Łuki
Wygląd Nazwa Zasięg Speciale Typ Waga Min.
lvl
Profesja
item Musician's Bow 4 - 2ręczna 12.50 - Każda
item Icicle Bow 6 +1 atak,
+4% celność
2ręczna 42.00 - Każda
item Elvish Bow 6 +5% celność 2ręczna 39.00 - Każda
item Bow 6 - 2ręczna 31.00 - Każda
item Shimmer Bow 6 +1 atak,
+7% celność
2ręczna 48.00 40 Paladin
item Silkweaver Bow 6 +3% celność 2ręczna 22.00 40 Paladin
item Composite Hornbow 6 +3 atak,
+2% celność
2ręczna 52.00 50 Paladin
item Yol's Bow 7 +7% celność 2ręczna 35.00 60 Paladin
item Elethriel's Elemental Bow 4 +7 atak 2ręczna 44.00 70 Paladin
item Crude Umbral Bow 7 +2 atak,
+5% celność
2ręczna 50.00 75 Paladin
item Warsinger Bow 7 +3 atak,
+5% celność
2ręczna 45.00 80 Paladin
item Hive Bow 6 +2 atak,
+5% celność
2ręczna 46.00 85 Paladin
item Bow of Carving 6 +3 atak
+3% celność
2ręczna 55.00 100 Każda
item Bow of Mayhem 6 +3 atak
+3% celność
2ręczna 55.00 100 Paladin
item Bow of Remedy 6 +3 atak
+3% celność
2ręczna 55.00 100 Paladin
item Mycological Bow 6 Atk+4, Hit%+4 2ręczna 49.00 105 Paladin
item Umbral Bow 7 +4 atak,
+5% celność
2ręczna 45.00 120 Paladin
item Rift Bow 7 +5 atak,
+3% celność
2ręczna 41.00 120 Paladin
item Bow of Carving 6 +4 atak
+4% celność
+100% szansa na wyssanie punktów many
+5% ilość wyssanych punktów
2ręczna 55.00 150 Paladin
item Bow of Mayhem 6 +4 atak
+4% celność
+10% do szansy na uderzenie krytyczne
+30% do dodatkowych obrażeń
2ręczna 55.00 150 Paladin
item Bow of Remedy 6 +4 atak
+4% celność
+100% szansa na wyssanie punktów życia
+5% ilość wyssanych punktów
2ręczna 55.00 150 Paladin
item Bow of Carving 6 +5 atak
+5% celność
+100% szansa na wyssanie punktów many
+7% ilość wyssanych punktów many
2ręczna 55.00 200 Paladin
item Bow of Mayhem 6 +5 atak
+5% celność
+10% do szansy na uderzenie krytyczne
+50% do dodatkowych obrażeń
2ręczna 55.00 200 Paladin
item Bow of Remedy 6 +5 atak
+5% celność
+100% szansa na wyssanie punktów życia
+7% ilość wyssanych punktów życia
2ręczna 55.00 200 Paladin
item Bow of Carving 6 +6 atak
+6% celność
+100% szansa na wyssanie punktów many
+9% ilość wyssanych punktów many
+1 distance fighting
2ręczna 55.00 250 Paladin
item Bow of Mayhem 6 +6 atak
+6% celność
+10% do szansy na uderzenie krytyczne
+75% do dodatkowych obrażeń
+1 distance fighting
2ręczna 55.00 250 Paladin
item Bow of Remedy 6 +6 atak
+6% celność
+100% szansa na wyssanie punktów życia
+9% ilość wyssanych punktów życia
+1 distance fighting
2ręczna 55.00 250 Paladin
item Umbral Master Bow 7 +6 atak,
+5% celność
+3 distance fighting
2ręczna 40.00 250 Paladin
Kusze
Wygląd Nazwa Zasięg Speciale Typ Waga Min.
lvl
Profesja
item Crossbow 5 - 2ręczna 40.00 - Każda
item Modified Crossbow 5 +1% celność 2ręczna 35.00 45 Paladin
item Ornate Crossbow 6 +1 atak,
+2% celność
2ręczna 91.00 50 Paladin
item Chain Bolter 3 +4 atak 2ręczna 55.00 60 Paladin
item Triple Bolt Crossbow 5 +3 atak,
+2% celność
2ręczna 62.00 70 Paladin
item Crude Umbral Crossbow 5 +3 atak,
+1% celność
2ręczna 130.00 75 Paladin
item Arbalest 6 +2 atak,
+2% celność
2ręczna 95.00 75 Paladin
item The Ironworker 5 +4 atak 2ręczna 150.00 80 Paladin
item Crystal Crossbow 6 atk+4,
hit%+3
2ręczna 84.00 90 Paladin
item Crossbow of Carving 5 +3 atak
+3% celność
2ręczna 65.00 100 Paladin
item Crossbow of Mayhem 5 +3 atak
+3% celność
2ręczna 65.00 100 Paladin
item Crossbow of Remedy 5 +3 atak
+3% celność
2ręczna 65.00 100 Paladin
item The Devileye 6 +20 atak,
-20% celność
2ręczna 55.00 100 Paladin
item Rift Crossbow 5 +5 atak,
+4% celność
2ręczna 130.00 120 Paladin
item Umbral Crossbow 5 +6 atak,
+2% celność
2ręczna 125.00 120 Paladin
item Royal Crossbow 6 +5 atak,
+3% celność
2ręczna 120.00 130 Paladin
item Crossbow of Carving 5 +4 atak
+4% celność
+100% szansa na wyssanie punktów many
+5% ilość wyssanych punktów
2ręczna 65.00 150 Paladin
item Crossbow of Mayhem 5 +4 atak
+4% celność
+10% do szansy na uderzenie krytyczne
+30% do dodatkowych obrażeń krytycznych
2ręczna 65.00 150 Paladin
item Crossbow of Remedy 5 +4 atak
+4% celność
+100% szansa na wyssanie punktów życia
+5% ilość wyssanych punktów życia
2ręczna 65.00 150 Paladin
item Thorn Spitter 6 +9 atak,
+1% celność
2ręczna 126.00 150 Paladin
item Crossbow of Carving 5 +5 atak
+5% celność
+100% szansa na wyssanie punktów many
+7% ilość wyssanych punktów many
2ręczna 65.00 200 Paladin
item Crossbow of Mayhem 5 +5 atak
+5% celność
+10% do szansy na uderzenie krytyczne
+50% do dodatkowych obrażeń krytycznych
2ręczna 65.00 200 Paladin
item Crossbow of Remedy 5 +5 atak
+5% celność
+100% szansa na wyssanie punktów życia
+7% ilość wyssanych punktów życia
2ręczna 65.00 200 Paladin
item Umbral Master Crossbow 5 +9 atak,
+4% celność
+3 distance fighting
2ręczna 120.00 250 Paladin
item Crossbow of Carving 5 +6 atak
+6% celność
+100% szansa na wyssanie punktów many
+9% ilość wyssanych punktów many
+1 distance fighting
2ręczna 65.00 250 Paladin
item Crossbow of Mayhem 5 +6 atak
+6% celność
+10% do szansy na uderzenie krytyczne
+75% do dodatkowych obrażeń krytycznych
+1 distance fighting
2ręczna 65.00 250 Paladin
item Crossbow of Remedy 5 +6 atak
+6% celność
+100% szansa na wyssanie punktów życia
+9% ilość wyssanych punktów życia
+1 distance fighting
2ręczna 65.00 250 Paladin
Rzucane
Wygląd Nazwa Atk Zasięg Speciale Typ Waga Min.
lvl
Profesja
item Spear 25 3 - 1ręczna 20.00 - Każda
item Mean Paladin Spear 15 3 - 1ręczna 10.00 - Każda
item Throwing Knife 25 4 - 1ręczna 5.00 - Każda
item Small Stone 5 4 - 1ręczna 3.60 - Każda
item Throwing Star 30 4 - 1ręczna 2.00 - Każda
item Viper Star 28 4 Zatruwa
(2hp/tura)
1ręczna 2.00 - Każda
item Snowball 0 4 - 1ręczna 0.80 - Każda
item Hunting Spear 32 3 - 1ręczna 22.00 20 Każda
item Royal Spear 35 3 - 1ręczna 25.00 25 Każda
item Enchanted Spear 38 4 - 1ręczna 20.00 42 Każda
item Glooth Spear 55 3 - 1ręczna 26.00 60 Każda
item Assassin Star 65 4 - 1ręczna 2.00 80 Każda
Bosses Bosses Maps Maps LootSeller LootSeller DressUp DressUp Outfiter Outfiter Decorator Decorator Monster respawn Monster respawn LogAnalyzer LogAnalyzer Guilds-Online Guilds-Online Loterie Loterie Calc Calc
Promoted Fansite
    Witaj
    Nie jesteś zalogowany.

    Zarejestruj się
    Zapomniałeś hasła?
    Reklama