Statystyki Bossów
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2018 08:05:02
Opcje filtrowania:
Dane wygenerowane na datę: 18.02.2018
Dragon Essences
Data Liczba poległych graczy Liczba pokonanych bossów
18.02.2018
17.02.2018
16.02.2018
15.02.2018
14.02.2018
13.02.2018
12.02.2018 Astera(1), Noctera(0), Olera(2), Pacera(0), Unitera(0) Astera(1), Noctera(1), Olera(0), Pacera(2), Unitera(2)
11.02.2018 Amera(0), Antica(1), Belobra(0), Celesta(0), Gentebra(0), Impera(0), Inabra(0), Laudera(1), Luminera(0), Magera(0), Peloria(0), Unitera(0) Amera(1), Antica(1), Belobra(1), Celesta(1), Gentebra(1), Impera(1), Inabra(1), Laudera(1), Luminera(1), Magera(1), Peloria(1), Unitera(1)
10.02.2018 Antica(0), Belobra(0), Beneva(0), Candia(0), Celesta(0), Fidera(2), Gentebra(0), Inabra(0), Luminera(0), Magera(0), Pacera(1), Peloria(0), Secura(1), Silvera(0), Unitera(0) Antica(1), Belobra(2), Beneva(1), Candia(2), Celesta(1), Fidera(1), Gentebra(2), Inabra(1), Luminera(1), Magera(1), Pacera(2), Peloria(2), Secura(2), Silvera(1), Unitera(2)
09.02.2018 Amera(0), Antica(0), Belobra(1), Candia(0), Celesta(0), Fidera(0), Gentebra(3), Harmonia(0), Inabra(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(1), Secura(0), Silvera(0), Thera(1), Unitera(0), Xantera(0), Zunera(1) Amera(1), Antica(2), Belobra(2), Candia(1), Celesta(1), Fidera(1), Gentebra(3), Harmonia(1), Inabra(1), Olympa(2), Pacera(2), Peloria(1), Premia(1), Quelibra(1), Secura(1), Silvera(1), Thera(1), Unitera(2), Xantera(1), Zunera(1)
08.02.2018 Amera(0), Antica(0), Astera(1), Belobra(2), Beneva(0), Calmera(1), Candia(0), Celesta(0), Chrona(0), Fidera(0), Gentebra(1), Harmonia(0), Honera(3), Inabra(0), Justera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Magera(0), Menera(0), Nerana(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(1), Quelibra(2), Serdebra(0), Silvera(1), Tavara(0), Thera(0), Unitera(0), Xantera(0) Amera(1), Antica(2), Astera(1), Belobra(2), Beneva(1), Calmera(1), Candia(1), Celesta(1), Chrona(1), Fidera(1), Gentebra(3), Harmonia(1), Honera(1), Inabra(2), Justera(1), Luminera(1), Lutabra(1), Magera(1), Menera(2), Nerana(1), Olympa(2), Pacera(1), Peloria(4), Quelibra(1), Serdebra(1), Silvera(1), Tavara(1), Thera(1), Unitera(2), Xantera(1)
07.02.2018 Amera(0), Antica(1), Astera(2), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(1), Candia(0), Celesta(0), Estela(0), Ferobra(0), Fidera(0), Gentebra(0), Harmonia(2), Inabra(1), Justera(0), Luminera(2), Lutabra(0), Menera(0), Nerana(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Secura(0), Serdebra(0), Thera(0), Umera(0), Unitera(0), Xantera(0) Amera(1), Antica(1), Astera(1), Belobra(1), Beneva(1), Calmera(1), Candia(1), Celesta(1), Estela(1), Ferobra(1), Fidera(1), Gentebra(2), Harmonia(2), Inabra(2), Justera(1), Luminera(1), Lutabra(2), Menera(1), Nerana(1), Olympa(2), Pacera(1), Peloria(2), Secura(1), Serdebra(1), Thera(1), Umera(1), Unitera(2), Xantera(1)
06.02.2018 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(1), Candia(0), Celesta(0), Estela(1), Fidera(0), Gentebra(1), Harmonia(1), Honera(0), Inabra(0), Laudera(0), Luminera(0), Morta(0), Nerana(0), Noctera(2), Olympa(1), Pacera(0), Peloria(1), Quintera(0), Secura(0), Serdebra(1), Tavara(0), Thera(0), Unitera(1), Vunira(0), Xantera(0) Amera(1), Antica(1), Astera(1), Belobra(2), Beneva(1), Calmera(1), Candia(1), Celesta(1), Estela(2), Fidera(1), Gentebra(2), Harmonia(2), Honera(2), Inabra(3), Laudera(1), Luminera(1), Morta(1), Nerana(1), Noctera(0), Olympa(2), Pacera(2), Peloria(3), Quintera(1), Secura(2), Serdebra(2), Tavara(1), Thera(2), Unitera(2), Vunira(1), Xantera(2)
05.02.2018 Antica(2), Belobra(1), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(1), Estela(0), Fidera(1), Gentebra(0), Harmonia(1), Inabra(1), Kalibra(0), Kenora(0), Menera(0), Morta(0), Nerana(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(2), Quelibra(1), Secura(0), Thera(0), Unitera(0) Antica(2), Belobra(1), Beneva(1), Calmera(1), Candia(1), Celesta(2), Estela(1), Fidera(2), Gentebra(3), Harmonia(2), Inabra(3), Kalibra(1), Kenora(1), Menera(1), Morta(1), Nerana(1), Olympa(1), Pacera(2), Peloria(4), Quelibra(1), Secura(1), Thera(1), Unitera(1)
04.02.2018 Antica(0), Beneva(0), Celesta(0), Estela(2), Gentebra(3), Harmonia(1), Inabra(0), Luminera(0), Lutabra(0), Olympa(1), Peloria(0), Quintera(0), Secura(0), Unitera(0) Antica(1), Beneva(1), Celesta(2), Estela(1), Gentebra(3), Harmonia(1), Inabra(1), Luminera(1), Lutabra(1), Olympa(1), Peloria(1), Quintera(1), Secura(2), Unitera(1)
03.02.2018 Antica(2), Beneva(0), Candia(0), Celesta(0), Fidera(0), Gentebra(2), Harmonia(0), Inabra(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Refugia(0), Secura(1), Umera(1), Unitera(1), Vunira(1) Antica(1), Beneva(1), Candia(1), Celesta(2), Fidera(1), Gentebra(2), Harmonia(1), Inabra(1), Olympa(2), Pacera(1), Peloria(1), Quelibra(1), Refugia(1), Secura(1), Umera(1), Unitera(3), Vunira(1)
02.02.2018 Antica(1), Astera(0), Belobra(1), Beneva(0), Calmera(1), Candia(0), Celesta(0), Estela(0), Fidera(1), Gentebra(1), Harmonia(0), Honera(0), Inabra(1), Magera(0), Menera(0), Nerana(0), Olympa(3), Pacera(1), Peloria(0), Quelibra(1), Refugia(0), Secura(0), Shivera(0), Silvera(0), Tavara(0), Umera(1), Unitera(3), Vunira(1), Zanera(0) Antica(2), Astera(1), Belobra(2), Beneva(1), Calmera(1), Candia(2), Celesta(2), Estela(1), Fidera(2), Gentebra(3), Harmonia(2), Honera(2), Inabra(1), Magera(1), Menera(1), Nerana(1), Olympa(2), Pacera(1), Peloria(2), Quelibra(2), Refugia(1), Secura(1), Shivera(1), Silvera(1), Tavara(1), Umera(1), Unitera(2), Vunira(1), Zanera(1)
01.02.2018 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Candia(2), Celesta(2), Estela(2), Fidera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(1), Honbra(1), Honera(0), Impera(2), Inabra(0), Justera(0), Kalibra(0), Laudera(0), Lutabra(0), Menera(0), Nerana(1), Olympa(1), Pacera(2), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(1), Refugia(0), Secura(1), Serdebra(1), Silvera(0), Solera(1), Tavara(0), Thera(0), Umera(1), Unitera(1), Veludera(1), Vunira(1), Zanera(0) Amera(1), Antica(5), Astera(1), Belobra(1), Beneva(1), Candia(2), Celesta(3), Estela(2), Fidera(1), Gentebra(5), Guardia(2), Harmonia(3), Honbra(1), Honera(2), Impera(0), Inabra(3), Justera(2), Kalibra(1), Laudera(1), Lutabra(1), Menera(3), Nerana(3), Olympa(2), Pacera(3), Peloria(4), Quelibra(2), Quintera(1), Refugia(1), Secura(2), Serdebra(3), Silvera(1), Solera(1), Tavara(1), Thera(1), Umera(2), Unitera(2), Veludera(1), Vunira(3), Zanera(1)
31.01.2018 Amera(0), Antica(2), Astera(0), Belobra(1), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(1), Estela(2), Fidera(1), Gentebra(3), Guardia(0), Harmonia(1), Honbra(0), Honera(0), Impera(0), Inabra(0), Julera(2), Kalibra(1), Laudera(0), Lutabra(0), Menera(0), Nerana(0), Olympa(0), Pacera(1), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Secura(1), Serdebra(0), Silvera(0), Solera(1), Tavara(0), Thera(0), Umera(1), Unitera(0), Veludera(0), Vunira(1), Zanera(1) Amera(1), Antica(4), Astera(2), Belobra(3), Beneva(1), Calmera(1), Candia(1), Celesta(2), Estela(1), Fidera(2), Gentebra(6), Guardia(2), Harmonia(4), Honbra(1), Honera(2), Impera(2), Inabra(3), Julera(2), Kalibra(2), Laudera(1), Lutabra(2), Menera(2), Nerana(3), Olympa(2), Pacera(5), Peloria(3), Quelibra(2), Quintera(2), Secura(5), Serdebra(1), Silvera(1), Solera(1), Tavara(1), Thera(3), Umera(1), Unitera(3), Veludera(2), Vunira(3), Zanera(2)
30.01.2018 Antica(1), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Estela(1), Ferobra(0), Fidera(0), Gentebra(2), Guardia(1), Harmonia(1), Honbra(1), Honera(0), Impera(0), Inabra(0), Justera(0), Kalibra(0), Laudera(0), Menera(1), Nerana(0), Noctera(1), Olympa(1), Pacera(2), Peloria(2), Premia(0), Quelibra(4), Quintera(0), Secura(3), Serdebra(0), Silvera(0), Solera(1), Tavara(0), Thera(0), Umera(0), Unitera(0), Veludera(0), Vunira(1), Zanera(0) Antica(4), Belobra(1), Beneva(1), Calmera(2), Candia(2), Celesta(2), Estela(3), Ferobra(1), Fidera(3), Gentebra(5), Guardia(2), Harmonia(3), Honbra(2), Honera(2), Impera(1), Inabra(3), Justera(1), Kalibra(2), Laudera(1), Menera(3), Nerana(4), Noctera(1), Olympa(3), Pacera(2), Peloria(4), Premia(1), Quelibra(3), Quintera(2), Secura(4), Serdebra(2), Silvera(1), Solera(2), Tavara(1), Thera(1), Umera(2), Unitera(3), Veludera(2), Vunira(4), Zanera(2)
29.01.2018 Amera(1), Antica(2), Astera(0), Belobra(1), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(1), Estela(0), Ferobra(0), Fidera(0), Gentebra(3), Guardia(0), Harmonia(1), Honbra(0), Honera(1), Inabra(0), Justera(1), Kalibra(0), Laudera(1), Lutabra(0), Menera(0), Nerana(0), Noctera(0), Olympa(1), Pacera(1), Peloria(1), Premia(0), Quelibra(4), Quintera(0), Refugia(1), Secura(1), Serdebra(1), Silvera(0), Solera(0), Tavara(0), Thera(0), Umera(0), Unitera(1), Veludera(0), Vita(0), Vunira(3) Amera(2), Antica(2), Astera(2), Belobra(3), Beneva(1), Calmera(1), Candia(2), Celesta(3), Estela(4), Ferobra(1), Fidera(4), Gentebra(7), Guardia(2), Harmonia(4), Honbra(2), Honera(3), Inabra(2), Justera(2), Kalibra(1), Laudera(1), Lutabra(1), Menera(3), Nerana(4), Noctera(2), Olympa(1), Pacera(3), Peloria(3), Premia(1), Quelibra(5), Quintera(2), Refugia(0), Secura(7), Serdebra(3), Silvera(1), Solera(2), Tavara(2), Thera(2), Umera(1), Unitera(3), Veludera(1), Vita(1), Vunira(4)
28.01.2018 Antica(1), Astera(1), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(3), Candia(1), Celesta(0), Eldera(0), Estela(1), Ferobra(0), Fidera(0), Fortera(0), Gentebra(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Inabra(0), Justera(0), Kalibra(0), Laudera(1), Lutabra(0), Menera(1), Nerana(0), Olera(0), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(1), Quintera(3), Refugia(0), Relembra(2), Secura(2), Serdebra(0), Shivera(0), Silvera(0), Solera(0), Thera(0), Umera(0), Unitera(0), Veludera(0), Vunira(3), Xantera(0), Zanera(2) Antica(5), Astera(1), Belobra(1), Beneva(1), Calmera(2), Candia(5), Celesta(1), Eldera(1), Estela(3), Ferobra(3), Fidera(1), Fortera(1), Gentebra(5), Guardia(2), Harmonia(2), Honbra(1), Honera(2), Inabra(2), Justera(1), Kalibra(2), Laudera(2), Lutabra(4), Menera(3), Nerana(3), Olera(1), Olympa(2), Pacera(4), Peloria(2), Premia(1), Quelibra(3), Quintera(2), Refugia(2), Relembra(1), Secura(8), Serdebra(3), Shivera(1), Silvera(1), Solera(2), Thera(2), Umera(1), Unitera(2), Veludera(2), Vunira(3), Xantera(2), Zanera(2)
27.01.2018 Antica(2), Astera(1), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Candia(1), Celesta(0), Estela(1), Ferobra(0), Fidera(0), Fortera(0), Gentebra(3), Guardia(3), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Impera(1), Inabra(0), Kalibra(0), Laudera(0), Luminera(0), Menera(1), Nerana(1), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(5), Refugia(2), Secura(0), Serdebra(0), Silvera(0), Tavara(0), Thera(0), Umera(0), Unitera(3), Veludera(0), Vunira(1), Zanera(0) Antica(2), Astera(3), Belobra(2), Beneva(1), Calmera(3), Candia(2), Celesta(2), Estela(3), Ferobra(1), Fidera(2), Fortera(1), Gentebra(7), Guardia(2), Harmonia(3), Honbra(1), Honera(1), Impera(1), Inabra(2), Kalibra(1), Laudera(1), Luminera(1), Menera(2), Nerana(3), Olympa(2), Pacera(1), Peloria(1), Premia(1), Quelibra(4), Quintera(3), Refugia(2), Secura(6), Serdebra(1), Silvera(1), Tavara(1), Thera(1), Umera(1), Unitera(2), Veludera(1), Vunira(3), Zanera(3)
26.01.2018 Amera(1), Antica(3), Astera(0), Belobra(1), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(1), Estela(0), Ferobra(0), Fidera(0), Gentebra(0), Guardia(1), Harmonia(0), Honera(1), Inabra(0), Justera(0), Kalibra(0), Laudera(2), Luminera(1), Lutabra(0), Magera(0), Menera(0), Nerana(1), Olera(2), Olympa(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Secura(0), Serdebra(0), Silvera(0), Solera(0), Tavara(0), Thera(3), Umera(1), Unitera(1), Vunira(2), Xantera(0), Zanera(0) Amera(1), Antica(3), Astera(1), Belobra(4), Beneva(1), Calmera(1), Candia(4), Celesta(3), Estela(3), Ferobra(2), Fidera(4), Gentebra(7), Guardia(3), Harmonia(2), Honera(4), Inabra(3), Justera(1), Kalibra(2), Laudera(1), Luminera(2), Lutabra(1), Magera(1), Menera(3), Nerana(4), Olera(1), Olympa(1), Pacera(3), Peloria(1), Premia(1), Quelibra(4), Quintera(2), Refugia(1), Secura(4), Serdebra(4), Silvera(1), Solera(1), Tavara(2), Thera(4), Umera(1), Unitera(3), Vunira(4), Xantera(2), Zanera(3)
25.01.2018 Antica(0), Astera(2), Belobra(1), Beneva(0), Calmera(1), Candia(0), Celesta(1), Estela(0), Ferobra(0), Fidera(0), Fortera(0), Gentebra(5), Guardia(1), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Inabra(1), Julera(0), Justera(0), Kalibra(0), Laudera(0), Luminera(2), Lutabra(0), Magera(2), Menera(0), Nerana(2), Noctera(0), Olympa(0), Pacera(4), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(1), Refugia(3), Secura(1), Serdebra(0), Solera(0), Tavara(0), Thera(0), Unitera(1), Veludera(0), Vunira(8), Xantera(1), Zanera(1) Antica(5), Astera(3), Belobra(2), Beneva(1), Calmera(2), Candia(2), Celesta(3), Estela(4), Ferobra(2), Fidera(4), Fortera(2), Gentebra(8), Guardia(3), Harmonia(2), Honbra(4), Honera(3), Inabra(3), Julera(2), Justera(2), Kalibra(1), Laudera(2), Luminera(2), Lutabra(1), Magera(1), Menera(3), Nerana(3), Noctera(2), Olympa(2), Pacera(5), Peloria(4), Premia(1), Quelibra(3), Quintera(4), Refugia(3), Secura(10), Serdebra(3), Solera(1), Tavara(2), Thera(2), Unitera(3), Veludera(1), Vunira(4), Xantera(1), Zanera(2)
24.01.2018 Amera(1), Antica(1), Astera(2), Belobra(1), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(1), Estela(1), Ferobra(1), Fidera(1), Gentebra(3), Guardia(1), Harmonia(0), Honbra(1), Honera(0), Inabra(0), Julera(4), Kalibra(0), Laudera(0), Lutabra(0), Menera(0), Nerana(1), Noctera(0), Pacera(0), Peloria(1), Premia(0), Quelibra(1), Quintera(0), Refugia(1), Relembra(0), Secura(2), Serdebra(1), Shivera(1), Solera(2), Tavara(1), Thera(2), Umera(1), Unitera(0), Veludera(0), Vunira(3), Xantera(1), Zanera(0) Amera(1), Antica(5), Astera(3), Belobra(3), Beneva(1), Calmera(2), Candia(3), Celesta(2), Estela(3), Ferobra(1), Fidera(5), Gentebra(9), Guardia(2), Harmonia(2), Honbra(3), Honera(2), Inabra(4), Julera(2), Kalibra(1), Laudera(2), Lutabra(3), Menera(3), Nerana(4), Noctera(2), Pacera(4), Peloria(5), Premia(1), Quelibra(6), Quintera(2), Refugia(1), Relembra(1), Secura(8), Serdebra(4), Shivera(2), Solera(2), Tavara(2), Thera(4), Umera(1), Unitera(3), Veludera(2), Vunira(5), Xantera(2), Zanera(3)
23.01.2018 Amera(2), Antica(5), Astera(1), Belobra(2), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(2), Duna(0), Estela(0), Ferobra(2), Fidera(0), Fortera(0), Gentebra(2), Guardia(2), Harmonia(0), Honbra(3), Honera(0), Impera(1), Inabra(0), Julera(0), Justera(0), Kalibra(0), Laudera(1), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Nerana(1), Noctera(1), Olympa(1), Pacera(2), Peloria(3), Premia(0), Quelibra(8), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(1), Secura(9), Serdebra(1), Shivera(0), Silvera(0), Solera(0), Tavara(0), Thera(0), Umera(0), Unitera(1), Veludera(0), Vunira(2), Xantera(0), Zanera(0) Amera(2), Antica(4), Astera(3), Belobra(5), Beneva(1), Calmera(2), Candia(2), Celesta(2), Duna(1), Estela(5), Ferobra(3), Fidera(3), Fortera(2), Gentebra(11), Guardia(4), Harmonia(2), Honbra(2), Honera(6), Impera(1), Inabra(4), Julera(2), Justera(1), Kalibra(3), Laudera(2), Luminera(1), Lutabra(3), Menera(4), Nerana(5), Noctera(3), Olympa(1), Pacera(6), Peloria(7), Premia(1), Quelibra(6), Quintera(3), Refugia(5), Relembra(1), Secura(11), Serdebra(3), Shivera(1), Silvera(1), Solera(2), Tavara(1), Thera(1), Umera(1), Unitera(3), Veludera(2), Vunira(5), Xantera(3), Zanera(2)
22.01.2018 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(2), Beneva(1), Calmera(0), Candia(0), Celesta(2), Duna(0), Estela(1), Ferobra(2), Fidera(0), Fortera(0), Gentebra(2), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(1), Honera(0), Impera(1), Inabra(1), Julera(0), Justera(0), Kalibra(0), Laudera(2), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(1), Nerana(0), Noctera(0), Olympa(0), Pacera(4), Peloria(4), Premia(0), Quelibra(1), Quintera(1), Refugia(1), Relembra(2), Secura(1), Serdebra(1), Solera(3), Tavara(0), Thera(2), Umera(0), Unitera(0), Veludera(1), Vunira(1), Xantera(0), Zanera(0) Amera(1), Antica(5), Astera(4), Belobra(4), Beneva(2), Calmera(1), Candia(3), Celesta(3), Duna(1), Estela(5), Ferobra(4), Fidera(4), Fortera(3), Gentebra(9), Guardia(4), Harmonia(1), Honbra(5), Honera(3), Impera(1), Inabra(6), Julera(1), Justera(1), Kalibra(2), Laudera(1), Luminera(1), Lutabra(3), Menera(3), Nerana(4), Noctera(3), Olympa(1), Pacera(5), Peloria(6), Premia(2), Quelibra(5), Quintera(3), Refugia(1), Relembra(2), Secura(8), Serdebra(4), Solera(3), Tavara(2), Thera(3), Umera(1), Unitera(3), Veludera(2), Vunira(7), Xantera(3), Zanera(5)
21.01.2018 Amera(0), Antica(5), Astera(1), Belobra(2), Beneva(0), Calmera(1), Candia(1), Celesta(1), Duna(1), Estela(0), Ferobra(1), Fidera(0), Gentebra(6), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Impera(1), Inabra(2), Julera(1), Justera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Laudera(1), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Nerana(0), Noctera(1), Olympa(2), Pacera(2), Peloria(2), Premia(0), Quelibra(2), Quintera(1), Refugia(1), Relembra(0), Secura(3), Serdebra(0), Silvera(0), Solera(0), Tavara(0), Thera(0), Unitera(4), Veludera(0), Vunira(1), Xantera(1), Zanera(2) Amera(1), Antica(7), Astera(3), Belobra(3), Beneva(1), Calmera(3), Candia(5), Celesta(6), Duna(1), Estela(5), Ferobra(3), Fidera(4), Gentebra(11), Guardia(5), Harmonia(3), Honbra(3), Honera(3), Impera(2), Inabra(5), Julera(2), Justera(2), Kalibra(2), Kenora(1), Laudera(2), Luminera(2), Lutabra(3), Menera(5), Nerana(4), Noctera(3), Olympa(3), Pacera(5), Peloria(5), Premia(1), Quelibra(4), Quintera(4), Refugia(4), Relembra(1), Secura(10), Serdebra(3), Silvera(1), Solera(2), Tavara(2), Thera(3), Unitera(2), Veludera(1), Vunira(7), Xantera(3), Zanera(2)
20.01.2018 Amera(0), Antica(4), Astera(1), Belobra(0), Calmera(2), Candia(1), Celesta(0), Eldera(1), Estela(0), Ferobra(3), Fidera(1), Fortera(2), Gentebra(3), Guardia(0), Harmonia(1), Honbra(1), Honera(0), Impera(1), Inabra(1), Julera(1), Kalibra(0), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Magera(0), Menera(0), Nerana(2), Noctera(2), Olera(2), Olympa(0), Pacera(1), Peloria(2), Premia(0), Quelibra(1), Quintera(0), Refugia(1), Relembra(1), Secura(5), Serdebra(0), Silvera(3), Solera(1), Tavara(0), Thera(1), Unitera(3), Veludera(1), Vunira(2), Xantera(0), Zanera(1) Amera(3), Antica(6), Astera(4), Belobra(4), Calmera(1), Candia(5), Celesta(3), Eldera(1), Estela(5), Ferobra(3), Fidera(3), Fortera(2), Gentebra(9), Guardia(3), Harmonia(3), Honbra(2), Honera(4), Impera(4), Inabra(4), Julera(2), Kalibra(3), Kenora(1), Laudera(2), Luminera(2), Lutabra(1), Magera(1), Menera(5), Nerana(6), Noctera(4), Olera(1), Olympa(1), Pacera(4), Peloria(6), Premia(2), Quelibra(5), Quintera(4), Refugia(3), Relembra(1), Secura(8), Serdebra(4), Silvera(2), Solera(2), Tavara(1), Thera(2), Unitera(2), Veludera(3), Vunira(8), Xantera(3), Zanera(4)
Bosses Bosses Maps Maps LootSeller LootSeller DressUp DressUp Outfiter Outfiter Decorator Decorator Monster respawn Monster respawn LogAnalyzer LogAnalyzer Guilds-Online Guilds-Online Loterie Loterie Calc Calc
Promoted Fansite
    Witaj
    Nie jesteś zalogowany.

    Zarejestruj się
    Zapomniałeś hasła?
    Reklama