), Belobra(297), Calmera(149), Candia(415), Celesta(267), Eldera(69), Estela(396), Ferobra(299), Fidera(322), Fortera(251), Gentebra(941), Guardia(258), Harmonia(297), Honbra(221), Honera(304), Impera(504), Inabra(410), Julera(330), Kalibra(323), Kenora(99), Laudera(173), Luminera(207), Lutabra(105), Magera(87), Menera(345), Nerana(618), Noctera(454), Olera(122), Olympa(94), Pacera(414), Peloria(539), Premia(153), Quelibra(434), Quintera(373), Refugia(259), Relembra(58), Secura(692), Serdebra(339), Silvera(183), Solera(166), Tavara(75), Thera(214), Unitera(133), Veludera(334), Vunira(750), Xantera(254), Zanera(443)
Bosses Bosses Maps Maps LootSeller LootSeller DressUp DressUp Outfiter Outfiter Decorator Decorator Monster respawn Monster respawn LogAnalyzer LogAnalyzer Guilds-Online Guilds-Online Loterie Loterie Calc Calc
Promoted Fansite
    Witaj
    Nie jesteś zalogowany.

    Zarejestruj się
    Zapomniałeś hasła?
    Reklama