Płazy      pokaż odporności
Wygląd Nazwa Exp HP P
[mp]
Z
[mp]
Łup Niewrażliwy Mocny Słaby
monster Bog Frog 0 25 - - - - - -
monster Fish 0 25 - - - - - -
monster Green Frog 0 25 250 250 - - - -
monster Jellyfish 0 55 - - Shrimp Topienie - Energia Ataki fizyczne
monster Northern Pike 0 95 - - - - - -
monster Slippery Northern Pike 0 95 - - - - - -
monster Deathspawn 0 255 - - - Ziemia Śmierć Ogień Lód Energia Świętość
monster Azure Frog 20 60 - 305 gp, Worm - Lód Ogień
monster Coral Frog 20 60 - 305 gp, Worm - Lód Ogień
monster Crimson Frog 20 60 - - gp, Worm - Lód Ogień
monster Orchid Frog 20 60 - - gp, Worm - Lód Ogień
monster Salamander 25 70 - - gp, Arrow, Insectoid Eggs, Rope, Bow, Brass Helmet, Mace, Health Potion (semi), Scimitar (semi) - Ziemia -
monster Calamary 26 75 - - Shrimp Ogień Ziemia Topienie - -
monster Toad 60 135 400 400 gp, Fish, Mace, Poisonous Slime, War Hammer (rare) - Lód Ziemia Ogień
monster Filth Toad 90 185 - - gp, Fish, Poisonous Slime, Mace, Two Handed Sword - - Ogień Energia
monster Quara Mantassin Scout 100 220 - - gp, Small Sapphire, Mantassin Tail, Skull, Chain Armor, Two Handed Sword (rare), Stealth Ring (rare), Fish Fin (rare) Ogień Lód - Ziemia Energia
monster Manta Ray 125 680 - - gp Ogień Ziemia Topienie Lód Ataki fizyczne Energia
monster Infernal Frog 190 655 - - gp Ziemia Energia Śmierć Ogień
monster Quara Constrictor Scout 200 450 - - gp, Shrimp, Small Amethyst, Quara Tentacle, Longsword, Brass Armor, Fish Fin (rare) Ogień Lód - Ziemia Energia
monster Quara Constrictor 250 450 - 670 gp, Shrimp, Small Amethyst, Quara Tentacle, Longsword, Brass Armor, Fish Fin (semi) Ogień Lód Topienie - Ziemia Energia
monster Quara Mantassin 400 800 - 480 gp, Shrimp, Small Sapphire, Mantassin Tail, Cape, Halberd, Two Handed Sword, Stealth Ring (semi), Fish Fin (rare), Strange Helmet (rare), Blue Robe (rare) Ogień Lód Topienie - Ziemia Energia
monster Quara Predator Scout 400 890 - - gp, Shrimp, Small Diamond, Double Axe, Quara Bone, Scale Armor, Two Handed Sword, Northwind Rod, Fish Fin (semi) Ogień Lód - Ziemia Energia
monster Quara Pincher Scout 600 775 - - gp, Small Ruby, Quara Pincers, Plate Armor, Halberd, Fish Fin (semi), Life Crystal (semi) Ogień Lód - Ziemia Energia
monster Shark 700 1200 - - gp, fish, Small Sapphire, Deepling Scales, Eye of a Deepling, Giant Shimmering Pearl, Fish Fin (rare) Topienie Ogień Lód Ziemia Ataki fizyczne Energia
monster Quara Hydromancer 800 1100 - - gp, Shrimp, White Pearl, Black Pearl, Small Emerald, Great Mana Potion, Quara Eye, Ring of Healing, Fish Fin (semi), Wand of Cosmic Energy (semi), Knight Armor (rare) Ogień Lód Topienie - Ziemia Energia
monster Quara Hydromancer Scout 800 1100 - - gp, Shrimp, Small Emerald, Black Pearl, White Pearl, Fish, Quara Eye, Fish Fin (semi), Ring of Healing (semi), Wand of Cosmic Energy (semi), Knight Armor (rare), Obsidian Lance (semi) Ogień Lód - Ziemia Energia
monster Renegade Quara Mantassin 900 1200 - - gp, Mantassin Tail, Mind Stone, Shrimp, Stealth Ring, Energy Ring, Fish Fin (rare), Two Handed Sword, Blue Robe (rare), Blue Crystal Shard, Small Sapphire, Strange Helmet, Ice Rapier (rare) Ogień Lód Topienie - Ziemia Energia
monster Renegade Quara Constrictor 1200 1500 - - gp, Platinum Coin, Small Amethyst, Small Ruby, Violet Crystal Shard, Mind Stone, Quara Tentacle, Shrimp, Assassin Star, Vortex Bolt, Brass Armor, Longsword, Great Mana Potion, Ring of Healing, Fish Fin (semi), Northwind Rod, Piggy Bank Ogień Lód Topienie - Ziemia Energia
monster Quara Pincher 1200 1800 - - gp, Shrimp, Fish Fin, Great Health Potion, Halberd, Platinum Coin, Quara Pincers, Small Ruby, Warrior Helmet, Glacier Robe (rare), Crown Armor (rare), Giant Shrimp (rare) Ogień Lód Topienie - Ziemia Energia
monster Quara Predator 1600 2200 - - gp, Shrimp, Royal Spear, Assassin Star, Small Diamond, Double Axe, Great Health Potion, Fish Fin, Quara Bone, Skull Helmet (rare), Relic Sword (semi), Glacier Robe (rare), Giant Shrimp (rare) Ogień Lód Topienie - Ziemia Energia
monster Renegade Quara Hydromancer 1700 2000 - - gp, Platinum Coin, Shrimp, Mind Stone, Quara Eye, Small Topaz, Small Emerald, White Pearl, Black Pearl, Green Crystal Shard, Green Gem, Great Mana Potion, Great Health Potion, Green Piece of Cloth, Yellow Piece of Cloth, Life Ring (rare), Ring of Healing (rare), Fish Fin (rare), Spirit Cloak (rare), Wand of Cosmic Energy, Knight Armor (rare), Giant Shimmering Pearl (rare) Ogień Lód - Ziemia Energia
monster Renegade Quara Pincher 2400 2800 - - gp, Platinum Coin, Small Ruby, Small Diamond, Quara Pincers, Shrimp, Great Health Potion, Great Mana Potion, Halberd, Fish Fin, Giant Shrimp, Vortex Bolt, Mind Stone, Time Ring (rare), Giant Shimmering Pearl (rare), Glacier Robe, Warrior Helmet (rare), Crown Armor (rare), Red Gem, Twiceslicer Ogień Lód Topienie - Ziemia Energia
monster Renegade Quara Predator 2700 3250 - - gp, Platinum Coin, Mind Stone, Quara Bone, Royal Spear, Shrimp, Fish Fin (semi), Small Diamond, Assassin Star, Great Health Potion, Blue Crystal Shard (semi), Abyss Hammer (rare), Glacier Robe, Glacial Rod, Skull Helmet, Relic Sword, Twiceslicer, Giant Shrimp Ogień Lód Topienie - Ziemia Energia
Płazy - bossy      pokaż odporności
Wygląd Nazwa Exp HP P
[mp]
Z
[mp]
Łup Niewrażliwy Mocny Słaby
monster The Frog Prince 1 55 - - - - Ogień Lód Energia -
monster Inky 250 600 - - gp Topienie Ziemia Energia
monster Splasher 500 1000 - - - Ogień Lód Topienie - Ziemia Energia
monster Sharptooth 1600 2500 - - gp, Fishbone Topienie Ziemia Energia
monster Thul 1800 3000 - - Platinum Coin, Small Amethyst, Great Mana Potion, Marlin, Skull Helmet, Crusader Helmet, Crown Armor, Wand of Cosmic Energy, Relic Sword (rare), Fish Fin (zawsze) Lód - Energia
Bosses Bosses Maps Maps LootSeller LootSeller DressUp DressUp Outfiter Outfiter Decorator Decorator Monster respawn Monster respawn LogAnalyzer LogAnalyzer Guilds-Online Guilds-Online Loterie Loterie Calc Calc
Promoted Fansite
    Witaj
    Nie jesteś zalogowany.

    Zarejestruj się
    Zapomniałeś hasła?
    Reklama