Zaklęcia sorcerera
Lvl Nazwa Formuła Typ Grupa Prem Mana
[m.p.]
Cool
down
Sp Koszt
1 Practise Healing exura dis spontan. leczenie nie 5 1 0 0
1 Practise Fire Wave exevo dis flam hur spontan. atak nie 5 4 0 0
1 Practise Magic Missile Rune adori dis min vis runiczny wsparcie nie 5 2 0 0
1 Magic Patch exura infir spontan. leczenie nie 6 1 0 0
1 Buzz exori infir vis spontan. atak nie 6 2 0 0
1 Scorch exevo infir flam hur spontan. atak nie 8 4 0 0
8 Light Healing exura spontan. leczenie nie 20 1 0 0
8 Find Person exiva "nick spontan. wsparcie nie 20 2 0 80
8 Light utevo lux spontan. wsparcie nie 20 2 0 100
8 Apprentice's Strike exori min flam spontan. atak nie 6 2 0 0
9 Magic Rope exani tera spontan. wsparcie tak 20 2 0 200
10 Cure Poison exana pox spontan. leczenie nie 30 1 0 150
12 Energy Strike exori vis spontan. atak tak 20 2 0 800
12 Levitate exani hur up/down spontan. wsparcie tak 50 2 0 500
13 Terra Strike exori tera spontan. atak tak 20 2 0 800
13 Great Light utevo gran lux spontan. wsparcie nie 60 2 0 500
14 Flame Strike exori flam spontan. atak tak 20 2 0 800
14 Poison Field Rune adevo grav pox runiczny wsparcie nie 200 2 1 300
14 Magic Shield utamo vita spontan. wsparcie nie 50 2 0 450
14 Haste utani hur spontan. wsparcie tak 60 2 0 600
15 Light Magic Missile Rune adori min vis runiczny wsparcie nie 120 2 1 500
15 Ice Strike exori frigo spontan. atak tak 20 2 0 800
15 Fire Field Rune adevo grav flam runiczny wsparcie nie 240 2 1 500
16 Death Strike exori mort spontan. atak tak 20 2 0 800
17 Destroy Field Rune adito grav runiczny wsparcie nie 120 2 2 700
18 Fire Wave exevo flam hur spontan. atak nie 25 4 0 850
18 Energy Field Rune adevo grav vis runiczny wsparcie nie 320 2 2 700
20 Strong Haste utani gran hur spontan. wsparcie tak 100 2 0 1300
20 Intense Healing exura gran spontan. leczenie nie 70 1 0 350
21 Disintegrate Rune adito tera runiczny wsparcie tak 200 2 3 900
23 Creature Illusion utevo res ina "nazwa potworka spontan. wsparcie nie 100 2 0 1000
23 Energy Beam exevo vis lux spontan. atak nie 40 4 0 1000
24 Stalagmite Rune adori tera runiczny wsparcie nie 350 2 2 1400
25 Summon Creature utevo res "nazwa potworka spontan. wsparcie nie 200+ 2 0 2000
25 Heavy Magic Missile Rune adori vis runiczny wsparcie nie 350 2 2 1500
26 Ultimate Light utevo vis lux spontan. wsparcie tak 140 2 0 1600
26 Ignite utori flam spontan. atak tak 30 30 0 1500
27 Soulfire Rune adevo res flam runiczny wsparcie tak 420 2 3 1800
27 Fireball Rune adori flam runiczny wsparcie tak 460 2 3 1600
27 Animate Dead Rune adana mort runiczny wsparcie tak 600 2 5 1200
27 Fire Bomb Rune adevo mas flam runiczny wsparcie nie 600 2 4 1500
28 Thunderstorm Rune adori mas vis runiczny wsparcie tak 430 2 3 1100
29 Great Energy Beam exevo gran vis lux spontan. atak nie 110 6 0 1800
29 Poison Wall Rune adevo mas grav pox runiczny wsparcie nie 640 2 3 1600
30 Ultimate Healing exura vita spontan. leczenie nie 160 1 0 1000
30 Great Fireball Rune adori mas flam runiczny wsparcie nie 530 2 3 1200
31 Explosion Rune adevo mas hur runiczny wsparcie nie 570 2 4 1800
32 Magic Wall Rune adevo grav tera runiczny wsparcie tak 750 2 5 2100
32 Enchant Party utori mas sio spontan. wsparcie tak różnie 2 0 4000
33 Fire Wall Rune adevo mas grav flam runiczny wsparcie nie 780 2 4 2000
34 Electrify utori vis spontan. atak tak 30 30 0 6000
35 Invisible utana vid spontan. wsparcie nie 440 2 0 2000
37 Energy Bomb Rune adevo mas vis runiczny wsparcie tak 880 2 5 2300
38 Energy Wave exevo vis hur spontan. atak nie 170 8 0 2500
41 Energy Wall Rune adevo mas grav vis runiczny wsparcie nie 1000 2 5 2500
41 Conjure Wand of Darkness exevo gran mort spontan. wsparcie tak 250 1800 0 5000
45 Sudden Death Rune adori gran mort runiczny wsparcie nie 985 2 5 3000
55 Lightning exori amp vis spontan. atak special tak 60 8 0 5000
55 Rage of the Skies exevo gran mas vis spontan. atak tak 650 40 0 6000
60 Hell's Core exevo gran mas flam spontan. atak tak 1100 40 0 8000
70 Strong Flame Strike exori gran flam spontan. atak special tak 60 8 0 6000
75 Curse utori mort spontan. atak tak 30 50 0 6000
80 Strong Energy Strike exori gran vis spontan. atak special tak 60 8 0 7500
90 Ultimate Flame Strike exori max flam spontan. atak tak 100 30 0 15000
100 Ultimate Energy Strike exori max vis spontan. atak tak 100 30 0 15000
200 Summon Thundergiant utevo gran res ven spontan. wsparcie tak 3000 1800 0 50000
Bosses Bosses Maps Maps LootSeller LootSeller DressUp DressUp Outfiter Outfiter Decorator Decorator Monster respawn Monster respawn LogAnalyzer LogAnalyzer Guilds-Online Guilds-Online Loterie Loterie Calc Calc
Promoted Fansite
  Witaj
  Nie jesteś zalogowany.

  Zarejestruj się
  Zapomniałeś hasła?
  Reklama
  SHOUTBOX