Shadows of Yalahar Quest Dzięki!
×

Dostęp do tego zasobu mają wyłącznie zalogowani użytkownicy. Zaloguj się!

Obszar:
Mainland
Typ:
Przedmioty, Dostępowe
Min. lvl:
75
Prem:
tak
Trudność:
8 / 10
Lokalizacja:
Edron, Yalahar, Fenrock, inne tereny
Nagroda:
Możliwość zdobycia mounta Modified Gnarlhound
item
25000 exp
Achievement "Golem in the Gears"
item
Potwory:
Dodane w wersji:
8.50
Opis:
Pewien naukowiec usiłuje skonstruować własnego golema. Możemy mu w tym pomóc.
Spoiler:
Kliknij, aby przeczytać spoiler
Spis misji


UWAGA. Quest ten składa się z wielu zadań o różnym stopniu trudności. Na szczęście niektóre misje można ewentualnie pominąć, bo prawie wszystkie konieczne do wykonania questu przedmioty możemy kupić u Black Berta. W sumie będą nas one kosztować 198k - ale odliczając koszt Elemental Crystali, łatwych do zdobycia, będzie to już tylko 118k.


Misja 1 - Errand boy

Quest zaczynamy u Telasa - naukowca, mieszkającego koło wioski Stonehome na wyspie Edron. Jest on naszym przewodnikiem i zleceniodawcą podczas tego questu.

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: My research on the creation of golems has progressed well so far. However, it is good to acknowledge the accomplishments of others in this science. ...
Telas: I am in contact with certain gifted individuals who have themselves gained significant insights into this subject. ...
Telas: I want you to contact them and ask them for their research notes. They should have the means to send them to me so you don't have to worry about picking up the papers and possibly losing them. ...
Telas: From our previous correspondence I'd say all of them are supportive but reaching some of them might prove troublesome. ...
Telas: I need the research notes from the technomancer Scutty of Kazordoon, the theoretical mago-scientist Milos of the Edron Academy. ...
Telas: The field scientist Boveas, who can be found in Mintwalin, the druid Cerdras of Carlin and Dreadeye, a bonelord of the Braindeath Streak, who lives somewhere in the necropolis deep below Ab'dendriel.


Telas prowadzi badania nad Yalahariańskimi golemami. Naszym pierwszym zadaniem jest zdobycie dla niego notatek od innych naukowców:
Scutty'ego z Kazordoon;
Milosa z Akademii Edron;
Boveasa z Mintwallin;
Cerdrasa z Carlin;
Dreadeye'a z Hellgate.

Rozmawiamy z nimi tak:

Milos:

Player: hi
Milos: Oh hello. I hardly noticed you. I'm afraid I am a bit distracted at the moment.
Player: mission
Milos: Oh, of course I'll send him my notes immediately. Perhaps he'll come back and visit us here sometime. Do pass on my regards to him, won't you?
Player: yes


Scutty:

Player: hi
Scutty: Hi there.
Player: mission
Scutty: Ok, ok. Considering how much knowledge Telas was willing to share and keeping in mind that he promised to send me the results of his research I'll make an exception. I will send him the information he wants .. even a bit more. ...
Scutty: He'd better live up to his promises, a dwarf does not forget or forgive easily.


Boveas:

Player: hi
Boveas: Hi! I hope you're not going to kill me!
Player: mission
Boveas: Oh, of course I can send him my research notes. I'll drop them into the next mailbox as soon as possible. May the Gods bless the royal Tibian mail system and its fearless and sometimes maimed postmen.


Dreadeye:

Player: hi
Dreadeye: Ah, a visitor to intimidate. Splendid!
Player: mission
Dreadeye: Of course! He will receive the knowledge that I choose to share with him - although with his limited intelligence I doubt hewill grasp the concepts I send him. ...
Dreadeye: Warn him that the consequences, for you both, will be dire if you fail to succeed in your undertaking. Your limited intellect cannot comprehend the importance of this. ...
Dreadeye: Even I do not know what this portends. But.. yet .. sometimes .. there is a glimpse. An insight that unsettles me. An emotionlong forgotten.


Cerdras:

Player: hi
Cerdras: Greetings my friend!
Player: mission
Cerdras: I see no harm in sending him my notes. I hope it will help him in his efforts. ...
Cerdras: Maybe you could persuade him to use the time my research saves him in touch with nature. I am sure this will help him focus his mind on his studies.


Kiedy będziemy już mieć wszystkie notatki, wracamy do Telasa.

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: Ah, yes. I have received all the reports I need and have already been able to glance through them. ...
Telas: It will take some time to evaluate all those different approaches to the topic. Meanwhile, we can get on with the other tasks to advance our project. ...
Telas: when you are ready, just ask me for your next mission...


Misja 2 - A vital part

Rozmawiamy z Telasem.

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: I hate to admit it, but I am still unable to create some of the necessary parts. Unfortunately, modern day technology just doesn't have the complexity to recreate the Yalaharian mago-mechanic cores. ...
Telas: However, I do need to find out whether my other components function properly, so for my first attempt, an existing core will have to do. Unfortunately, we can't just go to Yalahar and ask for one. ...
Telas: The Yalahari are not known for sharing their knowledge willingly. On the other hand, much of their machinery is not even used these days. ...
Telas: Can you search in their factory quarter for some of the cores? But, pay attention now! The cores are not that easy to get ...
Telas: According to my research, while the cores are being used, they are incredibly hot so you can't just remove one. Also, the Yalahari have added additional security and maintenance-friendly mechanisms. ...
Telas: In each machine that uses cores, they have installed what I would call cooler cannons. ...
Telas: The cannons can be used to cool overheated cores or cool down a normal core so it can be removed for maintenance. There are two drawbacks though. ...
Telas: First you need to hit the core with the cooler cannon when it reaches the correct temperature. ...
Telas: If you shoot too early it will be frozen in place and the system won't be able to remove it. ...
Telas: The second drawback is that the cannon uses enormous amounts of energy, so you can only fire it every few seconds and will have to wait until it is fully recharged. ...
Telas: If you hit the core while it is red hot it will cool down to room temperature and can be removed from the machine, but the system will replace it with another immediately. You should be able to get the cooled and inactive core from a nearby dispenser. ...
Telas: As far as I can tell the core should remain inactive and do nothing funny like spontaneously overheat and fry you or something equally unpleasant.


Przedmiot konieczny do tej misji możemy kupić u Black Berta.

Telas potrzebuje rdzenia - Mago Mechanic Core. Bez niego nie dowie się, czy pozostałe elementy jego golema działają prawidłowo. Niestety, dostanie go nie jest tak proste - musimy się zakraść do jednej z fabryk w Yalahar, dokładnie do tej:

obrazek


Schodzimy na dół, tutaj spotykamy 3 monster. Ponownie schodzimy na dół - tutaj biegają 3 monster. Idziemy na południe pomieszczenia i schodzimy na poziom -3, po czym idziemy wg mapki:

obrazek

(po drodze od 3 do 5 Worker Golemów)

Schodzimy na dół.
Znajdują się tu 4 działa. Zajmij pozycję przy jednym z nich i użyj go, kiedy kryształ przed Tobą zrobi się czerwony.
Jeśli wszystkie rdzenie będą w kolorze zielonym (lub otrzymaliśmy komunikat You took the core and have no reason to handle this dangerous object.), po lewej stronie pomieszczenia znajduje się maszyna o nazwie core dispenser. Klikamy na nią, a w plecaku pojawi się item. Wracamy do Talesa.

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: Ah, a mago mechanic core. A true marvel of Yalahari science. One day, my friend, we will be able to build our own. ...
Telas: My understanding is growing daily. For now we will incorporate this core into our construction. ...
Telas: You have proven yourself to be incredibly helpful. More missions await you.


Misja 3 - The right ingredients

Rozmawiamy z Telasem.

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: A golem's major power source is a mix of elemental forces. ...
Telas: Most of the elements need only a low concentration of purity but the earth component, which is the overriding element in a Yalaharian golem, requires a huge amount of very pure concentrate. ...
Telas: That is why crystals are often fused into the golem's body. ...
Telas: Could you get me some elemental crystals? Use an ordinary pick axe on a slain earth elemental. With some luck you will gain an elemental shard. ...
Telas: Ten of them should be enough for me to create an elemental crystal.


Golemy potrzebują zasilania, a najlepszym jego źródłem są Elemental Crystale - item. W jaki sposób je zdobywamy? Albo kupując je u Black Berta (nie polecamy, kosztują aż 80k, a są łatwe do zdobycia), albo udając się na resp monster. Po zabiciu każdego używamy na nim item. Jeśli nam się uda, pojawi się komunikat "You have unearthed a crystal!".
Po zdobyciu 10, wracamy do Telasa.

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: So you have brought me all 10 shards for the core! That is one step further towards the construction of our very own golem! Without your help I would never have made it this far. ...
Telas: I wish your next mission were less dangerous but sadly it isn't. But more about that when we talk about your next mission.


Misja 4 - Gathering golem parts

Rozmawiamy z naszym zleceniodawcą:

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: I always find new things in the Yalaharian metallurgy to amaze me. In order to construct parts that are even remotely similar I had to spend a fortune and wait years for a dwarven smith to finish them. ...
Telas: Luckily, there is a much cheaper source for even better material: existing golems. There are quite a few running aimlessly through Yalahar and posing a threat to unwary travellers. ...
Telas: So by disabling those golems not only do we further our research but we also do something to clean up the city's golem problem! I'll lend you this golem-disassembler. ...
Telas: When you have killed a golem wait a moment until all of his systems shut down. Then use the disassembler on his corpse. ...
Telas: But, be careful! If you wait too long the parts will lose their charges and be worthless. ...
Telas: Chances are that the disassembler will only produce scrap metal but now and then you'll get a golem part. I need six of them to make any progress in my work.


Telas potrzebuje 6 item. Zdobywamy je, używając otrzymanego item na ciałach martwych golemów (wszystkich rodzajów). Mogą nas podczas tego zadania zaskoczyć niespodzianki - zamiast Golem Part może pojawić się monster,monster albo dostaniemy item.

Gdy już skompletujemy części, wracamy do Telasa.

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: Ah, with your newest acquisition you have brought me 6 golem parts. With that we are done and can continue with your next mission.


Misja 5 - Charged to charge

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: Well, this one is somewhat hard to explain. The power core of the golem needs some specific charges to make it work. The good news is that I have discovered the perfect carrier for the charge. ...
Telas: The bad news is, it's you! Well, let me elaborate: I need three different charges. ...
Telas: You can charge yourself by walking though a charge generator. One of these can be found in the alchemists' quarter. ...
Telas: Get yourself charged and return to me. I will suck the charge into one of my own inventions and can tell you if you carried one of the three charges we needed. ...
Telas: Unfortunately, the machine may charge you in two further ways to the three charges we actually need. The other two charges are of no use to our project. ...
Telas: But, on the positive side, each charge that we don't need can be sold to other scientists and I am willing to share some gold with you for your efforts.


Rdzeń golemów potrzebuje ładunków, by mógł działać. Musimy je zdobyć, ładując się w generatorze w dzielnicy alchemicznej Yalaharu.
Jest 6 rodzajów ładunków - A, B, C, X, Y, Z. Telas potrzebuje A, B i C. Jest jednak małe prawdopodobieństwo, że od razu przyniesiemy mu 3 właściwe ładunki. Na szczęście, za każdy ładunek którego Telas nie potrzebuje dostaniemy wypłatę - od 900 do 1500 gp.
Generator znajduje się tu: (po drodze monster, monster, monster)

obrazek

(schodzimy 2x w dół)
obrazek


Tak wygląda generator. Wchodzimy na kratkę zaznaczoną kółkiem, po czym wracamy do Telasa.

obrazek


Powie nam, jakim zostaliśmy naładowani ładunkiem. Przykłady dialogów:

Telas: Telas: We have got a major C-charge! Excellent!


Telas: Oh, that's an X-charge. Nevermind. Although we don't need it, the academy might use it for their lightning research. Here is your share of the money I'll get from reselling it. That makes 1500 gold.


Powtarzamy chodzenie do Yalahar i ładowanie się, aż oddamy Telasowi ładunki A, B i C. Mówimy wtedy do niego:

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: We are finished with collecting charges! Now we can proceed and your next mission awaits you!


Misja 6 - Out of the blue

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: I need a blueprint of a golem to compare with my own plans. I need to figure out where problems might arise. Please search the factory quarter for some blueprints that I can use.


Nasze kolejne zadanie to zdobycie planów konstrukcyjnych golemów - item, aby Telas mógł je porównać ze swoimi.
Uwaga - misja jest trudna. W ostatnim pomieszczeniu znajduje się 10 stale respiących się monster (gdy je zabijemy pojawią się natychmiast nowe; nie zgarniemy z nich żadnego łupu, ani nie dostaniemy exp). Item możemy kupić u Black Berta.
Jeśli jednak jesteśmy silni i odważni, idziemy wg mapek:

obrazek

(schodzimy 2x w dół)
obrazek

obrazek


Bierzemy ze skrzynki potrzebny przedmiot, po czym wracamy do Telasa.

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: Yes, you've got them! That will aid my understanding of the construction of a golem. But there is still a lot to do and new missions waiting.


Misja 7 - Powering up

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: In order to understand a Yalaharian power core I have to disassemble one. I think there are still some old and burnt out power cores to be found in the alchemists' quarter of Yalahar. Please get me one, the state of the core is not that important.


Siódme zadanie to zdobycie dla Telasa źródła zasilania. Może być on stary.
Uwaga - jest to kolejna trudna misja. Możemy kupić przedmiot u Black Berta, co zaoszczędzi nam czasu i nerwów, choć nie pieniędzy.
Udajemy się wg mapki do dzielnicy alchemicznej:

obrazek

Schodzimy 2 razy w dół.
obrazek


Skrzynka z item znajduje się na końcu strzałki. W pomieszczeniu jest bardzo niebezpieczne - znajdują się tu 2 monster, 1 monster oraz kilka monster. Najlepiej ustawić się w drzwiach, będąc leczonym przez kolegów. Taktyka zależy tu od profesji.

Kiedy już będziemy mieć Old Power Core, wracamy do Telasa.

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: Phenomenal! That's precisely what we need. A bit tattered and rusty but it will do perfectly. While I am busy with this, you can get on with some other missions.


Misja 8 - Getting things stable

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: I hope to save myself the effort of reinventing a stabilizer small enough to fit into the golem. I will have to get an original Yalahari stabilizer or be forced to create a four legged golem, which clearly won't do. ...
Telas: Therefore, I need you to search the sunken quarter for a stabilizer.


Telas domaga się od nas znalezienia w zatopionej dzielnicy stabilizatora, koniecznego, aby golem mógł się poruszać na dwóch nogach.
Tradycyjnie przedmiot możemy zakupić u Black Berta.
Jeśli wybieramy walkę z licznymi quarami, idziemy do Taraka i płyniemy z nim do dzielnicy. Wskakujemy pod wodę. Schodzimy na dół i idziemy w lewo, spotykając monster. Schodzimy po schodach i idziemy wg mapki:

obrazek


Schodzimy w dół, idziemy kilka kroków, znowu schodzimy w dół i idziemy wg mapki, zważając na quary.

obrazek


Otwieramy skrzynkę i zabieramy item.
Wracamy do Telasa.

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: Phenomenal! You must have good eyesight to have spotted this little fellow. However, don't mind my mumbling. New missions await you.


Misja 9 - Researching the ritual

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: While visiting Yalahar I discovered one of their libraries in the magicians' quarter. I solved the logic puzzle that prevented unwanted intruders and began to study their rituals. ...
Telas: I was THAT close to reconstructing the ritual when one of the Yalahari, Azerus, discovered me and had me thrown out of thecity. I think all those guardian golems know me now and I can't show my face there any more ...
Telas: You, on the other hand, can! I will tell you how to open the puzzle lock so you can enter the library. ...
Telas: I fear that the Yalahari may have posted some Golems there as guards so you'll have to fight them to use the library undisturbed. Your mission is to reconstruct the ancient golem ritual from their books. ...
Telas: There are hints scattered throughout the books in the library. Be warned! Yalahari literature is not easy reading! You might get a headache, which will make you forget what you just read. ...
Telas: The chances of recreating the ritual are greater the more you read. On the other hand the more books you read the more likely it is that you'll get a headache and forget everything you have learned. ...
Telas: If you get a headache you will have to wait a minute or two for it to wear off before you can continue. ...
Telas: When you feel ready to recreate the ritual use the scribe's desk in the center of the room. You'll know when you have been successful.
Telas:
Telas:


Telas chce, abyśmy udali się do biblioteki w Yalahar. Tam musimy odczytać zapisy rytuałów starożytnych golemów. Wynalazca też próbował to zrobić, ale został nakryty przez Yalaharian.
Udajemy się tam wg mapki:

obrazek


Schodzimy po schodach. Idziemy w prawo, przechodzimy przez drzwi z migającą klamką i ponownie schodzimy na dół. Uwaga - czeka tam na nas monster.
Tak wygląda biblioteka:

obrazek


Odczytujemy książki - najlepiej 3-4, po czym używamy kałamarza na środku pokoju. Im więcej książek przeczytamy tym większa szansa na sukces, ale jednocześnie większa szansa na ból głowy. Uniemożliwi on nam pracę przez minutę i sprawi, że musimy zaczynać od nowa.
Bólu możemy się pozbyć przez zjedzenie tabletki - item. Kupujemy ją, jak zawsze, u Black Berta.
Rytuału nie udaje się zapisywać za każdym razem. Możemy wywołać atak monster, monster, monster a także zostać otrutym lub porażonym.

Kiedy nareszcie nam się uda, wracamy do Telasa.

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: Impressive! To be honest, I feared a bit for your sanity, but you made it! And you are still healthy and sane! Well, at least I hope so. I fully understand if you want to take a few days off before you continue with your next mission.


Misja 10 - The right ingredients

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: Yalahari rituals are quite complicated and need certain reagents that are not readily available nowadays. I think I can come upwith some substitutes for most of them though. ...
Telas: Specifically, three items need to be replaced. Are you ready for your first mission?
Player: yes
Telas: Telas: <podaje nam pierwszy składnik>


Misja w zależności od naszego szczęścia może być albo bardzo łatwa, albo średnia, albo trudna. Musimy przynieść Telasowi 3 składniki, konieczne do odtworzenia rytuału Yalaharian. Musimy patrzeć w Quest log! Jest tam napisane który składnik jako pierwszy potrzebujemy!
W sumie jest 6 możliwości - oto wszystkie z nich.
Tradycyjnie możemy je po prostu kupić od Black Berta.

Dark Essence - item

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: Are you up to your ... assignment?
Player: yes
Telas: One of the more unpleasant components that I need is some dark essence. Some of my colleagues believe that it sometimes condenses in the depths beneath the cursed town of Drefia in the desert of the Daramian continent.


Jest to najtrudniejszy do zdobycia przedmiot. Aby go zdobyć, musimy udać się w podziemia Drefii, podążając według mapy:

obrazek


Esencja znajduje się za drzwiami w sarkofagu. Zabieramy item i wracamy do Telasa.

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: By the Gods! Handle that dark essence with care! Didn't I mention it might explode? Ooops, I probably forgot to tell you! Well, whatever, I'll put it in a safe place for now. Thank you for your efforts my friend.


Worm Queen Tooth - item

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: Are you up to your ... assignment?
Player: yes
Telas: I am convinced that the tooth from a long dead rotworm queen will make an apt replacement for one of the more exotic ingredients in the Yalahari ritual. The books in the Edron academy suggest that the most likely place to find one might be deeper Fibula.Idziemy trasą opisaną tu. Ząb królowej robaków oznaczony jest jasnozielonym kółkiem.
Gdy go zdobędziemy, wracamy do Telasa.

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: My, this rotworm tooth looks old. But the older the better. It will certainly be sufficient for our ritual.


Deep Crystal - item.

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: Are you up to your ... assignment?
Player: yes
Telas: According to dwarven miners you might find the deep crystal somewhere in the depths under Ab'Dendriel. I have no idea where though, or even how to get there.


Idziemy do Hellgate po kryształ głębin.

Wyruszamy z depo w Ab'Dendriel, schodzimy drabiną na dół:

obrazek


Tu schodzimy 2x na dół.

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek


Gdy go zdobędziemy, wracamy do Telasa.

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: I truly hope this is a deep crystal. I have to admit, all those crystals look the same to me.


Shadow Orb - item


Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: Are you up to your ... assignment?
Player: yes
Telas: One of the components is a shadow orb. So far, I have had no luck acquiring one. I even tried one of my more dubious contacts but he refused, saying that he would only mess with the guys in the dark cathedral if he had a death wish. ...
Telas: I think if you find this dark cathedral you might find a shadow orb.


Idziemy do Dark Cathedral, po czym kierujemy się mapkami:

obrazek


Tutaj musimy w ciągu 5 min przeciągnąć wszystkie 6 dźwigni:

obrazek


Wskakujemy w teleport i dalej wg mapki:

obrazek


Z otrzymaną kulą cieni wracamy do Telasa.

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: Ah, a perfect shadow orb! This is exactly what we need.


Animal Fetish - item

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: Are you up to your ... assignment?
Player: yes
Telas: One of the components could easily be substituted by an animal fetish. I have heard that the orcs in the Orcland use them to tame their war wolves. That's where you should start looking.


Idziemy do Orc Fortress, po czym udajemy się wg mapki:

obrazekFetysz znajduje się na 1-szym piętrze wieży. Gdy już go mamy, wracamy do Telasa.

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: Phew. That fetish stinks. I'd better put it into some sort of container.


Bloodkiss Flower - item

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: Are you up to your ... assignment?
Player: yes
Telas: Some of the elves of Shadowthorn cultivate a plant known as bloodkiss. I need one sample for the ritual.


Udajemy się do Shadowthorn po krwisty kwiat.

obrazek

(Pomarańczowa linia wskazuje drogę nad/pod ziemią)

obrazek

obrazek

Tutaj schodzimy 2x niżej.
obrazek

obrazek


Gdy już mamy go w swoim plecaku, wracamy do Telasa.


Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: What a beautiful flower. A shame that we have to destroy it in the ritual.


Gdy już oddamy mu wszyskie 3 składniki, czas na misję nr 11.


Misja 11 - Take a shower

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: I am disheartened. All my efforts to get this golem to function have been in vain! There is still something missing. Were I not a scientist I'd say it was the soul. ...
Telas: I can't get the brain patterns working and without that a golem is just a useless shell. ...
Telas: At the moment I would settle for some existing brain patterns but the golems that are still around seem to lack the sophisticated brain patterns needed to meld with my creation. There is one final hope though. ...
Telas: While I was doing my research in Yalahar I stumbled upon reports about a remote scientific outpost of the Yalahari. There they were experimenting with something they called MI, short for magical intelligence. ...
Telas: That should create some far more intelligent golems. I desperately need one of those golem's heads. The base has to be somewhere beneath the isle, nowadays is known as Fenrock. ...
Telas: Unfortunately, I believe that you have to be a Yalahari or a Yalaharian servant to enter the complex. ...
Telas: However, on the bright side, in the course of doing these missions you have been charged with Yalahari energy, read their mind twisting books and have come into contact with much of their technology. ...
Telas: Additionally, there are electric showers that were often used by Yalaharian scientists. I have found out that one of the few electric showers that are still working is somewhere in the factory quarter. ...
Telas: First, you will have to use it on yourself, then report back to me. I will use an ancient Yalahari device on you to amplify all the Yalahari characteristics you have acquired. ...
Telas: Our only slim hope is that this might fool the system enough to allow you to enter the complex.


Telas jest w kropce. Golem nie działa. Jedyną naszą nadzieją jest zdobycie głowy golema, w której zawarta jest tzw. MI. Zanim jednak będziemy w stanie ją zdobyć - to następna misja - musimy wziąć elektryczny prysznic, by przejść przez barierę pod wyspą Fenrock.

Idziemy do dzielnicy fabrycznej Yalaharu oraz wg mapek (po drodze sporo monster czy monster):

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek


Prysznic bierzemy w miejscu oznaczonym białą kropką.
Wracamy do Telasa.

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: Ah, yes. My instruments tell me you have taken the shower! Are you ready to receive the amplifying charge?
Player: yes
Telas: It's done! I really hope that will be enough to enter the complex. It is probably somewhere in the underground of Fenrock. I have no idea what you might find there but look for a golem's head and bring it to me.


Misja 12 - Headless

Jest to najtrudniejsza misja w całym queście. Jeśli chcemy uniknąć ciężkiej walki, możemy kupić Golem Head - item - u Black Berta.

Udajemy się do Marisa i płyniemy z nim na Fenrock. Następnie schodzimy w dół krateru i idziemy wg mapek:

obrazek

obrazek


Rozmawiamy ze znajdującym się tam golemem:

Player: hi
Golem Servant: Greetings!
Player: job
Golem Servant: I am a servant and maintenance golem. I also operate the lift.
Player: lift
Golem Servant: The lift is damaged, sir or madame flesh unit! I could initiate the repair process but I need the correct tools and parts for the repairs ...
Golem Servant: If you wish to initiate the repair process ask me for repairs, male or female unit.
Player: repairs
Golem Servant: You must bring me the correct components or tools. The items deteriorate when they leave their conservation fields so you must be quick ...
Golem Servant: Are you ready, flesh unit?
Player: yes


Nasze zadanie jest dość trudne. Golem będzie nam podawał składniki, jakich potrzebuje do naprawienia windy. W sumie jest ich 12, ale zażąda od nas ,,tylko" 8.
Składniki są poukrywane w pojemnikach na dole 4 schodów:

obrazek


A tak wygląda to na dole.

obrazek


Oto, który numer jest którym składnikiem:

1 - Red Power Core - item
2 - Chaos Matter - item
3 - Vial of Elemental Water - item
4 - Bag of Screws - item
5 - Spare Part - item
6 - Giant Screwdriver - item
7 - Wonder Glue - item
8 - Green Power Core - item
9 - Glob of Grease - item
10 - Energy Net - item
11 - Yalahari Gear Wheel - item
12 - V-Belt - item

Przykładowy dialog:

Player: hi
Golem Servant: Do you have the required item, flesh unit?
Player: yes
Golem Servant: Repairs progressing satisfactorily. Repair progress 2 / 8 ! Can we continue?
Player: yes
Golem Servant: System failure detected! Yalahar gear wheel required.


Powtarzamy procedurę, aż golem nie powie:

Golem Servant: Repair procedure complete! Elevator fully operational. Ending communication. Have a nice day. Good bye.

Udajemy się kilka kroków w górę, po czym zjeżdżamy windą.
Udajemy się na północ, po czym schodzimy po schodach.

UWAGA. Jest tu naprawdę niebezpiecznie - masa monster, monster i monster. Dodatkowo 4 War Golemy na południu respią się bez przerwy.

Warto poprosić o pomoc innego gracza, posiadającego ponad 200 lvl, który zejdzie po jednej stronie i zacznie "taniec" z potworami - my natomiast po drugiej, używając wszelkich "przyspieszaczy" oraz, w przypadku profesji magicznych, czaru Magic Shield. Głowa golema znajduje się na południu, tuż pod windą.

Kiedy już ją zdobędziemy, wracamy do Telasa.

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: The head! You've got it! Incredible! Now we have everything we need! Give me a Tibian day to prepare everything for the activation process, then meet me here again.Misja 13: Fruits of success

Po upłynięciu godziny rozmawiamy z Telasem.

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: We have made it, my friend! We have everything we need to reconstruct a Yalaharian golem! This is a great dayfor science. ...
Telas: Without your help none of this would have been possible. We will both take our place in history soon. Meet me downstairs in my laboratory. ...
Telas: The honour of activating the golem shall belong to you, my friend.


Przenosimy się na dół, przeciągając wajchę w malutkim pokoiku obok Telasa. Tam rozmawiamy z nim:


Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: It was a long and perilous road, my friend, but we made it! I assure you, without your help this would never have been possible. Now do it my friend! Pull the lever and give life to our masterpiece!


Pociągamy za dźwignię, aby powołać do życia naszego golema! Ponownie rozmawiamy z Telasem:

Player: hi
Telas: Hello!
Player: mission
Telas: It's alive! Well, not strictly alive, of course, but moving and talking! Hmm, it seems to be behaving strangely, but perhaps it just needs some training or something like that! ...
Telas: I am so grateful to you! I grant you the privilege of being allowed to enter my laboratory. My early attempts at creating golems are not of much use to me, but with your help I could upgrade them, to some extent at least ...
Telas: I found them rather unresponsive but quite resilient. You might find them useful for target training to hone your skills.


Kończymy quest, dzięki czemu możemy przejść przez bramkę z migoczącą klamką i zdobyć w lewym dolnym rogu item, którym możemy złapać modified gnarlhounda, znajdującego się w tym samym pomieszczeniu. Dostajemy także achievement "Golem in the Gears" oraz 25 000 punktów expa.

obrazek

Obrazek
Obrazek
W misji nr 9 nie mogę wejść do pałacu w yalahar aby dostać sie do biblioteki,quest jest aktywny po kliknieciu na drzwi za npc Palimuth pisze: the doors to be sealed againstunwanted intruders...
Obrazek
Obrazek
2018-01-22 17:55:16
Obrazek
Obrazek
Ha! Misja 5-ta z ładunkami z pierwszym. Niiija Nija
Obrazek
Obrazek
2017-11-25 00:46:06
Obrazek
Obrazek
Gdzie jest Target Dummy JA sie pytam?! ;(
Obrazek
Obrazek
2017-11-12 04:31:26
Obrazek
Obrazek
mnie podczas 9 misji przy probie zapisania przenioslo na statek z vampirami(ten jak z thais do darashii)
Obrazek
Obrazek
2017-02-10 21:53:00
Obrazek
Obrazek
W pomieszczenie w 7 misji (Powering Up) są 3 Destroyer'y, a nie jeden jak to jest tu napisane.
Obrazek
Obrazek
2016-08-13 00:00:13
Obrazek
Obrazek
Dzisiaj (2015-01-21), zrobiłem 5 misje za pierwszym razem, tj. a,b i c pod rząd ;D
Obrazek
Obrazek
2015-01-21 13:46:13
Obrazek
Obrazek
Minimum lvl powinien być 75 bo inaczej nie da się zacząć misji 1 :)
Obrazek
Obrazek
2014-05-07 17:09:31
Obrazek
Obrazek
@zubek29 jak masz kase na wszystkie itemy to 75 spokojnie wystarczy
Obrazek
Obrazek
2013-10-05 22:32:53
Obrazek
Obrazek
Jeśli ktoś to zrobił, to bardzo bym się ucieszył jeśli by napisał w jakim czasie wykonał questa i na jakim lvlu.
Obrazek
Obrazek
2013-08-23 01:18:15
Obrazek
Obrazek
Czytanie książek w misji 9 może też wywołać atak war golema. Sam doświadczyłem
Obrazek
Obrazek
2013-07-11 18:12:48
Obrazek
Obrazek
zgodze się :P
Obrazek
Obrazek
2013-01-04 23:08:03
Obrazek
Obrazek
Takie rzeczy zgłaszamy poprzez Bugtracker w zakładce Serwis. :)
Obrazek
Obrazek
2012-07-23 08:11:15
Obrazek
Obrazek
Dobrze byłoby edytować spoiler. Nie ma już targetów a Gnarlhound :)
Obrazek
Obrazek
2012-07-23 00:24:27
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
Bosses Bosses Maps Maps LootSeller LootSeller DressUp DressUp Outfiter Outfiter Decorator Decorator Monster respawn Monster respawn LogAnalyzer LogAnalyzer Guilds-Online Guilds-Online Loterie Loterie Calc Calc
Promoted Fansite
  Witaj
  Nie jesteś zalogowany.

  Zarejestruj się
  Zapomniałeś hasła?
  Reklama
  Jubciek92
  🔞 Po prostu gram ;)
  Maxigashi
  NAJWOLNIEJSZY 400lvl NA ŚWIECIE | TIBIA
  Blessed Luca
  Dzień dobry | !exp !bestiary
  SHOUTBOX