Zaklęcia paladyna
Lvl Nazwa Formuła Typ Grupa Prem Mana
[m.p.]
Cool
down
Sp Koszt
1 Arrow Call exevo infir con spontan. wsparcie nie 10 2 1 0
1 Practise Healing exura dis spontan. leczenie nie 5 1 0 0
1 Practise Fire Wave exevo dis flam hur spontan. atak nie 5 4 0 0
1 Practise Magic Missile Rune adori dis min vis runiczny wsparcie nie 5 2 0 0
1 Magic Patch exura infir spontan. leczenie nie 6 1 0 0
8 Light Healing exura spontan. leczenie nie 20 1 0 0
8 Find Person exiva "nick spontan. wsparcie nie 20 2 0 80
8 Light utevo lux spontan. wsparcie nie 20 2 0 100
9 Magic Rope exani tera spontan. wsparcie tak 20 2 0 200
10 Cure Poison exana pox spontan. leczenie nie 30 1 0 150
12 Levitate exani hur up/down spontan. wsparcie tak 50 2 0 500
13 Conjure Arrow exevo con spontan. wsparcie nie 100 2 1 450
13 Great Light utevo gran lux spontan. wsparcie nie 60 2 0 500
14 Haste utani hur spontan. wsparcie tak 60 2 0 600
16 Conjure Poisoned Arrow exevo con pox spontan. wsparcie nie 130 2 2 700
17 Destroy Field Rune adito grav runiczny wsparcie nie 120 2 2 700
17 Conjure Bolt exevo con mort spontan. wsparcie tak 140 2 2 750
20 Intense Healing exura gran spontan. leczenie nie 70 1 0 350
21 Disintegrate Rune adito tera runiczny wsparcie tak 200 2 3 900
23 Ethereal Spear exori con spontan. atak tak 25 2 0 1100
24 Conjure Sniper Arrow exevo con hur spontan. wsparcie tak 160 2 3 800
25 Conjure Explosive Arrow exevo con flam spontan. wsparcie nie 290 2 3 1000
26 Cancel Invisibility exana ina spontan. wsparcie tak 200 2 0 1600
27 Holy Missile Rune adori san runiczny wsparcie tak 300 2 3 1600
32 Protect Party utamo mas sio spontan. wsparcie tak różnie 2 0 4000
33 Conjure Piercing Bolt exevo con grav spontan. wsparcie tak 180 2 3 850
35 Divine Healing exura san spontan. leczenie nie 160 1 0 3000
40 Divine Missile exori san spontan. atak tak 20 2 0 1800
45 Enchant Spear exeta con spontan. wsparcie tak 350 2 3 2000
50 Divine Caldera exevo mas san spontan. atak tak 160 4 0 3000
50 Recovery utura spontan. leczenie tak 75 60 0 4000
55 Swift Foot utamo tempo san spontan. wsparcie tak 400 2 0 6000
59 Conjure Power Bolt exevo con vis spontan. wsparcie tak 700 2 4 2000
60 Salvation exura gran san spontan. leczenie tak 210 1 0 8000
60 Sharpshooter utito tempo san spontan. wsparcie tak 450 2 0 8000
70 Holy Flash utori san spontan. atak tak 50 40 0 7500
80 Cure Curse exana mort spontan. leczenie tak 40 6 0 6000
90 Strong Ethereal Spear exori gran con spontan. atak tak 55 8 0 10000
100 Intense Recovery utura gran spontan. leczenie tak 165 60 0 10000
150 Conjure Diamond Arrow exevo gran con hur spontan. wsparcie tak 1000 600 0 15000
150 Conjure Spectral Bolt exevo gran con vis spontan. wsparcie tak 1000 600 0 15000
200 Summon Emberwing utevo gran res sac spontan. wsparcie tak 2000 1800 0 50000
Bosses Bosses Maps Maps LootSeller LootSeller DressUp DressUp Outfiter Outfiter Decorator Decorator Monster respawn Monster respawn LogAnalyzer LogAnalyzer Guilds-Online Guilds-Online Loterie Loterie Calc Calc
Promoted Fansite
  Witaj
  Nie jesteś zalogowany.

  Zarejestruj się
  Zapomniałeś hasła?
  Reklama
  SHOUTBOX