Obuchy
Wygląd Nazwa Atk Def Speciale Typ Waga Min.
lvl
Profesja
item Crowbar 5 6 - 1ręczna 21.00 - Każda
item Club 7 7 - 1ręczna 25.00 - Każda
item Studded Club 9 8 - 1ręczna 35.00 - Każda
item Staff 10 25 - 2ręczna 38.00 - Każda
item Bone Club 12 8 - 1ręczna 39.00 - Każda
item Light Mace 14 9 - 1ręczna 41.00 - Każda
item Club of the Fury 16 8 - 1ręczna 5.00 - Każda
item Glutton's Mace 16 10 - 1ręczna 13.00 - Każda
item Mace 16 11 - 1ręczna 38.00 - Każda
item Swampling Club 17 12 - 1ręczna 31.00 - Każda
item Stale Bread of Ancientness 18 8 - 1ręczna 5.00 - Każda
item Iron Hammer 18 10 - 1ręczna 66.00 - Każda
item Ferumbras' Staff 20 30 - 1ręczna 29.00 100 Każda
item Daramian Mace 21 12 - 1ręczna 68.00 - Każda
item Earth Clerical Mace 23 15 +5 earth, +1 def 1ręczna 58.00 20 Każda
item Energy Clerical Mace 23 15 +5 energy, +1 def 1ręczna 58.00 20 Każda
item Fiery Clerical Mace 23 15 +5 fire, +1 def 1ręczna 58.00 20 Każda
item Icy Clerical Mace 23 15 +5 ice, +1 def 1ręczna 58.00 20 Każda
item Battle Hammer 24 14 - 1ręczna 68.00 - Każda
item Giant Smithhammer 24 14 - 1ręczna 68.00 - Każda
item Morning Star 25 11 - 1ręczna 54.00 - Każda
item Banana Staff 25 15 +2 def 1ręczna 50.00 - Każda
item Life Preserver 27 19 +2 def 1ręczna 46.00 15 Każda
item Clerical Mace 28 15 +1 def 1ręczna 58.00 20 Każda
item Mammoth Whopper 30 15 - 1ręczna 45.00 20 Każda
item Taurus Mace 30 18 - 2ręczna 51.00 20 Każda
item Spiky Club 31 14 - 1ręczna 39.00 20 Każda
item Earth Crystal Mace 31 16 +7 earth, +1 def 1ręczna 80.00 35 Każda
item Energy Crystal Mace 31 16 +7 energy, +1 def 1ręczna 80.00 35 Każda
item Fiery Crystal Mace 31 16 +7 fire, +1 def 1ręczna 80.00 35 Każda
item Icy Crystal Mace 31 16 +7 ice, +1 def 1ręczna 80.00 35 Każda
item Furry Club 31 19 +1 def 1ręczna 42.00 20 Każda
item Dragon Hammer 32 20 - 1ręczna 97.00 25 Każda
item Glooth Whip 33 19 - 1ręczna 32.00 25 Każda
item Diamond Sceptre 34 18 - 1ręczna 15.00 25 Każda
item Brutetamer's Staff 35 15 - 2ręczna 38.00 25 Każda
item Earth Orcish Maul 35 18 +7 earth 2ręczna 54.00 35 Każda
item Energy Orcish Maul 35 18 +7 energy 2ręczna 54.00 35 Każda
item Fiery Orcish Maul 35 18 +7 fire 2ręczna 54.00 35 Każda
item Icy Orcish Maul 35 18 +7 ice 2ręczna 54.00 35 Każda
item Dragonbone Staff 35 18 - 1ręczna 18.00 30 Każda
item Earth War Hammer 36 10 +9 earth 2ręczna 85.00 50 Knight
item Energy War Hammer 36 10 +9 energy 2ręczna 85.00 50 Knight
item Fiery War Hammer 36 10 +9 fire 2ręczna 85.00 50 Knight
item Icy War Hammer 36 10 +9 ice 2ręczna 85.00 50 Knight
item Skull Staff 36 12 +1 def 1ręczna 17.00 30 Każda
item Earth Cranial Basher 36 20 +8 earth, -2 def 1ręczna 78.00 60 Każda
item Energy Cranial Basher 36 20 +8 energy, -2 def 1ręczna 78.00 60 Każda
item Fiery Cranial Basher 36 20 +8 fire, -2 def 1ręczna 78.00 60 Każda
item Icy Cranial Basher 36 20 +8 ice, -2 def 1ręczna 78.00 60 Każda
item Sapphire Hammer 37 18 - 1ręczna 21.00 30 Każda
item Crystal Mace 38 16 +1 def 1ręczna 80.00 35 Każda
item Glooth Club 39 1 +26 earth 2ręczna 19.00 75 Knight
item Shadow Sceptre 39 17 - 1ręczna 41.00 35 Każda
item Enchanted Staff 39 45 - 2ręczna 38.00 - Każda
item Lunar Staff 40 25 - 2ręczna 38.00 30 Każda
item Lich Staff 40 30 +2 def 1ręczna 80.00 35 Każda
item Spiked Squelcher 41 21 - 2ręczna 68.00 30 Knight
item Silver Mace 41 30 +2 def 1ręczna 67.00 45 Każda
item Northern Star 42 15 +1 def 1ręczna 42.00 50 Każda
item Orcish Maul 42 18 - 2ręczna 54.00 35 Każda
item Queen's Sceptre 43 19 - 1ręczna 23.00 55 Każda
item Deepling Staff 43 23 - 2ręczna 88.00 38 Każda
item Amber Staff 43 25 - 2ręczna 35.00 40 Każda
item Cranial Basher 44 20 -2 def 1ręczna 78.00 60 Każda
item Metal Bat 44 20 - 1ręczna 51.00 55 Każda
item Chaos Mace 44 21 - 2ręczna 63.00 45 Każda
item Deepling Squelcher 44 28 - 1ręczna 89.00 48 Każda
item War Hammer 45 10 - 2ręczna 85.00 50 Knight
item Pair of Iron Fists 45 17 - 2ręczna 45.00 50 Knight
item Onyx Flail 45 18 - 1ręczna 26.00 65 Każda
item Ogre Klubba 45 25 - 2ręczna 79.00 50 Każda
item Bonebreaker 46 15 - 2ręczna 120.00 55 Knight
item Jade Hammer 46 20 +1 def 1ręczna 32.00 70 Każda
item Drachaku 46 25 - 2ręczna 60.00 55 Knight
item Moohtant Cudgel 47 21 - 2ręczna 85.00 60 Każda
item Abyss Hammer 47 21 - 2ręczna 55.00 60 Knight
item Blessed Sceptre 47 21 +3 def 1ręczna 39.00 75 Każda
item Hammer of Wrath 48 12 - 2ręczna 70.00 65 Knight
item Crude Umbral Mace 48 22 +1 def 1ręczna 90.00 75 Knight
item Mace of Carving 48 24 - 1ręczna 50.00 100 Knight
item Mace of Mayhem 48 24 - 1ręczna 50.00 100 Knight
item Mace of Remedy 48 24 - 1ręczna 50.00 100 Knight
item Snake God's Sceptre 48 29 +3 def 1ręczna 120.00 82 Każda
item Demonbone 48 38 -2 def 1ręczna 180.00 80 Każda
item Heavy Mace 49 15 - 2ręczna 110.00 70 Knight
item One Hit Wonder 49 22 - 2ręczna 96.00 70 Każda
item Ornate Mace 49 24 - 1ręczna 149.00 90 Każda
item Mace of Carving 49 28 +100% szansa na wyssanie punktów many
+5% ilość wyssanych punktów many
1ręczna 50.00 150 Knight
item Mace of Mayhem 49 28 +10% do szansy na uderzenie krytyczne
+20% do dodatkowych obrażeń krytycznych
1ręczna 50.00 150 Knight
item Mace of Remedy 49 28 +100% szansa na wyssanie punktów życia
+5% ilość wyssanych punktów życia
1ręczna 50.00 150 Knight
item Thunder Hammer 49 35 +1 def 1ręczna 125.00 85 Każda
item Hammer of Mayhem 49 35 - 2ręczna 70.00 100 Knight
item Umbral Mace 50 26 +2 def 1ręczna 85.00 120 Knight
item Hammer of Carving 50 28 - 2ręczna 70.00 100 Knight
item Hammer of Remedy 50 28 - 2ręczna 70.00 100 Knight
item Obsidian Truncheon 50 30 +2 def 1ręczna 65.00 100 Każda
item Mace of Carving 50 30 +100% szansa na wyssanie punktów many
+7% ilość wyssanych punktów many
1ręczna 50.00 200 Knight
item Mace of Mayhem 50 30 +10% do szansy na uderzenie krytyczne
+40% do dodatkowych obrażeń krytycznych
1ręczna 50.00 200 Knight
item Mace of Remedy 50 30 +100% szansa na wyssanie punktów życia
+7% ilość wyssanych punktów życia
1ręczna 50.00 200 Knight
item Arcane Staff 50 30 - 2ręczna 40.00 75 Każda
item Mycological Mace 50 31 +3 def
+1 club fighting
1ręczna 59.00 120 Każda
item Skullcrusher 51 20 - 2ręczna 120.00 85 Knight
item The Stomper 51 20 - 2ręczna 115.00 100 Knight
item Crude Umbral Hammer 51 27 - 2ręczna 170.00 75 Knight
item Hammer of Carving 51 28 +100% szansa na wyssanie punktów many
+5% ilość wyssanych punktów many
2ręczna 70.00 150 Knight
item Hammer of Mayhem 51 28 +10% do szansy na uderzenie krytyczne
+20% do dodatkowych obrażeń krytycznych
2ręczna 70.00 150 Knight
item Hammer of Remedy 51 28 +100% szansa na wyssanie punktów życia
+5% ilość wyssanych punktów życia
2ręczna 70.00 150 Knight
item Dark Trinity Mace 51 32 -1 def 1ręczna 99.00 120 Każda
item Maimer 51 32 - 1ręczna 77.00 150 Każda
item Mace of Carving 51 32 +100% szansa na wyssanie punktów many
+9% ilość wyssanych punktów many
+1 club fighting
1ręczna 50.00 250 Knight
item Mace of Mayhem 51 32 +10% do szansy na uderzenie krytyczne
+60% do dodatkowych obrażeń krytycznych
+1 club fighting
1ręczna 50.00 250 Knight
item Mace of Remedy 51 32 +100% szansa na wyssanie punktów życia
+9% ilość wyssanych punktów życia
+1 club fighting
1ręczna 50.00 250 Knight
item Umbral Master Mace 52 30 +1 club fighting, +3 def 1ręczna 80.00 250 Knight
item Hammer of Prophecy 52 35 - 2ręczna 110.00 120 Knight
item Umbral Hammer 53 30 - 2ręczna 165.00 120 Knight
item Hammer of Carving 53 30 +25% szansa na wyssanie punktów many
+7% ilość wyssanych punktów many
2ręczna 70.00 200 Knight
item Hammer of Mayhem 53 30 +10% do szansy na uderzenie krytyczne
+40% do dodatkowych obrażeń krytycznych
2ręczna 70.00 200 Knight
item Hammer of Remedy 53 30 +100% szansa na wyssanie punktów życia
+7% ilość wyssanych punktów życia
2ręczna 70.00 200 Knight
item Hammer of Carving 54 33 +100% szansa na wyssanie punktów many
+9% ilość wyssanych punktów many
+1 club fighting
2ręczna 70.00 250 Knight
item Hammer of Mayhem 54 33 +10% do szansy na uderzenie krytyczne
+60% do dodatkowych obrażeń krytycznych
+1 club fighting
2ręczna 70.00 250 Knight
item Hammer of Remedy 54 33 +100% szansa na wyssanie punktów życia
+9% ilość wyssanych punktów życia
+1 club fighting
2ręczna 70.00 250 Knight
item Umbral Master Hammer 55 34 +3 club fighting 2ręczna 160.00 250 Knight
Bosses Bosses Maps Maps LootSeller LootSeller DressUp DressUp Outfiter Outfiter Decorator Decorator Monster respawn Monster respawn LogAnalyzer LogAnalyzer Guilds-Online Guilds-Online Loterie Loterie Calc Calc
Promoted Fansite
    Witaj
    Nie jesteś zalogowany.

    Zarejestruj się
    Zapomniałeś hasła?
    Reklama