Miecze
Wygląd Nazwa Atk Def Speciale Typ Waga Min.
lvl
Profesja
item Knife 5 5 - 1ręczna 4.20 - Każda
item Wooden Sword 7 7 - 1ręczna 20.00 - Każda
item Dagger 8 6 - 1ręczna 9.50 - Każda
item Combat Knife 8 6 - 1ręczna 8.70 - Każda
item Silver Dagger 9 7 - 1ręczna 10.20 - Każda
item Rapier 10 8 +1 def 1ręczna 15.00 - Każda
item Poet's Fencing Quill 10 8 - 1ręczna 2.00 - Każda
item Short Sword 11 11 - 1ręczna 35.00 - Każda
item Machete 12 9 - 1ręczna 16.50 - Każda
item Ron the Ripper's Sabre 12 10 - 1ręczna 25.00 - Każda
item Sabre 12 10 +1 def 1ręczna 25.00 - Każda
item Mean Knight Sword 14 7 - 1ręczna 20.00 - Każda
item Bone Sword 14 10 - 1ręczna 19.00 - Każda
item Sword 14 12 +1 def 1ręczna 35.00 - Każda
item Carlin Sword 15 13 +1 def 1ręczna 40.00 - Każda
item Pointed Rabbitslayer 16 8 - 1ręczna 1.60 - Każda
item Heavy Machete 16 10 - 1ręczna 18.40 - Każda
item Katana 16 12 +1 def 1ręczna 31.00 - Każda
item Farmer's Avenger 17 7 - 2ręczna 25.00 - Każda
item Incredible Mumpiz Slayer 17 14 - 1ręczna 42.00 - Każda
item Longsword 17 14 - 1ręczna 42.00 - Każda
item Poison Dagger 18 8 +2 earth 1ręczna 8.80 - Każda
item Serpent Sword 18 15 + 8 earth, +1 def 1ręczna 41.00 - Każda
item Scimitar 19 13 +1 def 1ręczna 29.00 - Każda
item Earth Spike Sword 20 21 +4 earth, +2 def 1ręczna 50.00 - Każda
item Energy Spike Sword 20 21 +4 energy, +2 def 1ręczna 50.00 - Każda
item Fiery Spike Sword 20 21 +4 fire, +2 def 1ręczna 50.00 - Każda
item Icy Spike Sword 20 21 +4 ice, +2 def 1ręczna 50.00 - Każda
item Jagged Sword 21 14 +1 def 1ręczna 29.00 - Każda
item Templar Scytheblade 23 15 +1 def 1ręczna 29.00 - Każda
item Fire Sword 24 20 +11 fire, +1 def 1ręczna 23.00 30 Każda
item Spike Sword 24 21 +2 def 1ręczna 50.00 - Każda
item Impaler of the Igniter 25 31 +26 fire, +3 def 1ręczna 59.00 150 Każda
item Broadsword 26 23 - 2ręczna 52.50 - Knight
item Ratana 27 19 +1 def 1ręczna 33.00 15 Każda
item Crimson Sword 28 20 +1 def 1ręczna 36.00 20 Każda
item Two Handed Sword 30 25 - 2ręczna 70.00 20 Knight
item Wyvern Fang 32 19 +1 def 1ręczna 20.00 25 Każda
item Twin Hooks 32 22 - 2ręczna 50.00 20 Knight
item Cowtana 34 19 +1 def 1ręczna 28.00 25 Każda
item Earth Relic Sword 34 24 +8 earth, +1 def 1ręczna 48.00 50 Każda
item Energy Relic Sword 34 24 +8 energy, +1 def 1ręczna 48.00 50 Każda
item Fiery Relic Sword 34 24 +8 fire, +1 def 1ręczna 48.00 50 Każda
item Icy Relic Sword 34 24 +8 ice, +1 def 1ręczna 48.00 50 Każda
item Earth Blacksteel Sword 35 22 +7 earth 2ręczna 59.00 35 Knight
item Energy Blacksteel Sword 35 22 +7 energy 2ręczna 59.00 35 Knight
item Fiery Blacksteel Sword 35 22 +7 fire 2ręczna 59.00 35 Knight
item Icy Blacksteel Sword 35 22 +7 ice 2ręczna 59.00 35 Knight
item Crystal Sword 35 26 - 2ręczna 69.00 25 Knight
item Earth Dragon Slayer 35 28 +9 earth 2ręczna 82.00 45 Knight
item Energy Dragon Slayer 35 28 +9 energy 2ręczna 82.00 45 Knight
item Fiery Dragon Slayer 35 28 +9 fire 2ręczna 82.00 45 Knight
item Icy Dragon Slayer 35 28 +9 ice 2ręczna 82.00 45 Knight
item Earth Mystic Blade 36 25 +8 earth, +2 def 1ręczna 35.00 60 Każda
item Energy Mystic Blade 36 25 +8 energy, +2 def 1ręczna 35.00 60 Każda
item Fiery Mystic Blade 36 25 +8 fire, +2 def 1ręczna 35.00 60 Każda
item Icy Mystic Blade 36 25 +8 ice, +2 def 1ręczna 35.00 60 Każda
item Bright Sword 36 30 +1 def 1ręczna 29.00 30 Każda
item Epee 37 23 - 1ręczna 14.50 30 Każda
item Djinn Blade 38 22 +2 def 1ręczna 24.50 35 Każda
item Glooth Blade 39 1 +26 earth 2ręczna 19.00 75 Każda
item Haunted Blade 40 12 - 2ręczna 31.00 30 Knight
item Assassin Dagger 40 12 -2 def 1ręczna 17.00 40 Każda
item Pharaoh Sword 41 23 +2 def 1ręczna 52.00 45 Każda
item Ice Rapier 42 1 + 18 ice 1ręczna 15.00 - Każda
item Shimmer Sword 42 20 - 1ręczna 52.00 40 Każda
item Blacksteel Sword 42 22 - 2ręczna 59.00 35 Knight
item Relic Sword 42 24 +1 def 1ręczna 48.00 50 Każda
item Zaoan Sword 43 18 - 1ręczna 49.00 55 Każda
item Bloody Edge 43 21 -3 def 1ręczna 52.00 55 Każda
item Mercenary Sword 43 27 - 2ręczna 68.00 40 Knight
item Mystic Blade 44 25 +2 def 1ręczna 35.00 60 Każda
item Dragon Slayer 44 28 - 2ręczna 82.00 45 Knight
item Sai 45 27 - 2ręczna 50.00 50 Knight
item Thaian Sword 45 29 - 2ręczna 61.00 50 Knight
item Runed Sword 45 32 +2 def 1ręczna 46.00 65 Każda
item Giant Sword 46 22 - 2ręczna 180.00 55 Knight
item Nightmare Blade 46 23 -3 def 1ręczna 46.00 70 Każda
item Demonrage Sword 47 22 - 2ręczna 150.00 60 Knight
item The Justice Seeker 47 24 +3 def 1ręczna 50.00 75 Każda
item Twiceslicer 47 30 - 2ręczna 180.00 58 Knight
item Crystalline Sword 47 34 +1 def 1ręczna 48.00 62 Każda
item Berserker 48 21 - 2ręczna 130.00 65 Knight
item Crude Umbral Blade 48 26 +1 def 1ręczna 63.00 75 Knight
item Blade of Carving 48 28 - 1ręczna 50.00 100 Knight
item Blade of Mayhem 48 28 - 1ręczna 50.00 100 Knight
item Blade of Remedy 48 28 - 1ręczna 50.00 100 Knight
item Blade of Corruption 48 29 +2 def 1ręczna 64.00 82 Każda
item Magic Sword 48 35 +3 def 1ręczna 42.00 80 Każda
item Blade of Carving 49 32 +100% szansa na wyssanie punktów many
+5% ilość wyssanych punktów many
1ręczna 50.00 150 Knight
item Blade of Mayhem 49 32 +10% do szansy na uderzenie krytyczne
+20% do dodatkowych obrażeń krytycznych
1ręczna 50.00 150 Knight
item Blade of Remedy 49 32 +100% szansa na wyssanie punktów życia
+5% ilość wyssanych punktów życia
1ręczna 50.00 150 Knight
item Emerald Sword 49 33 +3 def 1ręczna 41.00 100 Każda
item Havoc Blade 49 34 - 2ręczna 72.00 70 Knight
item Slayer of Remedy 49 35 - 2ręczna 70.00 100 Knight
item Umbral Blade 50 29 +2 def 1ręczna 59.00 120 Knight
item Slayer of Carving 50 30 - 2ręczna 70.00 100 Knight
item Slayer of Mayhem 50 30 - 2ręczna 70.00 100 Knight
item Blade of Carving 50 33 +100% szansa na wyssanie punktów many
+7% ilość wyssanych punktów many
1ręczna 50.00 200 Knight
item Blade of Mayhem 50 33 +10% do szansy na uderzenie krytyczne
+40% do dodatkowych obrażeń krytycznych
1ręczna 50.00 200 Knight
item Blade of Remedy 50 33 +100% szansa na wyssanie punktów życia
+7% ilość wyssanych punktów życia
1ręczna 50.00 200 Knight
item Shiny Blade 50 35 +3 def
+1 sword fighting
1ręczna 45.00 120 Każda
item The Epiphany 50 35 +3 def 1ręczna 45.00 120 Każda
item The Avenger 50 38 - 2ręczna 64.00 75 Knight
item Crude Umbral Slayer 51 29 - 2ręczna 100.00 75 Knight
item Slayer of Carving 51 31 +100% szansa na wyssanie punktów many
+5% ilość wyssanych punktów many
2ręczna 70.00 150 Knight
item Slayer of Mayhem 51 31 +10% do szansy na uderzenie krytyczne
+20% do dodatkowych obrażeń krytycznych
2ręczna 70.00 150 Knight
item Slayer of Remedy 51 31 +100% szansa na wyssanie punktów życia
+5% ilość wyssanych punktów życia
2ręczna 70.00 150 Knight
item The Calamity 51 35 - 2ręczna 68.00 100 Knight
item Blade of Carving 51 35 +100% szansa na wyssanie punktów many
+9% ilość wyssanych punktów many
+1 sword fighting
1ręczna 50.00 250 Knight
item Blade of Mayhem 51 35 +10% do szansy na uderzenie krytyczne
+60% do dodatkowych obrażeń krytycznych
+1 sword fighting
1ręczna 50.00 250 Knight
item Blade of Remedy 51 35 +100% szansa na wyssanie punktów życia
+9% ilość wyssanych punktów życia
+1 sword fighting
1ręczna 50.00 250 Knight
item Umbral Slayer 52 31 - 2ręczna 95.00 120 Knight
item Umbral Masterblade 52 31 +1 sword fighting, +3 def 1ręczna 55.00 250 Knight
item Slayer of Carving 52 32 +100% szansa na wyssanie punktów many
+7% ilość wyssanych punktów many
2ręczna 70.00 200 Knight
item Slayer of Mayhem 52 32 +10% do szansy na uderzenie krytyczne
+40% do dodatkowych obrażeń krytycznych
2ręczna 70.00 200 Knight
item Slayer of Remedy 52 32 +100% szansa na wyssanie punktów życia
+7% ilość wyssanych punktów życia
2ręczna 70.00 200 Knight
item Slayer of Carving 53 35 +100% szansa na wyssanie punktów many
+9% ilość wyssanych punktów many
+1 sword fighting
2ręczna 70.00 250 Knight
item Slayer of Mayhem 53 35 +10% do szansy na uderzenie krytyczne
+60% do dodatkowych obrażeń krytycznych
+1 sword fighting
2ręczna 70.00 250 Knight
item Slayer of Remedy 53 35 +100% szansa na wyssanie punktów życia
+9% ilość wyssanych punktów życia
+1 sword fighting
2ręczna 70.00 250 Knight
item Warlord Sword 53 38 - 2ręczna 64.00 120 Knight
item Umbral Master Slayer 54 35 +3 sword fighting 2ręczna 90.00 250 Knight
item Magic Longsword 55 40 - 2ręczna 43.00 140 Knight
Bosses Bosses Maps Maps LootSeller LootSeller DressUp DressUp Outfiter Outfiter Decorator Decorator Monster respawn Monster respawn LogAnalyzer LogAnalyzer Guilds-Online Guilds-Online Loterie Loterie Calc Calc
Promoted Fansite
    Witaj
    Nie jesteś zalogowany.

    Zarejestruj się
    Zapomniałeś hasła?
    Reklama