Statystyki Bossów
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2017 08:05:04
Opcje filtrowania:
Dane wygenerowane na datę: 22.10.2017
Annihilon
Data Liczba poległych graczy Liczba pokonanych bossów
22.10.2017 Calmera(0), Celesta(0), Duna(0), Estela(0), Fortera(0), Garnera(0), Guardia(0), Harmonia(0), Helera(0), Honbra(0), Kenora(0), Luminera(0), Morta(0), Nerana(0), Olympa(0), Pacera(0), Premia(0), Refugia(1), Secura(0), Serdebra(0), Solera(2), Tortura(0), Unitera(0), Vunira(0), Zanera(0) Calmera(10), Celesta(5), Duna(1), Estela(6), Fortera(1), Garnera(1), Guardia(1), Harmonia(1), Helera(1), Honbra(1), Kenora(3), Luminera(2), Morta(2), Nerana(1), Olympa(6), Pacera(2), Premia(5), Refugia(4), Secura(1), Serdebra(1), Solera(4), Tortura(2), Unitera(2), Vunira(1), Zanera(1)
21.10.2017 Amera(1), Antica(0), Celesta(0), Chrona(0), Estela(0), Garnera(0), Guardia(0), Helera(0), Honbra(0), Julera(0), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(0), Menera(0), Pacera(0), Premia(0), Refugia(0), Secura(0), Thera(0), Tortura(1), Vita(0) Amera(1), Antica(9), Celesta(2), Chrona(3), Estela(14), Garnera(1), Guardia(1), Helera(1), Honbra(4), Julera(1), Kenora(19), Laudera(12), Luminera(1), Menera(1), Pacera(1), Premia(8), Refugia(3), Secura(2), Thera(1), Tortura(2), Vita(1)
20.10.2017 Astera(0), Candia(0), Estela(0), Garnera(0), Guardia(1), Honbra(0), Julera(0), Kenora(0), Premia(0), Quintera(0), Secura(0), Tortura(0) Astera(1), Candia(4), Estela(1), Garnera(4), Guardia(17), Honbra(7), Julera(16), Kenora(13), Premia(7), Quintera(7), Secura(1), Tortura(1)
19.10.2017 Guardia(1), Harmonia(0), Julera(0), Morta(0), Quintera(0), Refugia(0), Shivera(0) Guardia(2), Harmonia(8), Julera(2), Morta(1), Quintera(3), Refugia(1), Shivera(1)
18.10.2017 Antica(1), Candia(0), Danera(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Kronera(0), Menera(0), Pythera(0), Rowana(0), Shivera(1), Thera(0), Yanara(0), Zeluna(0) Antica(1), Candia(4), Danera(1), Guardia(6), Harmonia(11), Honbra(4), Kronera(1), Menera(7), Pythera(1), Rowana(1), Shivera(0), Thera(1), Yanara(3), Zeluna(6)
17.10.2017 Antica(0), Bellona(0), Belobra(0), Celesta(0), Efidia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Iona(0), Kenora(0), Kronera(0), Laudera(0), Noctera(1), Refugia(0), Rowana(0), Shivera(0) Antica(1), Bellona(2), Belobra(2), Celesta(1), Efidia(2), Harmonia(12), Honbra(3), Iona(2), Kenora(9), Kronera(1), Laudera(2), Noctera(0), Refugia(1), Rowana(1), Shivera(1)
16.10.2017 Amera(0), Bellona(0), Chrona(0), Laudera(0), Quilia(0), Solera(0), Thera(0), Vita(0), Yanara(0), Zeluna(0) Amera(5), Bellona(1), Chrona(1), Laudera(18), Quilia(1), Solera(1), Thera(1), Vita(1), Yanara(1), Zeluna(7)
15.10.2017 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Beneva(0), Celesta(1), Efidia(0), Eldera(0), Fortera(0), Guardia(0), Julera(0), Kenora(0), Kronera(0), Laudera(0), Luminera(0), Menera(0), Nerana(0), Rowana(0), Serdebra(0), Tortura(0), Unitera(0), Xylana(0), Yanara(0), Zeluna(0) Amera(1), Antica(1), Astera(1), Beneva(9), Celesta(0), Efidia(1), Eldera(1), Fortera(5), Guardia(1), Julera(1), Kenora(4), Kronera(1), Laudera(1), Luminera(6), Menera(10), Nerana(7), Rowana(1), Serdebra(1), Tortura(1), Unitera(1), Xylana(1), Yanara(2), Zeluna(1)
14.10.2017 Amera(0), Belobra(0), Candia(0), Fortera(0), Honbra(0), Iona(0), Kenora(0), Luminera(1), Morta(0), Neptera(0), Nerana(0), Pythera(0), Rowana(0), Secura(0), Solera(0), Zeluna(0) Amera(1), Belobra(1), Candia(1), Fortera(14), Honbra(3), Iona(2), Kenora(13), Luminera(8), Morta(1), Neptera(1), Nerana(3), Pythera(2), Rowana(1), Secura(1), Solera(1), Zeluna(2)
13.10.2017 Antica(0), Belobra(0), Beneva(0), Celesta(0), Guardia(0), Honera(0), Julera(0), Kenora(0), Premia(0), Refugia(0), Relembra(0) Antica(5), Belobra(4), Beneva(1), Celesta(1), Guardia(1), Honera(3), Julera(6), Kenora(11), Premia(10), Refugia(3), Relembra(2)
12.10.2017 Amera(1), Bellona(0), Belobra(0), Beneva(0), Celesta(0), Fidera(0), Fortera(0), Julera(0), Kenora(0), Laudera(0), Macabra(0), Menera(0), Neptera(0), Olympa(0), Refugia(0), Rowana(0), Tavara(0), Thera(0), Zeluna(0) Amera(1), Bellona(2), Belobra(12), Beneva(4), Celesta(1), Fidera(1), Fortera(8), Julera(3), Kenora(7), Laudera(3), Macabra(1), Menera(12), Neptera(1), Olympa(1), Refugia(2), Rowana(1), Tavara(1), Thera(1), Zeluna(1)
11.10.2017 Amera(0), Belobra(0), Celesta(0), Eldera(1), Fortera(0), Garnera(0), Guardia(0), Kenora(0), Laudera(0), Luminera(0), Nerana(1), Refugia(0), Relembra(0), Zanera(0) Amera(2), Belobra(13), Celesta(1), Eldera(1), Fortera(20), Garnera(9), Guardia(9), Kenora(7), Laudera(6), Luminera(3), Nerana(4), Refugia(1), Relembra(1), Zanera(1)
10.10.2017 Amera(0), Astera(0), Aurora(0), Belobra(0), Candia(0), Fortera(0), Iona(0), Kenora(0), Magera(0), Menera(0), Neptera(0), Nika(0), Rowana(0), Yanara(0) Amera(5), Astera(4), Aurora(1), Belobra(2), Candia(3), Fortera(8), Iona(1), Kenora(7), Magera(6), Menera(1), Neptera(1), Nika(2), Rowana(3), Yanara(2)
09.10.2017 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Aurera(2), Belobra(0), Candia(0), Duna(0), Fidera(0), Fortera(1), Garnera(0), Helera(0), Honera(0), Hydera(0), Laudera(1), Luminera(0), Magera(0), Menera(0), Nerana(0), Olympa(0), Osera(0), Pacera(0), Refugia(1), Relembra(1), Serdebra(0), Shivera(0), Solera(1), Veludera(0), Xantera(0), Yanara(0), Zanera(1) Amera(25), Antica(2), Astera(5), Aurera(9), Belobra(16), Candia(6), Duna(15), Fidera(14), Fortera(15), Garnera(18), Helera(1), Honera(6), Hydera(4), Laudera(11), Luminera(3), Magera(33), Menera(6), Nerana(2), Olympa(10), Osera(3), Pacera(12), Refugia(1), Relembra(1), Serdebra(26), Shivera(7), Solera(1), Veludera(1), Xantera(1), Yanara(20), Zanera(0)
08.10.2017 Amera(1), Antica(1), Astera(0), Aurera(0), Belobra(0), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(0), Duna(1), Ferobra(0), Fidera(0), Fortera(2), Garnera(0), Guardia(1), Harmonia(0), Honera(0), Hydera(0), Iona(0), Irmada(0), Julera(0), Justera(0), Kenora(0), Kronera(0), Laudera(0), Luminera(0), Magera(0), Menera(1), Morta(2), Nerana(0), Noctera(0), Olympa(0), Pacera(0), Premia(0), Quilia(0), Refugia(0), Relembra(0), Rowana(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Solera(0), Thera(0), Tortura(0), Unitera(0), Veludera(2), Vita(1), Xantera(0), Xylana(0), Yanara(0), Zeluna(0) Amera(57), Antica(26), Astera(7), Aurera(29), Belobra(39), Beneva(4), Calmera(25), Candia(16), Celesta(6), Duna(11), Ferobra(17), Fidera(4), Fortera(35), Garnera(15), Guardia(17), Harmonia(8), Honera(1), Hydera(7), Iona(4), Irmada(7), Julera(24), Justera(1), Kenora(16), Kronera(10), Laudera(1), Luminera(5), Magera(17), Menera(19), Morta(7), Nerana(40), Noctera(1), Olympa(30), Pacera(10), Premia(40), Quilia(1), Refugia(21), Relembra(11), Rowana(9), Secura(55), Serdebra(24), Shivera(21), Solera(7), Thera(8), Tortura(3), Unitera(2), Veludera(23), Vita(2), Xantera(27), Xylana(3), Yanara(3), Zeluna(24)
07.10.2017 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Aurera(0), Belobra(1), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(1), Duna(0), Efidia(0), Ferobra(0), Fidera(0), Fortera(0), Garnera(1), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Honera(0), Hydera(0), Iona(1), Irmada(0), Julera(0), Justera(0), Kenora(1), Kronera(0), Laudera(1), Luminera(0), Macabra(1), Magera(1), Menera(0), Morta(0), Nerana(0), Noctera(0), Olympa(0), Premia(0), Refugia(1), Relembra(0), Rowana(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Solera(0), Thera(0), Veludera(0), Xantera(0), Xylana(0), Yanara(0), Zeluna(0) Amera(38), Antica(17), Astera(4), Aurera(15), Belobra(32), Beneva(3), Calmera(2), Candia(12), Celesta(11), Duna(24), Efidia(1), Ferobra(6), Fidera(14), Fortera(29), Garnera(4), Guardia(22), Harmonia(6), Honbra(1), Honera(6), Hydera(17), Iona(11), Irmada(6), Julera(41), Justera(3), Kenora(36), Kronera(16), Laudera(16), Luminera(2), Macabra(1), Magera(23), Menera(5), Morta(1), Nerana(5), Noctera(7), Olympa(18), Premia(9), Refugia(18), Relembra(2), Rowana(7), Secura(20), Serdebra(30), Shivera(5), Solera(1), Thera(6), Veludera(6), Xantera(4), Xylana(9), Yanara(29), Zeluna(10)
06.10.2017 Amera(0), Antica(0), Astera(0), Aurera(0), Aurora(0), Bellona(1), Belobra(1), Beneva(0), Calmera(0), Candia(0), Celesta(1), Duna(0), Efidia(0), Ferobra(0), Fidera(0), Fortera(1), Garnera(0), Guardia(0), Harmonia(0), Honbra(0), Hydera(0), Inferna(0), Iona(0), Julera(0), Justera(2), Kenora(0), Kronera(0), Laudera(1), Luminera(0), Magera(0), Nerana(0), Noctera(1), Olympa(0), Pacera(0), Premia(1), Refugia(0), Rowana(0), Secura(0), Serdebra(0), Shivera(0), Silvera(0), Solera(0), Tavara(0), Thera(0), Tortura(0), Veludera(0), Vita(0), Yanara(0), Zeluna(1) Amera(2), Antica(3), Astera(7), Aurera(5), Aurora(1), Bellona(7), Belobra(28), Beneva(4), Calmera(1), Candia(2), Celesta(9), Duna(9), Efidia(2), Ferobra(1), Fidera(24), Fortera(26), Garnera(14), Guardia(3), Harmonia(4), Honbra(9), Hydera(1), Inferna(1), Iona(4), Julera(18), Justera(20), Kenora(10), Kronera(7), Laudera(31), Luminera(6), Magera(4), Nerana(32), Noctera(1), Olympa(10), Pacera(9), Premia(6), Refugia(31), Rowana(6), Secura(22), Serdebra(27), Shivera(3), Silvera(2), Solera(28), Tavara(8), Thera(13), Tortura(1), Veludera(5), Vita(2), Yanara(8), Zeluna(13)
05.10.2017 Antica(0), Aurera(0), Belobra(0), Fortera(0), Guardia(0), Kronera(0), Umera(1) Antica(1), Aurera(5), Belobra(15), Fortera(12), Guardia(2), Kronera(2), Umera(1)
04.10.2017 Antica(0), Aurera(0), Candia(0), Fortera(0), Garnera(0), Kronera(0), Premia(0), Refugia(0), Shivera(0), Xylana(0) Antica(1), Aurera(1), Candia(1), Fortera(7), Garnera(1), Kronera(1), Premia(1), Refugia(4), Shivera(1), Xylana(2)
03.10.2017 Amera(0), Belobra(0), Candia(0), Fortera(0), Garnera(0), Guardia(0), Iona(0), Kronera(0), Refugia(0), Relembra(0), Tortura(1), Xylana(0) Amera(5), Belobra(7), Candia(3), Fortera(7), Garnera(1), Guardia(1), Iona(2), Kronera(2), Refugia(2), Relembra(1), Tortura(1), Xylana(3)
02.10.2017 Amera(0), Aurora(0), Belobra(0), Celesta(0), Fortera(0), Justera(0), Kenora(0), Kronera(0), Luminera(0), Magera(0), Nerana(0), Nika(0), Premia(0), Rowana(0), Secura(0), Yanara(0), Zanera(0) Amera(2), Aurora(1), Belobra(13), Celesta(1), Fortera(3), Justera(2), Kenora(1), Kronera(1), Luminera(2), Magera(22), Nerana(1), Nika(1), Premia(1), Rowana(3), Secura(1), Yanara(1), Zanera(1)
01.10.2017 Amera(0), Candia(0), Celesta(0), Duna(0), Efidia(0), Fortera(0), Garnera(1), Guardia(0), Honera(0), Hydera(0), Justera(0), Kenora(0), Kronera(0), Laudera(0), Luminera(0), Nerana(0), Pacera(0), Quilia(0), Refugia(0), Tortura(0), Vita(0), Xantera(0), Zeluna(0) Amera(3), Candia(1), Celesta(5), Duna(5), Efidia(2), Fortera(6), Garnera(1), Guardia(3), Honera(2), Hydera(2), Justera(9), Kenora(1), Kronera(2), Laudera(1), Luminera(17), Nerana(4), Pacera(3), Quilia(1), Refugia(2), Tortura(1), Vita(1), Xantera(1), Zeluna(1)
30.09.2017 Astera(0), Bellona(0), Belobra(0), Ferobra(0), Fidera(0), Fortera(0), Harmonia(0), Iona(0), Pacera(0), Premia(0), Refugia(0), Secura(0), Thera(0), Unitera(0), Vita(0), Yanara(0), Zeluna(0) Astera(3), Bellona(1), Belobra(3), Ferobra(1), Fidera(8), Fortera(10), Harmonia(1), Iona(1), Pacera(6), Premia(4), Refugia(5), Secura(6), Thera(4), Unitera(2), Vita(4), Yanara(2), Zeluna(2)
29.09.2017 Belobra(0), Fortera(0), Guardia(0), Honbra(0), Irmada(0), Neptera(0), Nika(0), Premia(0), Refugia(0), Relembra(0), Vita(0) Belobra(23), Fortera(14), Guardia(3), Honbra(4), Irmada(1), Neptera(7), Nika(1), Premia(4), Refugia(14), Relembra(1), Vita(3)
28.09.2017 Amera(0), Antica(0), Belobra(0), Duna(0), Fortera(1), Helera(0), Honbra(0), Hydera(0), Irmada(0), Luminera(0), Pacera(0), Refugia(0), Relembra(0), Secura(0), Yanara(1), Zanera(0), Zeluna(0) Amera(4), Antica(4), Belobra(17), Duna(3), Fortera(1), Helera(1), Honbra(5), Hydera(3), Irmada(3), Luminera(1), Pacera(1), Refugia(14), Relembra(1), Secura(1), Yanara(1), Zanera(1), Zeluna(7)
27.09.2017 Antica(0), Belobra(0), Celesta(0), Fidera(0), Fortera(1), Guardia(0), Honbra(0), Nika(0), Olympa(1), Premia(0), Quilia(0), Refugia(0) Antica(7), Belobra(23), Celesta(4), Fidera(1), Fortera(3), Guardia(1), Honbra(2), Nika(1), Olympa(3), Premia(11), Quilia(1), Refugia(4)
26.09.2017 Astera(0), Belobra(0), Fortera(0), Magera(0), Refugia(0), Secura(0), Shivera(0) Astera(3), Belobra(7), Fortera(1), Magera(4), Refugia(3), Secura(1), Shivera(1)
25.09.2017 Amera(0), Belobra(0), Danera(0), Guardia(0), Honbra(0), Morta(0), Relembra(0), Secura(0), Serdebra(0), Tortura(0) Amera(1), Belobra(16), Danera(1), Guardia(1), Honbra(1), Morta(1), Relembra(5), Secura(2), Serdebra(13), Tortura(1)
24.09.2017 Antica(0), Aurora(0), Belobra(0), Beneva(0), Candia(0), Celesta(0), Duna(0), Fidera(0), Fortera(0), Garnera(0), Guardia(0), Honbra(0), Honera(0), Justera(0), Noctera(0), Secura(0), Thera(0), Tortura(0), Yanara(0), Zanera(1), Zeluna(0) Antica(2), Aurora(1), Belobra(6), Beneva(1), Candia(1), Celesta(5), Duna(1), Fidera(4), Fortera(2), Garnera(2), Guardia(2), Honbra(1), Honera(1), Justera(2), Noctera(3), Secura(4), Thera(1), Tortura(1), Yanara(3), Zanera(2), Zeluna(1)
23.09.2017 Antica(0), Aurera(0), Belobra(0), Ferobra(0), Fortera(0), Garnera(0), Guardia(0), Julera(0), Justera(1), Laudera(0), Nerana(0), Nika(0), Pacera(0), Secura(1), Serdebra(1), Tavara(0), Tortura(0), Vita(0) Antica(5), Aurera(1), Belobra(6), Ferobra(1), Fortera(13), Garnera(3), Guardia(2), Julera(1), Justera(25), Laudera(1), Nerana(4), Nika(1), Pacera(2), Secura(0), Serdebra(0), Tavara(1), Tortura(1), Vita(2)
Bosses Bosses Maps Maps LootSeller LootSeller DressUp DressUp Outfiter Outfiter Decorator Decorator Monster respawn Monster respawn LogAnalyzer LogAnalyzer Guilds-Online Guilds-Online Loterie Loterie Calc Calc
Promoted Fansite
  Witaj
  Nie jesteś zalogowany.

  Zarejestruj się
  Zapomniałeś hasła?
  Reklama
  Maxigashi
  Shaburak Nemesis | Przechodzę Tibię