Topory
Wygląd Nazwa Atk Def Sloty Speciale Typ Waga Min.
lvl
Profesja
item Exercise Axe 0 0 - - 1ręczna 10.00 - Każda
item Sickle 5 4 - - 1ręczna 10.50 - Każda
item Ornate Carving Chopper 5 5 - - 1ręczna 70.00 - Każda
item Ornate Mayhem Chopper 5 5 - - 1ręczna 70.00 - Każda
item Ornate Remedy Chopper 5 5 - - 1ręczna 70.00 - Każda
item Plain Carving Chopper 5 5 - - 1ręczna 70.00 - Każda
item Plain Mayhem Chopper 5 5 - - 1ręczna 70.00 - Każda
item Plain Remedy Chopper 5 5 - - 1ręczna 70.00 - Każda
item Valuable Carving Chopper 5 5 - - 1ręczna 70.00 - Każda
item Valuable Mayhem Chopper 5 5 - - 1ręczna 70.00 - Każda
item Valuable Remedy Chopper 5 5 - - 1ręczna 70.00 - Każda
item Earth War Axe Replica 5 5 - - 1ręczna 61.50 - Każda
item Energy War Axe Replica 5 5 - - 1ręczna 61.50 - Każda
item Fiery War Axe Replica 5 5 - - 1ręczna 61.50 - Każda
item Icy War Axe Replica 5 5 - - 1ręczna 61.50 - Każda
item Earth Heroic Axe Replica 5 5 - - 1ręczna 61.00 - Każda
item Energy Heroic Axe Replica 5 5 - - 1ręczna 61.00 - Każda
item Fiery Heroic Axe Replica 5 5 - - 1ręczna 61.00 - Każda
item Icy Heroic Axe Replica 5 5 - - 1ręczna 61.00 - Każda
item Earth Knight Axe Replica 5 5 - - 1ręczna 59.00 - Każda
item Energy Knight Axe Replica 5 5 - - 1ręczna 59.00 - Każda
item Fiery Knight Axe Replica 5 5 - - 1ręczna 59.00 - Każda
item Icy Knight Axe Replica 5 5 - - 1ręczna 59.00 - Każda
item Earth Barbaric Axe Replica 5 5 - - 1ręczna 51.00 - Każda
item Energy Axe Replica 5 5 - - 1ręczna 51.00 - Każda
item Fiery Barbarian Axe Replica 5 5 - - 1ręczna 51.00 - Każda
item Icy Barbarian Axe Replica 5 5 - - 1ręczna 51.00 - Każda
item Ornate Carving Axe 5 5 - - 1ręczna 50.00 - Każda
item Ornate Remedy Axe 5 5 - - 1ręczna 50.00 - Każda
item Ornated Mayhem Axe 5 5 - - 1ręczna 50.00 - Każda
item Plain Carving Axe 5 5 - - 1ręczna 50.00 - Każda
item Plain Mayhem Axe 5 5 - - 1ręczna 50.00 - Każda
item Plain Remedy Axe 5 5 - - 1ręczna 50.00 - Każda
item Valuable Carving Axe 5 5 - - 1ręczna 50.00 - Każda
item Valuable Mayhem Axe 5 5 - - 1ręczna 50.00 - Każda
item Valuable Remedy Axe 5 5 - - 1ręczna 50.00 - Każda
item Earth Headchopper Replica 5 5 - - 1ręczna 45.00 - Każda
item Energy Headchopper Replica 5 5 - - 1ręczna 45.00 - Każda
item Fiery Headchopper Replica 5 5 - - 1ręczna 45.00 - Każda
item Icy Headchopper Replica 5 5 - - 1ręczna 45.00 - Każda
item Scythe 8 3 - - 2ręczna 30.00 - Każda
item Hand Axe 10 5 - - 1ręczna 18.00 - Każda
item Falcon Battleaxe 10 33 2 +45 energy,
+12% odporność na energię
2ręczna 95.00 300 Knight
item Axe 12 6 - - 1ręczna 40.00 - Każda
item Golden Sickle 13 6 - - 1ręczna 19.50 - Każda
item Hatchet 15 8 - - 1ręczna 35.00 - Każda
item Scythe of the Reaper 16 6 - - 2ręczna 30.00 - Każda
item Daramian Axe 17 8 - - 1ręczna 41.00 - Każda
item Steel Axe 21 10 - - 1ręczna 41.00 - Każda
item Orcish Axe 23 12 - - 1ręczna 45.00 - Każda
item Battle Axe 25 10 - - 2ręczna 50.00 - Knight
item Plague Bite 26 31 - + 26 Earth, + 3 Def 1ręczna 99.00 150 Każda
item Fire Axe 27 16 - +11 fire,
+1 def,
świeci w ciemności
1ręczna 40.00 35 Każda
item Ripper Lance 28 7 - - 2ręczna 80.00 - Każda
item Barbarian Axe 28 18 - +1 def 1ręczna 51.00 20 Każda
item Dwarven Axe 31 19 2 +2 def 1ręczna 82.00 20 Każda
item Knight Axe 33 21 - +1 def 1ręczna 59.00 25 Każda
item Obsidian Lance 34 10 - - 2ręczna 80.00 20 Każda
item Double Axe 35 12 - - 2ręczna 70.00 25 Knight
item Beastslayer Axe 35 12 2 +1 def 1ręczna 61.50 30 Każda
item Halberd 35 14 - - 2ręczna 90.00 25 Każda
item Heavy Trident 35 17 - - 2ręczna 90.00 25 Każda
item Zaoan Halberd 37 15 3 - 2ręczna 87.00 25 Każda
item Glooth Axe 39 1 - +26 earth 2ręczna 19.00 75 Każda
item Daramian Waraxe 39 15 - - 2ręczna 52.50 25 Knight
item Noble Axe 39 22 2 - 1ręczna 38.00 35 Każda
item Ogre Choppa 39 23 - - 2ręczna 75.00 25 Każda
item Naginata 39 25 - - 2ręczna 78.00 25 Każda
item Dreaded Cleaver 40 19 2 -3 def 1ręczna 38.00 40 Każda
item Glorious Axe 40 23 - - 2ręczna 95.00 30 Knight
item Mino Lance 40 23 - - 1ręczna 65.00 45 Każda
item Butcher's Axe 41 24 2 -2 def 1ręczna 63.00 45 Każda
item Headchopper 42 20 - - 2ręczna 45.00 35 Knight
item Warrior's Axe 42 21 2 - 1ręczna 88.00 40 Każda
item Ornamented Axe 42 22 - +2 def 1ręczna 61.50 50 Każda
item Vile Axe 43 19 - +3 def 1ręczna 52.00 55 Każda
item Titan Axe 43 30 - - 2ręczna 81.00 40 Knight
item Heroic Axe 44 24 2 +1 def 1ręczna 61.00 60 Każda
item Angelic Axe 44 25 - - 2ręczna 56.00 45 Knight
item Ravenwing 45 22 - +1 def 1ręczna 55.00 65 Każda
item Twin Axe 45 24 3 - 2ręczna 64.00 50 Knight
item Guardian Axe 46 11 - - 2ręczna 110.00 50 Każda
item Guardian Halberd 46 15 3 - 2ręczna 110.00 55 Każda
item Execowtioner Axe 46 18 - - 2ręczna 82.00 55 Każda
item Hive Scythe 46 24 2 - 1ręczna 75.00 70 Każda
item Reaper's Axe 46 25 - +2 def 1ręczna 59.00 70 Każda
item Dragon Lance 47 16 3 - 2ręczna 67.00 60 Każda
item Drakinata 47 20 3 - 2ręczna 54.00 60 Każda
item Royal Axe 47 25 2 +3 def 1ręczna 92.00 75 Każda
item War Axe 48 10 - - 2ręczna 61.50 65 Knight
item Rift Lance 48 28 3 - 2ręczna 66.00 70 Każda
item Mythril Axe 48 28 2 +2 def 1ręczna 55.00 80 Każda
item Ravager's Axe 49 14 3 - 2ręczna 52.50 70 Knight
item Crude Umbral Axe 49 24 - +1 def 1ręczna 90.00 75 Każda
item Impaler 49 25 2 -2 def 1ręczna 82.00 85 Każda
item Deepling Axe 49 29 - - 1ręczna 91.00 80 Każda
item Ruthless Axe 50 15 2 - 2ręczna 58.00 75 Knight
item Stonecutter Axe 50 30 1 +3 def 1ręczna 99.00 90 Każda
item Executioner 51 20 2 - 2ręczna 99.00 85 Knight
item Crude Umbral Chopper 51 27 - - 2ręczna 120.00 75 Knight
item Umbral Axe 51 27 1 +2 def 1ręczna 85.00 120 Knight
item Hellforged Axe 51 28 1 +2 def 1ręczna 88.00 110 Każda
item Crystalline Axe 51 29 1 +1 axe fighting
+3 def
1ręczna 76.00 120 Każda
item Axe of Destruction 51 31 3 - 1ręczna 50.00 100 Knight
item Great Axe 52 22 2 - 2ręczna 90.00 95 Knight
item Solar Axe 52 29 1 +3 def 1ręczna 110.00 130 Każda
item Umbral Chopper 52 30 1 - 2ręczna 115.00 120 Knight
item Chopper of Destruction 52 32 3 - 2ręczna 70.00 100 Knight
item Demonwing Axe 53 20 2 - 2ręczna 120.00 120 Knight
item Umbral Master Axe 53 30 1 +1 axe fighting, +3 def 1ręczna 80.00 250 Knight
item Umbral Master Chopper 54 34 2 +3 axe fighting 2ręczna 110.00 250 Knight
Obuchy
Wygląd Nazwa Atk Def Sloty Speciale Typ Waga Min.
lvl
Profesja
item Exercise Club 0 0 - - 1ręczna 10.00 - Każda
item Earth War Hammer Replica 5 5 - - 1ręczna 85.00 - Każda
item Energy War Hammer Replica 5 5 - - 1ręczna 85.00 - Każda
item Fiery War Hammer Replica 5 5 - - 1ręczna 85.00 - Każda
item Icy War Hammer Replica 5 5 - - 1ręczna 85.00 - Każda
item Earth Crystal Mace Replica 5 5 - - 1ręczna 80.00 - Każda
item Energy Mace Replica 5 5 - - 1ręczna 80.00 - Każda
item Fiery Crystal Mace Replica 5 5 - - 1ręczna 80.00 - Każda
item Icy Crystal Mace Replica 5 5 - - 1ręczna 80.00 - Każda
item Earth Basher Replica 5 5 - - 1ręczna 78.00 - Każda
item Energy Basher Replica 5 5 - - 1ręczna 78.00 - Każda
item Fiery Basher Replica 5 5 - - 1ręczna 78.00 - Każda
item Icy Cranial Basher Replica 5 5 - - 1ręczna 78.00 - Każda
item Ornate Carving Hammer 5 5 - - 1ręczna 70.00 - Każda
item Ornate Remedy Hammer 5 5 - - 1ręczna 70.00 - Każda
item Ornated Mayhem Hammer 5 5 - - 1ręczna 70.00 - Każda
item Plain Carving Hammer 5 5 - - 1ręczna 70.00 - Każda
item Plain Mayhem Hammer 5 5 - - 1ręczna 70.00 - Każda
item Plain Remedy Hammer 5 5 - - 1ręczna 70.00 - Każda
item Valuable Carving Hammer 5 5 - - 1ręczna 70.00 - Każda
item Valuable Mayhem Hammer 5 5 - - 1ręczna 70.00 - Każda
item Valuable Remedy Hammer 5 5 - - 1ręczna 70.00 - Każda
item Earth Cleric Mace Replica 5 5 - - 1ręczna 58.00 - Każda
item Energy Cleric Mace Replica 5 5 - - 1ręczna 58.00 - Każda
item Fiery Clerical Mace Replica 5 5 - - 1ręczna 58.00 - Każda
item Icy Clerical Mace Replica 5 5 - - 1ręczna 58.00 - Każda
item Earth Orcish Maul Replica 5 5 - - 1ręczna 54.00 - Każda
item Energy Orcish Maul Replica 5 5 - - 1ręczna 54.00 - Każda
item Fiery Orcish Maul Replica 5 5 - - 1ręczna 54.00 - Każda
item Icy Orcish Maul Replica 5 5 - - 1ręczna 54.00 - Każda
item Ornate Carving Mace 5 5 - - 1ręczna 50.00 - Każda
item Ornate Mayhem Mace 5 5 - - 1ręczna 50.00 - Każda
item Ornate Remedy Mace 5 5 - - 1ręczna 50.00 - Każda
item Plain Carving Mace 5 5 - - 1ręczna 50.00 - Każda
item Plain Mayhem Mace 5 5 - - 1ręczna 50.00 - Każda
item Plain Remedy Mace 5 5 - - 1ręczna 50.00 - Każda
item Valuable Carving Mace 5 5 - - 1ręczna 50.00 - Każda
item Valuable Mayhem Mace 5 5 - - 1ręczna 50.00 - Każda
item Valuable Remedy Mace 5 5 - - 1ręczna 50.00 - Każda
item Crowbar 5 6 - - 1ręczna 21.00 - Każda
item Club 7 7 - - 1ręczna 25.00 - Każda
item Studded Club 9 8 - - 1ręczna 35.00 - Każda
item Staff 10 25 - - 2ręczna 38.00 - Każda
item Falcon Mace 11 33 2 +3 def,
+3 club fighting,
+41 energy,
+7% odporność na energię
1ręczna 68.00 300 Knight
item Bone Club 12 8 - - 1ręczna 39.00 - Każda
item Light Mace 14 9 - - 1ręczna 41.00 - Każda
item Club of the Fury 16 8 - - 1ręczna 5.00 - Każda
item Glutton's Mace 16 10 - - 1ręczna 13.00 - Każda
item Mace 16 11 - - 1ręczna 38.00 - Każda
item Swampling Club 17 12 - - 1ręczna 31.00 - Każda
item Stale Bread of Ancientness 18 8 - - 1ręczna 5.00 - Każda
item Strange Mallet 18 9 - - 1ręczna 45.00 - Każda
item Iron Hammer 18 10 - - 1ręczna 66.00 - Każda
item Ferumbras' Staff 20 30 - - 1ręczna 29.00 100 Każda
item Daramian Mace 21 12 - - 1ręczna 68.00 - Każda
item Battle Hammer 24 14 - - 1ręczna 68.00 - Każda
item Giant Smithhammer 24 14 - - 1ręczna 68.00 - Każda
item Mallet Handle 24 14 - - 1ręczna 15.00 - Każda
item Morning Star 25 11 - - 1ręczna 54.00 - Każda
item Banana Staff 25 15 - +2 def 1ręczna 50.00 - Każda
item Life Preserver 27 19 2 +2 def 1ręczna 46.00 15 Każda
item Clerical Mace 28 15 - +1 def 1ręczna 58.00 20 Każda
item Mammoth Whopper 30 15 - - 1ręczna 45.00 20 Każda
item Taurus Mace 30 18 - - 2ręczna 51.00 20 Każda
item Spiky Club 31 14 - - 1ręczna 39.00 20 Każda
item Furry Club 31 19 - +1 def 1ręczna 42.00 20 Każda
item Dragon Hammer 32 20 - - 1ręczna 97.00 25 Każda
item Glooth Whip 33 19 2 - 1ręczna 32.00 25 Każda
item Diamond Sceptre 34 18 - - 1ręczna 15.00 25 Każda
item Brutetamer's Staff 35 15 - - 2ręczna 38.00 25 Każda
item Dragonbone Staff 35 18 2 - 1ręczna 18.00 30 Każda
item Skull Staff 36 12 2 +1 def 1ręczna 17.00 30 Każda
item Sapphire Hammer 37 18 2 - 1ręczna 21.00 30 Każda
item Crystal Mace 38 16 - +1 def 1ręczna 80.00 35 Każda
item Glooth Club 39 1 - +26 earth 2ręczna 19.00 75 Knight
item Shadow Sceptre 39 17 2 - 1ręczna 41.00 35 Każda
item Enchanted Staff 39 45 - - 2ręczna 38.00 - Każda
item Lunar Staff 40 25 3 - 2ręczna 38.00 30 Każda
item Lich Staff 40 30 - +2 def 1ręczna 80.00 35 Każda
item Spiked Squelcher 41 21 3 - 2ręczna 68.00 30 Knight
item Silver Mace 41 30 2 +2 def 1ręczna 67.00 45 Każda
item Northern Star 42 15 - +1 def 1ręczna 42.00 50 Każda
item Orcish Maul 42 18 - - 2ręczna 54.00 35 Każda
item Queen's Sceptre 43 19 2 - 1ręczna 23.00 55 Każda
item Deepling Staff 43 23 - - 2ręczna 88.00 38 Każda
item Amber Staff 43 25 3 - 2ręczna 35.00 40 Każda
item Cranial Basher 44 20 - -2 def 1ręczna 78.00 60 Każda
item Metal Bat 44 20 - - 1ręczna 51.00 55 Każda
item Chaos Mace 44 21 - - 2ręczna 63.00 45 Każda
item Deepling Squelcher 44 28 2 - 1ręczna 89.00 48 Każda
item War Hammer 45 10 - - 2ręczna 85.00 50 Knight
item Pair of Iron Fists 45 17 - - 2ręczna 45.00 50 Knight
item Onyx Flail 45 18 2 - 1ręczna 26.00 65 Każda
item Ogre Klubba 45 25 - - 2ręczna 79.00 50 Każda
item Bonebreaker 46 15 - - 2ręczna 120.00 55 Knight
item Jade Hammer 46 20 - +1 def 1ręczna 32.00 70 Każda
item Drachaku 46 25 - - 2ręczna 60.00 55 Knight
item Energized Demonbone 46 40 2 -1 def,
+1 arm,
+3% odporność na energię
1ręczna 180.00 80 Każda
item Rotten Demonbone 46 40 2 -1 def,
+1 arm,
+3% odporność na ziemię
1ręczna 180.00 80 Każda
item Sulphurous Demonbone 46 40 2 -1 def,
+1 arm,
+3% odporność na ogień
1ręczna 180.00 80 Każda
item Unliving Demonbone 46 40 2 -1 def,
+1 arm,
+3% odporność na śmierć
1ręczna 180.00 80 Każda
item Moohtant Cudgel 47 21 - - 2ręczna 85.00 60 Każda
item Abyss Hammer 47 21 3 - 2ręczna 55.00 60 Knight
item Blessed Sceptre 47 21 2 +3 def 1ręczna 39.00 75 Każda
item Hammer of Wrath 48 12 3 - 2ręczna 70.00 65 Knight
item Crude Umbral Mace 48 22 - +1 def 1ręczna 90.00 75 Knight
item Snake God's Sceptre 48 29 2 +3 def 1ręczna 120.00 82 Każda
item Demonbone 48 38 2 -2 def 1ręczna 180.00 80 Każda
item Heavy Mace 49 15 3 - 2ręczna 110.00 70 Knight
item One Hit Wonder 49 22 - - 2ręczna 96.00 70 Każda
item Ornate Mace 49 24 2 - 1ręczna 149.00 90 Każda
item Thunder Hammer 49 35 2 +1 def 1ręczna 125.00 85 Każda
item Umbral Mace 50 26 1 +2 def 1ręczna 85.00 120 Knight
item Obsidian Truncheon 50 30 1 +2 def 1ręczna 65.00 100 Każda
item Mace of Destruction 50 30 3 - 1ręczna 50.00 100 Knight
item Arcane Staff 50 30 2 - 2ręczna 40.00 75 Każda
item Mycological Mace 50 31 1 +3 def
+1 club fighting
1ręczna 59.00 120 Każda
item Skullcrusher 51 20 2 - 2ręczna 120.00 85 Knight
item The Stomper 51 20 2 - 2ręczna 115.00 100 Knight
item Crude Umbral Hammer 51 27 - - 2ręczna 170.00 75 Knight
item Dark Trinity Mace 51 32 - -1 def 1ręczna 99.00 120 Każda
item Maimer 51 32 1 - 1ręczna 77.00 150 Każda
item Umbral Master Mace 52 30 1 +1 club fighting, +3 def 1ręczna 80.00 250 Knight
item Hammer of Prophecy 52 35 - - 2ręczna 110.00 120 Knight
item Umbral Hammer 53 30 1 - 2ręczna 165.00 120 Knight
item Hammer of Destruction 53 30 3 - 2ręczna 70.00 100 Knight
item Umbral Master Hammer 55 34 2 +3 club fighting 2ręczna 160.00 250 Knight
Miecze
Wygląd Nazwa Atk Def Sloty Speciale Typ Waga Min.
lvl
Profesja
item Exercise Sword 0 0 - - 1ręczna 10.00 - Każda
item Earth Slayer Replica 5 5 - - 1ręczna 82.00 - Każda
item Energy Slayer Replica 5 5 - - 1ręczna 82.00 - Każda
item Fiery Dragon Slayer Replica 5 5 - - 1ręczna 82.00 - Każda
item Icy Dragon Slayer Replica 5 5 - - 1ręczna 82.00 - Każda
item Ornate Carving Slayer 5 5 - - 1ręczna 70.00 - Każda
item Ornate Mayhem Slayer 5 5 - - 1ręczna 70.00 - Każda
item Ornate Remedy Slayer 5 5 - - 1ręczna 70.00 - Każda
item Plain Carving Slayer 5 5 - - 1ręczna 70.00 - Każda
item Plain Mayhem Slayer 5 5 - - 1ręczna 70.00 - Każda
item Plain Remedy Slayer 5 5 - - 1ręczna 70.00 - Każda
item Valuable Carving Slayer 5 5 - - 1ręczna 70.00 - Każda
item Valuable Mayhem Slayer 5 5 - - 1ręczna 70.00 - Każda
item Valuable Remedy Slayer 5 5 - - 1ręczna 70.00 - Każda
item Earth Blacksteel Replica 5 5 - - 1ręczna 59.00 - Każda
item Energy Blacksteel Replica 5 5 - - 1ręczna 59.00 - Każda
item Fire Blacksteel Replica 5 5 - - 1ręczna 59.00 - Każda
item Icy Blacksteel Replica 5 5 - - 1ręczna 59.00 - Każda
item Earth Spike Sword Replica 5 5 - - 1ręczna 50.00 - Każda
item Energy Spike Sword Replica 5 5 - - 1ręczna 50.00 - Każda
item Fiery Spike Sword Replica 5 5 - - 1ręczna 50.00 - Każda
item Icy Spike Sword Replica 5 5 - - 1ręczna 50.00 - Każda
item Ornate Carving Blade 5 5 - - 1ręczna 50.00 - Każda
item Ornate Mayhem Blade 5 5 - - 1ręczna 50.00 - Każda
item Ornate Remedy Blade 5 5 - - 1ręczna 50.00 - Każda
item Plain Carving Blade 5 5 - - 1ręczna 50.00 - Każda
item Plain Mayhem Blade 5 5 - - 1ręczna 50.00 - Każda
item Plain Remedy Blade 5 5 - - 1ręczna 50.00 - Każda
item Valuable Carving Blade 5 5 - - 1ręczna 50.00 - Każda
item Valuable Mayhem Blade 5 5 - - 1ręczna 50.00 - Każda
item Valuable Remedy Blade 5 5 - - 1ręczna 50.00 - Każda
item Earth Relic Sword Replica 5 5 - - 1ręczna 48.00 - Każda
item Energy Relic Sword Replica 5 5 - - 1ręczna 48.00 - Każda
item Fiery Relic Sword Replica 5 5 - - 1ręczna 48.00 - Każda
item Icy Relic Sword Replica 5 5 - - 1ręczna 48.00 - Każda
item Earth Mystic Blade Replica 5 5 - - 1ręczna 35.00 - Każda
item Energy Blade Replica 5 5 - - 1ręczna 35.00 - Każda
item Fiery Mystic Blade Replica 5 5 - - 1ręczna 35.00 - Każda
item Icy Mystic Blade Replica 5 5 - - 1ręczna 35.00 - Każda
item Knife 5 5 - - 1ręczna 4.20 - Każda
item Wooden Sword 7 7 - - 1ręczna 20.00 - Każda
item Dagger 8 6 - - 1ręczna 9.50 - Każda
item Combat Knife 8 6 - - 1ręczna 8.70 - Każda
item Silver Dagger 9 7 - - 1ręczna 10.20 - Każda
item Rapier 10 8 - +1 def 1ręczna 15.00 - Każda
item Poet's Fencing Quill 10 8 - - 1ręczna 2.00 - Każda
item Gnome Sword 10 35 2 +3 def,
+42 energy,
+3 sword fighting,
+6% odporność na energię
1ręczna 85.00 200 Knight
item Short Sword 11 11 - - 1ręczna 35.00 - Każda
item Machete 12 9 - - 1ręczna 16.50 - Każda
item Ron the Ripper's Sabre 12 10 - - 1ręczna 25.00 - Każda
item Sabre 12 10 - +1 def 1ręczna 25.00 - Każda
item Mean Knight Sword 14 7 - - 1ręczna 20.00 - Każda
item Bone Sword 14 10 - - 1ręczna 19.00 - Każda
item Sword 14 12 - +1 def 1ręczna 35.00 - Każda
item Carlin Sword 15 13 - +1 def 1ręczna 40.00 - Każda
item Pointed Rabbitslayer 16 8 - - 1ręczna 1.60 - Każda
item Heavy Machete 16 10 - - 1ręczna 18.40 - Każda
item Katana 16 12 - +1 def 1ręczna 31.00 - Każda
item Farmer's Avenger 17 7 - - 2ręczna 25.00 - Każda
item Incredible Mumpiz Slayer 17 14 - - 1ręczna 42.00 - Każda
item Longsword 17 14 - - 1ręczna 42.00 - Każda
item Poison Dagger 18 8 - +2 earth 1ręczna 8.80 - Każda
item Serpent Sword 18 15 - + 8 earth, +1 def 1ręczna 41.00 - Każda
item Scimitar 19 13 - +1 def 1ręczna 29.00 - Każda
item Jagged Sword 21 14 - +1 def 1ręczna 29.00 - Każda
item Templar Scytheblade 23 15 - +1 def 1ręczna 29.00 - Każda
item Fire Sword 24 20 - +11 fire, +1 def 1ręczna 23.00 30 Każda
item Spike Sword 24 21 - +2 def 1ręczna 50.00 - Każda
item Impaler of the Igniter 25 31 - +26 fire, +3 def 1ręczna 59.00 150 Każda
item Broadsword 26 23 3 - 2ręczna 52.50 - Knight
item Ratana 27 19 - +1 def 1ręczna 33.00 15 Każda
item Crimson Sword 28 20 2 +1 def 1ręczna 36.00 20 Każda
item Two Handed Sword 30 25 - - 2ręczna 70.00 20 Knight
item Wyvern Fang 32 19 2 +1 def 1ręczna 20.00 25 Każda
item Twin Hooks 32 22 3 - 2ręczna 50.00 20 Knight
item Cowtana 34 19 - +1 def 1ręczna 28.00 25 Każda
item Crystal Sword 35 26 - - 2ręczna 69.00 25 Knight
item Bright Sword 36 30 2 +1 def 1ręczna 29.00 30 Każda
item Epee 37 23 2 - 1ręczna 14.50 30 Każda
item Djinn Blade 38 22 2 +2 def 1ręczna 24.50 35 Każda
item Glooth Blade 39 1 - +26 earth 2ręczna 19.00 75 Każda
item Haunted Blade 40 12 3 - 2ręczna 31.00 30 Knight
item Assassin Dagger 40 12 2 -2 def 1ręczna 17.00 40 Każda
item Pharaoh Sword 41 23 - +2 def 1ręczna 52.00 45 Każda
item Ice Rapier 42 1 - + 18 ice 1ręczna 15.00 - Każda
item Shimmer Sword 42 20 - - 1ręczna 52.00 40 Każda
item Blacksteel Sword 42 22 - - 2ręczna 59.00 35 Knight
item Relic Sword 42 24 - +1 def 1ręczna 48.00 50 Każda
item Zaoan Sword 43 18 2 - 1ręczna 49.00 55 Każda
item Bloody Edge 43 21 2 -3 def 1ręczna 52.00 55 Każda
item Mercenary Sword 43 27 - - 2ręczna 68.00 40 Knight
item Mystic Blade 44 25 2 +2 def 1ręczna 35.00 60 Każda
item Dragon Slayer 44 28 - - 2ręczna 82.00 45 Knight
item Sai 45 27 - - 2ręczna 50.00 50 Knight
item Thaian Sword 45 29 3 - 2ręczna 61.00 50 Knight
item Runed Sword 45 32 2 +2 def 1ręczna 46.00 65 Każda
item Giant Sword 46 22 3 - 2ręczna 180.00 55 Knight
item Nightmare Blade 46 23 2 -3 def 1ręczna 46.00 70 Każda
item Demonrage Sword 47 22 3 - 2ręczna 150.00 60 Knight
item The Justice Seeker 47 24 - +3 def 1ręczna 50.00 75 Każda
item Twiceslicer 47 30 3 - 2ręczna 180.00 58 Knight
item Crystalline Sword 47 34 - +1 def 1ręczna 48.00 62 Każda
item Berserker 48 21 3 - 2ręczna 130.00 65 Knight
item Crude Umbral Blade 48 26 - +1 def 1ręczna 63.00 75 Knight
item Blade of Corruption 48 29 2 +2 def 1ręczna 64.00 82 Każda
item Magic Sword 48 35 2 +3 def 1ręczna 42.00 80 Każda
item Emerald Sword 49 33 2 +3 def 1ręczna 41.00 100 Każda
item Havoc Blade 49 34 3 - 2ręczna 72.00 70 Knight
item Umbral Blade 50 29 1 +2 def 1ręczna 59.00 120 Knight
item Blade of Destruction 50 33 3 - 1ręczna 50.00 100 Knight
item Shiny Blade 50 35 1 +3 def
+1 sword fighting
1ręczna 45.00 120 Każda
item The Epiphany 50 35 1 +3 def 1ręczna 45.00 120 Każda
item The Avenger 50 38 2 - 2ręczna 64.00 75 Knight
item Crude Umbral Slayer 51 29 - - 2ręczna 100.00 75 Knight
item The Calamity 51 35 - - 2ręczna 68.00 100 Knight
item Umbral Slayer 52 31 1 - 2ręczna 95.00 120 Knight
item Umbral Masterblade 52 31 1 +1 sword fighting, +3 def 1ręczna 55.00 250 Knight
item Slayer of Destruction 52 32 3 - 2ręczna 70.00 100 Knight
item Warlord Sword 53 38 - - 2ręczna 64.00 120 Knight
item Falcon Longsword 54 34 2 +4 sword fighting,
+10% odporność na ziemię
2ręczna 82.00 300 Knight
item Umbral Master Slayer 54 35 2 +3 sword fighting 2ręczna 90.00 250 Knight
item Magic Longsword 55 40 - - 2ręczna 43.00 140 Knight
Łuki
Wygląd Nazwa Zasięg Sloty Speciale Typ Waga Min.
lvl
Profesja
item Exercise Bow 0 - - 1ręczna 10.00 - Każda
item Musician's Bow 4 3 - 2ręczna 12.50 - Każda
item Ornate Carving Bow 6 - - 2ręczna 55.00 - Każda
item Ornate Mayhem Bow 6 - - 2ręczna 55.00 - Każda
item Ornate Remedy Bow 6 - - 2ręczna 55.00 - Każda
item Plain Carving Bow 6 - - 2ręczna 55.00 - Każda
item Plain Mayhem Bow 6 - - 2ręczna 55.00 - Każda
item Plain Remedy Bow 6 - - 2ręczna 55.00 - Każda
item Valuable Carving Bow 6 - - 2ręczna 55.00 - Każda
item Valuable Mayhem Bow 6 - - 2ręczna 55.00 - Każda
item Valuable Remedy Bow 6 - - 2ręczna 55.00 - Każda
item Icicle Bow 6 3 +1 atak,
+4% celność
2ręczna 42.00 - Każda
item Elvish Bow 6 3 +5% celność 2ręczna 39.00 - Każda
item Bow 6 - - 2ręczna 31.00 - Każda
item Shimmer Bow 6 - +1 atak,
+7% celność
2ręczna 48.00 40 Paladin
item Silkweaver Bow 6 3 +3% celność 2ręczna 22.00 40 Paladin
item Composite Hornbow 6 3 +3 atak,
+2% celność
2ręczna 52.00 50 Paladin
item Yol's Bow 7 - +7% celność 2ręczna 35.00 60 Paladin
item Elethriel's Elemental Bow 4 - +7 atak 2ręczna 44.00 70 Paladin
item Crude Umbral Bow 7 - +2 atak,
+5% celność
2ręczna 50.00 75 Paladin
item Warsinger Bow 7 3 +3 atak,
+5% celność
2ręczna 45.00 80 Paladin
item Hive Bow 6 3 +2 atak,
+5% celność
2ręczna 46.00 85 Paladin
item Bow of Destruction 6 3 +6 atak
+6% celność
2ręczna 55.00 100 Paladin
item Mycological Bow 6 3 Atk+4, Hit%+4 2ręczna 49.00 105 Paladin
item Umbral Bow 7 1 +4 atak,
+5% celność
2ręczna 45.00 120 Paladin
item Rift Bow 7 3 +5 atak,
+3% celność
2ręczna 41.00 120 Paladin
item Umbral Master Bow 7 2 +6 atak,
+5% celność
+3 distance fighting
2ręczna 40.00 250 Paladin
item Falcon Bow 6 3 +7 atak,
+5% celność,
+2 distance fighting,
+5% odporność na ogień
2ręczna 35.00 300 Paladin
Kusze
Wygląd Nazwa Zasięg Sloty Speciale Typ Waga Min.
lvl
Profesja
item Ornate Carving Crossbow 5 - - 2ręczna 65.00 - Każda
item Ornate Mayhem Crossbow 5 - - 2ręczna 65.00 - Każda
item Ornate Remedy Crossbow 5 - - 2ręczna 65.00 - Każda
item Plain Carving Crossbow 5 - - 2ręczna 65.00 - Każda
item Plain Mayhem Crossbow 5 - - 2ręczna 65.00 - Każda
item Plain Remedy Crossbow 5 - - 2ręczna 65.00 - Każda
item Valuable Carving Crossbow 5 - - 2ręczna 65.00 - Każda
item Valuable Mayhem Crossbow 5 - - 2ręczna 65.00 - Każda
item Valuable Remedy Crossbow 5 - - 2ręczna 65.00 - Każda
item Crossbow 5 3 - 2ręczna 40.00 - Każda
item Modified Crossbow 5 3 +1% celność 2ręczna 35.00 45 Paladin
item Ornate Crossbow 6 - +1 atak,
+2% celność
2ręczna 91.00 50 Paladin
item Chain Bolter 3 3 +4 atak 2ręczna 55.00 60 Paladin
item Triple Bolt Crossbow 5 3 +3 atak,
+2% celność
2ręczna 62.00 70 Paladin
item Crude Umbral Crossbow 5 - +3 atak,
+1% celność
2ręczna 130.00 75 Paladin
item Arbalest 6 - +2 atak,
+2% celność
2ręczna 95.00 75 Paladin
item The Ironworker 5 3 +4 atak 2ręczna 150.00 80 Paladin
item Crystal Crossbow 6 - atk+4,
hit%+3
2ręczna 84.00 90 Paladin
item Crossbow of Destruction 5 3 +6 atak
+6% celność
2ręczna 65.00 100 Paladin
item The Devileye 6 3 +20 atak,
-20% celność
2ręczna 55.00 100 Paladin
item Rift Crossbow 5 3 +5 atak,
+4% celność
2ręczna 130.00 120 Paladin
item Umbral Crossbow 5 1 +6 atak,
+2% celność
2ręczna 125.00 120 Paladin
item Royal Crossbow 6 3 +5 atak,
+3% celność
2ręczna 120.00 130 Paladin
item Thorn Spitter 6 3 +9 atak,
+1% celność
2ręczna 126.00 150 Paladin
item Umbral Master Crossbow 5 2 +9 atak,
+4% celność
+3 distance fighting
2ręczna 120.00 250 Paladin
Rzucane
Wygląd Nazwa Atk Zasięg Speciale Typ Waga Min.
lvl
Profesja
item Spear 25 3 - 1ręczna 20.00 - Każda
item Mean Paladin Spear 15 3 - 1ręczna 10.00 - Każda
item Throwing Knife 25 4 - 1ręczna 5.00 - Każda
item Small Stone 5 4 - 1ręczna 3.60 - Każda
item Throwing Star 30 4 - 1ręczna 2.00 - Każda
item Viper Star 28 4 Zatruwa
(2hp/tura)
1ręczna 2.00 - Każda
item Snowball 0 4 - 1ręczna 0.80 - Każda
item Hunting Spear 32 3 - 1ręczna 22.00 20 Każda
item Royal Spear 35 3 - 1ręczna 25.00 25 Każda
item Enchanted Spear 38 4 - 1ręczna 20.00 42 Każda
item Glooth Spear 55 3 - 1ręczna 26.00 60 Każda
item Leaf Star 48 4 - 1ręczna 2.00 60 Każda
item Assassin Star 65 4 - 1ręczna 2.00 80 Każda
item Royal Star 64 4 + 2 fire 1ręczna 2.20 120 Każda
Amunicja do łuków
Wygląd Nazwa Atk Obrażenia Speciale Waga Min.
lvl
Profesja
item Simple Arrow 20 fizyczne - 0.60 - Każda
item Poison Arrow 22 fizyczne Zatruwa
(2hp/tura)
0.80 - Każda
item Arrow 25 fizyczne - 0.70 - Każda
item Burst Arrow 28 fizyczne atak obszarowy 3x3 0.90 - Każda
item Earth Arrow 14 ziemia + 14 earth 0.70 20 Każda
item Flaming Arrow 14 ogień + 14 fire 0.70 20 Każda
item Flash Arrow 14 energia + 14 energy 0.70 20 Każda
item Shiver Arrow 14 lód + 14 ice 0.70 20 Każda
item Sniper Arrow 28 fizyczne - 0.70 20 Każda
item Tarsal Arrow 33 fizyczne - 0.70 30 Każda
item Onyx Arrow 38 fizyczne - 0.70 40 Każda
item Envenomed Arrow 27 fizyczne, ziemia +27 earth 0.70 70 Każda
item Crystalline Arrow 65 fizyczne - 0.75 90 Każda
item Diamond Arrow 37 fizyczne - 0.80 150 Każda
Amunicja do kusz
Wygląd Nazwa Atk Obrażenia Speciale Waga Min.
lvl
Profesja
item Bolt 30 fizyczne - 0.80 - Każda
item Piercing Bolt 33 fizyczne - 0.80 30 Każda
item Vortex Bolt 36 fizyczne - 0.80 40 Każda
item Power Bolt 40 fizyczne - 0.90 55 Każda
item Drill Bolt 56 fizyczne - 0.80 70 Każda
item Prismatic Bolt 66 fizyczne - 0.85 90 Każda
item Infernal Bolt 72 fizyczne - 0.90 110 Każda
item Spectral Bolt 78 fizyczne - 0.90 150 Każda
Rożdżki - sorc
Wygląd Nazwa Obrażenia Sloty Mana Zasięg
[sqm]
Waga Min.
lvl
item Ornate Carving Wand ? - 0 0 35.00 -
item Ornate Mayhem Wand ? - 0 0 35.00 -
item Ornate Remedy Wand ? - 0 0 35.00 -
item Plain Carving Wand ? - 0 0 35.00 -
item Plain Mayhem Wand ? - 0 0 35.00 -
item Plain Remedy Wand ? - 0 0 35.00 -
item Valuable Carving Wand ? - 0 0 35.00 -
item Valuable Mayhem Wand ? - 0 0 35.00 -
item Valuable Remedy Wand ? - 0 0 35.00 -
item Sorc and Druid Staff fizyczne - 2 3 19.00 -
item The Scorcher ogień - 1 3 15.00 -
item Exercise Wand fizyczne - 0 0 10.00 -
item Wand of Vortex energia - 2 3 19.00 7
item Wand of Dragonbreath ogień 2 3 3 21.00 13
item Wand of Decay śmierć - 5 3 23.00 19
item Wand of Draconia ogień 2 5 3 27.00 22
item Wand of Cosmic Energy energia - 8 3 25.00 26
item Wand of Inferno ogień - 13 3 27.00 33
item Wand of Dimensions śmierć - 0 3 28.00 37
item Wand of Starstorm energia 2 13 3 25.50 37
item Shimmer Wand energia - 13 4 31.00 40
item Wand of Darkness śmierć - 15 4 32.00 41
item Wand of Voodoo śmierć 2 13 3 28.50 42
item Wand of Defiance energia - 17 4 37.00 65
item Wand of Everblazing ogień - 17 4 37.00 65
item Dream Blossom Staff energia 2 14 6 32.00 80
item Wand of Destruction energia 2 20 3 35.00 100
item Deepling Fork fizyczne 2 0 0 33.00 300
item Falcon Wand ogień 2 21 5 33.00 300
item Deepling Ceremonial Dagger lód 2 34 5 32.00 300
Różdżki - druid
Wygląd Nazwa Obrażenia Sloty Mana Zasięg
[sqm]
Waga Min.
lvl
item Ornate Carving Rod ? - 0 0 35.00 -
item Ornate Mayhem Rod ? - 0 0 35.00 -
item Ornate Remedy Rod ? - 0 0 35.00 -
item Plain Carving Rod ? - 0 0 35.00 -
item Plain Mayhem Rod ? - 0 0 35.00 -
item Plain Remedy Rod ? - 0 0 35.00 -
item Valuable Carving Rod ? - 0 0 35.00 -
item Valuable Mayhem Rod ? - 0 0 35.00 -
item Valuable Remedy Rod ? - 0 0 35.00 -
item The Chiller lód - 1 3 15.00 -
item Exercise Rod fizyczne - 0 0 10.00 -
item Snakebite Rod ziemia - 2 3 19.00 7
item Moonlight Rod lód - 3 3 21.00 13
item Necrotic Rod śmierć - 5 3 23.00 19
item Northwind Rod lód 2 5 3 29.00 22
item Terra Rod ziemia - 8 3 25.00 26
item Hailstorm Rod lód - 13 3 27.00 33
item Ogre Scepta ziemia 2 13 3 29.00 37
item Springsprout Rod ziemia - 13 3 27.00 37
item Shimmer Rod lód - 13 4 31.00 40
item Underworld Rod śmierć 2 13 3 29.00 42
item Glacial Rod lód - 17 4 37.00 65
item Muck Rod ziemia - 17 4 37.00 65
item Rod of Destruction lodowe 2 0 0 35.00 100
item Falcon Rod ziemia 2 21 5 37.00 300
Bosses Bosses Maps Maps LootSeller LootSeller DressUp DressUp Outfiter Outfiter Decorator Decorator Monster respawn Monster respawn LogAnalyzer LogAnalyzer Guilds-Online Guilds-Online Loterie Loterie Calc Calc
Promoted Fansite
  Witaj
  Nie jesteś zalogowany.

  Zarejestruj się
  Zapomniałeś hasła?
  Reklama
  SHOUTBOX