Hot Cuisine Quest Dzięki!
×

Dostęp do tego zasobu mają wyłącznie zalogowani użytkownicy. Zaloguj się!

Obszar:
Mainland
Typ:
Event, Przedmioty
Min. lvl:
35
Prem:
tak
Trudność:
0 / 10
Lokalizacja:
Ashta'daramai (obok wieży niebieskich Djinn'ów)
Nagroda:
item item item item item item item item item item item item item item item item
Potwory:
Opis:
Wykaż się umiejętnościami kucharskimi.
Spoiler:
Kliknij, aby przeczytać spoiler
Event startuje 1 sierpnia i trwa cały miesiąc. W tym czasie Jean Pierre odwiedza malutki budynek w okolicach wieży Blue Djinnów.

obrazek


Całe zadanie polega na przyniesieniu odpowiednich składników do przygotowania wspaniałych dań.

Spis dań


Istotne informacje:
 • ważne jest, aby przynosić dokładnie to o co prosi nas NPC (np. jeśli mowa jest o vial of milk należy przynieść vial, a nie mug), gdyż inaczej nie zaliczy nam misji
 • biorąc pierwszy raz udział w evencie można wykonać 14 potraw, po czym jest możliwość wykonania ich jeszcze raz, co daje w sumie liczbę 28 potraw. W kolejnych latach podczas trwania eventu każdą z czternastu potraw można wykonać tylko raz (pierwszy rok - 28 dań, drugi rok - 14 dań, trzeci rok - 14 dań itd.)
 • większość składników można zdobyć w różnych miastach, lecz odwiedzając Ankrahmun, Carlin, Edron, Darashię, Svargrond, Thais i Venore zakupimy wszystko co nam jest potrzebne do wykonania potraw (z wyjątkiem składników, których nie da się kupić)
 • wykonując pierwszy raz event trzeba wszystkie potrawy wykonać w kolejności wg Jean Pierre. Po otrzymaniu książek kucharskich można wykonać dowolną potrawę lecz tylko raz w roku
 • każda potrawa może być użyta co 15 minut


Składniki potrzebne do wykonania wszystkich czternastu potraw:

- 2 item Bananas
- 3 item Bars of Chocolate
- 1 monster świeże ciało nietoperza
- 2 item vials of beer
- 2 item Beetroots
- 1 item Bootle of Bug Milk
- 1 item Blessed Wooden Stake
- 5 item Brown Breads
- 10 item Brown Mushrooms
- 3 item candies
- 3 item Candy Canes
- 27 item Carrots
- 3 item Cheese
- 1 monster świeże ciało kury
- 7 item coconut milks
- 1 item Concentrated Demonic Blood
- 10 item Cookies
- 2 item Corncobs
- 1 item Cream Cake
- 3 item Cucumbers
- 48 item Eggs
- 1 item Fern
- 15 item Flours
- 2 item Bulbs Of Garlic
- 15 item Gignerbreadman
- 1 item Green Perch
- 1 item Ham
- 10 item Honeycomb
- 2 item Hydra Tongue
- 18 item Jalapeno Peppers
- 3 item Lemons
- 22 item Mangos
- 1 item Vial of Mead
- 2 item Meats
- 3 item Vials of Milk
- 1 item Northern Pike
- 3 item Onions
- 2 item Oranges
- 2 item Peanuts
- 5 item Plums
- 30 item Potatoes
- 1 item Powder Herb
- 1 item Pumpkin
- 1 item Rainbow Trout
- 10 item Red Mushrooms
- 10 item Rice balls
- 2 item Rolls
- 5 item Sandcrawler Shells
- 1 item Shadow Herb
- 15 item Shrimps
- 1 item Sling Herb
- 1 item Stone Herb
- 1 item Star Herb
- 4 item Tomato
- 2 item Troll Greens
- 20 item White Mushrooms
- 2 item Vials of water
- 1 item Vial of winePlayer: hello
Jean Pierre: Greetings, Player. What are you doing out here?
Player: cook
Jean Pierre: Well, I'm not a simple cook. I travel the whole Tibian continent for the most artfully seasoned recipes and constantly develop new ones.
Player: recipes
Jean Pierre: You're interested in my recipes? Well. They are not for sale, but if you want to become my apprentice, I'll share my knowledge with you.
Player: apprentice
Jean Pierre: Hmm. You look quite promising. Can't hurt to give it a try, I guess. Would you like to become my apprentice, player?
Player: yes
Jean Pierre: Fine, young human. Ask me for a recipe anytime and I'll teach you what I know.


Danie 1: Rotworm Stew item
Działanie: przywraca maksymalną ilość punktów życia.
Potrzebne składniki:
 • 2 Meat item
 • 20 Potatoes item
 • 1 Onion item
 • 1 Bulb of Garlic item
 • 5 ounces of Flour item
 • 2 Vial of Beer item


Player: Hi
Jean Pierre: Hello there again, Player! I guess you're back for some cooking - let's get going then!
Player: Recipe
Jean Pierre: The first dish we are going to prepare together is called 'Rotworm Stew'. Now, don't be scared off. Of course we won't eat those nasty and dirty earth-crawlers! ...
Jean Pierre: The name is just for the effect it has on people. <winks> Bring me the following ingredients and I'll show you how it's done. ...
Jean Pierre: Two pieces of meat, two vials of beer, twenty potatoes, one onion, one bulb of garlic and five ounces of flour. Make sure that the ingredients are fresh and smell good.
Player: Rotworm stew
Jean Pierre: Did you gather all necessary ingredients to cook Rotworm Stew with me?
Player: Yes
Jean Pierre: Aah, so let's see! <prepares the food quickly while he explains it to you> We cook the meat in a large pot together with the chopped onion until it's separated from the bones. Now we also have a fine meat broth! ...
Jean Pierre: Cut the potatoes into small pieces and add them to the pot. Add some flour to thicken the stew. Finally, spice it up with some garlic and add beer for the typical dwarvish taste! ...
Jean Pierre: And voilà, we're done. I developed this recipe while talking to Maryza in the Jolly Axeman. She said to eat it when one's health is low. Enjoy!


Danie 2: Hydra Tongue Salad item
Działanie: powoduje wyleczenie ze wszystkich negatywnych efektów.
Potrzebne składniki:
 • 2 Hydra Tongues item
 • 2 Tomatoes item
 • 1 Cucumber item
 • 2 Eggs item
 • 1 Troll Green item
 • 1 Vial of Vineitem


Player: Hi
Jean Pierre: Hello there again, Player! I guess you're back for some cooking - let's get going then!
Player: Recipe
Jean Pierre: The next dish we are going to prepare together is called 'Hydra Tongue Salad'. The common hydra tongue is a pest plant with an surprisingly aromatic taste. ...
Jean Pierre: We'll add some other vegetables and spices for the delicate and distinctive taste. Bring me the following ingredients and I'll show you how it's done. ...
Jean Pierre: Two hydra tongue plants, two tomatoes, one cucumber, two eggs, one troll green and one vial of wine.
Player: Hydra tongue salad
Jean Pierre: Did you gather all necessary ingredients to prepare a Hydra Tongue Salad with me?
Player: Yes
Jean Pierre: Okay, here we go! <cuts the ingredients so fast that his hands seem almost blurry> This one is easy, just chop the hydra tongues, tomatoes and cucumber into tiny pieces. ...
Jean Pierre: Now for the sauce - our base is wine, in which we mix the raw eggs until it got a nice smooth consistency. Add grinded troll green, whose flavour is quite similar to basil and shake the sauce in a mug. ...
Jean Pierre: Pour it over the salad, and voilà, we're done! This is a Venorean recipe and very tasty. I recommend eating it when you're suffering from some kind of dangerous condition. Enjoy!


Danie 3: Roasted Dragon Wings item
Działanie: na godzinę powoduje wzrost shieldingu o 10.
Potrzebne składniki:
 • 1 Fresh Dead Bat
 • 3 Jalapeño Peppers item
 • 5 Brown Breads item
 • 2 Eggs item
 • 1 Powder Herb item
 • 5 Red Mushrooms item


Player: Hi
Jean Pierre: Hello there again, Player! I guess you're back for some cooking - let's get going then!
Player: Recipe
Jean Pierre: The next dish we are going to prepare together is called 'Roasted Dragon Wings'. Oh, don't give me that look! Of course you don't have to bring a whole dragon up here. ...
Jean Pierre: The 'dragon' part derives from the fiery afterburn of this meal, but the wings we use are much smaller, though similar in shape. Bring me the following ingredients and I'll show you how it's done. ...
Jean Pierre: One fresh dead bat, three jalapeño peppers, five brown breads, two eggs, one powder herb and five red mushrooms.
Player: Roasted dragon wings
Jean Pierre: Did you gather all necessary ingredients to prepare Roasted Dragon Wings with me?
Player: Yes
Jean Pierre: Let's get started! <starts grinding and chopping at amazing speed> The trick with this one is the crunchy crust around the wings. ...
Jean Pierre: First, we grate the dry brown bread into very small crumbs and mix that with the two eggs. Add grinded peppers for the spicy taste and the powder herb for a hint of curry flavour. ...
Jean Pierre: Carefully separate the bat wings, clean them of any possible hairs and coat them in our mixture. Roast them in a pan together with sliced mushrooms and serve. ...
Jean Pierre: Voilà, we're done! This recipe is from the area around Thais and should help you protect yourself in your battles. Enjoy!


Danie 4: Tropical Fried Terrorbird item
Działanie: na godzinę powoduje wzrost poziomu magicznego o 5.
Potrzebne składniki:
 • 1 Fresh Dead Chicken
 • 2 Lemons item
 • 2 Oranges item
 • 2 Mangoesitem
 • 2 Vials of Coconut Milk item
 • 1 Stone Herb item


Player: Hi
Jean Pierre: Hello there again, Player! I guess you're back for some cooking - let's get going then!
Player: Recipe
Jean Pierre: The next dish we are going to prepare together is called 'Tropical Fried Terrorbird'. You might have guessed it, we're not going to use a terrorbird. But! ...
Jean Pierre: The dish is quite fried and tropical. Bring me the following ingredients and we're going to prepare it: One fresh dead chicken, two lemons, two oranges, two mangos, one stone herb and two vials of coconut milk.
Player: Tropical fried terrorbird
Jean Pierre: Did you gather all necessary ingredients to prepare a Tropical Fried Terrorbird with me?
Player: Yes
Jean Pierre: This is a recipe right from the jungles of Tiquanda! <grinds and chops during his talk> Grind the stone herb and mix it with the coconut milk, then bathe the chicken in it for a while. ...
Jean Pierre: In the meantime, peel the oranges and mangos, chop them into pieces and add them to the mix. Take the chicken out of its bath and fry it, preferably over open fire. ...
Jean Pierre: Take the fruits out of the spicy coconut milk and heat them on an oven. Once the chicken is fried, add the fruits and spray some squeezed lemon over it. ...
Jean Pierre: Voilà, we're done! They say that this dish has magical abilities and can awaken secret powers in you during your battles. Enjoy!


Danie 5: Banana Chocolate Shake item
Działanie: uszczęśliwia.
Potrzebne składniki:
 • 1 Bar of Chocolate item
 • 1 Cream Cake item
 • 2 Bananas item
 • 2 Vials of Milk item
 • 1 Sling Herb item
 • 1 Star Herb item


Player: Hi
Jean Pierre: Hello there again, Player! I guess you're back for some cooking - let's get going then!
Player: Recipe
Jean Pierre: The next dish we are going to prepare together is called 'Banana Chocolate Shake'. After all those spicy dishes you should treat your guests with a sweet surprise. ...
Jean Pierre: Pierre: Bring me the following ingredients and we'll make one hell of a drink: one bar of chocolate, one cream cake, two bananas, two vials of milk, one sling herb and one star herb.
Player: Banana chocolate shake
Jean Pierre: Did you gather all necessary ingredients to make a Banana Chocolate Shake with me?
Player: Yes
Jean Pierre: Great! Let's get it done! <mixes and shakes faster than any human could> An easy one again, but you'll get right into holiday mood, like the Meriana beach dwellers I got that recipe from. ...
Jean Pierre: Melt the chocolate in a hot-water bath and add the grinded herbs - did you know, those herbs have a flavour like cinnamon and vanilla, yummy! Keep at gentle heat and add the milk. ...
Jean Pierre: Pierre: Mash the banana and stir it really well into the chocolate-milk mixture. Gosh, do you smell that? Pure goodness! Now finally, we take just a bit of the creamcake and fold it in. ...
Jean Pierre: Voilà, we're done! To be honest, I don't know what this drink does, but at least it makes me really happy. Drink together with a loved one and enjoy!


Danie 6 – Veggie Casserole item
Działanie: na godzinę zwiększa umiejętności walki w zwarciu o 10.
Potrzebne składniki:
 • 2 Carrots item
 • 2 Tomatoes item
 • 2 Corncobs item
 • 2 Cucumbers item
 • 1 Onion item
 • 1 Bulb of Garlic item
 • 1 Cheese item
 • 20 White Mushrooms item
 • 5 Brown Mushrooms item


Player: Hi
Jean Pierre: Hello there again, Player! I guess you're back for some cooking - let's get going then!
Player: Recipe
Jean Pierre: The next dish we are going to prepare together is called 'Veggie Casserole'. This one is going to be your masterpiece so far, I'm telling you. ...
Jean Pierre: It's also quite healthy! - Well, that's what I keep telling me when I eat the third serving, hehehe. Bring me the following ingredients and I'll show you how it's done. ...
Jean Pierre: Two carrots, two tomatoes, two corncobs, two cucumbers, one onion, one bulb of garlic, one piece of cheese, twenty white mushrooms and five brown mushrooms.
Player: Veggie casserole
Jean Pierre: Did you gather all necessary ingredients to cook a Veggie Casserole with me?
Player: Yes
Jean Pierre: So let's start! <rubs hands together and chops the vegetables> This is a dish especially famous in the area around Ab'dendriel! Chop the onions into little cubes and sweat them in a pan until they are glassy. ...
Jean Pierre: Add garlic and mushrooms and fry gently until the mushrooms have shrunk up. Now, we add the peeled tomatoes and corn and have it all nicely cook together. ...
Jean Pierre: Put in carrot pieces and cucumber at the very end, so they will stay crisp! Finally put the cheese over it like a little blanket have it melt on the oven until it's slightly brownish. ...
Jean Pierre: And voilà, we're done! This dish will help you in your battles and supply you with enough power to hit really hard! Enjoy!


Danie 7: Filled Jalapeno Peppers item
Działanie: na godzinę zwiększa szybkość o 100 poziomów.
Potrzebne składniki:
 • 10 Jalapeño Peppers item
 • 2 Cheese item
 • 1 Troll Green item
 • 1 Shadow Herb item
 • 1 Vial of Mead item
 • 2 Eggs item


Player: Hi
Jean Pierre: Hello there again, Player! I guess you're back for some cooking - let's get going then!
Player: Recipe
Jean Pierre: The next dish we are going to prepare together is called 'Filled Jalapeño Peppers'. It's a great snack and quite spicy, for those who like it hot. ...
Jean Pierre: Bring me the following ingredients and I'll show you how it's done: Ten jalapeño peppers, two pieces of cheese, one troll green, one shadow herb, one vial of mead and two eggs.
Player: Filled jalapeño peppers
Jean Pierre: Did you gather all necessary ingredients to prepare Filled Jalapeño Peppers with me?
Player: Yes
Jean Pierre: Okay! So after all of these heavy dishes, we're going to create a fast little snack. <starts preparing the peppers as he speaks> ...
Jean Pierre: First of all, remove the top of the jalapeño peppers and clean their inside, so that you have space for the filling. Now for the filling, we grate the cheese and mix it with the mead and the eggs, until it has a nice consistency. ...
Jean Pierre: We add the grinded herbs and blend it well. Push a spoonful in each jalapeño pepper until they are nicely stuffed. Now, we shortly fry the jalapeño peppers in a pan to heat them up. ...
Jean Pierre: The filling will melt nicely, just be careful that it doesn't drip out! And voilà, we're done! ...
Jean Pierre: This famous dish from Ankrahmun is quite hot and spicy, so only eat one at a time. It's also possible that you get the urge to run really fast afterwards. Enjoy!


Danie 8: Blessed Steak item
Działanie: odnawia całą manę.
Potrzebne składniki:
 • 1 Piece of Ham item
 • 5 Plumsitem
 • 1 Onions item
 • 2 Beetroots item
 • 1 Pumpkin item
 • 2 Jalapeño Peppers item


Player: Hi
Jean Pierre: Hello there again, Player! I guess you're back for some cooking - let's get going then!
Player: Recipe
Jean Pierre: The next dish we are going to prepare together is called 'Blessed Steak'. <giggles> I'm sorry, I couldn't resist the pun with this one. ...
Jean Pierre: Don't worry, there's no temple trip awaiting you. Just bring me the following: one piece of ham, five plums, one onion, two beetroots, one pumpkin and two jalapeño peppers.
Player: Blessed steak
Jean Pierre: Did you gather all necessary ingredients to prepare a Blessed Steak with me?
Player: Yes
Jean Pierre: Here we go! <pounds with his bare hands > This will break through the meat fibres, making our steak more tender for this fine Daramanian dish. ...
Jean Pierre: It's easy to prepare, just chop and sweat the onions and add small pieces of pumpkin, beetroot, plums and peppers. Put the steak into the pan too to let it absorb some of the sweet and fruity flavour. ...
Jean Pierre: Finally, remove the fruits and onions from the pan and fry the steak from both sides until it's crisp and crusty. Put on a plate and decorate with the fruit mix. ...
Jean Pierre: The people of Darashia say that it has magical abilities and will help you if you feel totally drained. Enjoy!


Danie 9: Northern Fishburger item
Działanie: na godzinę zwiększa fishing o 50.
Potrzebne składniki:
 • 1 Northern Pike item
 • 1 Rainbow Trout item
 • 1 Green Perch item
 • 5 Shrimps item
 • 2 Rolls item
 • 1 Fern item


Player: Hi
Jean Pierre: Hello there again, Player! I guess you're back for some cooking - let's get going then!
Player: Recipe
Jean Pierre: The next dish we are going to prepare together is called 'Northern Fishburger'. I hope you like fish, not everyone does. This one is a specialty I picked up in Svargrond. ...
Jean Pierre: Bring me the following ingredients and I'll show you how it's done: one northern pike, one rainbow trout, one green perch, five shrimps, two rolls and one fern.
Player: Northern fishburger
Jean Pierre: Did you gather all necessary ingredients to make a Northern Fishburger with me?
Player: Yes
Jean Pierre: Great! After all this meat, we shouldn't neglect to prepare some fish. <carefully removes heads, tails and bones from the fishes and peels shrimps at incredible speed> ...
Jean Pierre: This easy dish from Svargrond is what you'd call fast food, but its outstanding taste justifies to put it in my book about 'Hot Cuisine'. ...
Jean Pierre: Simply cut the rolls in half, shortly fry one slice of each fish type, put in the shrimps and spice up with grinded fern, which, by the way, tastes slightly like dill. ...
Jean Pierre: Nicely decorate it on a plate, and voilŕ, we're done already! Can't tell you much about the effects, but fishermen in Svargrond seem to love it. Enjoy!


Danie 10: Carrot Cake item
Działanie: na godzinę zwiększa umiejętność walki na dystans o 10.
Potrzebne składniki:
 • 5 Carrots item
 • 1 Vial of Milk item
 • 1 Lemon item
 • 10 ounces of Flour item
 • 2 Eggs item
 • 10 Cookies item
 • 2 Peanuts item


Player: Hi
Jean Pierre: Hello there again, Player! I guess you're back for some cooking - let's get going then!
Player: Recipe
Jean Pierre: The last dish we are going to prepare together is called 'Carrot Cake'. Yes, it's a real cake, we need a tasty desert to complete our cooking course. ...
Jean Pierre: Bring me the following ingredients and I'll lead you through it: five carrots, one vial of milk, one lemon, ten ounces of flour, two eggs, ten cookies and two peanuts.
Player: Carrot cake
Jean Pierre: Did you gather all necessary ingredients to bake a Carrot Cake with me?
Player: Yes
Jean Pierre: So, now for our final dish - a grand dessert from the amazon girls at Carlin! <grates carrots during his explanations> ...
Jean Pierre: It's easy as it can be - mix a normal cake dough with milk, flour and eggs, then add some cookie crumbs for the crunchy effect later on. ...
Jean Pierre: Stir in the grated carrots and tiny peanut pieces and bake it for about thirty minutes! Now we'll make a great topping with sugar and lemon juice, pour it over the cake and decorate it. ...
Jean Pierre: And voilà, we're done! The girls of Carlin swear that it sharpens their eyesight, at least for a while. I'm sure it will somehow aid you in your battles. Enjoy! ...
Jean Pierre: Oh, which reminds me - my little apprentice, we are finished with our cooking course. I think you did great and if it was my decision, you could open your own tavern. ...
Jean Pierre: But anyway, it's up to you what you make of your newly discovered skills! In case you forget my recipes, please feel free to take a copy of the cookbook upstairs. ...
Jean Pierre: You can drop by and practice cooking those dishes, at least during the time that I'm at home. I promise that I will cook each dish once with you, but then I have to take care of my other apprentices. Cheers to you!


Po ukończeniu wszystkich 10 dań udajemy się piętro wyżej i odbieramy naszą książkę kucharską item.
Również mamy możliwość wykonania kolejnych 4, dodatkowych dań.

Danie 11: Coconut Shrimp Bake item
Działanie: przez 24 godziny zwiększa prędkość chodzenia pod wodą, podczas noszenia item Helmet of the Deep.
Potrzebne składniki:
 • 5 Vial of Coconut Milk item
 • 5 Brown Mushroom item
 • 5 Red Mushroom item
 • 10 Rice Balls item
 • 10 Shrimps item

Player: Hi
Jean Pierre: Hello there again, Player! I've finally recovered from this bad - achoo - cold, well almost! But it feels great to be able to smell and taste again. If you're here for some cooking, let's get started!
Player: Menu
Jean Pierre: Yes, you heard that right! Even though I was laying sick on my divan for weeks, I have some new dishes for you. Ehem. Of course I couldn't have done it without my little helpers travelling around the world and discovering recipes. ...
Jean Pierre: So... <rubs hands together> ... each good menu needs an amazing starter to awaken and stimulate all the little taste buds on your tongue. We're going to cook a nice portion of Coconut Shrimp Bake! ...
Jean Pierre: This is an exotic rice dish with hints of mushrooms and shrimps, topped with sweet coconut goodness - brought to me by a beautiful druid lady a few days ago. My mouth starts watering already! ...
Jean Pierre: ... because of the dish, I mean, of course. Ehem. Bring me the following ingredients and we'll get started: Five vials of coconut milk, five brown mushrooms, five red mushrooms, ten rice balls and ten shrimps.
Player: Coconut shrimp bake
Jean Pierre: Yum! Just the thought of it makes me drool. <tosses the shrimps into a bowl and soaks them in coconut milk as he goes > ...
Jean Pierre: I see you brought real Zaoan rice balls! That saves us a lot of time as we don't have to cook the rice anymore. Now we just flatten them out nice and medium thick on this baking tray. <squeezes and smoothes the rice piles with his fingers> ...
Jean Pierre: In the meantime, our shrimps have absorbed some of the coconut milk and we can now add them on top of the rice. <spreads them evenly across the rice and pours the coconut milk from the bowl over the rice> ...
Jean Pierre: Now we just need to add the mushrooms <tosses them all over the tray>, pour the rest of the coconut milk over it and put it into the oven! ...
Jean Pierre: ... dum di dum ... <waits> ...
Jean Pierre: Aaaaaaand there you go! Sweet coconut goodness! And psst - the shrimps add some submarine flavour to this dish. You should definitely eat it while walking underwater and wearing a helmet of the deep. Just in case. Enjoy!Danie 12: Blackjack item
Działanie: całkowicie ulecza; może być użyta 4 razy.
Potrzebne składniki:
 • 5 Sandcrawler Shell item
 • 2 Vial of Water item
 • 20 Carrot item
 • 10 Potatoes item
 • 3 Jalapeño Peppers item

Player: Hi
Jean Pierre: Hello there again, Player! I've finally recovered from this bad - achoo - cold, well almost! But it feels great to be able to smell and taste again. If you're here for some cooking, let's get started!
Player: Menu
Jean Pierre: After this wonderful and tasty starter we're all set for a special dish I learnt from a brave adventurer who almost starved when he got lost in the mountains between Ankrahmun and Port Hope, or so he told me. ...
Jean Pierre: Luckily, he was saved by nomads - can you imagine? - and they fed him a special local dish that's very cheap and easy to prepare, yet rich in vitamins and spending energy for hours. ...
Jean Pierre: Now don't be shocked, but - they do put sandcrawlers in there. When I tried to prepare that dish at first, I was repelled by its awful appearance, but since it smelled so good I did take a sip and was pleasantly surprised of the great taste. ...
Jean Pierre: According to the adventurer, this meal works well with any kind of vegetables or any kind of edible creepy-crawlers, depending on what the nomads get their hands on, but we'll stick to the original for now! ...
Jean Pierre: Bring me the following ingredients - if you dare - and I'll show you the secret of Blackjack: Five sandcrawler shells, two vials of water, twenty carrots, ten potatoes and three jalapeño peppers.
Player: Blackjack
Jean Pierre: Did you gather all necessary ingredients to cook a Blackjack with me?
Player: Yes
Jean Pierre: Awesome! Let's go! Let's start with preparing the sandcrawlers <starts boiling water > ...
Jean Pierre: I understand your scepticism, but believe me, all will be well! As you can see, they change colour from dark to light red, and that's when they also start turning soft. <stirs with > ...
Jean Pierre: Now add whole potatoes and let everything cook at high temperature until the potatoes are so soft they're basically falling apart. <mashes really fast, creating something of a dark brownish colour that doesn't really look tasty> ...
Jean Pierre: Yes yes, I know, don't give me that look! You'll be surprised! Now just add the chopped carrots and chili for a healthy portion of vitamins and spices, keep stiring and mashing and let it simmer for about an hour. ...
Jean Pierre: You're wondering why I chose a simple recipe like that for my famous menu? You'll know when you taste it! ...
Jean Pierre: Heeeeeere you are - just a few spoons of this great stew make you so full that the bowl I give you will last for a long time until it's finally depleted. Enjoy!


Danie 13: Demonic Candy Balls item
Działanie: jeden, losowy efekt, np.: przez godzinę o 6 zwiększone: szybkość/shielding/walka w zwarciu/na dystans/o 4 zwiększony poziom magiczny; daje duży promień światła na około 2 godziny; rzuca wszystkie złe efekty (np. klątwę).
Potrzebne składniki:
 • 3 Candy item
 • 3 Candy Cane item
 • 2 Bar of Chocolate item
 • 15 Gingerbreadmen item
 • Concentrated Demonic Blood item

Player: Hi
Jean Pierre: Hello there again, Player! I've finally recovered from this bad - achoo - cold, well almost! But it feels great to be able to smell and taste again. If you're here for some cooking, let's get started!
Player: Menu
Jean Pierre: Weren't you surprised by the great taste of our main dish? In case you still have some space left in your tummy, we're in for a sweet and fun dessert - but beware unwanted side effects! ...
Jean Pierre: It was introduced to me by a fearless knight who invented this recipe rather by accident when a bottle of demonic blood broke in his backpack and spilled its contents over his bag of candy balls. ...
Jean Pierre: Curiously, he tried one and red steam came out of his ears - but it tasted so great that he instantly popped another one in his mouth, and then another, and another. ...
Jean Pierre: Each one seemed to cause a different effect and he was never really sure what the next one would do. Seems safer to be careful with them and not to eat them in dangerous situations! ...
Jean Pierre: In any case, bring me the following ingredients and we'll make some Demonic Candy Balls, if you like: Three candies, three candy canes, two bars of chocolate, fifteen gingerbread men and one concentrated demonic blood.
Player: Demonic candy balls
Jean Pierre: Did you gather all necessary ingredients to make Demonic Candy Balls with me?
Player: Yes
Jean Pierre: Very nice! I'm ready for action! <quickly grabs all the candies, candy canes and gingerbread men and crushes them with amazing speed> ...
Jean Pierre: After having crushed all those sweets, we need to melt the chocolate into a thick liquid... <creates a magical flame by snipping his fingers and melts the chocolate so fast over the sweets that it's amazing he didn't spill it everywhere> ...
Jean Pierre: ... and form little balls together with the sweets! <shapes candy balls about the size of rice balls faster and more perfectly than any mortal ever could> ...
Jean Pierre: Now, carefully, we add the demonic blood... <and time seems to stand still as seemingly for the first time ever he does something slowly, pouring a single drop of concentrated demonic blood > ...
Jean Pierre: Here you go, but beware possible side effects! You never know for sure what will happen and so far all of those I tried had awesome effects, so of course I don't hope for nasty surprises! Enjoy!


Danie 14 - Sweet Mangonaise Elixir item
Działanie: tworzy 10 kopii pierścienia, który jest aktualnie noszony.
Potrzebne składniki:
 • 40 Egg item
 • 20 Mango item
 • 10 Honeycomb item
 • Bottle of Bug Milk item
 • Blessed Wooden Stake item

Player: Hi
Jean Pierre: Hello there again, Player! I've finally recovered from this bad - achoo - cold, well almost! But it feels great to be able to smell and taste again. If you're here for some cooking, let's get started!
Player: Menu
Jean Pierre: Did you dare eat all of your Demonic Candy Balls...? Hehehe! Well, I almost forgot one of the most essential parts for a perfect dinner. A drink! I have one for you, almost a designer drink you could say. ...
Jean Pierre: Its inventor seems to have done some scientific research in order to achieve his desired effect, which is - charging magical rings. You have to drink it while you're wearing one for a miraculous effect! ...
Jean Pierre: Bring me the following ingredients and we'll get started: Fourty eggs, twenty mangos, ten honeycombs, one bottle of bug milk and one blessed wooden stake. ...
Jean Pierre: Oh yes, I understand your worries about the eggs, but just make sure they're fresh and all should be fine for our Sweet Mangonaise Elixir!
Player: Sweet mangonaise elixir
Jean Pierre: Did you gather all necessary ingredients to mix Sweet Mangonaise Elixir with me?
Player: Yes
Jean Pierre: Time to have a sweet drink! Let's pour the bug milk into my cauldron and heat it over fire until it's boiling... <starts slicing mangoes in the meantime> there! ...
Jean Pierre: Now we're breaking all of the eggs into there - 1, 2, 10, 20, 40 <ticktickcrack> crumble the honeycombs and toss the sliced mangoes into the hot mix. ...
Jean Pierre: Now we just have to let it simmer and stir using a blessed wooden stake <stirs so vigorously that you can barely see his arms anymore> for thirty minutes. ...
Jean Pierre: By now, the power of the blessed wooden stake will have been transferred into our elixir, so let's put out the fire and let it cool down. ...
Jean Pierre: <carefully pours the cooled elixir into a small bottle or glass> There! Its inventor said it had amazing effects on the ring you're wearing, as long as the ring is based on time, not on charges. Enjoy! ...
Jean Pierre: And by the way... since those were all the recipes from this year and you cooked them so nicely, you may take the cookbook containing them from upstairs, if you like!


Gdy ukończymy kolejne 4 dania, możemy udać się na piętro skąd weźmiemy kolejną książkę kucharską item, tylko tym razem zawiera ona przepisy ze specjalnego menu.
Ponadto jeśli wykonamy wszystkie dania dwukrotnie, otrzymamy osiągnięcie "Culinary Master".
Obrazek
Obrazek
Na PvP summony tez znikaja po zabiciu, wiec sie nie da :c
Obrazek
Obrazek
2017-08-31 21:46:47
Obrazek
Obrazek
11:47 Congratulations! You earned the achievement "Culinary Master".
Obrazek
Obrazek
2017-08-30 11:49:22
Obrazek
Obrazek
Jak zdobyć bata i kure? Na pvp mozna zrobic sumona i zabić. Na nonpvp baty respią się zaraz przy zejściu z mostu łączącego góry Kha'zeel z Tiquandą. Po zejściu do dżungli należy kierować się na północny wschód.Idąc przejściem w górach już je widać. Jeśli chodzi o kure to najlepiej użyć teleportu w port hope do northportu.
Obrazek
Obrazek
2017-08-26 17:02:24
Obrazek
Obrazek
Dodajcie ze kulek sie 5 robi.
Obrazek
Obrazek
2015-08-22 01:23:42
Obrazek
Obrazek
Polecam nietoperza po drodze do pierwszej części blessa w kazz, wpakowac w parclea i wio do dp wysłać.
Obrazek
Obrazek
2015-08-11 15:23:14
Obrazek
Obrazek
Dla tych co nie wiedzą: Nietoperza najprościej znajdziemy w adventurer guild. W dowolnej świątyni używamy "Adventurer stone", na poziomie "0" idziemy na południe i przechodzimy przez "okno". Na poddaszu znajdujemy 3 baty. Na światach non-pvp kure można znaleźć na merianie, north port albo przy odrobinie szczęścia w thais
Obrazek
Obrazek
2015-08-11 12:50:30
Obrazek
Obrazek
Odnośnik z Vial of Mead przenosi do vial of beer.
Obrazek
Obrazek
2015-08-05 13:34:56
Obrazek
Obrazek
nietoperza możesz spotkać na black knight quescie, a kurczaka, jeśli będziesz miał szczęście to w thais, pomiędzy temple, a mana shopem jest dróżka na południe, po prawej stronie mamy zagrodę dla świń w jednym domku, przejście jedno kratkowe do owieczek, a w następnym budynku jest kurczak.
Obrazek
Obrazek
2015-08-05 00:51:01
Obrazek
Obrazek
17:19 Congratulations! You earned the achievement "Culinary Master".
Obrazek
Obrazek
2015-08-03 17:22:36
Obrazek
Obrazek
Co robicie z batem i chickenem na świecie non PvP? Jest gdzieś w Ankrahmun jakiś resp? Czy pozostaje tylko znaleźć gdzieś w Thais albo w Northport i pędzić do statku?
Obrazek
Obrazek
2015-08-03 14:40:19
Obrazek
Obrazek
W daniau jedenastymz amias mleka ma byc mleko kokosowe
Obrazek
Obrazek
2015-08-02 18:18:11
Obrazek
Obrazek
Malutki błąd Po ukończeniu wszystkich 10 dań udajemy się piętro wyżej i odbieramy naszą książkę kucharską item. "itemem" powinna być Jean Pierre's Cookbook I a nie cookbook
Obrazek
Obrazek
2014-08-22 21:14:14
Obrazek
Obrazek
zeby Achievementa dostac trzeba zrobic 2x wszystkie dania
Obrazek
Obrazek
2014-08-08 23:19:35
Obrazek
Obrazek
Żeby dostać aczka za pierwszym razem trzeba 2x wykonać wszystkie potrawy
Obrazek
Obrazek
2014-08-08 22:20:13
Obrazek
Obrazek
No i jak dostać achievement ? Ktoś wie co robie źle ? :D
Obrazek
Obrazek
2014-08-08 21:58:37
Obrazek
Obrazek
Tez nie dostalem achiva :/
Obrazek
Obrazek
2014-08-07 14:03:50
Obrazek
Obrazek
2 błędy znalezione podczas wykonywania zadania - Jean nie reguje na Fried Tropical Terrorbird, tylko na Tropical Fried Terrorbird oraz nie reaguje na Demonic Candy Ball, tylko na Demonic Candy Balls. Pozdrawiam
Obrazek
Obrazek
2014-08-05 02:26:42
Obrazek
Obrazek
iii.. juz wiem czemu;D
Obrazek
Obrazek
2013-08-31 23:01:25
Obrazek
Obrazek
zrobilam wszystko, mam 2 ksiazki a nie mam achievementa... hmmhm
Obrazek
Obrazek
2013-08-31 22:45:58
Obrazek
Obrazek
20:08 Congratulations! You earned the achievement "Culinary Master".
Obrazek
Obrazek
2013-08-15 20:09:18
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
Bosses Bosses Maps Maps LootSeller LootSeller DressUp DressUp Outfiter Outfiter Decorator Decorator Monster respawn Monster respawn LogAnalyzer LogAnalyzer Guilds-Online Guilds-Online Loterie Loterie Calc Calc
Promoted Fansite
  Witaj
  Nie jesteś zalogowany.

  Zarejestruj się
  Zapomniałeś hasła?
  Reklama
  SHOUTBOX