Wodne      pokaż odporności
Wygląd Nazwa Exp HP P
[mp]
Z
[mp]
Łup Niewrażliwy Mocny Słaby
monster Neutral Deepling Warrior 0 0 - - gp, Deepling Filet, Great Mana Potion, Great Health Potion, Vortex Bolt, Deeptags, Deepling Warts, Deepling Ridge - - -
monster Fish 0 25 - - - Ogień Ziemia - Energia Ataki fizyczne
monster Jellyfish 0 55 - - Shrimp Ogień Ziemia - Energia Ataki fizyczne
monster Calamary 0 75 - - Shrimp Ogień Ziemia - Energia Ataki fizyczne
monster Northern Pike 0 95 - - - Ogień Ziemia - Energia Śmierć
monster Slippery Northern Pike 0 95 - - - - - -
monster Crab 30 55 305 305 gp, Fish, Crab Pincers Ziemia Lód Ogień Energia
monster Quara Mantassin Scout 100 220 - - gp, Small Sapphire, Mantassin Tail, Skull, Chain Armor, Two Handed Sword (rare), Stealth Ring (rare), Fish Fin (rare) Ogień Lód - Ziemia Energia
monster Deepling Worker 130 190 - - gp, Fish, Deepling Scales, Heavy Trident (semi), Fish Fin (semi), Eye of a Deepling (rare), Small Emerald (rare) Ogień Lód - Ziemia Energia
monster Deepling Scout 160 240 - - gp, Hunting Spear, Life Ring (semi), Rusty Armor (semi), Heavy Trident (semi), Eye of a Deepling (rare), Fish Fin (rare), Small Emerald (rare), Flask of Rust Remover (rare) Ogień Lód - Ziemia Energia
monster Blood Crab 160 290 505 505 gp, Fish, White Pearl, Bloody Pincers, Brass Legs, Chain Armor Lód Ziemia Ataki fizyczne Ogień Energia
monster Deepsea Blood Crab 180 320 - - gp, Bloody Pincers, Fish, Chain Armor, Brass Legs, White Pearl Lód Ziemia Ataki fizyczne Ogień Energia
monster Abyssal Calamary 200 300 - - Fish, Shrimp, Black Pearl, White Pearl, Small Sapphire, Small Ruby, Small Amethyst Ogień Ziemia - Energia Ataki fizyczne
monster Quara Constrictor Scout 200 450 - - gp, Shrimp, Small Amethyst, Quara Tentacle, Longsword, Brass Armor, Fish Fin (rare) Ogień Lód - Ziemia Energia
monster Quara Constrictor 250 450 - 670 gp, Shrimp, Small Amethyst, Quara Tentacle, Longsword, Brass Armor, Fish Fin (semi) Ogień Lód - Ziemia Energia
monster Deepling Brawler 260 380 - - gp, Deepling Scales, Fish, Eye of a Deepling (semi), Small Emerald, Fish Fin (rare) Ogień - Ziemia Energia
monster Quara Mantassin 400 800 - 480 gp, Shrimp, Small Sapphire, Mantassin Tail, Cape, Halberd, Two Handed Sword, Stealth Ring (semi), Fish Fin (rare), Strange Helmet (rare), Blue Robe (rare) Ogień Lód - Ziemia Energia
monster Quara Predator Scout 400 890 - - gp, Shrimp, Small Diamond, Double Axe, Quara Bone, Scale Armor, Two Handed Sword, Northwind Rod, Fish Fin (semi) Ogień Lód - Ziemia Energia
monster Quara Pincher Scout 600 775 - - gp, Small Ruby, Quara Pincers, Plate Armor, Halberd, Fish Fin (semi), Life Crystal (semi) Ogień Lód - Ziemia Energia
monster Shark 700 1200 - - gp, fish, Small Sapphire, Deepling Scales, Eye of a Deepling, Giant Shimmering Pearl, Fish Fin (rare) - Ogień Lód Ziemia Ataki fizyczne Energia
monster Quara Hydromancer 800 1100 - - gp, Shrimp, White Pearl, Black Pearl, Small Emerald, Great Mana Potion, Quara Eye, Ring of Healing, Fish Fin (semi), Wand of Cosmic Energy (semi), Knight Armor (rare) Ogień Lód - Ziemia Energia
monster Quara Hydromancer Scout 800 1100 - - gp, Shrimp, Small Emerald, Black Pearl, White Pearl, Fish, Quara Eye, Fish Fin (semi), Ring of Healing (semi), Wand of Cosmic Energy (semi), Knight Armor (rare), Obsidian Lance (semi) Ogień Lód - Ziemia Energia
monster Deepling Spellsinger 1000 850 - - gp, Platinum Coin, Fish, Deepling Filet, Eye of a Deepling, Life Ring, Deepling Staff, Key to the Drowned Library (semi), Small Sapphire, Fish Fin (rare), Necklace of the Deep (semi), Spellsinger's Seal, Ornate Crossbow (rare) Ogień Lód Śmierć Ziemia Energia
monster Renegade Quara Mantassin 1000 1200 - - gp, Mantassin Tail, Mind Stone, Shrimp, Stealth Ring, Energy Ring, Fish Fin (rare), Two Handed Sword, Blue Robe (rare), Blue Crystal Shard, Small Sapphire, Strange Helmet, Ice Rapier (rare) Ogień Lód - Ziemia Energia
monster Quara Pincher 1200 1800 - - gp, Shrimp, Fish Fin, Great Health Potion, Halberd, Platinum Coin, Quara Pincers, Small Ruby, Warrior Helmet, Glacier Robe (rare), Crown Armor (rare), Giant Shrimp (rare) Ogień Lód - Ziemia Energia
monster Renegade Quara Constrictor 1250 1500 - - gp, Platinum Coin, Small Amethyst, Small Ruby, Violet Crystal Shard, Mind Stone, Quara Tentacle, Shrimp, Assassin Star, Vortex Bolt, Brass Armor, Longsword, Great Mana Potion, Ring of Healing, Fish Fin (semi), Northwind Rod, Piggy Bank Ogień Lód - Ziemia Energia
monster Deepling Warrior 1500 1600 - - gp, Great Health Potion, Great Mana Potion, Deepling Filet, Deepling Warts (semi), Eye of a Deepling (semi), Deeptags (semi), Deepling Ridge (semi), Life Ring (semi), Vortex Bolt, Small Emerald (semi), Fish Fin (rare), Heavy Trident (rare), Warrior's Axe (rare), Warrior's Shield (rare) Ogień Lód Śmierć Ziemia Energia
monster Quara Predator 1600 2200 - - gp, Shrimp, Royal Spear, Assassin Star, Small Diamond, Double Axe, Great Health Potion, Fish Fin, Quara Bone, Skull Helmet (rare), Relic Sword (semi), Glacier Robe (rare), Giant Shrimp (rare) Ogień Lód - Ziemia Energia
monster Renegade Quara Hydromancer 1800 2000 - - gp, Platinum Coin, Shrimp, Mind Stone, Quara Eye, Small Topaz, Small Emerald, White Pearl, Black Pearl, Green Crystal Shard, Green Gem, Great Mana Potion, Great Health Potion, Green Piece of Cloth, Yellow Piece of Cloth, Life Ring (rare), Ring of Healing (rare), Fish Fin (rare), Spirit Cloak (rare), Wand of Cosmic Energy, Knight Armor (rare), Giant Shimmering Pearl (rare) Ogień Lód - Ziemia Energia
monster Deepling Master Librarian 1900 1700 - - gp, Platinum Coin, Fish, Deepling Filet, Eye of a Deepling, Life Ring, Key to the Drowned Library, Small Sapphire, Spellsinger's Seal, Deepling Staff (semi), Fish Fin (semi), Necklace of the Deep (semi), Ornate Crossbow (rare) Ogień Lód Śmierć Ziemia Energia
monster Deepling Guard 2100 1900 - - gp, Platinum Coin, Great Mana Potion, Great Health Potion, Deepling Claw, Deepling Breaktime Snack, Deepling Guard Belt Buckle, Eye of a Deepling, Guardian Axe (semi), Heavy Trident (semi), Small Sapphire, Ornate Crossbow (rare), Deepling Squelcher (rare), Deepling Backpack (rare), Foxtail (rare) Ogień Lód Śmierć Ziemia Energia
monster Renegade Quara Pincher 2200 2800 - - gp, Platinum Coin, Small Ruby, Small Diamond, Quara Pincers, Shrimp, Great Health Potion, Great Mana Potion, Halberd, Fish Fin, Giant Shrimp, Vortex Bolt, Mind Stone, Time Ring (rare), Giant Shimmering Pearl (rare), Glacier Robe, Warrior Helmet (rare), Crown Armor (rare), Red Gem, Twiceslicer Ogień Lód - Ziemia Energia
monster Renegade Quara Predator 2700 3250 - - gp, Platinum Coin, Mind Stone, Quara Bone, Royal Spear, Shrimp, Fish Fin (semi), Small Diamond, Assassin Star, Great Health Potion, Blue Crystal Shard (semi), Abyss Hammer (rare), Glacier Robe, Skull Helmet, Relic Sword, Giant Shrimp Ogień Lód - Ziemia Energia
monster Deepling Elite 3000 3200 - - gp, Deepling Filet, Deepling Warts, Deepling Ridge, Deeptags, Eye of a Deepling, Great Health Potion, Great Mana Potion, Heavy Trident, Life Ring, Small Emerald, Vortex Bolt, Fish Fin (semi), Warrior's Shield (semi), Warrior's Axe (rare) Ogień Lód Śmierć Ziemia Energia
monster Deepling Tyrant 4200 4900 - - gp, Platinum Coin, Deepling Claw, Deepling Guard Belt Buckle, Deepling Breaktime Snack, Great Mana Potion, Eye of a Deepling, Great Health Potion, Heavy Trident, Small Sapphire, Deepling Squelcher (semi), Guardian Axe (semi), Ornate Crossbow (semi), Deepling Backpack (rare), Foxtail (rare) Ogień Lód Śmierć Ziemia Energia
monster Deathling Scout 6300 7200 - - Deepling Filet, Crystalline Arrow, Vortex Bolt, Small Emerald, Small Enchanted Sapphire, Great Mana Potion, Great Health Potion, Life Ring, Eye of a Deepling, Deepling Ridge, Fish Fin, Deeptags, Heavy Trident, Deepling Warts, Warrior's Axe, Necklace of the Deep, Warrior's Shield - - -
monster Deathling Spellsinger 6400 7200 - - Platinum Coin, Deepling Filet, Fish Fin, Small Emerald, Small Enchanted Sapphire, Great Mana Potion, Great Health Potion, Life Ring, Crystalline Arrow, Vortex Bolt, Deeptags, Eye of a Deepling, Deepling Warts, Deepling Ridge, Heavy Trident, Warrior's Axe, Warrior's Shield Ogień Lód - -
Wodne - bossy      pokaż odporności
Wygląd Nazwa Exp HP P
[mp]
Z
[mp]
Łup Niewrażliwy Mocny Słaby
monster Groam 180 400 - - gp, Hunting Spear, Small Emerald, Fish Fin, Life Ring, Rusty Armor - - -
monster Inky 250 600 - - gp - Ziemia Energia
monster Splasher 500 1000 - - - Ogień Lód - Ziemia Energia
monster Sharptooth 1600 2500 - - gp, Fishbone - Ziemia Energia
monster Crustacea Gigantica 1800 1600 - - gp, Giant Crab Pincer, Strong Mana Potion, Ring of Healing, Giant Shrimp Lód Ataki fizyczne Śmierć Energia
monster Thul 1800 3000 - - Platinum Coin, Small Amethyst, Great Mana Potion, Marlin, Skull Helmet, Crusader Helmet, Crown Armor, Wand of Cosmic Energy, Relic Sword (rare), Fish Fin (zawsze) Lód - Energia
monster Tanjis 15000 30000 - - Depth Ocrea, Ornate Shield, Ornate Mace Lód Energia Śmierć Ziemia Ataki fizyczne
monster Obujos 20000 35000 - - Ornate Legs, Depth Scutum, Deepling Axe Ziemia Śmierć -
monster Reflection of Obujos 20000 35000 - - Ornate Legs, Depth Scutum, Deepling Axe Ziemia Śmierć -
monster Brokul 23000 50000 - - Broccoli, The True Book of Death, Blue Gem, Gold Ingot, Small Diamond, Deepling Ceremonial Dagger, Deepling Fork - - -
monster Jaul 30000 90000 - - Depth Galea, Depth Lorica, Ornate Chestplate, Ornate Mace, Deepling Axe, Depth Calcei, Ornate Shield, Ornate Legs Ogień Ziemia Śmierć -
Bosses Bosses Maps Maps LootSeller LootSeller DressUp DressUp Outfiter Outfiter Decorator Decorator Monster respawn Monster respawn LogAnalyzer LogAnalyzer Guilds-Online Guilds-Online Loterie Loterie Calc Calc
Promoted Fansite
  Witaj
  Nie jesteś zalogowany.

  Zarejestruj się
  Zapomniałeś hasła?
  Reklama
  SHOUTBOX