Wymiana
Nazwa Min.
lvl
Prem Lokalizacja Nagroda
Obsidian Knife Quest 0 nie Kazordoon item
Gamel Quest (life crystal) 0 nie Thais item
Sweaty Cyclops Quest 0 nie Ab'Dendriel
Możliwość zamiany różnych rzeczy
The Travelling Trader Quest 0 tak Większość miast Tibii
Możliwość handlu z NPC Rashid
osiągnięcie "Recognised Trader"
Tomes of Knowledge Quest 0 tak Zao
Nagrody wymienione w spoilerze.
Mermaid Marina Quest 0 tak Meriana
Możliwość zamiany u Mariny
item
na
item
achievement Beach Tamer
Marlin Trophy Quest 0 tak Cormaya, Goroma item
Cloth Exchange Quest 0 tak Venore item item item
Mini World Changes 0 tak Prawie cały Mainland
Zależnie od zmiany