Statystyki Bossów
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2017 08:05:04
Opcje filtrowania:
Dane wygenerowane na datę: 22.10.2017
Damage Resonance
Data Liczba poległych graczy Liczba pokonanych bossów
22.10.2017 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Aurora(0), Belobra(0), Candia(0), Duna(0), Ferobra(0), Fortera(0), Garnera(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honera(0), Impera(0), Laudera(0), Luminera(0), Nerana(0), Peloria(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Shivera(0), Silvera(0), Tavara(0), Umera(0), Veludera(0) Amera(5), Antica(11), Astera(11), Aurora(6), Belobra(5), Candia(5), Duna(5), Ferobra(10), Fortera(5), Garnera(6), Guardia(6), Harmonia(10), Honera(20), Impera(5), Laudera(11), Luminera(10), Nerana(11), Peloria(11), Refugia(28), Relembra(11), Secura(5), Shivera(6), Silvera(11), Tavara(5), Umera(6), Veludera(11)
21.10.2017 Amera(0), Antica(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Duna(0), Ferobra(0), Fidera(0), Garnera(0), Harmonia(0), Honera(0), Impera(0), Magera(0), Menera(0), Pacera(0), Peloria(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Silvera(0), Solera(0), Thera(0), Tortura(0), Vita(0), Xantera(0) Amera(10), Antica(5), Belobra(15), Beneva(6), Calmera(5), Candia(29), Duna(5), Ferobra(24), Fidera(6), Garnera(15), Harmonia(7), Honera(10), Impera(5), Magera(5), Menera(5), Pacera(15), Peloria(5), Refugia(7), Relembra(5), Secura(5), Silvera(5), Solera(8), Thera(6), Tortura(17), Vita(5), Xantera(5)
20.10.2017 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Aurera(0), Belobra(0), Candia(0), Celesta(0), Ferobra(0), Fidera(0), Garnera(0), Guardia(0), Honbra(0), Honera(0), Julera(0), Laudera(0), Luminera(0), Noctera(0), Pacera(0), Premia(0), Quintera(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Thera(0), Veludera(0), Xantera(0) Amera(5), Antica(15), Astera(15), Aurera(5), Belobra(5), Candia(6), Celesta(9), Ferobra(5), Fidera(12), Garnera(5), Guardia(5), Honbra(5), Honera(17), Julera(5), Laudera(5), Luminera(5), Noctera(5), Pacera(16), Premia(5), Quintera(10), Relembra(3), Secura(25), Serdebra(5), Shivera(5), Thera(5), Veludera(5), Xantera(5)
19.10.2017 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Candia(0), Celesta(0), Duna(0), Ferobra(0), Garnera(0), Guardia(0), Honbra(0), Luminera(0), Nerana(0), Pacera(0), Refugia(0), Serdebra(0), Shivera(0), Xantera(0) Amera(16), Antica(6), Astera(19), Belobra(10), Candia(24), Celesta(3), Duna(5), Ferobra(33), Garnera(5), Guardia(5), Honbra(21), Luminera(21), Nerana(21), Pacera(26), Refugia(29), Serdebra(5), Shivera(4), Xantera(5)
18.10.2017 Amera(0), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Candia(0), Duna(0), Fidera(0), Fortera(0), Garnera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Iona(0), Justera(0), Luminera(0), Menera(0), Nerana(0), Noctera(0), Pacera(0), Refugia(0), Secura(0), Serdebra(0), Tavara(0), Umera(0), Veludera(0), Xantera(0), Zeluna(0) Amera(7), Astera(6), Belobra(5), Beneva(8), Candia(21), Duna(6), Fidera(10), Fortera(6), Garnera(11), Harmonia(10), Honbra(5), Iona(5), Justera(6), Luminera(5), Menera(10), Nerana(5), Noctera(11), Pacera(10), Refugia(20), Secura(5), Serdebra(5), Tavara(6), Umera(10), Veludera(5), Xantera(17), Zeluna(17)
17.10.2017 Amera(0), Antica(0), Belobra(0), Calmera(0), Ferobra(0), Fidera(0), Garnera(0), Honbra(0), Honera(0), Julera(0), Kenora(0), Luminera(0), Nerana(0), Pacera(0), Pythera(0), Refugia(0), Solera(0), Zeluna(0) Amera(5), Antica(15), Belobra(21), Calmera(5), Ferobra(5), Fidera(24), Garnera(5), Honbra(5), Honera(16), Julera(6), Kenora(6), Luminera(10), Nerana(10), Pacera(18), Pythera(5), Refugia(10), Solera(11), Zeluna(5)
16.10.2017 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Bellona(0), Belobra(0), Calmera(0), Candia(0), Duna(0), Ferobra(0), Fidera(0), Garnera(0), Honbra(0), Honera(0), Iona(0), Julera(0), Kronera(0), Morta(0), Nika(0), Noctera(0), Pacera(0), Pythera(0), Secura(0), Serdebra(0), Solera(0), Vita(0), Zeluna(0) Amera(10), Antica(15), Astera(17), Bellona(12), Belobra(5), Calmera(5), Candia(16), Duna(5), Ferobra(23), Fidera(26), Garnera(15), Honbra(9), Honera(22), Iona(15), Julera(5), Kronera(5), Morta(6), Nika(5), Noctera(5), Pacera(6), Pythera(6), Secura(31), Serdebra(5), Solera(6), Vita(5), Zeluna(5)
15.10.2017 Amera(0), Bellona(0), Belobra(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Garnera(0), Guardia(0), Hydera(0), Iona(0), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(0), Morta(0), Nerana(0), Noctera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Umera(0), Veludera(0), Yanara(0) Amera(5), Bellona(6), Belobra(17), Calmera(5), Candia(11), Celesta(10), Garnera(14), Guardia(10), Hydera(6), Iona(6), Kenora(5), Laudera(5), Luminera(12), Morta(11), Nerana(15), Noctera(11), Refugia(5), Relembra(5), Secura(16), Serdebra(5), Shivera(5), Umera(6), Veludera(5), Yanara(5)
14.10.2017 Amera(0), Antica(0), Belobra(0), Beneva(0), Celesta(0), Fidera(0), Guardia(0), Honbra(0), Iona(0), Kenora(0), Luminera(0), Magera(0), Nerana(0), Noctera(0), Premia(0), Relembra(0), Serdebra(0), Umera(0), Zeluna(0) Amera(4), Antica(5), Belobra(11), Beneva(5), Celesta(17), Fidera(5), Guardia(11), Honbra(11), Iona(5), Kenora(5), Luminera(5), Magera(11), Nerana(6), Noctera(10), Premia(6), Relembra(5), Serdebra(5), Umera(5), Zeluna(5)
13.10.2017 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Beneva(0), Calmera(0), Celesta(0), Fidera(0), Guardia(0), Honbra(0), Honera(0), Irmada(0), Magera(0), Menera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Vita(0), Xantera(0) Amera(10), Antica(10), Astera(5), Beneva(6), Calmera(11), Celesta(5), Fidera(17), Guardia(5), Honbra(12), Honera(27), Irmada(6), Magera(5), Menera(5), Refugia(16), Relembra(5), Secura(10), Vita(10), Xantera(7)
12.10.2017 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Candia(0), Duna(0), Ferobra(0), Fidera(0), Garnera(0), Guardia(0), Honbra(0), Honera(0), Iona(0), Julera(0), Justera(0), Kronera(0), Luminera(0), Nerana(0), Pacera(0), Refugia(0), Secura(0), Unitera(0), Vita(0), Xantera(0) Amera(5), Antica(41), Astera(16), Belobra(20), Calmera(5), Candia(33), Duna(10), Ferobra(10), Fidera(16), Garnera(10), Guardia(5), Honbra(6), Honera(11), Iona(6), Julera(5), Justera(5), Kronera(4), Luminera(17), Nerana(16), Pacera(32), Refugia(17), Secura(10), Unitera(5), Vita(10), Xantera(6)
11.10.2017 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Celesta(0), Danera(0), Ferobra(0), Fidera(0), Fortera(0), Garnera(0), Guardia(0), Honbra(0), Iona(0), Justera(0), Kronera(0), Luminera(0), Menera(0), Nerana(0), Pacera(0), Refugia(0), Relembra(0), Rowana(0), Secura(0), Serdebra(0), Umera(0), Yanara(0) Antica(5), Astera(5), Belobra(20), Beneva(5), Celesta(5), Danera(5), Ferobra(6), Fidera(5), Fortera(6), Garnera(10), Guardia(5), Honbra(6), Iona(13), Justera(10), Kronera(1), Luminera(10), Menera(5), Nerana(5), Pacera(11), Refugia(6), Relembra(10), Rowana(5), Secura(17), Serdebra(5), Umera(6), Yanara(5)
10.10.2017 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Ferobra(0), Fidera(0), Guardia(0), Honera(0), Hydera(0), Irmada(0), Laudera(0), Luminera(0), Magera(0), Menera(0), Morta(0), Nerana(0), Pacera(0), Premia(0), Pythera(0), Refugia(0), Serdebra(0), Solera(0), Thera(0), Veludera(0), Xantera(0), Yanara(0), Zeluna(0) Antica(10), Astera(6), Belobra(21), Calmera(12), Candia(17), Celesta(10), Ferobra(11), Fidera(5), Guardia(5), Honera(22), Hydera(5), Irmada(7), Laudera(4), Luminera(5), Magera(5), Menera(5), Morta(5), Nerana(10), Pacera(6), Premia(5), Pythera(5), Refugia(11), Serdebra(10), Solera(6), Thera(5), Veludera(5), Xantera(5), Yanara(5), Zeluna(6)
09.10.2017 Antica(0), Belobra(0), Calmera(0), Candia(0), Ferobra(0), Garnera(0), Honbra(0), Kronera(0), Laudera(0), Nerana(0), Premia(0), Pythera(0), Refugia(0), Rowana(0), Vita(0), Xantera(0), Yanara(0) Antica(20), Belobra(5), Calmera(6), Candia(8), Ferobra(5), Garnera(5), Honbra(11), Kronera(5), Laudera(4), Nerana(5), Premia(5), Pythera(6), Refugia(2), Rowana(15), Vita(10), Xantera(5), Yanara(5)
08.10.2017 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Celesta(0), Ferobra(0), Iona(0), Julera(0), Nerana(0), Noctera(0), Pacera(0), Relembra(0), Secura(0), Vita(0), Yanara(0) Antica(22), Astera(10), Belobra(5), Calmera(6), Celesta(5), Ferobra(5), Iona(6), Julera(5), Nerana(5), Noctera(7), Pacera(6), Relembra(5), Secura(15), Vita(10), Yanara(5)
07.10.2017 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Bellona(0), Candia(0), Duna(0), Fidera(0), Honbra(0), Honera(0), Julera(0), Pacera(0), Refugia(0), Secura(0), Unitera(0), Yanara(0), Zeluna(0) Amera(5), Antica(5), Astera(5), Bellona(7), Candia(11), Duna(5), Fidera(6), Honbra(5), Honera(5), Julera(5), Pacera(6), Refugia(6), Secura(5), Unitera(5), Yanara(5), Zeluna(5)
06.10.2017 Amera(0), Astera(0), Bellona(0), Belobra(0), Candia(0), Celesta(0), Fidera(0), Garnera(0), Honbra(0), Honera(0), Julera(0), Luminera(0), Premia(0), Refugia(0), Secura(0), Umera(0), Unitera(0), Zeluna(0) Amera(16), Astera(14), Bellona(11), Belobra(12), Candia(10), Celesta(11), Fidera(5), Garnera(16), Honbra(6), Honera(17), Julera(5), Luminera(10), Premia(11), Refugia(5), Secura(11), Umera(5), Unitera(5), Zeluna(5)
05.10.2017 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Fidera(0), Fortera(0), Garnera(0), Honera(0), Justera(0), Kenora(0), Luminera(0), Nika(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Umera(0), Xantera(0) Amera(21), Antica(22), Astera(5), Belobra(5), Calmera(5), Candia(11), Celesta(12), Fidera(5), Fortera(5), Garnera(12), Honera(5), Justera(11), Kenora(6), Luminera(20), Nika(5), Relembra(5), Secura(10), Serdebra(5), Umera(6), Xantera(6)
04.10.2017 Amera(0), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Fidera(0), Garnera(0), Guardia(0), Honera(0), Iona(0), Kronera(0), Laudera(0), Nerana(0), Osera(0), Premia(0), Pythera(0), Refugia(0), Secura(0), Serdebra(0), Vita(0) Amera(7), Astera(5), Belobra(5), Calmera(6), Candia(5), Celesta(6), Fidera(13), Garnera(5), Guardia(21), Honera(16), Iona(18), Kronera(6), Laudera(6), Nerana(15), Osera(5), Premia(11), Pythera(6), Refugia(5), Secura(16), Serdebra(5), Vita(6)
03.10.2017 Amera(0), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Efidia(0), Ferobra(0), Fidera(0), Honbra(0), Honera(0), Iona(0), Justera(0), Kenora(0), Luminera(0), Magera(0), Menera(0), Olympa(0), Quilia(0), Relembra(0), Secura(0), Silvera(0), Umera(0), Unitera(0), Veludera(0), Vita(0), Xantera(0) Amera(12), Astera(5), Belobra(5), Calmera(12), Candia(24), Celesta(5), Efidia(5), Ferobra(6), Fidera(14), Honbra(8), Honera(27), Iona(16), Justera(6), Kenora(6), Luminera(5), Magera(5), Menera(5), Olympa(5), Quilia(6), Relembra(6), Secura(5), Silvera(15), Umera(5), Unitera(5), Veludera(5), Vita(5), Xantera(6)
02.10.2017 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Beneva(0), Ferobra(0), Fidera(0), Garnera(0), Guardia(0), Honbra(0), Honera(0), Iona(0), Julera(0), Justera(0), Nerana(0), Olympa(0), Refugia(0), Relembra(0), Rowana(0), Serdebra(0), Solera(0), Umera(0), Xantera(0), Zeluna(0) Amera(11), Antica(17), Astera(16), Belobra(20), Beneva(6), Ferobra(10), Fidera(5), Garnera(11), Guardia(5), Honbra(12), Honera(17), Iona(6), Julera(5), Justera(5), Nerana(15), Olympa(11), Refugia(10), Relembra(5), Rowana(5), Serdebra(10), Solera(5), Umera(5), Xantera(11), Zeluna(5)
01.10.2017 Amera(0), Antica(0), Belobra(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Fidera(0), Garnera(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Iona(0), Kenora(0), Luminera(0), Nerana(0), Pacera(0), Premia(0), Refugia(0), Rowana(0), Secura(0), Veludera(0), Yanara(0), Zeluna(0) Amera(17), Antica(27), Belobra(10), Calmera(5), Candia(7), Celesta(11), Fidera(6), Garnera(11), Guardia(11), Harmonia(7), Honbra(6), Honera(5), Iona(6), Kenora(5), Luminera(6), Nerana(17), Pacera(9), Premia(11), Refugia(17), Rowana(6), Secura(31), Veludera(7), Yanara(7), Zeluna(5)
30.09.2017 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Garnera(0), Honbra(0), Honera(0), Justera(0), Kenora(0), Luminera(0), Menera(0), Nerana(0), Noctera(0), Pacera(0), Premia(0), Quilia(0), Refugia(0), Rowana(0), Solera(0), Tavara(0), Xantera(0) Antica(5), Astera(6), Belobra(16), Calmera(10), Candia(15), Celesta(27), Garnera(5), Honbra(6), Honera(18), Justera(6), Kenora(6), Luminera(10), Menera(14), Nerana(10), Noctera(12), Pacera(1), Premia(5), Quilia(5), Refugia(5), Rowana(12), Solera(5), Tavara(5), Xantera(11)
29.09.2017 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Bellona(0), Belobra(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Duna(0), Fidera(0), Garnera(0), Honbra(0), Honera(0), Luminera(0), Nerana(0), Noctera(0), Secura(0), Shivera(0), Umera(0), Unitera(0), Vita(0), Xantera(0), Yanara(0), Zeluna(0) Amera(5), Antica(18), Astera(17), Bellona(5), Belobra(15), Calmera(6), Candia(5), Celesta(5), Duna(5), Fidera(29), Garnera(5), Honbra(5), Honera(30), Luminera(16), Nerana(15), Noctera(6), Secura(5), Shivera(5), Umera(5), Unitera(5), Vita(7), Xantera(15), Yanara(5), Zeluna(5)
28.09.2017 Antica(0), Bellona(0), Belobra(0), Candia(0), Honbra(0), Honera(0), Luminera(0), Menera(0), Noctera(0), Pacera(0), Quilia(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Solera(0), Umera(0) Antica(26), Bellona(6), Belobra(12), Candia(21), Honbra(5), Honera(31), Luminera(15), Menera(6), Noctera(5), Pacera(13), Quilia(5), Refugia(5), Relembra(6), Secura(11), Solera(5), Umera(10)
27.09.2017 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Candia(0), Celesta(0), Ferobra(0), Garnera(0), Guardia(0), Honbra(0), Laudera(0), Luminera(0), Magera(0), Nerana(0), Nika(0), Pythera(0), Quilia(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Shivera(0), Umera(0), Vita(0), Xantera(0), Yanara(0), Zeluna(0) Antica(18), Astera(10), Belobra(32), Candia(6), Celesta(7), Ferobra(5), Garnera(5), Guardia(11), Honbra(11), Laudera(5), Luminera(5), Magera(7), Nerana(15), Nika(6), Pythera(5), Quilia(5), Refugia(16), Relembra(5), Secura(25), Shivera(10), Umera(5), Vita(5), Xantera(6), Yanara(10), Zeluna(5)
26.09.2017 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Celesta(0), Ferobra(0), Fidera(0), Guardia(0), Honbra(0), Honera(0), Laudera(0), Luminera(0), Neptera(0), Nerana(0), Olympa(0), Pacera(0), Secura(0), Yanara(0), Zeluna(0) Antica(5), Astera(10), Belobra(6), Calmera(10), Celesta(12), Ferobra(5), Fidera(6), Guardia(23), Honbra(10), Honera(20), Laudera(6), Luminera(5), Neptera(5), Nerana(18), Olympa(5), Pacera(5), Secura(31), Yanara(10), Zeluna(5)
25.09.2017 Antica(0), Belobra(0), Candia(0), Duna(0), Ferobra(0), Fortera(0), Garnera(0), Guardia(0), Honbra(0), Honera(0), Iona(1), Julera(0), Luminera(0), Nerana(0), Pacera(0), Pythera(0), Refugia(0), Relembra(0), Rowana(0), Serdebra(0), Shivera(0), Tavara(0), Veludera(0), Zeluna(0) Antica(10), Belobra(10), Candia(5), Duna(5), Ferobra(10), Fortera(5), Garnera(5), Guardia(11), Honbra(5), Honera(8), Iona(6), Julera(5), Luminera(10), Nerana(6), Pacera(5), Pythera(18), Refugia(5), Relembra(6), Rowana(11), Serdebra(5), Shivera(5), Tavara(6), Veludera(12), Zeluna(5)
24.09.2017 Antica(0), Astera(0), Bellona(0), Belobra(0), Calmera(0), Efidia(0), Fortera(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Julera(0), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(0), Neptera(0), Nerana(0), Refugia(0), Secura(0), Serdebra(0), Vita(0), Yanara(0) Antica(10), Astera(12), Bellona(5), Belobra(16), Calmera(5), Efidia(5), Fortera(5), Guardia(6), Harmonia(5), Honbra(7), Honera(25), Julera(15), Kenora(11), Laudera(10), Luminera(13), Neptera(9), Nerana(22), Refugia(5), Secura(15), Serdebra(6), Vita(6), Yanara(10)
23.09.2017 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Celesta(0), Ferobra(0), Fidera(0), Garnera(0), Guardia(0), Honbra(0), Hydera(0), Kenora(0), Menera(0), Neptera(0), Nerana(0), Pacera(0), Refugia(0), Relembra(0), Rowana(0), Tavara(0), Thera(0), Umera(0), Veludera(0), Vita(0), Xantera(0), Zeluna(0) Amera(11), Antica(5), Astera(6), Belobra(10), Celesta(7), Ferobra(5), Fidera(7), Garnera(6), Guardia(6), Honbra(6), Hydera(5), Kenora(16), Menera(11), Neptera(6), Nerana(6), Pacera(7), Refugia(15), Relembra(7), Rowana(6), Tavara(6), Thera(5), Umera(5), Veludera(5), Vita(6), Xantera(5), Zeluna(5)
Bosses Bosses Maps Maps LootSeller LootSeller DressUp DressUp Outfiter Outfiter Decorator Decorator Monster respawn Monster respawn LogAnalyzer LogAnalyzer Guilds-Online Guilds-Online Loterie Loterie Calc Calc
Promoted Fansite
  Witaj
  Nie jesteś zalogowany.

  Zarejestruj się
  Zapomniałeś hasła?
  Reklama
  Maxigashi
  Shaburak Nemesis | Przechodzę Tibię