The Paradox Tower Quest Dzięki!
×

Dostęp do tego zasobu mają wyłącznie zalogowani użytkownicy. Zaloguj się!

Obszar:
Mainland
Typ:
Przedmioty
Min. lvl:
30
Prem:
tak
Trudność:
5 / 10
Lokalizacja:
Plains of Havoc, Edron, Carlin, Thais, Mintwalin, Hellgate
Nagroda:
item item item item
Potwory:
Opis:
Przezwycięż gniew szaleńca i poddaj się jego wynaturzonym drwinom.
Spoiler:
Kliknij, aby przeczytać spoiler
Spis misji


Wymagane przedmioty:
 • 8 item
 • item Maczeta
 • item Lina
 • item Łopata
 • item 3899
 • item 3620
 • 18 item lub czar Levitate
 • 2 item
 • 2 item
 • 2 item
 • 2 item
 • 2 item
 • 2 item
 • 2 item
 • 2 item

Uwaga! Warto zabrać ze sobą po dwie sztuki każdego z owoców oraz dwa pionki do gry, ponieważ ktoś inny może je zabrać nim zjawimy się w wieży po raz drugi.


Misja 1: The Feared Hugo

To dosyć długi quest, ale daje nam możliwość zwiedzenia wielu ciekawych miejsc.

Swoją przygodę zaczynamy od odszukania NPC Oldrak, który zamieszkuje świątynię na Plains of Havoc.

Najłatwiej dojść do niego z Venore:

obrazek


Rozmawiamy z nim w następujący sposób:

Player: hi
Oldrak: Welcome ! Only rarely I can welcome visitors these days.
Player: hugo
Oldrak: Ah, the curse of the Plains of Havoc, the hidden beast, the unbeatable foe. I've been living here for years and I'm sure this is only a myth.
Player: myth
Oldrak: There are many tales about the fearsome Hugo. It's said it's an abnormality, accidentally created by Yenny the Gentle. It's half demon, half something else and people say it's still alive after all these years.
Player: Yenny the gentle
Oldrak: Yenny, known as the Gentle, was one of the most powerful wielders of magic in ancient times. She was known throughout the world for her mercy and kindness.


Następnie udajemy się do Edron, musimy znaleźć NPC Zoltan.

obrazek


Rozmawiamy z nim:

Player: hi
Zoltan: Welcome , student of the arcane arts. I teach the fiercest spells available
Player: Yenny the gentle
Zoltan: Yenny the Gentle was one of the founders of the druid order called Crunor's Caress, that has been originated in her hometown Carlin.
Player: Crunor's caress
Zoltan: A quite undruidic order of druids they were, as far as we know. I have no more enlightening knowledge about them though.


Zostaliśmy wysłani do Carlin, tym razem musimy udać się do NPC Padreia.

obrazek


Rozmawiamy z nią w następujący sposób:

Player: hi
Padreia: Welcome to our humble guild, wanderer. May I be of any assistance to you?
Player: Crunor's caress
Padreia: Don't ask. They were only an unimportant footnote of history.
Player: Footnote
Padreia: They thought they have to bring Crunor to the people if people did not find to Crunor on their own. To achieve that they founded the inn Crunor's Cottage, south of Mt. Sternum.


Następnie udajemy się w poszukiwanie NPC Lubo, znajduje się on niedaleko Thais.

obrazek


Rozmawiamy z nim:

Player: hi
Lubo: Welcome to my adventurer shop, ! What do you need? Ask me for a trade to look at my wares.
Player: Flower guys
Lubo: Oh, I mean druids of course. They sold the cottage to my family after some of them died in an accident or something like that.
Player: Accident
Lubo: As far as I can remember the story, a pet escaped its stable behind the inn. It got somehow involved with powerful magic at a ritual and was transformed in some way.
Player: Stable
Lubo: My grandpa told me, in the old days there were some behind this cottage. Nothing big though, just small ones, for chicken or rabbits.


Misja 2: Talk with Riddler (pierwszy raz)

Teraz możemy udać się do Paradox Tower, będzie nam potrzebny item, który można wyjąć z martwego drzewa w okolicach Kazordoon.

obrazek


obrazek


obrazek


Trzeba pamiętać, że drzewo zabierze nam jednorazowo 200 HP.

Gdy już zdobyliśmy item, udajemy się do wąwozu w pobliżu Kazordoon. Będziemy potrzebować item lub czar Levitate.

obrazek

Wchodzimy do góry, na swojej drodze spotykamy 3x monster.
Następnie przechodzimy przez bramkę levelową i wchodzimy jeszcze 2 piętra do góry.
Docieramy do miejsca, gdzie będziemy potrzebować 4xitem. Czaszki układamy na 4 kamieniach i stajemy na środku na czerwonym polu.

obrazek


Zostajemy przeniesieni w pobliże Paradox Tower. Ścinamy trawę za pomocą item i kierujemy się na północ, aż dojdziemy do wieży. Musimy dostać się na jej szczyt, więc ścinamy trawę dookoła w pomieszczeniu i stajemy w prawym dolnym rogu (kolor żółty), a gdy trawa zacznie odrastać, naciskamy na ukryty przełącznik (kolor biały) i udajemy się na środek, gdzie w miejscu kamienia pojawią się schody.

obrazek


Po wejściu na górę znajdziemy się w pomieszczeniu z dźwigniami, które należy ustawić tak, jak jest pokazane na obrazku. Następnie przeciągamy za dźwignię znajdującą się na południu, a gdy pojawiają się schody, wchodzimy na górę.

obrazek


Na kolejnym piętrze, gdy tylko pociągniemy za dźwignię, pojawi się monster. Musimy poczekać, aż wejdzie on na pole w lewym górnym rogu. Gdy tak się wreszcie stanie, ukaże się drabinka, którą należy bardzo szybko wejść na górę.
Uwaga! Jeśli Ghoul zniknie, należy ponownie użyć dźwigni.

Na kolejnym pietrze otwieramy drzwi kluczem item i układamy owoce w taki oto sposób:

obrazek


Następnie pociągamy za dźwignię i wchodzimy po drabinie do góry.
Uwaga! Teleport prowadzi do wyjścia!

Znajdujemy się w pomieszczeniu z pomnikami rycerzy. Tutaj będą nam potrzebne item,item, które układamy tak:

obrazek


Pociągamy za dźwignię, pojawi się drabinka, którą wchodzimy do góry.
Uwaga! Teleport prowadzi do wyjścia!

Dostaliśmy się do pomieszczenia, gdzie znajduje się NPC Riddler.

obrazek


Rozmawiamy z nim w następujący sposób:

Player: hi
Riddler: HEHEHEHE! Another fool! Excellent!
Player: test
Riddler: Death awaits those who fail the test of the three seals! Do you really want me to test you?
Player: yes
Riddler: FOOL! Now you're doomed! But well ... So be it! Let's start out with the Seal of Knowledge and the first question: What name did the necromant king choose for himself?
Player: Goshnar
Riddler: HOHO! You have learned your lesson well. Question number two then: Who or what is the feared Hugo?
Player: Demonbunny
Riddler: HOHO! Right again. All right. The final question of the first seal: Who was the first warrior to follow the path of the Mooh'Tah?
Player: Tha'kull
Riddler: HOHO! Lucky you. You have passed the first seal! So ... would you like to continue with the Seal of the Mind?
Player: yes
Riddler: As you wish, foolish one! Here is my first question: It's lighter then a feather but no living creature can hold it for ten minutes?
Player: Breath
Riddler: That was an easy one. Let's try the second: If you name it, you break it.
Player: Silence
Riddler: Hm. I bet you think you're smart. All right. How about this: What does everybody want to become but nobody to be?
Player: Old
Riddler: ARGH! You did it again! Well all right. Do you wish to break the Seal of Madness?
Player: yes
Riddler: GOOD! So I will get you at last. Answer this: What is your favourite colour?
Player: Jakiś wybrany przez siebie kolor
Riddler: UHM UH OH ... How could you guess that? Are you mad??? All right. Penultimate question: What is the opposite?
Player: None
Riddler: NO! NO! NO! That can't be true. You're not only mad, you are a complete idiot! Ah well. Here is the last question: What is 1 plus 1?
Player: podajemy jakąś wybraną przez siebie liczbę
Riddler: WRONG!


Niestety źle odpowiedzieliśmy na jego pytania i za karę zostaliśmy przeniesieni do Hell Gate. Aby opuścić to miejsce, należy podążać zgodnie z mapkami:

obrazek


obrazek


Tutaj będą nam potrzebne item lub czar Levitate

obrazek


obrazek


Misja 3: The Secret of Mathemagics

Po opuszczeniu Hell Gate musimy udać się na kolejną ciekawą wyprawę, mianowicie do Mintwalin.
Idziemy najpierw do Thais, a stamtąd do Ancient Temple.

obrazek


Schodzimy w dół i podążamy zgodnie z mapką:

obrazek


obrazek


obrazek


obrazek


Dotarliśmy do Mintwalin, naszym zadaniem jest odszukanie NPC A Prisoner. Znajduje się on:

obrazek

W przypadku, kiedy drzwi są zamknięte, należy udać się po item tutaj:

obrazek


Gdy już mamy item, udajemy się do NPC A Prisoner i rozmawiamy z nim:

Player: hi
A Prisoner: Huh? What? I can see! Wow! A non-mino. Did they capture you as well?
Player: math
A Prisoner: My surreal numbers are based on astonishing facts. Are you interested in learning the secret of mathemagics?
Player: yes
A Prisoner: But first tell me your favourite colour please!
Player: Tutaj mówimy kolor jaki podaliśmy w rozmowie z NPC Riddler
A Prisoner: Very interesting. So are you ready to proceed in you lesson in mathemagics?
Player: yes
A Prisoner: So know that everything is based on the simple fact that 1 + 1 = Tutaj poda nam liczbę, którą należy zapamiętać


Misja 4: Talk with Riddler (drugi raz)

Wracamy do Paradox Tower. Na wieżę wchodzimy w taki sam sposób, jak za pierwszym razem. Musimy jeszcze raz porozmawiać z NPC Riddler:

Player: hi
Riddler: HEHEHEHE! Another fool! Excellent!
Player: test
Riddler: Death awaits those who fail the test of the three seals! Do you really want me to test you?
Player: yes
Riddler: OOL! Now you're doomed! But well ... So be it! Let's start out with the Seal of Knowledge and the first question: What name did the necromant king choose for himself?
Player: Goshnar
Riddler: HOHO! You have learned your lesson well. Question number two then: Who or what is the feared Hugo?
Player: Demonbunny
Riddler: HOHO! Right again. All right. The final question of the first seal: Who was the first warrior to follow the path of the Mooh'Tah?
Player: Tha'kull
Riddler: HOHO! Lucky you. You have passed the first seal! So ... would you like to continue with the Seal of the Mind?
Player: yes
Riddler: As you wish, foolish one! Here is my first question: It's lighter then a feather but no living creature can hold it for ten minutes?
Player: Breath
Riddler: That was an easy one. Let's try the second: If you name it, you break it.
Player: Silence
Riddler: Hm. I bet you think you're smart. All right. How about this: What does everybody want to become but nobody to be?
Player: old
Riddler: ARGH! You did it again! Well all right. Do you wish to break the Seal of Madness?
Player: yes
Riddler: GOOD! So I will get you at last. Answer this: What is your favourite colour?
Player: Ten sam kolor co poprzednio
Riddler: UHM UH OH ... How could you guess that? Are you mad??? All right. Penultimate question: What is the opposite?
Player: none
Riddler: NO! NO! NO! That can't be true. You're not only mad, you are a complete idiot! Ah well. Here is the last question: What is 1 plus 1?
Player: Podajemy liczbę, którą podał nam NPC A Prisoner
Riddler: DAMN YOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!


Jeśli zdarzyło nam się zapomnieć o jaką liczbę chodzi, można sprawdzić to w questlogu - Paradox Tower - The Secret of Mathemagics.

Teraz otrzymaliśmy dostęp do pokoju z nagrodami.

Uwaga!
 • znajdują się tu dwa rzędy przycisków, pod którymi ukryte są nagrody
 • trzeba się zdecydować na 2 z 4 nagród.
 • należy pamiętać, że gdy staniemy na kratkę, na której jest pokazana nagroda - TRACIMY JĄ!

Na obrazku pokazane jest, która kratka odpowiada jakiej nagrodzie:

obrazek
Obrazek
Obrazek
Zrobiłem dzisiaj, wypadało by dodać że spotyka się jeszcze cyklopy, żadnego Elder Bonelord nie spotkałem ale to może przypadek, a Wiwerny pokazały się 2 za każdym razem jak szedłem
Obrazek
Obrazek
2017-07-18 14:06:02
Obrazek
Obrazek
phoenix egg jest w ostatniej skrzynce na prawo
Obrazek
Obrazek
2016-05-03 21:39:38
Obrazek
Obrazek
I nie trzeba itemów x2, potrzebne tylko 8 skull, reszta jak raz zrobiona trzyma się, więc po Hellgate i Mintwalin spokojnie można iśc.
Obrazek
Obrazek
2016-04-16 18:48:49
Obrazek
Obrazek
Warto dodać że jest możliwość otrzymania aczków" 18:17 Congratulations! You earned the achievement "Nothing Can Stop Me". 18:34 Congratulations! You earned the achievement "Mathemagician".
Obrazek
Obrazek
2016-04-16 18:44:13
Obrazek
Obrazek
"Nasze zadanie polega na dostaniu się na sam szczyt wierzy." Wieży się pisze o losie ^^
Obrazek
Obrazek
2015-07-31 04:52:00
Obrazek
Obrazek
Pionki warcabowe tez trzeba 2 raz
Obrazek
Obrazek
2015-01-17 00:45:11
Obrazek
Obrazek
Zmieńcie to iż potrzeba 2x więcej owoców , gdyż jest to mylące i trochę denerwujące gdy dowiadujemy się że musimy od nowa zbierać te itemki !
Obrazek
Obrazek
2014-02-10 01:45:13
Obrazek
Obrazek
Misja 4: Talk with Riddler(drugi raz) czyli znow potrzebuje owocow zeby tam dojsc i znow meka z ghulem?
Obrazek
Obrazek
2013-12-04 08:50:37
Obrazek
Obrazek
32 talony sie dostaje
Obrazek
Obrazek
2012-08-16 08:55:10
Obrazek
Obrazek
ile talonów sie dostaje ?
Obrazek
Obrazek
2012-07-13 12:07:42
Obrazek
Obrazek
fajne quest!
Obrazek
Obrazek
2011-02-14 00:25:29
Obrazek
Obrazek
Gz dla Ciebie ;)
Obrazek
Obrazek
2010-11-16 04:21:32
Obrazek
Obrazek
30 min czekałem na tego ghoula glaba -.-
Obrazek
Obrazek
2010-11-06 14:26:34
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
SHOUTBOX