Statystyki Bossów
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2017 08:05:04
Opcje filtrowania:
Dane wygenerowane na datę: 16.10.2017
Demodras
Data Liczba poległych graczy Liczba pokonanych bossów
16.10.2017 Candia(0), Celesta(0), Fidera(0), Fortera(1), Guardia(0), Honera(0), Kenora(0), Pacera(0), Relembra(0), Rowana(0), Secura(0), Shivera(0), Thera(0), Tortura(0), Zanera(0) Candia(2), Celesta(1), Fidera(1), Fortera(1), Guardia(1), Honera(2), Kenora(1), Pacera(3), Relembra(1), Rowana(2), Secura(1), Shivera(1), Thera(1), Tortura(1), Zanera(1)
15.10.2017 Antica(0), Bellona(0), Belobra(1), Celesta(0), Ferobra(0), Fortera(0), Harmonia(0), Honera(0), Iona(0), Irmada(0), Kronera(0), Luminera(0), Nerana(0), Olympa(0), Pacera(0), Relembra(0), Serdebra(0), Solera(0), Verlana(0) Antica(1), Bellona(1), Belobra(1), Celesta(1), Ferobra(1), Fortera(1), Harmonia(1), Honera(1), Iona(1), Irmada(2), Kronera(1), Luminera(2), Nerana(1), Olympa(2), Pacera(1), Relembra(1), Serdebra(1), Solera(1), Verlana(1)
14.10.2017 Antica(2), Bellona(0), Belobra(0), Eldera(0), Garnera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Nerana(0), Noctera(0), Pythera(0), Refugia(0), Rowana(0), Secura(0), Solera(0), Veludera(0), Verlana(0), Vita(0) Antica(3), Bellona(1), Belobra(1), Eldera(1), Garnera(1), Harmonia(1), Honbra(1), Nerana(3), Noctera(1), Pythera(1), Refugia(1), Rowana(1), Secura(1), Solera(1), Veludera(1), Verlana(1), Vita(2)
13.10.2017 Antica(0), Belobra(0), Celesta(0), Efidia(0), Eldera(0), Ferobra(0), Fortera(0), Magera(0), Nika(0), Quilia(0), Refugia(0), Rowana(0), Tortura(0) Antica(1), Belobra(1), Celesta(1), Efidia(1), Eldera(1), Ferobra(1), Fortera(1), Magera(1), Nika(1), Quilia(1), Refugia(1), Rowana(2), Tortura(1)
12.10.2017 Antica(0), Belobra(0), Calmera(0), Candia(0), Duna(0), Fidera(0), Fortera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Irmada(0), Julera(0), Kenora(0), Kronera(0), Laudera(0), Refugia(0), Secura(0), Solera(0), Tortura(0) Antica(2), Belobra(1), Calmera(1), Candia(1), Duna(1), Fidera(1), Fortera(1), Harmonia(1), Honbra(1), Honera(1), Irmada(1), Julera(1), Kenora(1), Kronera(1), Laudera(1), Refugia(1), Secura(1), Solera(1), Tortura(1)
11.10.2017 Calmera(0), Celesta(0), Fidera(0), Garnera(0), Guardia(0), Harmonia(0), Helera(0), Honera(0), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(0), Refugia(0), Shivera(0), Umera(0), Unitera(0) Calmera(1), Celesta(1), Fidera(1), Garnera(1), Guardia(1), Harmonia(1), Helera(1), Honera(1), Kenora(1), Laudera(1), Luminera(1), Refugia(1), Shivera(1), Umera(1), Unitera(2)
10.10.2017 Antica(0), Astera(0), Aurora(0), Candia(0), Fidera(0), Garnera(1), Honbra(0), Iona(0), Justera(0), Mortera(0), Nerana(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Solera(0), Xantera(0), Yanara(0) Antica(1), Astera(1), Aurora(1), Candia(1), Fidera(2), Garnera(0), Honbra(1), Iona(1), Justera(1), Mortera(1), Nerana(1), Refugia(1), Relembra(1), Secura(1), Solera(1), Xantera(1), Yanara(1)
09.10.2017 Amera(0), Antica(0), Aurera(0), Bellona(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Calvera(0), Candia(0), Danera(0), Efidia(0), Eldera(0), Ferobra(0), Fortera(0), Garnera(0), Guardia(0), Honbra(0), Honera(0), Hydera(0), Iona(0), Laudera(0), Luminera(0), Macabra(0), Magera(0), Morta(0), Mortera(0), Neptera(0), Nerana(0), Noctera(0), Pacera(0), Premia(0), Relembra(0), Rowana(0), Serdebra(0), Shivera(0), Silvera(0), Umera(0), Unitera(0), Veludera(0), Vita(0), Zanera(0) Amera(1), Antica(2), Aurera(1), Bellona(2), Belobra(8), Beneva(1), Calmera(1), Calvera(1), Candia(1), Danera(1), Efidia(2), Eldera(2), Ferobra(6), Fortera(1), Garnera(1), Guardia(1), Honbra(7), Honera(2), Hydera(2), Iona(1), Laudera(3), Luminera(5), Macabra(1), Magera(1), Morta(2), Mortera(1), Neptera(2), Nerana(1), Noctera(1), Pacera(1), Premia(1), Relembra(8), Rowana(1), Serdebra(5), Shivera(1), Silvera(3), Umera(1), Unitera(3), Veludera(2), Vita(1), Zanera(2)
08.10.2017 Antica(0), Astera(1), Aurera(0), Belobra(0), Beneva(0), Candia(0), Celesta(0), Danera(0), Duna(0), Efidia(0), Ferobra(0), Fidera(0), Fortera(0), Guardia(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Honera(0), Iona(0), Irmada(0), Justera(0), Kenora(0), Kronera(0), Laudera(0), Luminera(0), Macabra(0), Magera(0), Menera(0), Morta(0), Mortera(0), Neptera(0), Nerana(0), Nika(0), Noctera(0), Olympa(0), Pacera(0), Premia(0), Quilia(0), Refugia(0), Relembra(0), Rowana(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Silvera(0), Solera(0), Tavara(0), Thera(0), Tortura(0), Unitera(0), Veludera(0), Vita(1), Xylana(0), Yanara(0), Zanera(0), Zeluna(0) Antica(15), Astera(4), Aurera(3), Belobra(9), Beneva(2), Candia(2), Celesta(1), Danera(1), Duna(5), Efidia(4), Ferobra(7), Fidera(1), Fortera(1), Guardia(8), Harmonia(5), Helera(1), Honbra(15), Honera(2), Iona(2), Irmada(3), Justera(2), Kenora(3), Kronera(1), Laudera(2), Luminera(3), Macabra(1), Magera(4), Menera(5), Morta(2), Mortera(1), Neptera(1), Nerana(2), Nika(2), Noctera(2), Olympa(1), Pacera(1), Premia(2), Quilia(1), Refugia(3), Relembra(10), Rowana(7), Secura(10), Serdebra(7), Shivera(1), Silvera(4), Solera(3), Tavara(6), Thera(1), Tortura(1), Unitera(3), Veludera(3), Vita(9), Xylana(1), Yanara(2), Zanera(1), Zeluna(3)
07.10.2017 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Aurora(0), Bellona(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Celesta(0), Danera(0), Duna(0), Efidia(0), Eldera(0), Ferobra(0), Fidera(0), Fortera(0), Garnera(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Hydera(0), Iona(0), Irmada(0), Julera(0), Justera(0), Kenora(0), Kronera(0), Laudera(0), Luminera(0), Macabra(0), Magera(0), Menera(0), Morta(0), Mortera(0), Nerana(0), Noctera(0), Olympa(0), Osera(0), Pacera(0), Premia(0), Pythera(0), Quilia(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Silvera(0), Solera(0), Tavara(0), Thera(0), Tortura(0), Umera(0), Unitera(0), Veludera(0), Vita(0), Xantera(0), Xylana(0), Zeluna(0) Amera(4), Antica(5), Astera(10), Aurora(2), Bellona(1), Belobra(18), Beneva(2), Calmera(5), Celesta(6), Danera(3), Duna(6), Efidia(4), Eldera(1), Ferobra(11), Fidera(4), Fortera(2), Garnera(3), Guardia(4), Harmonia(2), Honbra(18), Honera(6), Hydera(2), Iona(2), Irmada(1), Julera(1), Justera(2), Kenora(2), Kronera(2), Laudera(8), Luminera(8), Macabra(2), Magera(1), Menera(3), Morta(7), Mortera(1), Nerana(5), Noctera(2), Olympa(5), Osera(1), Pacera(5), Premia(1), Pythera(6), Quilia(1), Refugia(3), Relembra(10), Secura(4), Serdebra(7), Shivera(4), Silvera(1), Solera(3), Tavara(5), Thera(3), Tortura(2), Umera(3), Unitera(3), Veludera(4), Vita(9), Xantera(4), Xylana(1), Zeluna(5)
06.10.2017 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Bellona(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Danera(0), Duna(0), Efidia(0), Ferobra(0), Fortera(0), Garnera(0), Guardia(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Honera(0), Hydera(0), Inferna(0), Iona(0), Irmada(0), Julera(0), Justera(0), Kenora(0), Kronera(0), Laudera(0), Luminera(0), Macabra(0), Magera(0), Menera(0), Morta(0), Mortera(0), Nerana(0), Nika(0), Noctera(0), Olympa(0), Osera(0), Pacera(0), Premia(0), Pythera(0), Quilia(0), Refugia(0), Relembra(0), Rowana(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Silvera(0), Solera(0), Tavara(0), Thera(0), Tortura(0), Umera(0), Unitera(0), Veludera(0), Vita(0), Xantera(0), Yanara(0), Zanera(0), Zeluna(0) Amera(5), Antica(19), Astera(10), Bellona(6), Belobra(40), Beneva(4), Calmera(4), Candia(9), Celesta(5), Danera(2), Duna(4), Efidia(8), Ferobra(33), Fortera(4), Garnera(12), Guardia(5), Harmonia(7), Helera(1), Honbra(38), Honera(6), Hydera(2), Inferna(4), Iona(5), Irmada(5), Julera(3), Justera(5), Kenora(5), Kronera(1), Laudera(4), Luminera(10), Macabra(1), Magera(2), Menera(6), Morta(4), Mortera(5), Nerana(6), Nika(4), Noctera(4), Olympa(5), Osera(1), Pacera(6), Premia(3), Pythera(4), Quilia(2), Refugia(8), Relembra(23), Rowana(7), Secura(17), Serdebra(25), Shivera(3), Silvera(4), Solera(8), Tavara(7), Thera(5), Tortura(2), Umera(6), Unitera(4), Veludera(8), Vita(17), Xantera(2), Yanara(3), Zanera(5), Zeluna(5)
05.10.2017 Candia(0), Dolera(0), Eldera(0), Guardia(0), Nika(0), Pacera(0), Pythera(0), Quilia(0), Tortura(0), Unitera(0), Veludera(0) Candia(1), Dolera(1), Eldera(1), Guardia(1), Nika(1), Pacera(2), Pythera(1), Quilia(1), Tortura(1), Unitera(1), Veludera(1)
04.10.2017 Astera(0), Harmonia(0), Iona(0), Olympa(0), Yanara(0) Astera(1), Harmonia(1), Iona(1), Olympa(1), Yanara(1)
03.10.2017 Aurora(0), Candia(0), Fidera(0), Fortera(0), Guardia(0), Honbra(0), Kenora(0), Magera(0), Nerana(0), Olympa(0), Premia(0), Rowana(0), Secura(0), Tortura(0), Unitera(2), Zanera(0) Aurora(1), Candia(1), Fidera(1), Fortera(1), Guardia(1), Honbra(1), Kenora(1), Magera(1), Nerana(1), Olympa(1), Premia(2), Rowana(1), Secura(1), Tortura(1), Unitera(1), Zanera(1)
02.10.2017 Amera(0), Calmera(0), Fidera(0), Garnera(0), Guardia(0), Kenora(0), Laudera(0), Nerana(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0) Amera(1), Calmera(1), Fidera(1), Garnera(1), Guardia(1), Kenora(1), Laudera(1), Nerana(1), Refugia(1), Relembra(1), Secura(2)
01.10.2017 Antica(0), Belobra(0), Efidia(0), Fidera(0), Harmonia(0), Helera(0), Julera(0), Laudera(0), Refugia(0), Shivera(0), Silvera(0), Thera(0), Tortura(0) Antica(1), Belobra(1), Efidia(1), Fidera(1), Harmonia(1), Helera(1), Julera(1), Laudera(2), Refugia(1), Shivera(2), Silvera(1), Thera(1), Tortura(1)
30.09.2017 Aurora(0), Belobra(0), Candia(0), Duna(0), Harmonia(0), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(0), Magera(0), Menera(0), Rowana(0), Silvera(0), Zanera(0) Aurora(2), Belobra(1), Candia(1), Duna(1), Harmonia(1), Kenora(1), Laudera(1), Luminera(1), Magera(1), Menera(1), Rowana(1), Silvera(1), Zanera(1)
29.09.2017 Astera(0), Aurera(0), Calmera(0), Candia(0), Helera(0), Honera(0), Luminera(0), Pacera(0), Refugia(0), Relembra(0), Rowana(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Yanara(0) Astera(1), Aurera(2), Calmera(1), Candia(1), Helera(1), Honera(1), Luminera(1), Pacera(1), Refugia(1), Relembra(1), Rowana(1), Secura(1), Serdebra(1), Shivera(1), Yanara(1)
28.09.2017 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Ferobra(0), Fidera(0), Fortera(0), Guardia(0), Honbra(0), Honera(0), Iona(0), Julera(0), Luminera(0), Noctera(0), Olympa(0), Refugia(0), Relembra(0), Silvera(0), Umera(0), Veludera(0), Yanara(0), Zeluna(0) Antica(1), Astera(1), Belobra(3), Ferobra(1), Fidera(1), Fortera(2), Guardia(1), Honbra(3), Honera(1), Iona(1), Julera(1), Luminera(1), Noctera(1), Olympa(1), Refugia(1), Relembra(2), Silvera(2), Umera(1), Veludera(1), Yanara(1), Zeluna(1)
27.09.2017 Amera(0), Aurora(0), Beneva(0), Calmera(0), Celesta(0), Garnera(0), Honbra(0), Hydera(0), Justera(0), Kenora(0), Macabra(0), Olympa(0), Pacera(0), Relembra(0), Secura(0), Shivera(0), Solera(0), Zanera(0), Zeluna(0) Amera(1), Aurora(1), Beneva(1), Calmera(2), Celesta(1), Garnera(1), Honbra(2), Hydera(1), Justera(1), Kenora(1), Macabra(1), Olympa(1), Pacera(1), Relembra(1), Secura(1), Shivera(1), Solera(1), Zanera(1), Zeluna(2)
26.09.2017 Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Ferobra(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Julera(0), Justera(0), Laudera(0), Luminera(1), Magera(0), Menera(0), Mortera(0), Pythera(0), Rowana(0), Secura(0), Solera(0), Thera(0) Astera(1), Belobra(4), Calmera(1), Ferobra(2), Harmonia(2), Helera(1), Honbra(1), Julera(1), Justera(2), Laudera(1), Luminera(1), Magera(1), Menera(1), Mortera(1), Pythera(1), Rowana(1), Secura(1), Solera(1), Thera(1)
25.09.2017 Antica(0), Belobra(0), Candia(0), Eldera(0), Ferobra(0), Guardia(0), Inferna(0), Kronera(0), Luminera(0), Nerana(0), Noctera(0), Premia(0), Relembra(0), Rowana(0), Solera(0), Umera(0), Unitera(0), Zeluna(0) Antica(1), Belobra(3), Candia(1), Eldera(1), Ferobra(1), Guardia(2), Inferna(1), Kronera(1), Luminera(1), Nerana(2), Noctera(1), Premia(1), Relembra(1), Rowana(2), Solera(1), Umera(1), Unitera(2), Zeluna(2)
24.09.2017 Antica(0), Belobra(0), Candia(0), Celesta(0), Ferobra(0), Fidera(0), Garnera(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honera(0), Iona(0), Laudera(0), Luminera(0), Magera(0), Menera(0), Nerana(0), Pacera(0), Pythera(0), Rowana(0), Solera(0), Xantera(0), Yanara(0) Antica(1), Belobra(1), Candia(1), Celesta(1), Ferobra(1), Fidera(1), Garnera(1), Guardia(1), Harmonia(1), Honera(1), Iona(1), Laudera(1), Luminera(1), Magera(1), Menera(2), Nerana(2), Pacera(3), Pythera(1), Rowana(2), Solera(1), Xantera(1), Yanara(2)
23.09.2017 Amera(0), Antica(0), Aurera(0), Calva(0), Candia(0), Efidia(0), Eldera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Laudera(0), Menera(0), Nerana(0), Noctera(0), Pythera(0), Serdebra(0), Shivera(0), Xylana(0), Yanara(0) Amera(2), Antica(2), Aurera(1), Calva(1), Candia(1), Efidia(2), Eldera(1), Harmonia(1), Honbra(1), Honera(1), Laudera(1), Menera(1), Nerana(2), Noctera(1), Pythera(2), Serdebra(1), Shivera(1), Xylana(1), Yanara(1)
22.09.2017 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Celesta(0), Ferobra(0), Fortera(0), Guardia(0), Honera(0), Hydera(0), Laudera(0), Pacera(0), Pythera(0), Refugia(0), Rowana(0), Secura(0), Serdebra(4), Vita(0), Zanera(0) Antica(3), Astera(1), Belobra(3), Celesta(1), Ferobra(1), Fortera(1), Guardia(1), Honera(3), Hydera(1), Laudera(1), Pacera(1), Pythera(1), Refugia(1), Rowana(1), Secura(2), Serdebra(1), Vita(1), Zanera(1)
21.09.2017 Antica(0), Astera(0), Bellona(0), Belobra(0), Calmera(0), Celesta(0), Fortera(0), Guardia(1), Harmonia(0), Laudera(0), Luminera(0), Menera(0), Morta(0), Nerana(0), Olympa(0), Pacera(0), Refugia(0), Relembra(0), Rowana(0), Secura(0), Serdebra(0), Umera(0) Antica(1), Astera(1), Bellona(1), Belobra(1), Calmera(1), Celesta(2), Fortera(1), Guardia(1), Harmonia(1), Laudera(1), Luminera(1), Menera(1), Morta(1), Nerana(1), Olympa(1), Pacera(1), Refugia(2), Relembra(1), Rowana(1), Secura(1), Serdebra(1), Umera(1)
20.09.2017 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Duna(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Irmada(0), Julera(0), Luminera(0), Morta(0), Nerana(0), Pacera(0), Pythera(0), Refugia(0), Relembra(0), Serdebra(0), Tortura(0), Unitera(0), Vita(0) Antica(1), Astera(1), Belobra(2), Duna(1), Guardia(1), Harmonia(1), Honbra(2), Irmada(1), Julera(1), Luminera(1), Morta(1), Nerana(2), Pacera(1), Pythera(1), Refugia(1), Relembra(3), Serdebra(1), Tortura(1), Unitera(1), Vita(1)
19.09.2017 Amera(0), Aurora(0), Ferobra(0), Fidera(0), Fortera(0), Guardia(0), Morta(0), Neptera(0), Nerana(0), Refugia(0), Silvera(0), Umera(0), Xantera(0) Amera(1), Aurora(1), Ferobra(1), Fidera(2), Fortera(1), Guardia(1), Morta(1), Neptera(2), Nerana(1), Refugia(1), Silvera(1), Umera(1), Xantera(2)
18.09.2017 Antica(0), Aurera(0), Belobra(0), Calmera(0), Duna(0), Ferobra(0), Garnera(0), Honbra(0), Justera(0), Laudera(0), Luminera(0), Nerana(0), Pacera(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Tavara(0), Thera(0), Unitera(0) Antica(1), Aurera(1), Belobra(3), Calmera(1), Duna(1), Ferobra(1), Garnera(1), Honbra(3), Justera(1), Laudera(2), Luminera(1), Nerana(1), Pacera(2), Relembra(2), Secura(1), Serdebra(2), Tavara(2), Thera(2), Unitera(2)
17.09.2017 Antica(0), Aurera(0), Belobra(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Duna(0), Ferobra(0), Fortera(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honera(0), Kenora(0), Kronera(0), Laudera(0), Luminera(0), Olympa(0), Osera(0), Pacera(0), Premia(0), Quilia(0), Refugia(0), Secura(0), Serdebra(0), Silvera(0) Antica(1), Aurera(1), Belobra(2), Calmera(2), Candia(2), Celesta(1), Duna(1), Ferobra(1), Fortera(1), Guardia(1), Harmonia(1), Honera(1), Kenora(1), Kronera(2), Laudera(1), Luminera(1), Olympa(1), Osera(1), Pacera(1), Premia(1), Quilia(1), Refugia(1), Secura(1), Serdebra(3), Silvera(1)
Bosses Bosses Maps Maps LootSeller LootSeller DressUp DressUp Outfiter Outfiter Decorator Decorator Monster respawn Monster respawn LogAnalyzer LogAnalyzer Guilds-Online Guilds-Online Loterie Loterie Calc Calc
Promoted Fansite
    Witaj
    Nie jesteś zalogowany.

    Zarejestruj się
    Zapomniałeś hasła?
    Reklama