The New Frontier Quest Dzięki!
×

Dostęp do tego zasobu mają wyłącznie zalogowani użytkownicy. Zaloguj się!

Obszar:
Mainland
Typ:
Przedmioty, Dostępowe, Addony
Min. lvl:
0
Prem:
tak
Trudność:
9 / 10
Lokalizacja:
Zao
Nagroda:
item item item item item item
oraz Warmaster Outfit
Potwory:
Dodane w wersji:
8.54
Opis:
-
Spoiler:
Kliknij, aby przeczytać spoiler
Spis misjiWymagane przedmioty:
 • 6x item lub czar Levitate
 • item
 • itemMisja 1 - New Land


Naszym pierwszym zadaniem będzie wyjście z miasta i wejście na tereny Zao.
Zaczynamy rozmowę z Ongulfem, który znajduję się tutaj:

obrazek


I pytamy go o mission.

Następnie idziemy według mapki:

obrazek


obrazek


obrazek


obrazek


obrazek


obrazek


obrazekGdy dojdziemy do końca powinniśmy otrzymać taki komunikat:

obrazek


Wracamy tą samą drogą i idziemy do Ongulfa, po czym pytamy go o mission.


Misja 2 - From Kazordoon With Love


Misję zaczynamy u Ongulfa pytając o mission.

Następnie udajemy się do Kazordoon, wychodzimy z niego i idziemy do NPC Melfar.

Gdy do niego dojdziemy piszemy do niego:


Player: hi
Melfar: Just great, another disturbance. Just what I need.
Player: mission
Melfar: Ha! Men and wood you say? Well, I might be able to relocate some of our miners to the base. Acquiring wood is an entirely different matter though. ...
Melfar: I can't spare any men for woodcutting right now but I have an unusual idea that might help. ...
Melfar: As you might know, this area is troubled by giant beavers. Once a year, the miners decide to have some fun, so they lure the beavers and jump on them to have some sort of rodeo. ...
Melfar: However, I happen to have some beaver bait left from the last year's competition. ...
Melfar: If you place it on trees on some strategic locations, we could let the beavers do the work and later on, I'll send men to get the fallen trees. ...
Melfar: Does this sound like something you can handle?
Player: yes
Melfar: So take this beaver bait. It will work best on dwarf trees. I'll mark the three trees on your map. Here .. here .. and here! So now mark those trees with the beaver bait. ...
Melfar: If you're unlucky enough to meet one of the giant beavers, try to stay calm. Don't do any hectic moves, don't yell, don't draw any weapon, and if you should carry anything wooden on you, throw it away as far as you can.
Player: bye
Melfar: Good bye.Dostajemy od niego item.
Naszym zadaniem jest użycie item na trzech drzewach.
Znajdują się one w tych miejscach:

obrazekDrzewo nr 1

Gdy użyjemy na nim item zrespi się monster.

obrazek


Którą musimy zabić by odzyskać nasz item.

obrazek


Drzewo nr 2

Po użyciu item pojawią się wilki i jeden monster.

obrazek


Drzewo nr 3

Po użyciu item pojawią się 4 monster.

obrazek


Następnie wracamy do Melfara i rozmawiamy z nim:

Player: hi
Melfar: Just great, another disturbance. Just what I need.
Player: mission
Melfar: Yes, I can hear them even from here. It has to be a legion of beavers! I'll send the men to get the wood as soon as their gnawing frenzy has settled! You can report to Ongulf that men and wood will be on their way!
Player: bye
Melfar: Good bye.I wracamy do Farmine i rozmawiamy z Ongulfem - mission.


Misja 3 - Strangers in the Night


Misję zaczyna jak zwykle u Ongulfa, piszemy do niego mission.

Ongulf każe nam iść do NPC Lazarana.

Idziemy do maszyny i idziemy według mapki jak w pierwszej misji do momentu zejścia po parcelach.
Kierujemy się według mapki.

obrazek


obrazek


obrazek


obrazek


Gdy dojdziemy do niego, piszemy:

Player: hi
Lazaran: Me greet.
Player: mission
Lazaran: Me people wanting peace. No war with others. No war with little men. We few. We weak. Need help. We not wanting make war. No hurt.


I wracamy do Ongulfa pisząc mission.


Misja 4 - The Mine is Mine


Idziemy do Ongulfa i rozmawiamy z nim - mission.

Każe on nam zabić golema, który żyje pod miastem.

By wejść pod miasto idziemy do maszyny po lewej.
Tak jak na mapce.

obrazek


Wygląda tak.

obrazek


Golem znajduję się na północ od miejsca, z którego przyszliśmy.

obrazek


obrazek


Gdy go zabijemy wracamy z powrotem do Ongulfa i oddajemu mu mission.


Misja 5 – Getting Things Busy


Misję zaczynamy jak zawsze u NPC Ongulf, pytamy o mission.

Tym razem naszym zadaniem będzie pogadanie z 6 NPC.
Zaczynamy z nimi rozmowę zawsze od słowa farmine i później wybieramy jedno z 6 słów:

 • Flatter
 • Threaten
 • Impress
 • Bluff
 • Reason
 • Plea


Tylko uwaga, NPC nie zawsze może być zadowolony z napisanego słowa, kiedy tak będzie nie zniknie nam z quest logu ten NPC oraz będziemy mu musieli przynieść pewien item.

Support of the Edron Academy

Idziemy do NPC Wyrdin, jeśli nie będzie zadowolony ze słowa będziemy musieli przynieść mu alamanac of magic item.

Przy pierwszej rozmowie polecam użyć słów plea, bluff lub flatter – jest 33% szansy, że jedno z nich zadziała.

Ale najczęściej działa bluff.

Jeśli nam się jednak nie uda po oddaniu itemku polecam użyć słowa impress lub flatter.

Support of the Explorer Society

Idziemy do NPC Angus w Port Hope, jeśli nie będzie zadowolony ze słowa, który mu powiemy będziemy musieli mu przynieść map to the unknow item.

Przy pierwszej rozmowie polecam użyć słów bluff lub plea – ponieważ jest 50% szansy, że jedno z nich zadziała.

Ale najczęściej działa bluff.

Jeśli nam się nie uda kupujemy przedmiot i wracamy z nim do Angusa i polecam napisać plea.

Support of the Inventor Telas

Idziemy do NPC Telas w Edron i rozmwiamy z nim, jeśli nie uda się nam go zadowolić będziemy zmuszeni kupić mu universal tool item.

Przy pierwszej rozmowie polecam napisać reason lub flatter – jest 50% szansy.

Najczęściej działa reason.

Jeśli nam się nie uda, kupujemy przedmiot wracamy do Telasa i polecam napisać plea.

Support of the Thaian King

Idziemy do King Tibianus w Thais i rozmawiamy z nim, jeśli nie zadowolimy go musimy kupić flask of crown polisher item.

Przy pierwszej rozmowie polecam użyć słowa flatter.

Support of the Venorean traders

Idziemy do NPC Leeland i rozmawiamy z nim – jeśli nie uda nam się go zadowolić będziemy zmuszeni kupić soul contract item.

Przy pirewszej rozmowie polecam użyc słowa impress.

Support of the wormtamer

Idziemy do NPC Humgolf w Kazordoon i rozmwiamy z nim – jeśli nam się nie uda go zadowolić, będziemy zmuszeni kupić baby rotworm item.

Przy pierwszej rozmowie polecam użyć słów flatter lub threaten – mamy 50% szansy.

Najlepiej zaopatrzyć się w kilka przedmiotów , jeśli nie uda nam się zadowolić NPC.

Jeśli z quest logu zniknęły nam wszystkie podmisje w 5 misji wracamy do NPC Ongulf i piszemy do niego:hi>mission.


Misja 6 – Days of Doom


Idziemy do Ongulfa i pytamy go o mission.

Musimy pójść do NPC Curos i porozmawiać z nim.

obrazek


Piszemy do niego:

Player: hi
Curos: Be greeted blank skin.
Player: mission
Curos: You come here to ask us to spare your people? This land has no tolerance for the weak, we have it neither. If you want us to consider you as useful for us, you'll have to prove it in a test of strength and courage.
Player: prove
Curos: Strength and courage might gain you our respect. Time will tell if you have the honour to earn our trust.
Player: test
Curos: First we will test your strength and endurance. You'll have to face one of the most experienced Mooh'Tah masters. As you don't stand a chance to beat such an opponent, your test will be simply to survive. ...
Curos: Face him in a battle and survive for two minutes. If you do, we will be willing to assume that your are prepared for the life in these lands. Enter the ring of battle, close to my quarter. Return to me after you have passed this test.
Player: bye
Curos: Farewell for now!Naszym zadaniem będzie wytrzymanie 2 minut na arenie z minotaurem Mooh'Tah Master. Zadanie nie jest trudne. Najlepiej jeśli będziemy biegać wokół areny oraz unikać ataków Energy beam.

obrazek


Jeśli nam się uda powinniśmy zostać przeteleportowani do tego miejsca:

obrazek


Następnie wracamy do NPC Curos i piszemy do niego mission.

Wracamy do NPC Ongulfa i również piszemy do niego mission.


Misja 7 - Messengers of Peace


Misję zaczynamy u Ongulfa, pytając go o mission.

Dalej idziemy według mapki:

obrazek


Tutaj wychodzimy dwa razy do góry po linie i dalej idziemy według mapki:

obrazek


Schodzimy 4 razy na dół i dalej podążamy według mapki:
Uwaga! Tutaj należy zachować ostrożność, gdyż spotkamy sporą grupę monster monster oraz monster.

obrazek


obrazek


Po przejściu przez drzwi idziemy czerwonym dywanem, i trafiamy do więzienia.


Misja 8 - An offer you can't refuse


Wpadliśmy do więzienia.

obrazek


By się z niego wydostać będzie musieli wziąć dokument, który znajduję się lewym górnym rogu miejsca, gdzie się znajdujemy.

obrazek


Kiedy weźmiemy dokument oraz przeczytamy go, robimy tak jak na screenie.

obrazek


Po wydostaniu się z więzienia, udajemy się na północ, aż dojdziemy do NPC Ztiss.
Rozmawiamy z nim:

Player: hi
Ztiss: Be greeted my .. guezt.
Player: offer
Ztiss: You are ztill a captive and your life is forfeit. Zere might be a way for you to ezcape if you agree to work for my mazter
Player: work
Ztiss: Zere iz a great tournament of ztrengz each decade. It determinez ze granted privilegez for zertain individualz of power for ze comming decade. ...
Ztiss: My mazter wantz to zurprize hiz opponentz by an unexpected move. He will uze warriorz from ze outzide, zomeone zat no one can azzezz. ...
Ztiss: One of ziz warriorz could be you. Or you could ztay here and rot in ze dungeon. Are you interezted in ziz deal?
Player: yes
Ztiss: You are zmart for a zoftzkin, but before you begin to feel too zmart, you should know zat we will zeal our deal wiz you drinking a ztrong poizon zat will inevitably kill you if you want to trick me and not attend ze tournament. ...
Ztiss: Zo are you ready to drink ziz poizon here?
Player: yes
Ztiss: Excellent! Now you may leave ziz area zrough ze teleporter to ze norz. It will bring you to a hidden boat. Ziz boat will take you to ze tournament izle. ...
Ztiss: Zere you'll learn anyzing you need to know about ze great tournament.
Player: bye
Ztiss: Hurry, you no longer have any buzinezz here..


Po rozmowie udajemy się do teleportu, który znajduję się w lewym górnym rogu.

Od teraz mamy dostęp do teleportu pomiędzy Zao Steppes, a Muggy Plains.


Misja 9 - Mortal Kombat


Naszym ostatnim zadaniem będzie ukończenie bardzo trudnej areny Mortal Kombat, do tej misji potrzebujemy partnera, ponieważ trzeba dwóch osób, by wejść na arenę. Możemy dojść w ten sposób:
Po drodze można spotkać monstermonstermonstermonster

obrazek


obrazek


obrazek


obrazek


obrazek


obrazek


obrazek


obrazek


obrazek


Gdy dojdziemy do NPC Chrak, rozmawiamy z nim:

Player: hi
Chrak: Greetingz, competitor.
Player: battle
Chrak: Zo you want to enter ze arena, you know ze rulez and zat zere will be no ozer option zan deaz or victory?
Player: yes


Idziemy do miejsca zaznaczonego większym kółkiem przez drzwi ze świecącą klamką, tam znajduje się miejsce na 2 osoby, żeby wejść na arenę jedna z osób musi przeciągnąć wajchę.

Gdy wejdziemy na arenę będą się respili kolejno gladiatorzy, co 90 sekund. Jednak często będą się pojawiać poza ekranem, więc należy zachować ostrożność.

UWAGA: Walka z większą ilością przeciwników niż 3 bardzo prosto może doprowadzić do śmierci. Należy jak najszybciej zabić swoich przeciwników.

Atak 1

monster i monster

Dwóch silnych orków. Raczej łatwi przeciwnicy, po prostu atakować.


Atak 2

monster i monster

Dwa silne jaszczury. Tak samo jak wcześniej, po prostu atakować.

Atak 3

monster i monster

Dwa silne żywiołaki, tutaj zaczynają się pierwsze trudności. Za wszelką cenę należy unikać beamów obu przeciwników - zadają one bardzo wysokie obrażenia nawet do 1000 punktów życia. Oba potwory nie są odporne na SD.

Atak 4

monster i monster

Z tymi dwoma panami nie powinno być problemu, jednak dla magicznych profesji zabicie monster będzie upierdliwe. Jest on odporny na SD, najlepiej zbrać na niego kilkadziesiąt run Fireball czy Icicle.

Atak 5

monster i monster

Dwa silne demony, monster posiada 10 % odporność na obrażenia od śmierci. Po prostu atakować.

Atak 6

monster i monster

Dwóch najbardziej upierdliwych i najtrudniejszych przeciwników dla każdej profesji. monster jest częściowo odporny na obrażenia fizyczne (15 %), święte ataki (10%), ogien (30%), energie (25 %) oraz lód (20%). Jest także całkowicie odporny na runy SD oraz ziemię. Z powodu swoich odporności jest to bardzo trudny przeciwnik dla wszystkich profesji. Najlepiej wziąć na niego runy Icicle. Drugi przeciwnikmonster jest częściowo odporny na obrażenia fizyczne (50 %), świętość (50%), śmierć (35 %), energię (85 %), lód (20%). Z drugiej strony jest wrażliwy na ogień (15%), z tego powodu zalecane jest atakowanie go runami Fireball przez postaci magiczne.


Atak 7 - ostatni

monster

Tirecz jest ostatnim, najpotężniejszym przeciwnikiem. Posiada on 25000 punktów życia i z uwagi na swoją częściową odporność na śmierć zabicie go może zająć dosyć długo.

UWAGA: Bardzo często zdarza się iż zostaniemy na końcu z 3 przeciwnikami. Jeżeli bloker da radę je bezproblemowo na sobie utrzymać, można pokusić się na zabicie samego monster, po jego zabiciu zakończymy arenę.

Po zabiciu Tirecza zostaniemy teleportowani do pokoju, gdzie znajdują się skrzynki z nagrodami oraz możemy zdobyć outfit warmastera.

Po walce znów udajemy się do NPC Chrak i rozmawiamy z nim (bo inaczej nie będziemy mogli skończyć questa u Ongulfa!)

Player: hi
Chrak: Greetingz, competitor.
Player: mission
Chrak: You have done ze impozzible and beaten ze champion. Your mazter will be pleazed. Hereby I cleanze ze poizon from your body. You are now allowed to leave. ...
Chrak: For now ze mazter will zee zat you and your alliez are zpared of ze wraz of ze dragon emperor az you are unimportant for hiz goalz. ...
Chrak: You may crawl back to your alliez and warn zem of ze gloriouz might of ze dragon emperor and hiz minionz.Misja 10 - New Horizons

Wracamy do NPC Ongulf i po raz ostatni pytamy go o mission.

Od tego czasu możemy używać magicznego dywanu oraz oddawać więcej niż 6 item.


Spoiler w postaci wideo:


Obrazek
Obrazek
11:24 Congratulations! You earned the achievement "Champion of Chazorai". zrobione
Obrazek
Obrazek
2018-04-05 11:43:09
Obrazek
Obrazek
Piątej misji nie musiałem powtarzać wpisując: Król Tibianus - Flatter Leeland - Plea Angus - Bluff Wyrdin - Plea Telas -Reason Humgolf - Flatter
Obrazek
Obrazek
2017-12-14 17:36:33
Obrazek
Obrazek
@vizjerei77 podijam. Zadziałało pięknie :)
Obrazek
Obrazek
2017-10-20 17:22:52
Obrazek
Obrazek
w 5-tej misji w Edron rozmawiamy z Telasem
Obrazek
Obrazek
2017-10-19 03:32:11
Obrazek
Obrazek
7 misje przebiegłam 52 ekiem wiec się da, zużyłam przy tym dwa strongi więc przygotujcie się na waste (full eq i skille 101/95 ale o to nie pytaliście, prawda?;p)
Obrazek
Obrazek
2017-06-10 21:58:32
Obrazek
Obrazek
w 2h doszedlem do phantom army xD
Obrazek
Obrazek
2017-02-26 14:12:46
Obrazek
Obrazek
ok zaczynam robić questa o 12:35 ciekawe ile czasu zajmie mi zrobienie tego napisze o której skończyłem xD
Obrazek
Obrazek
2017-02-26 12:32:29
Obrazek
Obrazek
Misja 5: Jak odpowiemy źle to po oddaniu przedmiotu wymagane słowo się zmienia. Np. jeśli za pierwszym razem Bluff było niewłaściwe oddajemy prezent i Bluff może już zadziałać.
Obrazek
Obrazek
2016-12-05 15:33:51
Obrazek
Obrazek
W nawiazach słowa, które nie podziałały. Edron - Wyrdin: flatter (bluff, impress). Edron - Telas: reason. Kazordoon - Hungolf: flatter. Thais - King Tibianus: impress (flatter). Venore - Leeland: reason (impress, plea, threaten, flatter). Porth Hope - Angus: bluff.
Obrazek
Obrazek
2016-04-07 15:08:04
Obrazek
Obrazek
5 misja zaliczona za 1 razem. Wszystkie słówka tzn Tibianus - Flatter , Leeland - Impress , Angus - Bluff , Wyrdin - Plea , Telas - Reason ,Humgolf - Flatter . Wszystkie słowa zaczynałem z dużej litery co wiązało się z tym,iż mi bezproblemowo zaliczyło questa i nie musiałem latać do Black Berta po itemy
Obrazek
Obrazek
2016-03-31 15:35:38
Obrazek
Obrazek
"Przy pierwszej rozmowie polecam użyć słów plea, bluff lub flatter – jest 33% szansy, że jedno z nich zadziała. Ale najczęściej działa bluff." rip logic
Obrazek
Obrazek
2016-02-29 00:27:23
Obrazek
Obrazek
ile tomow trzeba oddac zeby odblokowac dywan i selac itemy ?
Obrazek
Obrazek
2016-01-14 11:22:40
Obrazek
Obrazek
7 i 8 misje dam rade zrobić na 53 lvl ek ? zalezy mi na odblokowaniu dostępu do magic shopu
Obrazek
Obrazek
2016-01-02 17:01:39
Obrazek
Obrazek
8 zdana do npc,mortala nie trzeba ale tylko po mortalu mozna zdac tomy zeby selac itemki,miec tp na parne,dywan na farmine itd.
Obrazek
Obrazek
2015-11-11 15:49:50
Obrazek
Obrazek
ile misji trzeba zrobić, żeby mieć dostęp do expienia na lizardach w zao?
Obrazek
Obrazek
2015-10-09 15:05:08
Obrazek
Obrazek
trakol15 - wczesniej pyta czy chcesz wysluchac jego zali w wersji dlugiej czy krotkiej, wiec wystarczy napisac short a pozniej mission
Obrazek
Obrazek
2015-03-21 17:07:58
Obrazek
Obrazek
błąd w rozmowie z melfarem nic nie mówi jak pisze sie do niego mission
Obrazek
Obrazek
2014-11-13 13:52:29
Obrazek
Obrazek
Po dzisiejszym mortalu dam wam (ED i MS) radę: Włączcie utamke przed wejściem, prawie się na tym wyspałem :P.
Obrazek
Obrazek
2014-11-02 16:51:47
Obrazek
Obrazek
błąd w dialogu po zrobieniu areny do chraka trzeba napisać hi a następnie mission inaczej nie zaliczy... przekonałem się na własnej skórze i musiałem dzięki temu sie cofać
Obrazek
Obrazek
2014-11-02 13:48:22
Obrazek
Obrazek
w 5 misji do npc w Kazo najlepiej napisać "Threaten"
Obrazek
Obrazek
2014-09-25 09:49:00
Obrazek
Obrazek
W misji 2 - From Kazordoon With Love mozna zrobic drzewa w odwrotnej kolejnosci i na koniec nie trzeba gonic wiewiorki z flaszka :)
Obrazek
Obrazek
2014-08-30 22:20:22
Obrazek
Obrazek
w 5 misji jeśli nie uda wam się słowo "impress" to polecam "plea"
Obrazek
Obrazek
2014-08-29 01:30:45
Obrazek
Obrazek
Po zabiciu tirecza trzeba powiedzieć: hi Mission Samo hi nie wystarczy
Obrazek
Obrazek
2014-07-23 19:07:30
Obrazek
Obrazek
"Ile razy można robic mortal combat?" jesli padłeś na final roomie możesz iść znow.
Obrazek
Obrazek
2014-02-28 12:27:53
Obrazek
Obrazek
Mysle ze tak
Obrazek
Obrazek
2014-02-28 12:26:40
Obrazek
Obrazek
w 7 misji nie ma nic na temat że łopata jest poptrzebna .
Obrazek
Obrazek
2013-12-20 13:28:33
Obrazek
Obrazek
Zrobisz ale sie wyprujesz z potkow :D
Obrazek
Obrazek
2013-10-13 09:39:00
Obrazek
Obrazek
Tylko raz.
Obrazek
Obrazek
2013-05-16 16:11:33
Obrazek
Obrazek
Ile razy można robic mortal combat?
Obrazek
Obrazek
2013-05-16 16:03:30
Obrazek
Obrazek
Po walce znów udajemy się do NPC Chrak i rozmawiamy z nim (bo inaczej nie będziemy mogli skończyć questa u Ongulfa!)
Obrazek
Obrazek
2013-02-08 21:12:35
Obrazek
Obrazek
W 9 misji brakuje napisania mission bo zrobieniu mortala.
Obrazek
Obrazek
2013-02-08 19:17:50
Obrazek
Obrazek
spokojnie haste, exura vita i do przodu
Obrazek
Obrazek
2012-12-15 22:54:24
Obrazek
Obrazek
zrobie 7 misje 80 RP solo?
Obrazek
Obrazek
2012-11-03 21:35:30
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
Bosses Bosses Maps Maps LootSeller LootSeller DressUp DressUp Outfiter Outfiter Decorator Decorator Monster respawn Monster respawn LogAnalyzer LogAnalyzer Guilds-Online Guilds-Online Loterie Loterie Calc Calc
Promoted Fansite
  Witaj
  Nie jesteś zalogowany.

  Zarejestruj się
  Zapomniałeś hasła?
  Reklama
  SHOUTBOX