Statystyki Bossów
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2018 08:05:02
Opcje filtrowania:
Dane wygenerowane na datę: 20.09.2018
Bibby Bloodbath
Data Liczba poległych graczy Liczba pokonanych bossów
20.09.2018 Antica(0), Astera(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Estela(0), Ferobra(0), Firmera(0), Gentebra(0), Harmonia(0), Honbra(0), Kalibra(0), Kenora(0), Luminera(0), Macabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(1), Olera(0), Ombra(0), Peloria(0), Quintera(0), Refugia(0), Serdebra(0), Talera(0), Vunira(0), Zunera(0) Antica(24), Astera(17), Calmera(7), Celesta(19), Damora(6), Descubra(5), Estela(3), Ferobra(4), Firmera(5), Gentebra(14), Harmonia(4), Honbra(4), Kalibra(7), Kenora(8), Luminera(12), Macabra(1), Menera(7), Monza(4), Nefera(6), Noctera(6), Olera(2), Ombra(1), Peloria(14), Quintera(15), Refugia(13), Serdebra(7), Talera(13), Vunira(8), Zunera(2)
19.09.2018 Calmera(0), Celesta(0), Descubra(0), Estela(0), Faluna(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(1), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lutabra(0), Macabra(0), Monza(0), Nefera(1), Olera(0), Ombra(1), Peloria(0), Quintera(0), Serdebra(0), Vita(0), Zuna(0), Zunera(0) Calmera(13), Celesta(11), Descubra(7), Estela(9), Faluna(5), Ferobra(6), Garnera(3), Gentebra(3), Harmonia(13), Helera(1), Honbra(9), Kalibra(11), Kenora(5), Lutabra(4), Macabra(1), Monza(20), Nefera(12), Olera(5), Ombra(4), Peloria(1), Quintera(17), Serdebra(12), Vita(3), Zuna(3), Zunera(1)
18.09.2018 Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Carnera(0), Descubra(0), Duna(0), Faluna(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Harmonia(0), Jonera(0), Kalibra(0), Lutabra(0), Monza(0), Noctera(0), Ombra(0), Peloria(0), Premia(0), Pyra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Solidera(0), Talera(0), Tortura(0), Vita(0), Vunira(0), Zuna(0), Zunera(0) Belobra(3), Bona(4), Calmera(5), Carnera(4), Descubra(5), Duna(2), Faluna(4), Ferobra(22), Garnera(16), Gentebra(13), Harmonia(11), Jonera(5), Kalibra(7), Lutabra(2), Monza(22), Noctera(2), Ombra(1), Peloria(10), Premia(1), Pyra(4), Quintera(14), Refugia(2), Relembra(4), Solidera(9), Talera(10), Tortura(1), Vita(5), Vunira(4), Zuna(1), Zunera(3)
17.09.2018 Astera(1), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Descubra(1), Duna(0), Ferobra(0), Firmera(0), Garnera(0), Harmonia(0), Lutabra(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Olera(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Vunira(0), Wintera(0), Zunera(0) Astera(4), Belobra(8), Bona(24), Calmera(31), Descubra(16), Duna(3), Ferobra(5), Firmera(1), Garnera(8), Harmonia(21), Lutabra(7), Monza(22), Nefera(4), Noctera(9), Olera(2), Quintera(15), Refugia(15), Relembra(10), Serdebra(5), Solidera(17), Talera(30), Vunira(25), Wintera(6), Zunera(6)
16.09.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Calmera(1), Carnera(0), Celesta(0), Descubra(0), Firmera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Jonera(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Nossobra(0), Olera(0), Pacera(0), Quelibra(0), Refugia(0), Secura(1), Talera(0), Tortura(0), Wintera(0), Zunera(0) Antica(5), Astera(14), Belobra(1), Calmera(20), Carnera(1), Celesta(4), Descubra(16), Firmera(3), Harmonia(35), Honbra(7), Jonera(2), Lobera(11), Luminera(4), Lutabra(1), Monza(34), Nefera(25), Noctera(5), Nossobra(3), Olera(6), Pacera(4), Quelibra(1), Refugia(22), Secura(2), Talera(20), Tortura(3), Wintera(21), Zunera(3)
15.09.2018 Antica(1), Belobra(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Harmonia(0), Honbra(0), Jonera(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Nossobra(0), Ombra(0), Pacera(0), Quelibra(0), Secura(0), Serdebra(0), Talera(0), Vita(0), Vunira(0) Antica(36), Belobra(18), Calmera(22), Celesta(18), Damora(9), Descubra(12), Garnera(2), Gentebra(12), Harmonia(18), Honbra(10), Jonera(2), Lobera(16), Luminera(15), Lutabra(10), Menera(2), Nossobra(18), Ombra(6), Pacera(20), Quelibra(21), Secura(25), Serdebra(12), Talera(26), Vita(7), Vunira(3)
14.09.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Carnera(0), Celesta(0), Duna(0), Epoca(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Helera(0), Honbra(0), Impera(0), Lutabra(0), Menera(0), Nossobra(0), Ombra(0), Pacera(0), Premia(0), Secura(0), Serdebra(0), Tortura(0), Vunira(0) Antica(2), Astera(8), Belobra(13), Carnera(5), Celesta(1), Duna(2), Epoca(1), Garnera(11), Gentebra(14), Gladera(6), Helera(2), Honbra(9), Impera(7), Lutabra(11), Menera(8), Nossobra(8), Ombra(12), Pacera(6), Premia(1), Secura(20), Serdebra(9), Tortura(2), Vunira(26)
13.09.2018 Antica(0), Astera(0), Celesta(0), Descubra(0), Epoca(0), Faluna(0), Firmera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Impera(0), Kenora(0), Luminera(0), Lutabra(0), Noctera(0), Nossobra(0), Olera(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Pyra(0), Quelibra(0), Refugia(0), Talera(0), Tortura(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(20), Astera(20), Celesta(12), Descubra(4), Epoca(5), Faluna(4), Firmera(3), Garnera(5), Gentebra(10), Gladera(19), Harmonia(5), Helera(1), Honbra(14), Impera(14), Kenora(6), Luminera(4), Lutabra(9), Noctera(5), Nossobra(7), Olera(4), Ombra(3), Pacera(13), Peloria(2), Premia(3), Pyra(1), Quelibra(7), Refugia(9), Talera(5), Tortura(2), Vita(8), Vunira(23), Wintera(7)
12.09.2018 Antica(0), Astera(0), Calmera(0), Celesta(0), Descubra(0), Ferobra(0), Firmera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(1), Nossobra(0), Olera(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Pyra(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Talera(0), Tortura(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(5), Astera(8), Calmera(5), Celesta(9), Descubra(2), Ferobra(7), Firmera(11), Gentebra(19), Gladera(24), Harmonia(16), Helera(2), Honbra(1), Impera(4), Inabra(4), Jonera(2), Kenora(6), Lobera(9), Luminera(8), Lutabra(6), Menera(2), Monza(15), Nefera(8), Noctera(5), Nossobra(4), Olera(5), Ombra(2), Pacera(6), Peloria(14), Premia(1), Pyra(16), Quelibra(1), Quintera(3), Refugia(9), Talera(21), Tortura(1), Vita(1), Vunira(12), Wintera(26)
11.09.2018 Antica(0), Astera(0), Bona(0), Calmera(1), Carnera(0), Damora(0), Epoca(0), Ferobra(0), Firmera(0), Garnera(0), Gladera(0), Helera(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Lobera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Nossobra(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Secura(0), Serdebra(0), Talera(0), Tortura(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0) Antica(28), Astera(6), Bona(1), Calmera(18), Carnera(5), Damora(1), Epoca(4), Ferobra(13), Firmera(6), Garnera(9), Gladera(37), Helera(4), Honbra(17), Impera(12), Inabra(12), Jonera(2), Kalibra(4), Lobera(44), Lutabra(11), Menera(8), Monza(3), Nefera(14), Nossobra(16), Pacera(26), Peloria(12), Premia(2), Quelibra(8), Quintera(14), Secura(1), Serdebra(3), Talera(27), Tortura(3), Vita(3), Vunira(2), Wintera(15)
10.09.2018 Astera(0), Bona(0), Calmera(0), Carnera(0), Damora(0), Ferobra(1), Firmera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Helera(0), Honbra(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Nossobra(0), Pacera(0), Pyra(0), Quelibra(0), Secura(0), Serdebra(0), Tortura(0), Vunira(0), Wintera(0) Astera(24), Bona(21), Calmera(19), Carnera(4), Damora(11), Ferobra(16), Firmera(1), Gentebra(2), Gladera(14), Helera(1), Honbra(1), Kalibra(8), Kenora(1), Lobera(23), Luminera(9), Lutabra(7), Menera(6), Monza(20), Nefera(6), Nossobra(1), Pacera(23), Pyra(5), Quelibra(15), Secura(18), Serdebra(8), Tortura(1), Vunira(17), Wintera(29)
09.09.2018 Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Celesta(0), Damora(0), Duna(0), Faluna(0), Firmera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(1), Impera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(1), Lutabra(0), Nefera(0), Nossobra(0), Olera(0), Pacera(1), Peloria(0), Pyra(0), Quelibra(0), Secura(1), Talera(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0), Zuna(0), Zunera(0) Astera(4), Belobra(5), Bona(21), Celesta(12), Damora(13), Duna(2), Faluna(1), Firmera(5), Gentebra(17), Gladera(7), Harmonia(1), Honbra(10), Impera(2), Kalibra(2), Kenora(4), Lobera(13), Luminera(22), Lutabra(14), Nefera(21), Nossobra(5), Olera(6), Pacera(17), Peloria(2), Pyra(19), Quelibra(1), Secura(26), Talera(7), Vita(1), Vunira(18), Wintera(19), Zuna(1), Zunera(1)
08.09.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Carnera(0), Damora(0), Descubra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Jonera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Nefera(0), Nossobra(0), Olera(0), Pacera(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Secura(0), Talera(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0), Zunera(0) Antica(2), Astera(16), Belobra(5), Calmera(4), Carnera(3), Damora(14), Descubra(2), Gladera(22), Harmonia(18), Honbra(11), Impera(15), Jonera(1), Kalibra(4), Kenora(1), Lobera(28), Luminera(14), Lutabra(6), Nefera(23), Nossobra(3), Olera(3), Pacera(19), Peloria(21), Premia(2), Quelibra(2), Quintera(2), Refugia(1), Secura(25), Talera(20), Vita(3), Vunira(4), Wintera(3), Zunera(1)
07.09.2018 Antica(0), Astera(0), Bona(0), Calmera(0), Carnera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Firmera(0), Gladera(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(1), Jonera(0), Kalibra(1), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Monza(0), Nefera(0), Nossobra(0), Olera(0), Peloria(0), Pyra(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Secura(0), Serdebra(0), Talera(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(1), Zuna(1) Antica(20), Astera(25), Bona(4), Calmera(17), Carnera(2), Celesta(3), Damora(1), Descubra(4), Firmera(4), Gladera(29), Honbra(15), Impera(13), Inabra(5), Jonera(2), Kalibra(7), Kenora(7), Lobera(25), Luminera(20), Monza(2), Nefera(23), Nossobra(14), Olera(3), Peloria(19), Pyra(1), Quelibra(7), Quintera(11), Refugia(13), Secura(21), Serdebra(3), Talera(13), Vita(2), Vunira(18), Wintera(22), Zuna(2)
06.09.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Celesta(0), Damora(0), Epoca(0), Estela(0), Firmera(0), Gladera(0), Helera(0), Impera(0), Inabra(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Macabra(0), Menera(0), Monza(1), Nefera(0), Nossobra(0), Olera(0), Ombra(0), Peloria(0), Premia(0), Pyra(0), Quelibra(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Vita(0), Wintera(0), Zuna(0) Antica(18), Astera(20), Belobra(5), Bona(24), Celesta(10), Damora(16), Epoca(1), Estela(3), Firmera(4), Gladera(9), Helera(1), Impera(4), Inabra(13), Kenora(5), Lobera(13), Luminera(8), Macabra(1), Menera(1), Monza(15), Nefera(15), Nossobra(7), Olera(2), Ombra(8), Peloria(12), Premia(2), Pyra(22), Quelibra(1), Refugia(12), Relembra(4), Secura(3), Serdebra(10), Solidera(6), Talera(16), Vita(5), Wintera(25), Zuna(3)
05.09.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Damora(0), Descubra(0), Epoca(0), Estela(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Nossobra(0), Ombra(0), Premia(0), Pyra(0), Quelibra(0), Relembra(0), Secura(0), Solidera(0), Wintera(0), Zuna(0) Antica(31), Astera(15), Belobra(7), Bona(23), Damora(7), Descubra(2), Epoca(3), Estela(9), Impera(11), Inabra(11), Jonera(5), Kalibra(3), Kenora(1), Lobera(19), Luminera(10), Lutabra(1), Menera(14), Monza(20), Nefera(1), Nossobra(8), Ombra(5), Premia(1), Pyra(7), Quelibra(8), Relembra(6), Secura(34), Solidera(18), Wintera(7), Zuna(1)
04.09.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Descubra(0), Estela(0), Firmera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Kenora(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Nefera(1), Noctera(0), Nossobra(0), Pacera(0), Premia(0), Quelibra(0), Solidera(0), Vita(0), Wintera(0) Antica(41), Astera(7), Belobra(11), Bona(29), Calmera(8), Celesta(1), Descubra(6), Estela(5), Firmera(3), Harmonia(1), Honbra(4), Impera(13), Inabra(20), Kalibra(14), Kenora(8), Luminera(16), Lutabra(10), Menera(8), Nefera(19), Noctera(4), Nossobra(6), Pacera(7), Premia(3), Quelibra(9), Solidera(28), Vita(1), Wintera(12)
03.09.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Celesta(0), Estela(0), Faluna(0), Firmera(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Noctera(0), Nossobra(0), Pacera(0), Premia(0), Pyra(0), Solidera(1), Talera(0), Vita(0), Vunira(0) Antica(34), Astera(22), Belobra(3), Bona(7), Calmera(27), Celesta(19), Estela(17), Faluna(4), Firmera(7), Harmonia(20), Helera(3), Honbra(19), Impera(12), Inabra(11), Jonera(3), Kalibra(7), Noctera(3), Nossobra(14), Pacera(11), Premia(3), Pyra(7), Solidera(19), Talera(13), Vita(9), Vunira(3)
02.09.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Carnera(0), Estela(0), Firmera(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Inabra(0), Jonera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Monza(0), Peloria(0), Quelibra(0), Refugia(0), Relembra(0), Solidera(0), Talera(1), Vita(0), Vunira(1), Wintera(0) Antica(56), Astera(21), Belobra(23), Bona(24), Calmera(18), Carnera(10), Estela(20), Firmera(6), Gladera(12), Harmonia(3), Honbra(32), Inabra(8), Jonera(4), Luminera(7), Lutabra(4), Monza(3), Peloria(5), Quelibra(4), Refugia(2), Relembra(8), Solidera(10), Talera(27), Vita(2), Vunira(35), Wintera(10)
01.09.2018 Astera(0), Belobra(0), Bona(0), Calmera(0), Damora(0), Descubra(0), Faluna(0), Ferobra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(1), Jonera(0), Kalibra(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Monza(0), Nefera(0), Olera(0), Ombra(0), Peloria(0), Premia(0), Quelibra(0), Refugia(0), Relembra(0), Serdebra(0), Solidera(0), Tortura(0), Vita(0), Vunira(0), Wintera(0), Zuna(0) Astera(6), Belobra(4), Bona(30), Calmera(4), Damora(1), Descubra(6), Faluna(6), Ferobra(9), Gladera(26), Harmonia(30), Honbra(21), Jonera(2), Kalibra(2), Lobera(12), Luminera(26), Lutabra(13), Monza(21), Nefera(12), Olera(6), Ombra(2), Peloria(31), Premia(5), Quelibra(5), Refugia(13), Relembra(4), Serdebra(2), Solidera(39), Tortura(1), Vita(6), Vunira(29), Wintera(30), Zuna(1)
31.08.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Celesta(0), Damora(0), Descubra(0), Ferobra(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Inabra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(1), Lutabra(0), Macabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(2), Noctera(0), Peloria(0), Premia(0), Pyra(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(1), Solidera(0), Talera(0), Tortura(0), Wintera(0), Zunera(0) Antica(11), Astera(15), Belobra(8), Calmera(6), Celesta(3), Damora(4), Descubra(12), Ferobra(20), Garnera(4), Gentebra(5), Gladera(7), Harmonia(1), Helera(1), Honbra(14), Inabra(6), Jonera(2), Kalibra(2), Kenora(7), Lobera(24), Luminera(7), Lutabra(3), Macabra(1), Menera(6), Monza(19), Nefera(16), Noctera(1), Peloria(24), Premia(3), Pyra(6), Refugia(16), Relembra(3), Secura(2), Serdebra(15), Solidera(14), Talera(8), Tortura(1), Wintera(5), Zunera(3)
30.08.2018 Antica(0), Belobra(0), Celesta(0), Estela(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Helera(0), Inabra(0), Kalibra(0), Lobera(0), Macabra(0), Menera(0), Nefera(0), Noctera(0), Nossobra(0), Pacera(0), Premia(0), Pyra(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Talera(0), Vita(0), Wintera(0), Zuna(0) Antica(29), Belobra(1), Celesta(9), Estela(1), Garnera(3), Gentebra(20), Gladera(16), Harmonia(15), Helera(1), Inabra(10), Kalibra(6), Lobera(14), Macabra(2), Menera(10), Nefera(18), Noctera(1), Nossobra(11), Pacera(3), Premia(5), Pyra(4), Refugia(17), Relembra(5), Secura(14), Serdebra(5), Talera(14), Vita(2), Wintera(12), Zuna(4)
29.08.2018 Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Descubra(0), Estela(0), Faluna(0), Firmera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Honbra(0), Impera(0), Jonera(0), Kalibra(0), Lobera(0), Lutabra(0), Macabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Nossobra(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Pyra(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Vita(0), Zuna(0), Zunera(0) Astera(6), Belobra(18), Calmera(4), Descubra(3), Estela(14), Faluna(4), Firmera(1), Gentebra(17), Gladera(24), Honbra(8), Impera(8), Jonera(3), Kalibra(11), Lobera(24), Lutabra(4), Macabra(3), Menera(6), Monza(4), Nefera(17), Nossobra(18), Ombra(4), Pacera(14), Peloria(6), Pyra(1), Refugia(11), Relembra(4), Secura(5), Serdebra(4), Vita(5), Zuna(2), Zunera(1)
28.08.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Carnera(0), Celesta(0), Descubra(0), Estela(0), Faluna(0), Firmera(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Jonera(0), Lutabra(0), Macabra(0), Menera(0), Monza(0), Nossobra(0), Ombra(0), Peloria(0), Pyra(0), Quelibra(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Tortura(0), Vita(0), Zunera(0) Antica(1), Astera(13), Belobra(23), Calmera(15), Carnera(5), Celesta(14), Descubra(20), Estela(3), Faluna(9), Firmera(7), Gladera(18), Harmonia(18), Honbra(15), Impera(7), Jonera(3), Lutabra(12), Macabra(2), Menera(21), Monza(20), Nossobra(9), Ombra(9), Peloria(10), Pyra(15), Quelibra(2), Refugia(2), Relembra(6), Secura(21), Serdebra(9), Tortura(1), Vita(1), Zunera(4)
27.08.2018 Antica(0), Belobra(1), Bona(0), Calmera(0), Carnera(0), Damora(0), Descubra(0), Estela(0), Ferobra(0), Firmera(0), Garnera(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Nossobra(0), Pyra(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Serdebra(0), Talera(0), Vita(0), Zuna(0), Zunera(0) Antica(22), Belobra(21), Bona(1), Calmera(13), Carnera(6), Damora(2), Descubra(9), Estela(17), Ferobra(7), Firmera(10), Garnera(4), Harmonia(3), Helera(4), Honbra(14), Kenora(1), Lobera(7), Luminera(7), Lutabra(13), Menera(14), Monza(23), Nefera(4), Noctera(1), Nossobra(3), Pyra(3), Quelibra(6), Quintera(4), Refugia(15), Serdebra(12), Talera(12), Vita(3), Zuna(1), Zunera(3)
26.08.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(1), Bona(0), Calmera(0), Carnera(0), Damora(0), Duna(0), Ferobra(0), Firmera(0), Garnera(0), Gladera(0), Harmonia(1), Helera(0), Impera(0), Kenora(0), Lobera(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Nossobra(0), Pyra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Talera(0), Vita(0), Zuna(0) Antica(9), Astera(5), Belobra(12), Bona(22), Calmera(3), Carnera(1), Damora(10), Duna(2), Ferobra(12), Firmera(1), Garnera(9), Gladera(10), Harmonia(12), Helera(1), Impera(7), Kenora(11), Lobera(16), Luminera(10), Lutabra(5), Menera(13), Monza(4), Nefera(30), Noctera(4), Nossobra(13), Pyra(9), Quintera(15), Refugia(12), Relembra(1), Secura(4), Serdebra(3), Talera(22), Vita(2), Zuna(5)
25.08.2018 Antica(0), Astera(0), Calmera(0), Carnera(0), Celesta(0), Descubra(0), Ferobra(0), Firmera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Impera(0), Inabra(0), Jonera(0), Kenora(0), Lobera(0), Lutabra(1), Menera(0), Monza(0), Nefera(0), Noctera(0), Nossobra(0), Pacera(1), Quintera(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Vita(0), Vunira(0) Antica(43), Astera(12), Calmera(11), Carnera(2), Celesta(4), Descubra(9), Ferobra(9), Firmera(7), Garnera(6), Gentebra(3), Gladera(15), Harmonia(5), Honbra(3), Impera(12), Inabra(4), Jonera(2), Kenora(2), Lobera(11), Lutabra(5), Menera(7), Monza(14), Nefera(29), Noctera(1), Nossobra(11), Pacera(7), Quintera(10), Relembra(6), Secura(25), Serdebra(5), Solidera(9), Vita(2), Vunira(6)
24.08.2018 Belobra(0), Calmera(0), Celesta(0), Epoca(0), Ferobra(0), Firmera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Harmonia(0), Honbra(0), Inabra(1), Jonera(0), Kenora(0), Lobera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Noctera(0), Pacera(0), Peloria(0), Quintera(0), Relembra(0), Solidera(1), Talera(0), Tortura(0), Vita(0), Vunira(0) Belobra(5), Calmera(5), Celesta(6), Epoca(3), Ferobra(30), Firmera(2), Garnera(5), Gentebra(13), Gladera(8), Harmonia(10), Honbra(10), Inabra(12), Jonera(2), Kenora(4), Lobera(22), Lutabra(1), Menera(9), Monza(6), Noctera(3), Pacera(8), Peloria(2), Quintera(13), Relembra(2), Solidera(23), Talera(10), Tortura(1), Vita(3), Vunira(17)
23.08.2018 Astera(0), Belobra(0), Calmera(0), Celesta(0), Epoca(0), Ferobra(0), Firmera(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Honbra(0), Jonera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(0), Noctera(0), Pacera(0), Peloria(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(0), Wintera(0), Zunera(0) Astera(5), Belobra(10), Calmera(19), Celesta(20), Epoca(6), Ferobra(16), Firmera(1), Garnera(6), Gentebra(7), Gladera(22), Honbra(13), Jonera(3), Kalibra(4), Kenora(2), Lutabra(5), Menera(9), Monza(23), Noctera(2), Pacera(3), Peloria(18), Quelibra(6), Quintera(7), Refugia(1), Relembra(1), Serdebra(1), Solidera(17), Talera(40), Wintera(2), Zunera(3)
22.08.2018 Antica(0), Astera(0), Belobra(0), Celesta(0), Faluna(0), Garnera(0), Gentebra(0), Gladera(0), Honbra(0), Impera(0), Jonera(0), Kalibra(0), Kenora(0), Luminera(0), Lutabra(0), Menera(0), Monza(1), Nefera(0), Noctera(0), Nossobra(0), Ombra(0), Pacera(0), Peloria(0), Pyra(0), Quelibra(0), Quintera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Solidera(0), Talera(1), Wintera(0) Antica(1), Astera(11), Belobra(4), Celesta(9), Faluna(7), Garnera(5), Gentebra(1), Gladera(13), Honbra(8), Impera(5), Jonera(2), Kalibra(10), Kenora(3), Luminera(8), Lutabra(2), Menera(7), Monza(20), Nefera(5), Noctera(1), Nossobra(2), Ombra(4), Pacera(15), Peloria(11), Pyra(1), Quelibra(11), Quintera(6), Refugia(11), Relembra(4), Secura(2), Serdebra(5), Solidera(22), Talera(35), Wintera(20)
Bosses Bosses Maps Maps LootSeller LootSeller DressUp DressUp Outfiter Outfiter Decorator Decorator Monster respawn Monster respawn LogAnalyzer LogAnalyzer Guilds-Online Guilds-Online Loterie Loterie Calc Calc
Promoted Fansite
  Witaj
  Nie jesteś zalogowany.

  Zarejestruj się
  Zapomniałeś hasła?
  Reklama
  Maxigashi
  TIBIJSKA KAWA
  SHOUTBOX