Statystyki Bossów
Ostatnia aktualizacja: 17.07.2018 08:05:02
Opcje filtrowania:
Dane wygenerowane na datę: 16.07.2018
Doctor Perhaps
Data Liczba poległych graczy Liczba pokonanych bossów
16.07.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Inabra(0), Kenora(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Olera(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0), Tortura(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(7), Astera(2), Belobra(3), Bona(1), Calmera(7), Celesta(2), Damora(1), Descubra(2), Garnera(1), Gentebra(7), Gladera(5), Harmonia(2), Helera(1), Honbra(5), Inabra(8), Kenora(7), Lutabra(2), Menera(1), Monza(5), Nefera(7), Olera(2), Ombra(2), Pacera(8), Peloria(1), Premia(3), Quintera(3), Refugia(4), Relembra(1), Secura(12), Solidera(4), Talera(3), Tortura(2), Vita(1), Vunira(3), Wintera(10)
15.07.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Estela(0), Ferobra(0), Firmera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Macabra(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Secura(0), Serdebra(0), Talera(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(14), Astera(5), Belobra(6), Bona(3), Calmera(21), Celesta(1), Damora(5), Descubra(34), Estela(21), Ferobra(3), Firmera(2), Gentebra(24), Gladera(16), Honbra(16), Impera(4), Inabra(32), Kalibra(8), Kenora(2), Lobera(7), Luminera(6), Lutabra(1), Macabra(22), Monza(10), Nefera(13), Noctera(33), Pacera(33), Peloria(4), Quelibra(21), Quintera(2), Refugia(7), Secura(8), Serdebra(1), Talera(2), Vunira(12), Wintera(4)
14.07.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Macabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Olera(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Tortura(0), Vita(0), Vunira(0) Antica(12), Astera(1), Belobra(1), Bona(7), Celesta(15), Damora(1), Descubra(34), Epoca(33), Estela(7), Ferobra(4), Garnera(14), Gentebra(24), Gladera(18), Harmonia(8), Honbra(3), Impera(2), Inabra(7), Kalibra(1), Lobera(1), Luminera(1), Lutabra(1), Macabra(75), Menera(14), Monza(33), Nefera(9), Noctera(54), Olera(1), Pacera(59), Peloria(2), Premia(18), Quelibra(39), Quintera(16), Refugia(5), Relembra(2), Secura(22), Serdebra(2), Solidera(1), Tortura(17), Vita(2), Vunira(4)
13.07.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Epoca(0), Estela(0), Ferobra(0), Firmera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Lutabra(0), Macabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0), Tortura(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(14), Astera(38), Belobra(7), Bona(22), Calmera(4), Celesta(1), Damora(13), Epoca(12), Estela(11), Ferobra(7), Firmera(1), Gentebra(23), Gladera(17), Harmonia(78), Honbra(11), Impera(2), Inabra(5), Kalibra(3), Kenora(7), Lobera(2), Lutabra(3), Macabra(5), Menera(2), Monza(86), Nefera(57), Noctera(75), Ombra(1), Pacera(34), Peloria(12), Premia(13), Quelibra(42), Refugia(4), Relembra(2), Secura(69), Solidera(14), Talera(8), Tortura(22), Vita(2), Vunira(16), Wintera(4)
12.07.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Damora(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Inabra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(9), Astera(1), Belobra(5), Bona(5), Calmera(1), Damora(2), Estela(2), Faluna(1), Ferobra(2), Gentebra(3), Gladera(8), Harmonia(7), Honbra(4), Inabra(2), Jonera(3), Kalibra(3), Kenora(1), Lobera(1), Lutabra(5), Menera(4), Monza(9), Nefera(4), Noctera(1), Ombra(1), Pacera(4), Peloria(1), Quelibra(28), Quintera(1), Refugia(5), Secura(3), Solidera(1), Talera(5), Vunira(6), Wintera(2)
11.07.2018 Antica(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Estela(0), Firmera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Nefera(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Talera(0), Tortura(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(7), Belobra(3), Bona(12), Calmera(3), Celesta(2), Damora(2), Estela(4), Firmera(2), Gentebra(4), Gladera(9), Harmonia(2), Honbra(4), Impera(1), Inabra(5), Jonera(6), Kalibra(8), Kenora(1), Luminera(2), Lutabra(3), Menera(5), Nefera(12), Pacera(9), Peloria(4), Quelibra(6), Quintera(3), Refugia(1), Relembra(2), Secura(5), Serdebra(2), Talera(3), Tortura(1), Vunira(10), Wintera(2)
10.07.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Faluna(0), Firmera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Impera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Kenora(0), Luminera(0), Lutabra(0), Macabra(0), Menera(0), Monza(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Solidera(0), Tortura(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(5), Astera(2), Belobra(6), Bona(4), Calmera(1), Celesta(2), Damora(2), Descubra(4), Epoca(1), Estela(7), Faluna(1), Firmera(2), Garnera(1), Gentebra(4), Gladera(2), Harmonia(4), Impera(4), Inabra(1), Kalibra(3), Kenora(2), Luminera(1), Lutabra(5), Macabra(2), Menera(5), Monza(13), Ombra(2), Pacera(3), Peloria(4), Premia(2), Quelibra(6), Refugia(7), Relembra(2), Secura(9), Solidera(2), Tortura(1), Vunira(1), Wintera(4)
09.07.2018 Antica(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Epoca(0), Estela(0), Firmera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Inabra(0), Kalibra(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Monza(0), Nefera(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0), Zuna(0) Antica(6), Belobra(1), Bona(4), Calmera(2), Celesta(1), Damora(1), Epoca(2), Estela(2), Firmera(2), Gentebra(7), Gladera(4), Harmonia(2), Honbra(5), Inabra(1), Kalibra(7), Lobera(2), Luminera(1), Lutabra(2), Monza(4), Nefera(3), Pacera(5), Peloria(2), Quelibra(9), Quintera(2), Refugia(1), Secura(3), Serdebra(4), Solidera(1), Vita(2), Vunira(5), Wintera(1), Zuna(1)
08.07.2018 Antica(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Estela(0), Gentebra(0), Gladera(0), Impera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lutabra(0), Monza(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Refugia(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0), Vunira(0) Antica(2), Belobra(1), Bona(7), Calmera(2), Celesta(1), Damora(1), Estela(1), Gentebra(5), Gladera(6), Impera(6), Kalibra(2), Kenora(1), Lutabra(1), Monza(1), Pacera(3), Peloria(1), Premia(2), Refugia(4), Secura(7), Solidera(1), Talera(1), Vunira(3)
07.07.2018 Bona(0), Celesta(0), Firmera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Impera(0), Lobera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Secura(0), Solidera(0), Talera(0) Bona(5), Celesta(1), Firmera(1), Gentebra(1), Gladera(4), Impera(1), Lobera(1), Lutabra(3), Menera(5), Monza(2), Nefera(2), Pacera(3), Peloria(1), Premia(2), Secura(4), Solidera(1), Talera(2)
06.07.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Celesta(0), Ferobra(0), Gentebra(0), Helera(0), Honbra(0), Inabra(0), Lutabra(0), Monza(0), Nefera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Refugia(0), Secura(0), Serdebra(0), Talera(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(5), Astera(2), Belobra(1), Calmera(2), Celesta(2), Ferobra(4), Gentebra(8), Helera(4), Honbra(1), Inabra(1), Lutabra(1), Monza(1), Nefera(1), Peloria(2), Premia(1), Quelibra(1), Refugia(2), Secura(5), Serdebra(1), Talera(2), Vunira(2), Wintera(1)
05.07.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Firmera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Luminera(0), Lutabra(0), Macabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Tortura(0), Vita(0), Vunira(0) Antica(3), Astera(1), Belobra(6), Bona(5), Calmera(1), Celesta(4), Damora(1), Descubra(4), Epoca(3), Estela(1), Firmera(1), Garnera(4), Gentebra(6), Gladera(2), Harmonia(2), Honbra(6), Impera(1), Kalibra(1), Kenora(2), Luminera(1), Lutabra(2), Macabra(1), Menera(4), Monza(1), Nefera(3), Noctera(2), Ombra(2), Pacera(2), Peloria(3), Quelibra(5), Quintera(1), Refugia(5), Secura(4), Serdebra(1), Solidera(1), Talera(2), Tortura(1), Vita(1), Vunira(4)
04.07.2018 Antica(0), Belobra(0), Bona(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Firmera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Olera(0), Pacera(0), Premia(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Talera(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(7), Belobra(2), Bona(7), Celesta(2), Damora(2), Descubra(7), Estela(1), Faluna(1), Ferobra(1), Firmera(1), Gentebra(6), Gladera(6), Harmonia(3), Honbra(1), Impera(1), Inabra(2), Lobera(1), Luminera(1), Lutabra(3), Menera(3), Monza(3), Nefera(4), Noctera(3), Olera(2), Pacera(4), Premia(1), Quintera(2), Refugia(3), Relembra(3), Secura(1), Serdebra(1), Talera(2), Vunira(4), Wintera(2)
03.07.2018 Astera(0), Calmera(0), Descubra(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Luminera(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Solidera(0), Vunira(0), Wintera(0) Astera(1), Calmera(3), Descubra(1), Gentebra(3), Gladera(4), Harmonia(1), Luminera(2), Monza(9), Nefera(1), Noctera(1), Solidera(1), Vunira(2), Wintera(2)
02.07.2018 Harmonia(0), Honbra(0), Inabra(0), Quintera(0) Harmonia(2), Honbra(3), Inabra(1), Quintera(2)
01.07.2018 Belobra(0), Estela(0), Faluna(0), Firmera(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Luminera(0), Nefera(0), Noctera(0), Quelibra(0), Solidera(0), Talera(0), Tortura(0) Belobra(2), Estela(3), Faluna(1), Firmera(3), Honbra(3), Impera(4), Inabra(1), Luminera(1), Nefera(1), Noctera(1), Quelibra(2), Solidera(2), Talera(2), Tortura(1)
30.06.2018 Antica(0), Astera(0), Calmera(0), Descubra(0), Estela(0), Gentebra(0), Lutabra(0), Quelibra(0), Solidera(0), Wintera(0) Antica(1), Astera(2), Calmera(1), Descubra(2), Estela(3), Gentebra(2), Lutabra(2), Quelibra(2), Solidera(2), Wintera(1)
29.06.2018 Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Estela(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Lutabra(0), Quelibra(0), Quintera(0), Secura(0), Vunira(0) Astera(1), Belobra(1), Calmera(2), Estela(10), Gladera(4), Harmonia(1), Honbra(3), Lutabra(5), Quelibra(2), Quintera(2), Secura(2), Vunira(2)
28.06.2018 Calmera(0), Damora(0), Estela(0), Faluna(0), Kalibra(0), Lobera(0), Lutabra(0), Secura(0), Solidera(0), Vunira(0) Calmera(2), Damora(2), Estela(3), Faluna(2), Kalibra(1), Lobera(2), Lutabra(1), Secura(1), Solidera(2), Vunira(1)
27.06.2018 Bona(0), Impera(0), Inabra(0), Lutabra(0), Serdebra(0) Bona(2), Impera(1), Inabra(2), Lutabra(2), Serdebra(2)
26.06.2018 Antica(0), Descubra(0), Gentebra(0), Honbra(0), Jonera(0), Nefera(0), Refugia(0), Talera(0) Antica(1), Descubra(2), Gentebra(1), Honbra(2), Jonera(2), Nefera(1), Refugia(1), Talera(2)
25.06.2018 Harmonia(0), Lutabra(0), Relembra(0), Secura(0) Harmonia(1), Lutabra(1), Relembra(1), Secura(2)
24.06.2018 Antica(0), Celesta(0), Gladera(0), Harmonia(0), Menera(0), Olera(0), Quelibra(0), Secura(0) Antica(1), Celesta(1), Gladera(2), Harmonia(5), Menera(1), Olera(1), Quelibra(2), Secura(2)
23.06.2018 Astera(0), Belobra(0), Descubra(0), Helera(0), Monza(0), Ombra(0), Premia(0), Relembra(0), Talera(0) Astera(1), Belobra(1), Descubra(3), Helera(4), Monza(2), Ombra(4), Premia(2), Relembra(2), Talera(1)
22.06.2018 Descubra(0), Estela(0), Ferobra(0), Kalibra(0), Pacera(0), Talera(0), Wintera(0) Descubra(2), Estela(1), Ferobra(1), Kalibra(2), Pacera(2), Talera(2), Wintera(2)
21.06.2018 Faluna(0), Honbra(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Quintera(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0) Faluna(1), Honbra(2), Ombra(2), Pacera(1), Peloria(4), Quintera(2), Secura(2), Serdebra(1), Solidera(1)
20.06.2018 Bona(0), Damora(0), Inabra(0), Lobera(0), Lutabra(0), Menera(0), Pacera(0), Secura(0), Vunira(0) Bona(2), Damora(1), Inabra(1), Lobera(1), Lutabra(5), Menera(1), Pacera(1), Secura(2), Vunira(2)
19.06.2018 Faluna(0), Ferobra(0), Lobera(0), Luminera(0), Menera(0), Pacera(1), Refugia(0), Vunira(0) Faluna(2), Ferobra(1), Lobera(1), Luminera(2), Menera(2), Pacera(1), Refugia(1), Vunira(1)
18.06.2018 Antica(0), Lutabra(0), Relembra(0), Solidera(0) Antica(1), Lutabra(1), Relembra(2), Solidera(1)
17.06.2018 Antica(0), Bona(0), Duna(0), Lutabra(0), Nefera(0) Antica(6), Bona(2), Duna(1), Lutabra(1), Nefera(3)
Bosses Bosses Maps Maps LootSeller LootSeller DressUp DressUp Outfiter Outfiter Decorator Decorator Monster respawn Monster respawn LogAnalyzer LogAnalyzer Guilds-Online Guilds-Online Loterie Loterie Calc Calc
Promoted Fansite
  Witaj
  Nie jesteś zalogowany.

  Zarejestruj się
  Zapomniałeś hasła?
  Reklama
  Blessed Luca
  Zwiedzanie Venore i Feyrist | Antica 200 RP | !exp
  zaran22
  [PL/EN] 506 RP Catasy z 4 charmami :) | !yt | !loots | !info | !imbu | !charm
  Crowny Cro
  Testujemy Nowe Zmiany | Tibia Damora