Topory
Wygląd Nazwa Atk Def Speciale Typ Waga Min.
lvl
Profesja
item Sickle 5 4 - 1ręczna 10.50 - Każda
item Scythe 8 3 - 2ręczna 30.00 - Każda
item Hand Axe 10 5 - 1ręczna 18.00 - Każda
item Axe 12 6 - 1ręczna 40.00 - Każda
item Golden Sickle 13 6 - 1ręczna 19.50 - Każda
item Hatchet 15 8 - 1ręczna 35.00 - Każda
item Scythe of the Reaper 16 6 - 2ręczna 30.00 - Każda
item Daramian Axe 17 8 - 1ręczna 41.00 - Każda
item Steel Axe 21 10 - 1ręczna 41.00 - Każda
item Orcish Axe 23 12 - 1ręczna 45.00 - Każda
item Earth Barbarian Axe 23 18 +5 earth, +1 def 1ręczna 51.00 20 Każda
item Energy Barbarian Axe 23 18 +5 energy, +1 def 1ręczna 51.00 20 Każda
item Fiery Barbarian Axe 23 18 +5 fire, +1 def 1ręczna 51.00 20 Każda
item Icy Barbarian Axe 23 18 +5 ice, +1 def 1ręczna 51.00 20 Każda
item Battle Axe 25 10 - 2ręczna 50.00 - Knight
item Plague Bite 26 31 + 26 Earth, + 3 Def 1ręczna 99.00 150 Każda
item Fire Axe 27 16 +11 fire,
+1 def,
świeci w ciemności
1ręczna 40.00 35 Każda
item Earth Knight Axe 27 21 +6 earth, +1 def 1ręczna 59.00 25 Każda
item Energy Knight Axe 27 21 +6 energy, +1 def 1ręczna 59.00 25 Każda
item Fiery Knight Axe 27 21 +6 fire, +1 def 1ręczna 59.00 25 Każda
item Icy Knight Axe 27 21 +6 ice, +1 def 1ręczna 59.00 25 Każda
item Ripper Lance 28 7 - 2ręczna 80.00 - Każda
item Barbarian Axe 28 18 +1 def 1ręczna 51.00 20 Każda
item Dwarven Axe 31 19 +2 def 1ręczna 82.00 20 Każda
item Knight Axe 33 21 +1 def 1ręczna 59.00 25 Każda
item Obsidian Lance 34 10 - 2ręczna 80.00 20 Każda
item Earth Headchopper 34 20 +8 earth 2ręczna 45.00 35 Knight
item Energy Headchopper 34 20 +8 energy 2ręczna 45.00 35 Knight
item Fiery Headchopper 34 20 +8 fire 2ręczna 45.00 35 Knight
item Icy Headchopper 34 20 +8 ice 2ręczna 45.00 35 Knight
item Double Axe 35 12 - 2ręczna 70.00 25 Knight
item Beastslayer Axe 35 12 +1 def 1ręczna 61.50 30 Każda
item Halberd 35 14 - 2ręczna 90.00 25 Każda
item Heavy Trident 35 17 - 2ręczna 90.00 25 Każda
item Earth Heroic Axe 35 24 +9 earth, +1 def 1ręczna 61.00 60 Każda
item Energy Heroic Axe 35 24 +9 energy, +1 def 1ręczna 61.00 60 Każda
item Fiery Heroic Axe 35 24 +9 fire, +1 def 1ręczna 61.00 60 Każda
item Icy Heroic Axe 35 24 +9 ice, +1 def 1ręczna 61.00 60 Każda
item Zaoan Halberd 37 15 - 2ręczna 87.00 25 Każda
item Glooth Axe 39 1 +26 earth 2ręczna 19.00 75 Każda
item Earth War Axe 39 10 +9 earth 2ręczna 61.50 65 Knight
item Energy War Axe 39 10 +9 energy 2ręczna 61.50 65 Knight
item Fiery War Axe 39 10 +9 fire 2ręczna 61.50 65 Knight
item Icy War Axe 39 10 +9 ice 2ręczna 61.50 65 Knight
item Daramian Waraxe 39 15 - 2ręczna 52.50 25 Knight
item Noble Axe 39 22 - 1ręczna 38.00 35 Każda
item Ogre Choppa 39 23 - 2ręczna 75.00 25 Każda
item Naginata 39 25 - 2ręczna 78.00 25 Każda
item Dreaded Cleaver 40 19 -3 def 1ręczna 38.00 40 Każda
item Glorious Axe 40 23 - 2ręczna 95.00 30 Knight
item Mino Lance 40 23 - 1ręczna 65.00 45 Każda
item Butcher's Axe 41 24 -2 def 1ręczna 63.00 45 Każda
item Headchopper 42 20 - 2ręczna 45.00 35 Knight
item Warrior's Axe 42 21 - 1ręczna 88.00 40 Każda
item Ornamented Axe 42 22 +2 def 1ręczna 61.50 50 Każda
item Vile Axe 43 19 +3 def 1ręczna 52.00 55 Każda
item Titan Axe 43 30 - 2ręczna 81.00 40 Knight
item Heroic Axe 44 24 +1 def 1ręczna 61.00 60 Każda
item Angelic Axe 44 25 - 2ręczna 56.00 45 Knight
item Ravenwing 45 22 +1 def 1ręczna 55.00 65 Każda
item Twin Axe 45 24 - 2ręczna 64.00 50 Knight
item Guardian Axe 46 11 - 2ręczna 110.00 50 Każda
item Guardian Halberd 46 15 - 2ręczna 110.00 55 Każda
item Execowtioner Axe 46 18 - 2ręczna 82.00 55 Każda
item Hive Scythe 46 24 - 1ręczna 75.00 70 Każda
item Reaper's Axe 46 25 +2 def 1ręczna 59.00 70 Każda
item Dragon Lance 47 16 - 2ręczna 67.00 60 Każda
item Drakinata 47 20 - 2ręczna 54.00 60 Każda
item Royal Axe 47 25 +3 def 1ręczna 92.00 75 Każda
item War Axe 48 10 - 2ręczna 61.50 65 Knight
item Rift Lance 48 28 - 2ręczna 66.00 70 Każda
item Mythril Axe 48 28 +2 def 1ręczna 55.00 80 Każda
item Ravager's Axe 49 14 - 2ręczna 52.50 70 Knight
item Crude Umbral Axe 49 24 +1 def 1ręczna 90.00 75 Każda
item Impaler 49 25 -2 def 1ręczna 82.00 85 Każda
item Axe of Carving 49 26 - 1ręczna 50.00 100 Knight
item Axe of Mayhem 49 26 - 1ręczna 50.00 100 Każda
item Axe of Remedy 49 26 - 1ręczna 50.00 100 Knight
item Deepling Axe 49 29 - 1ręczna 91.00 80 Każda
item Chopper of Remedy 49 35 - 2ręczna 70.00 100 Knight
item Ruthless Axe 50 15 - 2ręczna 58.00 75 Knight
item Chopper of Carving 50 29 - 2ręczna 70.00 100 Knight
item Chopper of Mayhem 50 29 - 2ręczna 70.00 100 Knight
item Stonecutter Axe 50 30 +3 def 1ręczna 99.00 90 Każda
item Axe of Carving 50 30 +100% szansa na wyssanie punktów many
+5% ilość wyssanych punktów many
1ręczna 50.00 150 Knight
item Axe of Mayhem 50 30 +10% do szansy na uderzenie krytyczne
+20% do dodatkowych obrażeń krytycznych
1ręczna 50.00 150 Knight
item Axe of Remedy 50 30 +100% szansa na wyssanie punktów życia
+5% ilość wyssanych punktów życia
1ręczna 50.00 150 Knight
item Executioner 51 20 - 2ręczna 99.00 85 Knight
item Crude Umbral Chopper 51 27 - 2ręczna 120.00 75 Knight
item Umbral Axe 51 27 +2 def 1ręczna 85.00 120 Knight
item Hellforged Axe 51 28 +2 def 1ręczna 88.00 110 Każda
item Crystalline Axe 51 29 +1 axe fighting
+3 def
1ręczna 76.00 120 Każda
item Chopper of Carving 51 31 +100% szansa na wyssanie punktów many
+5% ilość wyssanych punktów many
2ręczna 70.00 150 Knight
item Chopper of Mayhem 51 31 +10% do szansy na uderzenie krytyczne
+20% do dodatkowych obrażeń krytycznych
2ręczna 70.00 150 Knight
item Chopper of Remedy 51 31 +100% szansy na wyssanie punktów życia
+5% ilość wyssanych punktów życia
2ręczna 70.00 150 Knight
item Axe of Carving 51 31 +100% szansa na wyssanie punktów many
+7% ilość wyssanych punktów many
1ręczna 50.00 200 Knight
item Axe of Mayhem 51 31 +10% do szansy na uderzenie krytyczne
+40% do dodatkowych obrażeń krytycznych
1ręczna 50.00 200 Knight
item Axe of Remedy 51 31 +100% szansa na wyssanie punktów życia
+7% ilość wyssanych punktów życia
1ręczna 50.00 200 Knight
item Great Axe 52 22 - 2ręczna 90.00 95 Knight
item Solar Axe 52 29 +3 def 1ręczna 110.00 130 Każda
item Umbral Chopper 52 30 - 2ręczna 115.00 120 Knight
item Chopper of Carving 52 32 +100% szansa na wyssanie punktów many
+7% ilość wyssanych punktów many
2ręczna 70.00 200 Knight
item Chopper of Mayhem 52 32 +10% do szansy na uderzenie krytyczne
+40% do dodatkowych obrażeń krytycznych
2ręczna 70.00 200 Knight
item Chopper of Remedy 52 32 +100% szansy na wyssanie punktów życia
+7% ilość wyssanych punktów życia
2ręczna 70.00 200 Knight
item Axe of Carving 52 33 +100% szansa na wyssanie punktów many
+9% ilość wyssanych punktów many
+1 axe fighting
1ręczna 50.00 250 Knight
item Axe of Mayhem 52 33 +10% do szansy na uderzenie krytyczne
+60% do dodatkowych obrażeń krytycznych
+1 axe fighting
1ręczna 50.00 250 Knight
item Axe of Remedy 52 33 +100% szansa na wyssanie punktów życia
+9% ilość wyssanych punktów życia
+1 axe fighting
1ręczna 50.00 250 Knight
item Demonwing Axe 53 20 - 2ręczna 120.00 120 Knight
item Umbral Master Axe 53 30 +1 axe fighting, +3 def 1ręczna 80.00 250 Knight
item Chopper of Carving 53 35 +100% szansa na wyssanie punktów many
+9% ilość wyssanych punktów many
+1 axe fighting
2ręczna 70.00 250 Knight
item Chopper of Mayhem 53 35 +10% do szansy na uderzenie krytyczne
+60% do dodatkowych obrażeń krytycznych
+1 axe fighting
2ręczna 70.00 250 Knight
item Chopper of Remedy 53 35 +100% szansy na wyssanie punktów życia
+9% ilość wyssanych punktów życia
+1 axe fighting
2ręczna 70.00 250 Knight
item Umbral Master Chopper 54 34 +3 axe fighting 2ręczna 110.00 250 Knight
Bosses Bosses Maps Maps LootSeller LootSeller DressUp DressUp Outfiter Outfiter Decorator Decorator Monster respawn Monster respawn LogAnalyzer LogAnalyzer Guilds-Online Guilds-Online Loterie Loterie Calc Calc
Promoted Fansite
    Witaj
    Nie jesteś zalogowany.

    Zarejestruj się
    Zapomniałeś hasła?
    Reklama